ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 696-mr6-2023

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
                        2023   року Борислав № _______
 
 
Про затвердження  Програми   оздоровлення та відпочинку дітей
Бориславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки
 
               Відповідно до п.1 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», розпорядження начальника  Львівської обласної військової адміністрації від 04.01.2023 № 1/0/5-23 ВА «Про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2023 році», розпорядження міського голови від 26 травня 2023 року № 203-р «Про організацію і проведення  оздоровлення та відпочинку дітей у 2023 році на території Бориславської міської територіальної громади», рішення виконавчого комітету від 15.06.2023 року № 145 «Про схвалення Програми оздоровлення та відпочинку дітей Бориславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», беручи до уваги доповідну записку начальника відділу освіти міської ради Елли Качмарчик від 16.06.2023 року № 01-18/268,   міська рада
 
  ВИРІШИЛА:
 
                   1. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей Бориславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, що додається.
                   2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Роксоляну Гарасимів .
 
Міський голова                                                                                           Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 
 
 
                                                                              
ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                  рішення міської ради
                                                                                  «___»________2023 №____
Програма
оздоровлення та відпочинку дітей
Бориславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки
 
І. Загальні положення
   Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, на сьогоднішній день стан здоров’я дітей в Україні викликає найбільшу стурбованість. Упродовж останніх років зберігається тенденція до його погіршення, яка обумовлена впливом різних негативних факторів військового, соціально-економічного, екологічного та психо-емоційного характеру. Тому збереження здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної політики на сучасному етапі.
 
ІІ. Мета і завдання Програми
Метою Програми є забезпечення належної якості та доступності послуг з відпочинку дітей  Бориславської міської територіальної громади.
Завданням Програми є
- створення належних умов для повноцінного відпочинку дітей;
- забезпечення організації якісного харчування.
Поліпшення стану здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом організації відпочинкових таборів.
ІІІ. Реалізація Програми
         Досягнення мети цієї Програми планується шляхом реалізації таких заходів:
- організація змістовного відпочинку дітей;
- забезпечення якісним харчуванням;
- залучення підприємців громади до надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей;
- висвітлення інформації про підготовку та проведення відпочинку дітей;
- забезпечення надання організаційно-методичної допомоги працівникам  з питань організації відпочинку дітей;
- проведення концертних програм, вистав, театралізованих і культурологічних заходів, спортивних змагань. Розширення маршрутів  туристичних поїздок, подорожей, походів;
IV. Очікувані результати виконання Програми
          Виконання Програми дасть змогу реалізувати ряд заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують протягом відпочинкової зміни організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей
V. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  бюджету Бориславської  міської теритріальної громади.
             Обсяг коштів на виконання  зазначеної  Програми складає   335,0 тис.грн. відповідно до паспорта Програми, що додається.
 
 

 
                                                         
                                                  Додаток
      до  Програми оздоровлення та  відпочинку дітей Бориславської міської  територіальної     громади на 2023-2025 роки
ПАСПОРТ
до Програми оздоровлення та відпочинку дітей
Бориславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки
 
 
1. Назва Програми  Програма  оздоровлення та відпочинку дітей Бориславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки
 
2. Ініціатор  розроблення Програми Бориславська міська рада Львівської області,
Відділ освіти  Бориславської міської ради
3. Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми  Рішення Бориславської міської ради від «____»_____________2023р..№_______ «Про схвалення Програми оздоровлення та відпочинку дітей Бориславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки
 
 
4. Розробник Програми Відділ освіти Бориславської міської ради
5. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти Бориславської міської ради
6. Учасники Програми  Відділ освіти Бориславської міської ради,
7. Дія Програми Дія Програми поширюється на території Бориславської міської територіальної громади
8. Термін реалізації Програми 2023- 2025 роки
     
9.
 
 
Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:
- кошти бюджету територіальної громади
 
 
 
-кошти інших джерел
 
335.0 тис.грн
 
 
 
2023 р    – 95.0 тис.грн
2024 р.  – 120.0 тис.грн
2025 р.  – 120.0 тис.грн
 
100.0 тис.грн
 
 
Секретар міської ради                                                                                      Юрій ХИМИН