ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 698-mr6-2023

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
     червня 2023 року Борислав                                №  
 
Про внесення змін  до пп.1 та пп.2 п.1  рішення міської ради від 28.11.2022 року №1133 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік» за загальним та спеціальним  фондом та в додатки 1,2,3,4, 6 до нього
 13544000000  
 (код бюджету)
Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 19 травня 2023 року №359/0/5-23ВА «Про надання додаткової дотації», рішення Східницької селищної ради від 07 грудня 2022 року №989 «Про селищний бюджет Східницької територіальної громади на 2023 рік», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від __________ 2023 року №___ та листа начальника фінансового управління міської ради Юрія Петріва від 14 червня  2023 року №01-35/417, міська рада
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внесення зміни до пп.1 та 2 п.1 рішення міської ради від 28.11.2022 року №1133 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік», а саме:
    1. у підпункті 1 пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік на суму 494 903 гривні, у тому числі:
обсяг доходів за загальним фондом – 494 903 гривні згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади в сумі 388 758 663 гривень, в тому числі обсяг доходів :
загального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади визначити в сумі 343 951 064 гривень;
спеціального фонду бюджету в сумі 44 807 599 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 36 887 407 гривень»;
  1. у підпункті 2 пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік на суму 494 903 гривні, у тому числі:
за загальним фондом збільшити обсяг видатків на суму 64 903 гривні;
за спеціальним фондом збільшити обсяг видатків на суму 430 000 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади у сумі 406 507 170 гривень 50 копійок, у тому числі обсяг видатків:
загального фонду міського бюджету міста Борислава визначити в сумі
349 402 604 гривні 50 копійок;
спеціального фонду бюджету в сумі 57 104 566 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 48 425 727 гривень.»
  1. Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5, а саме:
«збільшити дефіцит бюджету Бориславської міської територіальної громади за загальним фондом бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік на суму 430 000 гривень, джерелом покриття якого визначити кошти в сумі       430 000  гривень, передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 430 000 гривень, згідно з додатком 2.»
 
  1. Внесення зміни до:
обсягів міжбюджетних трансфертів на  2023 рік згідно з додатком 4 ;
розподілу витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році, згідно з додатком 5.
 
3. Взяти до уваги, що кошти:
 в сумі 72 800 гривень, спрямувати на виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Бориславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки;
в сумі 20 000 гривень, спрямувати на придбання обладнання для проведення корекційно-розвиткових занять та психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами для інклюзивно-ресурсного центру;
в сумі 430 000 гривень, спрямувати на внесок до статутного капіталу комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» у відповідності до «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств на 2023 рік»;
в сумі 500 000 гривень для виплати оплати праці медичним працівникам по вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі;
в сумі 44 903  гривень, спрямувати для надання компенсації  на оплату комунальних послуг, спожитих у міському Палаці культури в якому розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі.
 
  1. Внести зміни до плану використання бюджетних коштів на 2023 рік  за загальним  фондом комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м. Борислава», а саме:
зменшити обсяг видатків за кодом економічної класифікації 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 500 000 гривень;
збільшити обсяг видатків за кодом економічної класифікації 2111 «Заробітна плата» на суму 500 000 гривень.
 
4. Вважати додатки 1-6 до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Романа Садлівського,  заступників міського голови Світлану Солоненко,  Роксоляну Гарасимів, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський).
 
 
Міський голова                                                                                       Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
Додаток 3
до рішення міської ради
червня  2023 року №
Уточнений розподіл видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік
13544000000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
0611000 1000 Освіта 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
0611020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету  -72 800,00 -72 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 800,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти -72 800,00 -72 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 800,00
0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти  72800,00 72800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72800,00
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти  72800,00 72800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72800,00
0611150 1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
0611151 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 44 903,00 44 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 903,00
1014000 4000 Культура і мистецтво 44 903,00 44 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 903,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 44 903,00 44 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 903,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 430 000,00
1217000 7000 Економічна діяльність 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 430 000,00
1217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430000,00 430000,00 0,00 0,00 0,00 430000,00 430000,00
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430000,00 430000,00 0,00 0,00 0,00 430000,00 430000,00
х х х Усього 64 903,00 64 903,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 494 903,00
Секретар міської ради                                                              Юрій ХИМИН
 
     Додаток 5
до рішення міської ради
червня 2023 року  №
Уточнений розподіл витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році.
13544000000
( код бюджету) грн
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/ регіональної програми Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 72800,00 72800,00 0,00 0,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти  Програма оздоровлення та відпочинку дітей Бориславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки 72800,00 72800,00 0,00 0,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 430 000,00 0,00 430 000,00 430 000,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Програма фінансової підтримки комунальних підприємств на 2023 рік Рішення  міської ради від 14 березня 2023 року № 1233 430 000,00 0,00 430 000,00 430 000,00
х х х Усього х х 502 800,00 72 800,00 430 000,00 430 000,00
Секретар міської ради                                                          Юрій ХИМИН