ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 515-mr6-2022

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
                        2022   року Борислав № _______
 
Про перейменування закладів 
дошкільної  освіти 
 
            Відповідно до п.30 ч.1 ст.26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст..25 Закону України «Про освіту», ст..13 Закону України «Про дошкільну освіту»,  з  метою приведення у  відповідність назв закладів дошкільної освіти Бориславської територіальної громади, беручи до уваги доповідну записку начальника відділу освіти від 25.08.2022 року № 01-18/374,   міська рада
 
ВИРІШИЛА
 
           1. Перейменувати  дошкільні навчальні заклади  Бориславської міської ради  Львівської області,  а саме:
 
            1.1).  Бориславський  санаторний дошкільний навчальний заклад № 1 для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції компенсуючого типу  -                заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Бджілка» Бориславської міської ради Львівської області.
        1.2). Бориславський дошкільний навчальний заклад №2 загальнорозвиваючого типу –  заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Промінчик» Бориславської міської ради Львівської області.
          1.3).  Бориславський дошкільний навчальний заклад № 3 з вадами зору і мови комбінованого типу - заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Жайворонок» Бориславської міської ради Львівської області.
         1.4).   Бориславський дошкільний навчальний заклад №4 загальнорозвиваючого типу   –  заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Сонечко» Бориславської міської ради Львівської області.
 
       1.5).  Бориславський дошкільний навчальний заклад №6 загальнорозвиваючого типу   –  заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №6 «Пізнайко» Бориславської міської ради Львівської області.
       1.6). Бориславський дошкільний навчальний заклад №11 загальнорозвиваючого типу   - заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №11 «Калинонька» Бориславської міської ради Львівської області.
        1.7). Бориславський дошкільний навчальний заклад №14 загальнорозвиваючого типу   - заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №14 «Малятко» Бориславської міської ради Львівської області.
        1.8). Бориславський дошкільний навчальний заклад №16 загальнорозвиваючого типу   - заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №16 «Золоте зернятко» Бориславської міської ради Львівської області.
        1.9). Бориславський дошкільний навчальний заклад №17 загальнорозвиваючого типу   - заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №17 «Пролісок» Бориславської міської ради Львівської області.
        1.10). Бориславський дошкільний навчальний заклад №18 загальнорозвиваючого типу   - заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №18  «Смерічка» Бориславської міської ради Львівської області.
       1.11). Бориславський спеціальний дошкільний навчальний заклад №19 з вадами опорно-рухового апарату компенсуючого типу - заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №19  «Квіточка» Бориславської міської ради Львівської області.
      1.12). Бориславський дошкільний навчальний заклад №20 загальнорозвиваючого типу   - заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №20 «Дивосвіт» Бориславської міської ради Львівської області.
        2. Затвердити у новій редакції Статути:
 
           2.1.) Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 Бджілка» Бориславської міської ради Львівської області, що додається.
            2.2). Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2  «Промінчик» Бориславської міської ради Львівської області, що додається.
           2.3). Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Жайворонок» Бориславської міської ради Львівської області, що додається.
          2.4). Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Сонечко» Бориславської міської ради Львівської області, що додається.
         2.5). Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №6 «Пізнайко» Бориславської міської ради Львівської області, що додається.
         2.6). Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №11  «Калинонька» Бориславської міської ради Львівської області, що додається.
        2.7). Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №14 «Малятко» Бориславської міської ради Львівської області, що додається.
       2.8). Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №16 «Золоте зернятко» Бориславської міської ради Львівської області, що додається.
       2.9). Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №17 «Пролісок»  Бориславської міської ради Львівської області, що додається.
       2.10). Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №18 «Смерічка» Бориславської міської ради Львівської області, що додається.
      2.11). Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №19 «Квіточка»  Бориславської міської ради Львівської області, що додається.
      2.12). Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №20 «Дивосвіт» Бориславської міської ради Львівської області, що додається.
          3. Керівникам закладів дошкільної освіти Оксані Цихоцькій, Лесі Гвоздецькій,    Сніжані Шемеляк, Ользі Добуш, Марії Шнайдер, Галині Дебелюк, Лесі Магац, Лесі Гриневич, Орисі Горончук, Оксані Панів, Юлії Тарновецькій, Наталії Іванишин здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації закладів освіти Бориславської міської ради  відповідно до чинного законодавства .
         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну  та  постійну комісію  з  гуманітарних питань, депутатської етики та законності    (Спас Андрій ).
 

