ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 704-mr6-2023

БОРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
 
           2023 року                                          Борислав                                               №___
 
        
Про внесення змін у додаток 3 до рішення Бориславської міської ради  від 28.06.2022 року №982 «Про встановлення місцевих податків  і зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів на території Бориславської  міської територіальної громади»
 
           Відповідно до  ст.143  Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ст.59, 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.8, 10, 12, 265, 269-289 Податкового кодексу України,  беручи до уваги доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі Попеля Лева від 20.06.2023 року та  рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від _________2023 року №___, з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
          1. Внести зміни у додаток 3 до рішення Бориславської міської ради від 28 червня 2022 року №982 «Про встановлення місцевих податків  і зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів на території Бориславської  міської територіальної громади» і викласти його у  новій редакції, що додається.
 
                   2. Відділу економіки та торгівлі міської ради (Попель Лев) оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.
 
      3. Встановити, що рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.
 
      4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та  заступника міського голови Солоненко Світлану відповідно до розподілу їх  функціональних обов’язків та постійну  комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
 
      Міський голова                                                                              Ігор ЯВОРСЬКИЙ

                                                    Додаток

                                                                        до рішення  міської ради                                                                                                                                                               ______        2023 року   № 
 
                                                  
« Додаток 3
                                                                        до рішення  міської ради                                                                                                                                                                    від 28.06.2022 року   №982 
 
 
                                   Земельний податок
 
1. Платники податку
Платники податку визначені пунктом 269.1 статті 269 Податкового кодексу України.
Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (пункт 269.2 статті 269  ПКУ).
2. Об’єкт оподаткування
Об'єкти  оподаткування визначені пунктом 270.1 статті 270 Податкового кодексу України.
3. База оподаткування
База оподаткування визначена пунктом 271.1 статті 271 Податкового кодексу України.
                                                 4.Ставки земельного податку
Ставки встановлюються відповідно до статті  274 та статті 277  Податкового кодексу України і вводяться в дію з 01 січня 2024 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території  територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади
    4610300000 м.Борислав
 
Вид цільового призначення земель Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код найменування для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (земельні ділянки, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; земельні ділянки, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше)
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 1,000 1,000    
01.02 Для ведення фермерського господарства 1,000 1,000    
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 1,000 1,000    
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 1,000 1,000    
01.05 Для індивідуального садівництва 1,000 1,000    
01.06 Для колективного садівництва 1,000 1,000    
01.07 Для городництва 1,000 1,000    
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 1,000 1,000    
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1,000 1,000    
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 1,000 1,000    
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1,000 1,000    
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 1,000 1,000    
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1,000 1,000    
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13, 01.15-01.19 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000    
01.15 Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами 0,100 0,100    
01.16 Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами 1,000 1,000    
01.17 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами) 0,100 0,100    
01.18 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони 0,100 0,100    
01.19 Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами 0,100 0,100    
02 Земельні ділянки житлової забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); земельні ділянки, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,100  
      0,100
   
02.02 Для колективного житлового будівництва4 0,100  
0,100
   
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,100 0,100    
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,100 0,100    
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,500 0,500    
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,500 0,500    
02.07 Для іншої житлової забудови  1,000 1,000    
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09- 02.12 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000    
02.09 Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови 1,000 1,000    
02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури 1,000 1,000    
02.11 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100    
02.12 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони 0,100 0,100    
03 Земельні ділянки громадської забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об’єктів загального користування)        
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування 1,000 1,000    
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 1,000 1,000    
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 1,000 1,000    
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 1,000 1,000    
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 1,000 1,000    
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 1,000 1,000    
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1,000 1,000    
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 1,000 1,000    
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 3,000 3,000    
03.10 Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку 1,000 1,000    
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 0,100 0,100    
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1,000 1,000    
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  1,000 1,000    
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів  ДСНС 0,100 0,100    
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  1,000 1,000    
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 -03.20 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
 
