ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 660-mr6-2023

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
                                 2023  року Борислав                     №
 
Про передачу на баланс  фактичних  витрат  та встановлення статутного  капіталу комунального  підприємства «Вододар» Бориславської міської ради
            
  Відповідно до ст.25, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ч.4 ст.57, ст. 78, 136 Господарського кодексу України, п.197.1.16. ст.197 Податкового кодексу України, рішення постійної комісії з  питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від ________________ №__________ та доповідної  записки начальника управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради  від 20  квітня 2023 року № 01-10/77,   міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1.Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради (Корпан Роман) передати на збільшення статутного капіталу  комунальному підприємству «Вододар» Бориславської міської ради (ідентифікаційний код 37650131) вартість фактичних витрат по об’єкту  будівництва  згідно з додатком.
2. Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради (Корпан Роман ) забезпечити виконання заходів пов'язаних з передачею вартості фактичних витрат  об’єкту будівництва комунальному підприємству «Вододар».
3. 3більшити статутний капітал комунального підприємства «Вододар» Бориславської міської ради на суму  6 500 007,07 грн. (шість мільйонів п’ятсот тисяч сім гривень 07 коп.), з яких 2500007,07 грн. вартість закінчених будівництвом об’єктів та 4000000,00 грн. сума неоплаченого капіталу.
4. Встановити статутний капітал комунального підприємства «Вододар» Бориславської міської ради у розмірі 57268803,77 грн. (п’ятдесят сім мільйонів  двісті шістдесят вісім  тисяч вісімсот три    грн. 77 коп.)
   5. Затвердити Статут комунального підприємства «Вододар» Бориславської міської ради у новій редакції, що додається.
 6. Комунальному підприємству «Вододар» Бориславської міської ради  (Бринь  Едуард) провести реєстрацію змін до  Статуту.
 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа та  постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (Тарновецький Ігор).   
 
 
 Міський голова                                                                                       Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
                             Додаток
                                                        до рішення міської ради
 
 
 
Перелік   закінчених будівництвом   об’єктів, що підлягає передачі КП "Вододар" Бориславської міської ради
 
№ п/п  
Назва об’єкту
Балансоутримувач об’єкту Вартість виконаних робіт на об’єкті, грн Технічні характеристики
виконаних  робіт
1 Реконструкція водопроводу по вул. Бічна Джерельна в м. Бориславі Львівської області
 
КП «Вододар» 1317624,70 Загальна довжина тру-бопроводу – 1540 м.п.
-Труба ø250 мм 1150 м.п.
-Труба стальна ø457х9 мм 72 м.п.
-Засуувка ø250 мм 2 шт.
- Засуувка ø50 мм 6 шт.
-Відводи ø250 мм 12 шт
- кільце каналізаційне 12 шт
2 Реконструкція водопроводу по вул. С. Бандери від будинку №253 до будинку №43 в м. Борислав  Львівської області
 
 
КП «Вододар» 1056620,17 Загальна довжина тру-бопроводу – 272 м.п.
-Труба ø160 мм  250 м.п.
-Труба ø110 мм  22 м.п.
 -Труба ø50 мм  169 м.п.--Труба ø32 мм  18 м.п.
3 Реконструкція водопроводу на вулиці Зелена   в  м. Бориславі Львівської обл.
 
КП «Вододар» 125762,20 Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації
2500007,07
 
Всього передано на суму:  2 500 007,07 грн. (два   мільйони   п’ятсот тисяч сім  грн. 07 коп.).
 
 
Секретар міської ради                                                                               Юрій ХИМИН
 
 
                                        1. Загальні положення
 
1.1.        Комунальне підприємство «Вододар» Бориславської міської ради, далі за текстом - Підприємство, створено рішенням Бориславської міської ради від 25.03.2011 № 214 відповідно до норм Господарського кодексу України та іншого чинного законодавства України з метою забезпечення послугами централізованого водопостачання та водовідведення споживачів міста Борислав.
1.2.        Підприємство засноване на комунальній власності Бориславської  міської територіальної громади. Засновником (власником) підприємства є Бориславська міська рада Львівської області. Органом, до сфери управління якого входить Підприємство, є Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради (надалі – «Уповноважений орган»).
1.3.        У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Бориславської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Бориславського міського голови, наказами Уповноваженого органу та цим Статутом.
1.4.        Найменування підприємства:
1.4.1.     Повне українською мовою: Комунальне підприємство «Вододар» Бориславської міської ради.
1.4.2. Скорочене українською мовою: КП «Вододар».
1.5.        Місцезнаходження підприємства: 82300, Львівська обл., м. Борислав,
вул. Володимира Великого, 229а.
 