Міський голова                                                                                         Ігор ЯВОРСЬКИЙ

І. Загальні положення
1.1. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Бджілка» Бориславської міської ради Львівської області (далі – заклад освіти) є комунальним закладом освіти.
1.2. Повна назва: заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) №1 «Бджілка» Бориславської міської ради Львівської області.
Скорочена: ЗДО №1.
1.3. Засновником закладу дошкільної освіти (ясла-садок) є Бориславська міська територіальна громада в особі Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області (далі - Засновник).
Уповноваженим органом Засновника є відділ освіти Бориславської міської ради (далі - відділ освіти).
Майно закладу освіти є власністю Бориславської міської територіальної громади та перебуває в його оперативному управлінні.
1.4. Юридична адреса закладу освіти: вул. Карпатська Брама, 26, м. Борислав Львівська область, 82300.
1.5. Заклад освіти є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, банківський рахунок, печатку, бланк, штампи, код ЄДРПОУ.
1.6. Заклад освіти є бюджетною неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.
1.7. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) серед працівників закладу дошкільної освіти (окрім плати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Доходи прибутків закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації мети, (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
1.8. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими актами законодавства у сфері освіти і науки, рішеннями Засновника та цим Статутом.
1.9. Заклад дошкільної освіти, інший суб’єкт освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти провадить свою діяльність на підставі ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.
1.10.   Принципами дошкільної освіти є:
 • доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;
 • рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;
 • єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;
 • єдність виховних впливів сім'ї і закладу дошкільної освіти;
 • наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;
 • світський характер дошкільної освіти у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
 • особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;
 • демократизація та гуманізація педагогічного процесу;
 • відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку;
 • інші принципи, визначені Законом України «Про освіту».
1.11.  Головними завданнями закладу дошкільної освіти є:
 • забезпечення права дитини, у тому числі дитини з особливими освітніми потребами, на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;
 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.
 
1.12. Заклад дошкільної освіти:
 • задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;
 • забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
 • створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
 • формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
 • сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;
 • здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;
 • є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;
 • планує свою діяльність та формує стратегію розвитку закладу;
 • формує освітню програму закладу;
 • забезпечує добір і розстановку кадрів;
 • відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);
 • додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
 • здійснює інші повноваження відповідно до статуту закладу дошкільної освіти.
 • прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти.
 
1.13. Мовою навчання і виховання у закладі освіти є державна мова – українська.
 
1.14. Автономія закладу освіти визначається його правом:
 • брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;
 • проходити в установленому порядку громадську акредитацію закладу;
 • самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;
 • самостійно формувати освітню програму;
 • на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;
 • планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу освіти;
 • використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, інших учасників освітнього процесу у порядку визначеному чинним законодавством;
 • на правах оперативного управління розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України, цим Статутом та рішеннями Засновника.
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу (спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів);
 • впроваджувати експериментальні програми;
 • самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;
 • відповідного до власного Статуту утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати структурні підрозділи;
 • встановлювати власну символіку та атрибути;
 • користуватись пільгами, передбаченими державою;
 • брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;
 • здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
 
1.15. Заклад освіти зобов’язаний:
 • здійснювати освітню діяльність на підставі  ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти у встановленому законодавством  України порядку;
 • задовільняти потреби громадян в здобутті дошкільної освіти;
 • за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • забезпечувати єдність навчання та виховання;
 • створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;
 • проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку визначеним спеціальним законодавством;
 • охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти;
 • додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;
 • здійснювати інші повноваження делеговані засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.
ІІ. Організація освітнього процесу
2. Зарахування до закладу дошкільної освіти, переведення та відрахування
2.1. Зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти здійснюється керівником такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.
2.2. Прийом заяв про зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням відповідного засновника державного (комунального) закладу дошкільної освіти.
Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.
До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються:
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.
 
Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до  закладу дошкільної освіти та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Для зарахування дитини з інвалідністю до державного (комунального) закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додаються:
 • копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до
  18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
 • копія індивідуальної  програми        реабілітації дитини з інвалідністю.
2.3. Першочергово до закладів дошкільної освіти зараховуються діти, які:
 • проживають на території обслуговування  закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);
 • є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;
 • є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;
 • належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
 • належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
 • перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
 •  діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
 • мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.
Під час подання заяви про зарахування дитини до  закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до державного (комунального) закладу дошкільної освіти на загальних підставах.
Після зарахування до державного (комунального) закладу дошкільної освіти дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.
2.4.  Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах одного закладу дошкільної освіти та формування його новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.
Для переведення вихованця з одного державного (комунального) закладу дошкільної освіти до іншого один з батьків або інший законний представник дитини повинен подати керівнику відповідного закладу дошкільної освіти заяву про зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у разі її запровадження).
Керівник  закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати надходження такої заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до відповідного закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних документів.
Переведення вихованця із закладу дошкільної освіти до іншого  закладу дошкільної освіти відбувається на підставі заяви одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли за рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків).
2.5. За вихованцем зберігається місце у  закладі дошкільної освіти у літній період та у таких випадках:
 • у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;
 • у разі карантину в закладі дошкільної освіти;
 • на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.
Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у  закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в державному (комунальному) закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.
2.6. Відрахування вихованців з  закладу дошкільної освіти може здійснюватися:
 • за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;
 • у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами — повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;
 • у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;
 • у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.
Керівник  закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.
Забороняється відрахування дитини із державного (комунального) закладу дошкільної освіти з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.
Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.
У разі зарахування вихованця до закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти відрахування з  закладу дошкільної освіти такого вихованця здійснюється на підставі даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних систем взаємодії (у разі їх впровадження) або за запитом до відповідного закладу освіти про такі дані.
2.7. Структура та організація діяльності закладу дошкільної освіти
2.7.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Літній період починається 1 червня і закінчується 31 серпня.
Заклади дошкільної освіти можуть мати у своєму складі групи, між якими вихованці розподіляються за віковими (одновіковими, різновіковими) та/або сімейними (родинними) ознаками відповідно до рішення керівника закладу дошкільної освіти.
Формування групи за сімейними (родинними) ознаками передбачає перебування в ній вихованців, які перебувають між собою в сімейних (родинних) стосунках незалежно від ступеня їх споріднення.
Групи формуються в межах граничної чисельності вихованців, що встановлена відповідно до визначених законодавством нормативів наповнюваності груп дітьми у закладі дошкільної освіти, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти.
Засновник закладу дошкільної освіти може встановлювати граничну чисельність вихованців у групі меншу, ніж визначено нормативами наповнюваності груп дітьми у закладі дошкільної освіти.
2.7.2. Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей одного віку або з різницею у віці. Різновікові групи можуть утворюватися для дітей раннього (від одного до трьох років) та дошкільного (від трьох до шести (семи) років (для дітей з особливими освітніми потребами — від трьох до семи (восьми) років) віку.
Група з цілодобовим перебуванням забезпечує (з понеділка до п’ятниці) цілодобове перебування в ній дітей одного віку або з різницею у віці. До груп з цілодобовим перебуванням зараховуються діти віком від трьох років, до груп з короткотривалим перебуванням діти віком
від одного року.
Якщо для створення окремої групи з короткотривалим перебуванням (до 4 годин) немає достатньої кількості дітей, то їх можуть зараховувати до відповідної групи закладу дошкільної освіти, що функціонує за повним режимом перебування, але без організації для них харчування за умови короткотривалого перебування.