1,000 1,000    
03.17 Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення 1,000 1,000    
03.18 Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань 1,000 1,000    
03.19 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100    
03.20 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони 0,100 0,100    
04 Земельні ділянки природно-заповідного фонду (природні території та об’єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об’єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва), що надаються в постійне користування спеціальним адміністраціям територій та об’єктів природно-заповідного фонду (крім земельних ділянок під об’єктами природно-заповідного фонду, що включені до їх складу без вилучення)        
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 0,100 0,100    
04.02 Для збереження та використання природних заповідників 0,100 0,100    
04.03 Для збереження та використання національних природних парків 0,100 0,100    
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 0,100 0,100    
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 0,100 0,100    
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 0,100 0,100    
04.07 Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва 0,100 0,100    
04.08 Для збереження та використання заказників 0,100 0,100    
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 0,100 0,100    
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 0,100 0,100    
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 0,100 0,100    
05 Земельні ділянки  іншого природоохоронного призначення
05.01 Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи) 0,100 0,100    
05.02 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100    
06 Земельні  ділянки оздоровчого призначення (земельні ділянки, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 1,000 1,000    
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 1,000 1,000    
06.03 Для інших оздоровчих цілей 1,000 1,000    
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03, 06.05  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000    
06.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100    
07 Земельні ділянки рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації)      
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 1,000 1,000    
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 1,000 1,000    
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,500 0,500    
07.04 Для колективного дачного будівництва  0,500 0,500    
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04, 07.06-07.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000    
07.06 Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень 1,000 1,000    
07.07 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100    
07.08 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування 0,100 0,100    
07.09 Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання 0,100 0,100    
08 Земельні ділянки історико-культурного призначення (земельні ділянки, на яких розташовані: пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  0,100 0,100    
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 0,100 0,100    
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 0,100 0,100    
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03, 08.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100    
08.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100    
09 Земельні ділянки лісогосподарського призначення (земельні ділянки, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові земельні ділянки, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земельних ділянок, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земельних ділянок, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  0,100 0,100    
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,100 0,100    
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02, 09.04-09.05  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100    
09.04 Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства 0,100 0,100    
09.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100    
10 Земельні ділянки водного фонду (земельні ділянки, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також земельні ділянки, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 1,000 1,000    
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 0,500 0,500    
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 1,000 1,000    
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 1,000 1,000    
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 1,000 1,000    
10.06 Для сінокосіння 1,000 1,000    
10.07 Для рибогосподарських потреб 0,500 0,500    
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 0,500 0,500    
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 0,100 0,100    
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 1,500 1,500    
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів - -    
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11, 10.13-10.16  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,500 0,500    
10.13 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100    
10.14 Водні об’єкти загального користування 0,100 0,100    
10.15 Земельні ділянки під пляжами 0,100 0,100    
10.16 Земельні ділянки під громадськими сіножатями 0,100 0,100    
11 Земельні ділянки промисловості (земельні ділянки, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  3,000 3,000    
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 1,000 1,000    
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 1,000 1,000    
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 3,000 3,000    
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04, 11.06-11.08  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000    
11.06 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100    
11.07 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення 0,100 0,100    
11.08 Земельні ділянки загального користування, відведенні для цілей поводження з відходами 0,100 0,100    
12 Земельні ділянки транспорту (земельні ділянки, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту)ту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 2,000 2,000    
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  - -    
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  - -    
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 2,000 2,000    
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 3,000 3,000    
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 3,000 3,000    
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 2,000 2,000    
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 3,000 3,000    
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 2,000 2,000    
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11-12.13  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000    
12.11 Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 2,000 2,000    
12.12 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100    
12.13 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні 0,100 0,100    
13 Земельні ділянки зв’язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності)
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 3,000 3,000    
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 3,000 3,000    
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3,000 3,000    
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05-13.06  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000    
13.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 0,100 0,100    
13.06 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100    
14 Земельні ділянки енергетики (земельні ділянки, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  3,000 3,000    
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3,000 3,000    
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02, 14.04-14.06  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000    
14.04 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100    
14.05 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення 0,100 0,100    
14.06 Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами 0,100 0,100    
15 Земельні ділянки оборони (земельні ділянки, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства)
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 0,000 0,000    
15.02 Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії 0,000 0,000    
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби 0,000 0,000    
15.04 Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки 0,000 0,000    
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту 0,000 0,000    
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України 0,000 0,000    
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів, військових формувань 0,000 0,000    
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09-15.11  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000    
15.09 Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери  управління МВС 0,100 0,100    
15.10 Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції 0,100 0,100    
15.11 Для розміщення структурних підрозділів Міноборони, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління Міноборони       0,000 0,000    
 