2. Юридичний статус Підприємства
 
2.1.                Підприємство є юридичною особою, здійснює свою господарську діяльність на засадах повної самостійності, діє на принципах повного господарського розрахунку, веде бухгалтерський облік, статистичну звітність у порядку, встановленому законодавством України, набуває майнових та особистих немайнових прав, несе відповідні обов'язки, укладає угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами у встановленому законодавством порядку, виступає позивачем та відповідачем у суді, господарському, адміністративному та третейському судах від свого імені, має закріплене майно на праві повного господарського відання, поточний та інші рахунки в установах банків, казначейства, печатки з власним найменуванням, штампи, затверджені в установленому порядку, фірмовий знак чи знак обслуговування, бланки з власними реквізитами та інші атрибути.
2.2.                Підприємство підпорядковане Уповноваженому органу з питань, визначених чинним законодавством та цим Статутом.
2.3.               Підприємство планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку, виходячи з завдань Засновника та попиту на виконання робіт, послуг, продукцію, що виготовляє Підприємство.
2.4.               Підприємство реалізовує свої послуги водопостачання та водовідведення за тарифами, які встановлюються виконавчим комітетом Бориславської міської ради або іншим органом згідно з вимогами законодавства України. Підприємство вправі реалізовувати іншу продукцію, виконувати роботи та надавати інші послуги за цінами, які визначаються самостійно з урахуванням законодавчих вимог.
2.5.          У встановленому законом порядку за погодженням з Засновником Підприємство може входити до асоціацій, корпорацій, консорціумів, товариств, та інших об'єднань підприємств, у тому числі за участю іноземних юридичних осіб.
2.6.               Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України. Підприємство не несе відповідальність за зобов'язаннями Власника, а Власник чи Уповноважений орган не несуть відповідальність за зобов'язаннями Підприємства.
2.7.               Підприємство підлягає державній реєстрації.
 
3. Мета та предмет діяльності Підприємства
 
3.1.1.         Підприємство створено з метою забезпеченням централізованою питною водою та відведенням каналізаційних та дощових стоків в місті Бориславі. Забезпечення водопостачанням та водовідведенням споживачів з інших територіальних громад можливе лише за окремим рішенням Засновника.
3.2.               Предметом діяльності Підприємства є:
3.2.1.         централізоване водопостачання (збір, оброблення, транспортування та реалізація питної води);
3.2.2.         централізоване водовідведення (водовідведення та очищення стоків);
3.2.3.         улаштування водопровідних систем та санітарно-технічного устаткування;
3.2.2           улаштування внутрішньої каналізаційної системи;
3.2.4.         установлення лічильників води;
3.2.5.         провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та захисних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж), пов’язаної із досягненням мети діяльності Підприємства;
3.2.6.         видача технічних умов на водопостачання і водовідведення;
3.2.7.         здійснення технічного нагляду за будівництвом систем і об'єктів водопостачання і водовідведення;
3.2.8.         оренда та прокат майна;
3.2.9.         організація підготовки і перепідготовки кадрів та науково-методичне забезпечення правової і кадрової роботи;
3.2.10.    маркетингова діяльність;
3.2.11.    гуртова і роздрібна торгівля;
3.2.12.    торговельно-посередницька діяльність;
3.2.13.    зовнішньо-економічна діяльність;
3.2.14.    надання транспортних послуг;
3.2.15.    надання інших комерційних послуг;
3.2.16.    здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.
3.3.                Якщо здійснення будь-якої вищезазначеної діяльності потребує спеціального дозволу (ліцензії, патенту), Підприємство здійснює таку діяльність лише за умови отримання необхідного дозволу (ліцензії, патенту).
 