2.7.3. У разі звернення одного з батьків або іншого законного представника дитини з особливими освітніми потребами у закладі дошкільної освіти утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи відповідно до Порядку організації діяльності інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530.
2.7.4. Для задоволення освітніх, соціальних потреб громадян заклади дошкільної освіти можуть функціонувати протягом року або сезонно (неповний календарний рік, але не менш як три місяці на рік).
 1. Режим роботи закладу дошкільної освіти, тривалість перебування в ньому дітей встановлюється його засновником  відповідно до законодавства. Режим роботи закладу дошкільної освіти з інклюзивними  групами  встановлюється з урахуванням проведення корекційно-розвиткових занять.
 2. Заклад дошкільної освіти може здійснювати соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, але не відвідують заклади дошкільної освіти, та надання консультаційної допомоги сім’ї. Діти, які перебувають у закладі дошкільної освіти короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, обліковуються у такому закладі.
2.7.7. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх належного розвитку, з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей, а також дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору продуктів згідно з додатками 1, 2, 3 і 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021р. № 305 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», Порядком надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 116 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 518), постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»   та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання організації харчування у закладах освіти.
Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.
 1. У закладі дошкільної освіти діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату такого закладу або відповідного закладу охорони здоров’я, відповідно до Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. № 826 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 25, ст. 1203).
Медичний працівник закладу дошкільної освіти здійснює контроль за дотриманням санітарного законодавства, моніторинг стану здоров’я та контроль виконання індивідуального плану щеплень та профілактичних медичних оглядів дітей, надання домедичної допомоги у невідкладному стані, інформування батьків або інших законних представників про стан дитини та організацію заходів для госпіталізації (у разі показань).
До основних обов’язків медичних працівників, які безпосередньо забезпечують медичний супровід в закладі дошкільної освіти, належить:
 • моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
 • здійснення контролю за своєчасністю проходження медичних оглядів, у тому числі поглиблених, організація виконання профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
 • здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;
 • медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або інших законних представників дитини та працівників закладу.
  1. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичних працівників та проведення лікувально-профілактичних заходів.
  2. Для проведення лікувально-оздоровчої, корекційно-розвиткової роботи у закладах дошкільної освіти компенсуючого та комбінованого типів, у складі яких функціонують спеціальні та санаторні групи, а також в інклюзивних групах облаштовуються відповідні кабінети та приміщення.
  3. Заклади дошкільної освіти можуть здійснювати міжнародне співробітництво у сфері дошкільної освіти відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 • Освітній процес у закладі дошкільної освіти
  1. У закладі дошкільної освіти освітній процес включає розвиток, виховання, навчання його вихованців і відбувається відповідно до освітньої програми. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти.
  2. Заклади дошкільної освіти для формування освітніх програм закладу можуть використовувати освітні програми, рекомендовані МОН.
Рішення про обрання та використання освітньої програми закладом дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджується його керівником.
Кожна освітня програма повинна передбачати набуття дитиною компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.
З метою своєчасного виявлення та розвитку обдарувань, здібностей вихованців заклад дошкільної освіти може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).
 1. Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти МОН, за погодженням з МОЗ.
 2. Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності) складається індивідуальна програма розвитку, що розробляється командою психолого-педагогічного супроводу.
2.8.5. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Порядку організації діяльності інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530.
2.8.6. На основі освітньої програми педагогічна рада закладу дошкільної освіти визначає план роботи на навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію освітнього процесу. План роботи закладу дошкільної освіти затверджується його керівником.
 1. Заклад дошкільної освіти самостійно визначає форми організації освітнього процесу.
Розклад організації освітнього процесу затверджується керівником закладу дошкільної освіти до початку навчального року.
Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з батьків або іншого законного представника дитини. Додаткові освітні послуги надаються за рахунок коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних та юридичних осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим законним представником дитини та закладом дошкільної освіти в межах гранично допустимого навантаження дитини.
2.8.8. Працівники закладу дошкільної освіти проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.
 