 
 
 
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території  територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
 
Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади
    4621285901
4621288901
4621288601
4621288602
4621288603
4621288605
с.Попелі
с.Ясениця-Сільна
с.Уріж
с.Винники
с.Мокряни
с.Підмонастирок
 
Вид цільового призначення земель Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код найменування для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (земельні ділянки, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; земельні ділянки, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше)
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 1,000 1,000 5,000 5,000
01.02 Для ведення фермерського господарства 1,000 1,000 5,000 5,000
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 1,000 1,000 5,000 5,000
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 1,000 1,000 5,000 5,000
01.05 Для індивідуального садівництва 1,000 1,000 5,000 5,000
01.06 Для колективного садівництва 1,000 1,000 5,000 5,000
01.07 Для городництва 1,000 1,000 5,000 5,000
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 1,000 1,000 5,000 5,000
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1,000 1,000 5,000 5,000
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 1,000 1,000 5,000 5,000
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1,000 1,000 5,000 5,000
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 1,000 1,000 5,000 5,000
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1,000 1,000 5,000 5,000
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13, 01.15-01.19  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
01.15 Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами 0,100  
0,100
5,000 5,000
01.16 Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами 1,000 1,000 5,000 5,000
01.17 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами) 0,100 0,100 5,000 5,000
01.18 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони 0,100 0,100 5,000 5,000
01.19 Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами 0,100 0,100 5,000 5,000
02 Земельні ділянки житлової забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); земельні ділянки, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)      
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,300 0,300 5,000 5,000
02.02 Для колективного житлового
будівництва
0,300 0,300 5,000 5,000
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,300 0,300 5,000 5,000
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,100 0,100 5,000 5,000
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,500 0,500 5,000 5,000
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,500 0,500 5,000 5,000
02.07 Для іншої житлової забудови  1,000 1,000 5,000 5,000
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09- 02.12 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
02.09 Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови 1,000 1,000 5,000 5,000
02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1,000 1,000 5,000 5,000
02.11 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0.100 0,100 5,000 5,000
02.12 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони 0,100 0,100 5,000 5,000
03 Земельні ділянки громадської забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об’єктів загального користування)
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 1,000 1,000 5,000 5,000
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 1,000 1,000 5,000 5,000
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 1,000 1,000 5,000 5,000
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 1,000 1,000 5,000 5,000
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 1,000 1,000 5,000 5,000
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 1,000 1,000 5,000 5,000
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1,000 1,000 5,000 5,000
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 1,000 1,000 5,000 5,000
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 3,000 3,000 5,000 5,000
03.10 Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку 1,000 1,000 5,000 5,000
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 0,100 0,100
 