4. Права та обов'язки Підприємства
 
4.1.                    Підприємство має право:
4.1.1.             Укладати договори з юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, в установленому законодавством порядку.
4.1.2.             Здійснювати господарську діяльність на основі повної господарської самостійності.
4.1.3.         Планувати свою діяльність з урахуванням завдань, визначених виконавчим органом Бориславської міської ради.
4.1.4.         Користуватися банківськими кредитами в порядку, передбаченому законодавством України.
4.1.5.         Залучати до роботи на договірних засадах необхідних спеціалістів.
4.1.6.         Розробляти і затверджувати Положення про преміювання, Положення про порядок доплат і надбавок до посадових окладів працівників Підприємства (за згодою власника).
4.1.7.         Брати участь у публічних торгах, аукціонах, тендерах.
4.1.8.         Створювати в установленому законом порядку за згодою Власника свої філії, структурні підрозділи з відкриттям окремих поточних рахунків, які сприяли б виконанню поставлених перед Підприємством завдань.
4.1.9.         Купувати, орендувати у юридичних та фізичних осіб споруди та інші об'єкти.
4.1.10.    Підприємство може здійснювати інші права, передбачені діючим законодавством України і цим Статутом.
 
5. Майно та кошти Підприємства
 
5.1.               Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається в самостійному балансі.
5.2.               Майно Підприємства належить до комунальної власності Бориславської  міської територіальної громади  і закріплене за ним власником на праві повного господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується й розпоряджається майном, закріпленим за ним власником або уповноваженим ним органом, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених законодавством України.
5.3.               Підприємство має право в порядку визначеному Законодавством відчужувати, здавати в оренду, передавати в заставу іншим підприємствам, організаціям, установам належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.
Статутний капітал Підприємства становить 57 268 803,77 грн., (п’ятдесят сім мільйонів двісті шістдесят тисяч вісімсот три  грн.77 коп.), з яких  12 134 334 грн. 20 коп. (дванадцять  мільйонів сто тридцять чотири тисяч триста тридцять чотири грн. 20 коп.) складають грошові кошти, а 45 134 469 грн. 57 коп. (сорок п’ять  мільйонів сто тридцять чотири тисячі чотириста шістдесят дев’ять грн. 57 коп.) складає майно. Статутний капітал Підприємства може формуватися за рахунок грошового та майнового внеску Власника.
5.4.               Джерела формування майна:
5.4.1.         грошові та матеріальні внески власника або уповноваженого ним органу;
5.4.2.         прибутки, одержані від виконання робіт, надання послуг та реалізації товарів, а також від інших видів діяльності;
5.4.3.         кредити банків та інших кредиторів;
5.4.4.         капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
5.4.5.         безоплатні або благодійні внески організацій, підприємств, установ, громадян;
5.4.6.         майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
5.4.7.         інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
5.5.               Ревізія та аудит фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюється в порядку, визначеному законодавством України та за рішенням Бориславської міської ради.
5.6.               Володіння і користування ресурсами підприємство здійснює у встановленому порядку, згідно чинного законодавства України.
5.7.               Прибуток Підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності. Чистий прибуток, який формується в порядку, встановленому чинним законодавством, використовується підприємством за винятком частки, що перераховується до бюджету міста Борислава, розмір якої встановлюється рішенням Бориславської міської ради.
5.8.               Залишки чистого прибутку, який залишається на Підприємстві, можуть бути використані на створення фондів:
5.8.1.         розвитку виробництва;
5.8.2.         соціального розвитку;
5.8.3.         матеріального заохочення;
5.8.4.         резервний та інші.
5.9.               Фонди знаходяться в повному розпорядженні Підприємства.
5.10.           Призначення, розміри, принципи та джерела утворення і порядок використання фондів, рівно як принципи і порядок розподілу виручки від реалізації та обчислення прибутку, отриманого Підприємством в результаті його діяльності, визначається Директором за погодженням з представницьким органом трудового колективу, виходячи з діючого законодавства, кон'юнктури ринку, укладених договорів.
5.11.           Збитки, які мають місце в результаті господарської діяльності Підприємства, покриваються, в першу чергу, за рахунок резервного фонду.
 