ІІІ. Управління закладом освіти та громадське самоврядування
3.1. Управління закладом дошкільної  освіти здійснюють:
-  засновник;
-  відділ освіти;
-  керівник закладу освіти;
-  педагогічна рада;
- вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу дошкільної освіти.
       Органи громадського самоврядування та наглядова (піклувальна) рада мають право брати участь в управлінні закладом загальної середньої освіти у порядку та межах, визначених Законом України «Про освіту» та установчими документами закладу освіти.
3.2.  Засновник закладу дошкільної освіти
Права та обов’язки Засновника закладу дошкільної освіти визначаються Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими актами законодавства.
3.2.1. Засновник закладу дошкільної освіти:
- затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом;
-  фінансує виконання стратегії розвитку закладу дошкільної освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти;
-  реалізує інші права, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства.
3.2.2. Засновник закладу дошкільної освіти зобов’язаний забезпечити:
- утримання та розвиток заснованого ним закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;
- дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладів загальної середньої освіти.
 3.2.3. Засновник або уповноважений ним орган не можуть делегувати керівникам, педагогічним чи піклувальним радам, органам громадського самоврядування закладів дошкільної освіти власні повноваження, визначені Законом України «Про освіту» та  Законом України «Про дошкільну освіту» .
3.3.  Відділ освіти
Права та обов’язки відділу освіти визначаються Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими актами законодавства.
Відділ освіти:
 • призначає на посаду та звільняє з посади керівника закладу дошкільної освіти;
 • здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти, визначає форми контролю за діяльністю керівника (директора) закладу освіти;
 • веде облік дітей дошкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
 • затверджує за поданням закладу освіти стратегію розвитку такого закладу;
 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;
 • здійснює контроль за використанням закладом дошкільної освіти публічних коштів;
 • здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;
 • затверджує кошторис закладу загальної дошкільної освіти, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;
 • забезпечує можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу дошкільної освіти;
 • контролює оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів України "Про освіту""Про доступ до публічної інформації" та "Про відкритість використання публічних коштів".
 • реалізує інші права, передбачені законодавством та цим статутом.
  1. Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його керівник.
  Керівником закладу дошкільної освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
 1. Керівник закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.
Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу дошкільної освіти визначаються законом та установчими документами закладу дошкільної освіти.
Керівник закладу дошкільної освіти:
 • організовує діяльність закладу дошкільної освіти;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу дошкільної освіти;
 • сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу дошкільної освіти;
 • забезпечує створення у закладі дошкільної освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);
 • видає у межах компетенції накази і контролює їх виконання;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу дошкільної освіти.
  1. Педагогічна рада - колегіальний постійно діючий орган управління закладом дошкільної освіти, повноваження якої визначаються установчими документами відповідного закладу. Керівник закладу дошкільної освіти є головою педагогічної ради.
  2. Педагогічна рада створюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Для закладів дошкільної освіти з однією - двома групами може утворюватися одна педагогічна рада на кілька закладів.
До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти входять усі педагогічні працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.
Педагогічна рада обирає із свого складу секретаря на навчальний рік.
 1. Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:
 • схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в закладі;
 • визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи;
 • затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.
Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.
 1. У закладі дошкільної освіти можуть діяти органи самоврядування працівників такого закладу, органи батьківського самоврядування, інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
Повноваження, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»  та установчими документами закладу дошкільної освіти.
 1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти.
ІV. Учасники освітнього процесу
 