5,000 5,000
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1,000 1,000 5,000 5,000
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  1,000 1,000 5,000 5,000
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 0,100 0,100 5,000 5,000
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  1,000 1,000 5,000 5,000
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17-03.20 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
03.17 Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення 1,000 1,000 5,000 5,000
03.18 Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань 1,000 1,000 5,000 5,000
03.19 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100 5,000 5,000
03.20 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони 0,100 0,100 5,000 5,000
04 Земельні ділянки природно-заповідного фонду (природні території та об’єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об’єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва), що надаються в постійне користування спеціальним адміністраціям територій та об’єктів природно-заповідного фонду (крім земельних ділянок під об’єктами природно-заповідного фонду, що включені до їх складу без вилучення)       
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 0,100 0,100 5,000 5,000
04.02 Для збереження та використання природних заповідників 0,100 0,100 5,000 5,000
04.03 Для збереження та використання національних природних парків 0,100 0,100 5,000 5,000
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 0,100 0,100 5,000 5,000
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 0,100 0,100 5,000 5,000
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 0,100 0,100 5,000 5,000
04.07 Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва 0,100 0,100 5,000 5,000
04.08 Для збереження та використання заказників 0,100 0,100      5,000      5,000
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 0,100 0,100 5,000 5,000
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 0,100 0,100 5,000 5,000
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 0,100 0,100 5,000 5,000
05 Земельні ділянки  іншого природоохоронного призначення
05.01 Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи) 0,100 0,100 5,000 5,000
05.02 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100 5,000 5,000
06 Земельні ділянки оздоровчого призначення (земельні ділянки, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 1,000 1,000 5,000 5,000
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 1,000 1,000 5,000 5,000
06.03 Для інших оздоровчих цілей 1,000 1,000 5,000 5,000
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03, 06.05
 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
1,000 1,000 5,000 5,000
06.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100 5,000 5,000
07 Земельні ділянки рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації)     
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 1,000 1,000 5,000 5,000
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 1,000 1,000 5,000 5,000
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,500 0,500 5,000 5,000
07.04 Для колективного дачного будівництва  0,500 0,500 5,000 5,000
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04, 07.06-07.09  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
07.06 Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень 1,000 1,000 5,000 5,000
07.07 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100 5,000 5,000
07.08 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування 0,100 0,100 5,000 5,000
07.09 Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання 0,100 0,100 5,000 5,000
08 Земельні ділянки історико-культурного призначення (земельні ділянки, на яких розташовані: пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)          
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  0,100 0,100 5,000 5,000
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 0,100 0,100 5,000 5,000
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 0,100 0,100 5,000 5,000
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03, 08.05  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100 5,000 5,000
08.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100 5,000 5,000
09 Земельні ділянки лісогосподарського призначення (земельні ділянки, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові земельні ділянки, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земельних ділянок, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земельних ділянок, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)    
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  0,100 0,100 0,100 0,100
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,100 0,100 0,100 0,100
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02, 09.04-09.05  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100 0,100 0,100
09.04 Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства 0,100 0,100 0,100 0,100
09.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100 0,100 0,100
10 Земельні ділянки водного фонду (земельні ділянки, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також земельні ділянки, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)  
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 1,000 1,000 5,000 5,000
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 0,500 0,500 5,000 5,000
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 1,000 1,000 5,000 5,000
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 1,000 1,000 5,000 5,000
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 1,000 1,000 5,000 5,000
10.06 Для сінокосіння 1,000 1,000 5,000 5,000
10.07 Для рибогосподарських потреб 0,500 0,500 5,000 5,000
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 0,500 0,500 5,000 5,000
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 0,100 0,100 5,000 5,000
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 1,500 1,500 5,000 5,000
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів - - - -
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11, 10.13-10.16  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,500 0,500 5,000 5,000
10.13 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100 5,000 5,000
10.14 Водні об’єкти загального користування 0,100 0,100 5,000 5,000
10.15 Земельні ділянки під пляжами 0,100 0,100 5,000 5,000
10.16 Земельні ділянки під громадськими сіножатями 0,100 0,100 5,000 5,000
11 Земельні ділянки промисловості (земельні ділянки, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)         
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  3,000 3,000 5,000 5,000
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 1,000 1,000 5,000 5,000
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 1,000 1,000 5,000 5,000
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 3,000 3,000 5,000 5,000
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04, 11.06-11.08  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
11.06 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100 5,000 5,000
11.07 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення 0,100 0,100 5,000 5,000
11.08 Земельні ділянки загального користування, відведенні для цілей поводження з відходами 0,100 0,100 5,000 5,000
12 Земельні ділянки транспорту (земельні ділянки, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту)       
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту - - - -
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  - - - -
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  - - - -
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 2,000 2,000 5,000 5,000
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 3,000 3,000 5,000 5,000
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 3,000 3,000 5,000 5,000
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту - - - -
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 3,000 3,000 5,000 5,000
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 2,000 2,000 5,000 5,000
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11-12.13  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000 5,000 5,000
12.11 Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 2,000 2,000 5,000 5,000
12.12 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100 5,000 5,000
12.13 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні 0,100 0,100 5,000 5,000
13 Земельні ділянки зв’язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності)       
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 3,000 3,000 5,000 5,000
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1,000 1,000 5,000 5,000
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3,000 3,000 5,000 5,000
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05-13.06  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000 5,000 5,000
13.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 0,100 0,100 5,000 5,000
13.06 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100 5,000 5,000
14 Земельні ділянки енергетики (земельні ділянки, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об’єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  3,000 3,000 5,000 5,000
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3,000 3,000 5,000 5,000
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02, 14.04-14.06  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000 5,000 5,000
14.04 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,100 0,100 5,000 5,000
14.05 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення 0,100 0,100 5,000 5,000
14.06 Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами 0,100 0,100 5,000 5,000
15 Земельні ділянки оборони (земельні ділянки, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства)
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 0,000 0,000 0,000 0,000
15.02 Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії 0,000 0,000 0,000 0,000
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби 0,000 0,000 0,000 0,000
15.04 Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки 0,000 0,000 0,000 0,000
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту 0,000 0,000 0,000 0,000
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України 0,000 0,000 0,000 0,000
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів, військових формувань 0,000 0,000 0,000 0,000
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09-15.11  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
15.09 Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС 0,100 0,100 5,000 5,000
15.10 Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції 0,100 0,100 5,000 5,000
15.11 Для розміщення структурних підрозділів Міноборони, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління Міноборони       0,000 0,000 0,000 0,000
 