6. Управління Підприємством
 
6.1.               Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав органу управління щодо господарського використання майна і участі в управлінні трудового колективу на основі колективного договору.
6.2.               Власник:
6.2.1.         Затверджує статут та зміни до статуту Підприємства
6.2.2.         Приймає рішення  про реорганізацію і ліквідацію Підприємства, призначає голову ліквідаційної комісії, затверджує ліквідаційний баланс.
6.2.3.         Здійснює інші повноваження, встановлені законодавством.
6.4.               Директор Підприємства призначається та звільняється з посади міським головою на умовах контракту.
6.5.               Заступники директора Підприємства призначаються на посаду і звільняються з посади директором.
6.6.               Головний бухгалтер Підприємства призначається посаду і звільняються з посади директором.
6.7.               Директор Підприємства:
6.7.1.         Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях.
6.7.2.         Має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах.
6.7.3.         Затверджує штатний розпис Підприємства.
6.7.4.         Затверджує Положення про структурні підрозділи та функціональні обов'язки працівників Підприємства.
6.7.5.         Вирішує кадрові питання.
6.7.6.         Укладає угоди з усіх питань господарської діяльності, видає накази і доручення.
6.7.7.         Відряджає за кордон співробітників Підприємства і приймає закордонних представників фірм для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Підприємства.
6.7.8.         Несе персональну відповідальність за господарсько-фінансову діяльність Підприємства, за виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, дотримання норм охорони праці, ефективного використання та охорони майна та коштів, що закріплені за Підприємством.
6.7.9.         Виконує інші функції, передбачені цим Статутом.
6.8.               Усі рішення загальних зборів трудового колективу, які прийняті у встановленому порядку та не суперечать законодавству, розглядаються директором і реалізуються ним у вигляді наказів.
6.9.               Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), колективного договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
6.10.           Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав Власника майна, переданого Підприємству, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ним у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення соціальних та інших потреб.
6.11.           Уповноважений орган управління:
6.11.1.    Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та форми звітів про їх виконання.
6.11.2.    Затверджує фінансовий план та контролює його виконання.
6.11.3.    Проводить моніторинг фінансової діяльності Підприємства.
6.11.4.    Здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) та штатною дисциплінами Підприємства.
6.11.5.    Забезпечує приведення у відповідність із законодавством Статуту та внутрішніх положень Підприємства.
6.11.6.    Уповноважений орган управління здійснює контроль за використанням та збереженням майна Підприємства, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Підприємства.
6.11.7.    Здійснює інші повноваження, встановлені законодавством.
6.12.           За рішенням Власника для здійснення контролю за виробничою, фінансово-господарською діяльністю Підприємства може створюватись Наглядова рада у складі п’яти членів (якщо інше не встановлено спеціальним рішенням Засновника). Директор не може входити до складу Наглядової ради.
Компетенція Наглядової ради та порядок прийняття нею рішень визначаються спеціальним рішенням Власника.
 
 
 
7. Фінансово-господарська, економічна і соціальна діяльність Підприємства
 
7.1.               Основним узагальнюючим показником фінансової і господарської діяльності Підприємства є прибуток, який утворюється як різниця між валовим доходом і видатками.
7.2.               Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання річних фінансових планів у порядку та за формою, що визначаються та затверджуються міським головою.
7.3.               Прибуток Підприємства використовується відповідно до річних фінансових планів та цього Статуту.
7.4.               Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового плану в порядку, що визначається міським головою.
7.5.               Підприємство подає звіт про свою фінансово-господарську діяльність державним статистичним та контрольним органам у формі та в терміни, встановлені чинним законодавством України.
7.6.               Форми, системи та розміри оплати праці встановлюються директором підприємства за погодженням з представницьким органом трудового колективу.
7.7.               Підприємство створює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю, згідно з чинним законодавством України.
7.8.               Підприємство самостійно та за рахунок коштів, передбачених місцевими програмами, здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності.
7.9.               Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються директором за участю трудового колективу та уповноважених ним органів.
7.10.           Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.
7.11.           Контроль за діяльністю підприємства та ревізія його фінансово-господарської діяльності здійснюється згідно з чинним законодавством України.
 
8.          Внесення Змін та доповнень до Статуту Підприємства
 
8.1.               Зміни та доповнення до Статуту вносяться відповідно до законодавства України в тому ж порядку, в якому він був затверджений.
 
9. Ліквідація та реорганізація Підприємства
 
9.1.               Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюються за рішенням власника або уповноваженого ним органу, чи за рішенням господарського суду згідно з чинним законодавством України.
9.2.               Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником або органом, що прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами визначаються власником або уповноваженим ним органом, чи господарським судом відповідно до чинного законодавства України.
9.3.               Від моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його власнику або уповноваженому ним органу на затвердження.
9.4.               У разі банкрутства Підприємства його ліквідація здійснюється згідно з
 
 
 
 
Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
9.5.               Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
9.6.               При реорганізації чи ліквідації працівникам гарантується додержання їхніх прав відповідно до трудового законодавства України.
9.7.               Майно, яке залишається після погашення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується за рішенням власника або уповноваженого ним органу.
9.8.               У разі реорганізації Підприємства його права та обов'язки переходять до його правонаступника.
9.9.               Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру.
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                  Юрій Химин