4.1.Учасники освітнього процесу.
Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:
 • діти дошкільного віку, вихованці, учні;
 • педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;
 • помічники вихователів та няні;
 • медичні працівники;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • асистенти дітей з особливими освітніми потребами;
 • фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
 
4.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти.
4.2.1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією УкраїниЗаконом України «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
4.2.2. Дитина має гарантоване державою право на:
 • безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
 • безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
 • безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя;
 • діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.
4.3. Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти.
4.3.1.Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти визначаються  Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
 
4.3.2. Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти - особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.
4.3.3. Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти - час, призначений для здійснення освітнього процесу, регламентується Законом України «Про дошкільну освіту».
V. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
5.1. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.
5.2. Заклад освіти забезпечує на офіційному веб-сайті закладу відкритий доступ до такої інформації та документів:
 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм;
 • структура та органи управління закладом освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;
 • фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
5.3. Заклад освіти оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.
VІ. Фінансово-господарська діяльність та майно закладу освіти
6.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання та інші матеріальні цінності.
6.2. Майно, закріплене за закладом освіти, не може бути вилучене, якщо інше не передбачене законодавством.
Майно, отримане у формі благодійної допомоги, може, за бажанням благодійника, знаходитись на відповідальному зберіганні.
6.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.
Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
6.4. Об’єкти та майно закладу освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.
6.5. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти фінансуються за рахунок коштів засновника. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.
6.6. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.
За закладом дошкільної освіти в частині використання бюджетних коштів закріплюється право обслуговуватися централізованою бухгалтерією відділу освіти, зокрема на:
- формування структури закладу дошкільної освіти та його штатного розпису;
- оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників;
- оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладу освіти;
- оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;
- укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод (господарських договорів) для забезпечення діяльності закладу освіти.
6.7. Джерелами фінансування закладу освіти є:
- кошти державного та міського  бюджету громади у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеними Базовим компонентом дошкільної освіти;
- кошти, отримані за надання платних послуг;
- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
- добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
- благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;
- гранти;
- інші джерела, незаборонені законодавством.
Отримані із зазначених джерел кошти використовуються закладом дошкільної освіти відповідно до затвердженого кошторису.
6.8. Заклад освіти є неприбутковою установою. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
6.9.  Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини поміж засновника закладу освіти, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску та інших відрахувань), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
6.10. Порядок діловодства в закладі освіти визначається керівником закладу відповідно до законодавства України.
6.11. Штатний розпис закладу освіти затверджується відділом освіти  на підставі Типових штатних нормативів для освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
VІІ. Контроль за діяльністю закладу освіти
7.1. Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.
7.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно Закону України «Про освіту».
Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит закладу освіти відповідно Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку передбаченого Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
7.3. Плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю закладу освіти є інституційний аудит закладу, що проводиться не більше одного разу на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.
Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.
Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника закладу освіти, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів або конференції), піклувальної (наглядової) ради закладу освіти у випадках передбачених чинним законодавством.
7.4. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».
7.5. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти, засновника та органу, що здійснював інституційний аудит.
7.6. Засновник, відділ освіти або уповноважена ним особа:
- здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти.
- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
VІІІ. Міжнародне співробітництво
8.1. Заклад освіти має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою та закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.
8.2. Заклад освіти, педагогічні працівники та здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проєктів і культурно-освітніх програм.
8.3. За наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування заклад може проводити міжнародні учнівський та педагогічний обміни у рамках освітніх програм, проєктів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
ІX. Припинення діяльності
9.1. Діяльність закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Бджілка» Бориславської міської ради Львівської області припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
          Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Бджілка» Бориславської міської ради Львівської області приймається засновником. Припинення діяльності здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.
9.2. Під час реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) закладу освіти її працівникам, вихованцям, гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.
9.3.  Під час реорганізації закладу дошкільної освіти №1 (ясла-садок) «Бджілка» Бориславської міської ради Львівської області, його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається засновником.
9.4. Заклад дошкільної освіти №1 (ясла-садок) «Бджілка» Бориславської міської ради Львівської області, що є юридичною особою, вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису в установлен6ому порядку.
9.5. У разі припинення закладу дошкільної освіти №1 (ясла-садок) «Бджілка» Бориславської міської ради Львівської області (ліквідація, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи закладу освіти передаються одному або кільком неприбутковим закладам відповідного виду або зараховуються до міського бюджету.