СТАВКИ
земельного податку
(за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)
Ставки вводяться в дію з 01 січня 2024 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території  територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
 
Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади
    4610300000 м.Борислав
    4621285901 с.Попелі
    4621288901 с.Ясениця-Сільна
    4621288601 с.Уріж
    4621288602 с.Винники
    4621288603 с.Мокряни
    4621288605 с.Підмонастирок
 
Вид цільового призначення земель Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код найменування для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (земельні ділянки, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; земельні ділянки, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше)
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 1,000 1,000    
01.02 Для ведення фермерського господарства 1,000 1,000    
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 1,000 1,000    
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 1,000 1,000    
01.05 Для індивідуального садівництва 1,000 1,000    
01.06 Для колективного садівництва 1,000 1,000    
01.07 Для городництва 1,000 1,000    
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 1,000 1,000    
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1,000 1,000    
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 2,000 2,000    
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 2,000 2,000    
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 2,000 2,000    
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 2,000 2,000    
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13, 01.15-01.19  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2,000 2,000    
01.15 Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами 12,000 12,000    
01.16 Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами 2,000 2,000    
01.17 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами) 12,000 12,000    
01.18 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони 12,000 12,000    
01.19 Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами 12,000 12,000    
           
02 Земельні ділянки житлової забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); земельні ділянки, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)      
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 1,000 1,000    
02.02 Для колективного житлового будівництва 0,100 0,100    
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,100 0,100    
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 1,000 1,000    
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 1,000 1,000    
02.06 Для колективного гаражного будівництва 1,000 1,000    
02.07 Для іншої житлової забудови  2,000 2,000    
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09- 02.12 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2,000 2,000    
02.09 Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови 2,000 2,000    
02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2,000 2,000    
02.11 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 12,000 12,000    
02.12 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони 12,000 12,000    
03 Земельні ділянки громадської забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об’єктів загального користування)
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 12,000 12,000    
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 12,000 12,000    
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 12,000 12,000    
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 12,000 12,000    
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 12,000 12,000    
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 12,000 12,000    
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 12,000 12,000    
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 12,000 12,000    
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 12,0 12,000    
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 12,000 12,000    
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 12,000 12,000    
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 12,000 12,000    
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  12,000 12,000    
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 12,000 12,000    
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  12,000 12,000    
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17-03.20 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000    
03.17 Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення 12,000 12,000    
03.18 Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань 12,000 12,000    
03.19 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 12,000 12,000    
03.20 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони 12,000 12,000    
04 Земельні ділянки природно-заповідного фонду (природні території та об’єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об’єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва), що надаються в постійне користування спеціальним адміністраціям територій та об’єктів природно-заповідного фонду (крім земельних ділянок під об’єктами природно-заповідного фонду, що включені до їх складу без вилучення)       
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 12,000 12,000    
04.02 Для збереження та використання природних заповідників4 12,000 12,000    
04.03 Для збереження та використання національних природних парків 12,000 12,000    
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 12,000 12,000    
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 12,000 12,000    
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 12,000 12,000    
04.07 Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва 12,000 12,000    
04.08 Для збереження та використання заказників 12,000 12,000    
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 12,000 12,000    
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 12,000 12,000    
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 12,000 12,000    
05 Земельні ділянки  іншого природоохоронного призначення
05.01 Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи) 12,000 12,000    
05.02 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 12,000 12,000    
06 Земельні ділянки оздоровчого призначення (земельні ділянки, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)  
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 12,000 12,000    
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 12,000 12,000    
06.03 Для інших оздоровчих цілей 12,000 12,000    
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03, 06.05  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000    
06.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 12,000 12,000    
07 Земельні ділянки рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації)       
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 12,000 12,000    
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 12,000 12,000    
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 12,000 12,000    
07.04 Для колективного дачного будівництва  12,000 12,000    
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04, та  07.06-07.09 для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000    
07.06 Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень 12,000 12,000    
07.07 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 12,000 12,000    
07.08 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування 12,000 12,000    
