ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 708-mr6-2023

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
29 червня 2023 року Борислав                                №  
 
Про затвердження Порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до бюджету Бориславської  міської територіальної громади

Відповідно до підпункту 29 частини першої статті 26, підпункту 2 пункту "а" статті 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  пункту 35 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України, підпункту 19ˡ.1.51 пункту 19ˡ.1 статті 19ˡ Податкового кодексу України,  з метою наповнення бюджету Бориславської міської територіальної громади, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від __________ 2023 року №___ та листа начальника фінансового управління міської ради Юрія Петріва від 27 червня  2023 року №01-35/441 , міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Порядок відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до бюджету Бориславської міської територіальної громади (далі - Порядок), що додається.
2. Керівникам комунальних підприємств Бориславської міської територіальної громади забезпечити своєчасну та у повному обсязі сплату частини чистого прибутку (доходу) до бюджету Бориславської міської територіальної громади згідно з Порядком, що додається.
3. Рекомендувати Головному управлінню ДПС у Львівській області здійснювати контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахувань та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету Бориславської міської територіальної громади комунальними підприємствами.
 4. Визнати таким , що втратило чинність рішення Бориславської міської ради від 30 серпня 2007 року №419 «Про встановлення нормативу відрахувань від частини прибутку до міського бюджету міста Борислава господарськими організаціями (які належать до міської комунальної власності або в статутних фондах яких є частка міської комунальної власності)».
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Романа Садлівського, заступників міського голови Світлану Солоненко,  Роксоляну Гарасимів, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський).
 
Міський голова                                                                           Ігор ЯВОРСЬКИЙ