ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 645-mr6-2023

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
___________________ Борислав № ________  
  Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від 22.06.2021 року №392 "Про затвердження Положення про оренду майна Бориславської міської територіальної громади" та Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно Бориславської міської територіальної громади
Відповідно до статей 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483, беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від_____2023 року № ____ та клопотання управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради від 17.03.2023 року № 01-20/82,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
  1. Внести зміни у додаток «Перелік підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню», затверджені рішенням міської ради від 22.06.2021 року №392 «Про затвердження Положення про оренду майна Бориславської міської територіальної громади», а саме доповнити пунктом  наступного змісту:
«18. Громадські формування з охорони громадського порядку».
2. Внести зміни у Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно Бориславської міської територіальної громади, затвердженої рішенням міської ради від 25.11.2021 року № 695, а саме пункт 9 доповнити підпунктом наступного змісту:
«9.16 Громадським формуванням з охорони громадського порядку»
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина та постійну комісію з питань комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Андрій Андросов).
 
 
Міський голова                                                                                          Ігор  ЯВОРСЬКИЙ