07.09 Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання 12,000 12,000    
08 Земельні ділянки історико-культурного призначення (земельні ділянки, на яких розташовані: пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)            
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  12,000 12,000    
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 12,000 12,000    
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 12,000 12,000    
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03, 08.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000    
08.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 12,000 12,000    
09 Земельні ділянки лісогосподарського призначення (земельні ділянки, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові земельні ділянки, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земельних ділянок, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земельних ділянок, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)      
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  0,100 0,100    
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,100 0,100    
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02, 09.04-09.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100    
09.04 Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства 0,100 0,100    
09.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 12.000 12.000    
10 Земельні ділянки водного фонду (земельні ділянки, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також земельні ділянки, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)    
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 12,000 12,000    
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 12,000 12,000    
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 12,000 12,000    
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 12,000 12,000    
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 12,000 12,000    
10.06 Для сінокосіння 12,000 12,000    
10.07 Для рибогосподарських потреб 12,000 12,000    
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 12,000 12,000    
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 12,000 12,000    
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 12,000 12,000    
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 12,000 12,000    
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11, 10.13-10.16  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000    
10.13 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 12,000 12,000    
10.14 Водні об’єкти загального користування 12,000 12,000    
10.15 Земельні ділянки під пляжами 12,000 12,000    
10.16 Земельні ділянки під громадськими сіножатями 12,000 12,000    
11 Земельні ділянки промисловості (земельні ділянки, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)           
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  12,00 12,00    
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 6,000 6,000    
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 12,000 12,000    
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 12,000 12,000    
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04, 11.06-11.08 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000    
11.06 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 12,000 12,000    
11.07 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення 12,000 12,000    
11.08 Земельні ділянки загального користування, відведенні для цілей поводження з відходами 12,000 12,000    
12 Земельні ділянки транспорту (земельні ділянки, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту)         
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 12,000 12,000    
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  - -    
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  - -    
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 12,000 12,000    
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 12,000 12,000    
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 12,000 12,000    
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 12,000 12,000    
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 12,000 12,000    
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 12,000 12,000    
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11-12.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000    
12.11 Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 12,000 12,000    
12.12 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 12,000 12,000    
12.13 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні 12,000 12,000    
13 Земельні ділянки зв’язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності)         
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 12,000 12,000    
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 12,000 12,000    
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 12,000 12,000    
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05-13.06  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000    
13.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 12,000 12,000    
13.06 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 12,000 12,000    
14 Земельні ділянки енергетики (земельні ділянки, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об’єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)  
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  12,000 12,000    
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 12,000 12,000    
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02, 14.04-14.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000    
14.04 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 12,000 12,000    
14.05 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення 12,000 12,000    
14.06 Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами 12,000 12,000    
15 Земельні ділянки оборони (земельні ділянки, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства)  
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 0,000 0,000    
15.02 Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії 0,000 0,000    
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби 0,000 0,000    
15.04 Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки 0,000 0,000    
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту 0,000 0,000    
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України 0,000 0,000    
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів, військових формувань 0,000 0,000    
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09-15.11  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000    
15.09 Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС 0,100 0,100    
15.10 Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції 0,100 0,100    
15.11 Для розміщення структурних підрозділів Міноборони, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління Міноборони       0,000 0,000    
 
5. Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності визначені статтями 273, 281-284, 286-287, 289 Податкового кодексу України.
 
6. Податковий період
Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
 
 
7. Пільги із сплати податку
Пільги щодо сплати земельного податку та перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначені статтями 281-283 Податкового кодексу України.»
 
 
 
 
              
Секретар міської ради                                                                                  Юрій ХИМИН