ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 716-mr6-2023

                                                                                                                                                                

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
                     2023 року Борислав                               №   
 
Про виконання бюджету Бориславської
міської територіальної громади за січень-
червень 2023 року
 
Відповідно до ч.4.ст.80 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт виконавчого комітету міської ради про підсумки виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади  за січень-червень 2023 року, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від _________2023 року №___ та листа начальника фінансового управління міської ради від  25 липня  2023 року №01-35/527 ,  міська рада
        
ВИРІШИЛА :
 
1.Затвердити звіт начальника фінансового управління  Бориславської міської ради Петріва Юрія про підсумки виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади  за січень-червень 2023  року, в тому числі:
  1. за доходами в сумі 204327,9 тис.грн., за загальним фондом в сумі 194594,6 тис.грн. і спеціальним фондом в сумі 9733,3 тис.грн.;
  2.  за видатками в сумі 185834,8 тис.грн., в тому числі за загальним фондом в сумі 172591,5 тис.грн. та спеціальним фондом в сумі 13243,3 тис.грн., що додається
 
2 Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (Любомир Бреньо) :
2.1) вжити заходів щодо недопущення зменшення надходжень до бюджету Бориславської міської територіальної громади орендної плати за комунальне майно у порівнянні з минулим роком.
2.2) забезпечити:
  виконання плану надходжень від орендної плати за користування цілісним  майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
облік за наданням земельних ділянок в оренду чи користування юридичним та фізичним особам;
 контроль за своєчасністю заключення та передачею на облік до головного управління Державної податкової служби у Львівській області договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
 виконання плану надходжень від орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності, не допускаючи при цьому зменшення надходжень у порівнянні з минулим роком;
належний контроль за збереженням майна, що перебуває у комунальній власності;
формування та наповнення бази власників земельних ділянок, орендарів земельних ділянок на виконання Меморандумів про співпрацю та взаємодію між Головним управлінням Державної податкової служби у Львівській області та територіальними громадами;
формування бази власників земельних паїв .
 
 
3. Комісії з питань   забезпечення  і повноти своєчасності  сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій і стипендій та інших соціальних виплат  (Світлана Солоненко):
3.1) проводити:
роботу із погашення заборгованості із заробітної плати та сплати платежів до бюджетів усіх рівнів;
заслуховування платників акцизного податку, що дупустили зменшення надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;
постійний моніторинг сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету територіальної громади з метою виявлення фактів зміни зарахування даного надходження до інших бюджетів;
3.2) заслуховувати спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкової служби у Львівській області  керівників підприємств та організацій , які зменшили сплату податків до бюджетів територіальних громади в порівнянні з відповідним періодом минулого року та у яких мінімальна заробітна плата менше визначеного законодавством мінімального рівня;
 
4. Реокмендувати Головному управлінню Державної податкової служби у Львівській області:
4.1) вжити заходів щодо :
погашення наявної на 01.07.2023 року та недопущення виникнення поточної заборгованості з платежів до бюджету територіальної громади;
повноти оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, виявлення фактів уникнення від оподаткування, недопущення збільшення заборгованості перед бюджетом міської територіальної громади та забезпечити виконання планових показників із надходжень до бюджету;
4.2) забезпечити :
виявлення найманих працівників, праця яких використовується роботодавцями без належного їх оформлення;
щомісячний моніторинг нарахування і сплати акцизного податку з кінцевих продаж;
виконання планових показників по податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок;
виконання планових показників, затверджених у бюджеті територіальної громади;
виконання вимог доручення голови Львівської облдержадміністрації від 02.04.2021 року №12/0/6-21 в частині обміну інформацією необхідної для розширення бази оподаткування;
 
5. Фінансовому управлінню міської ради (Юрій Петрів) :
5.1) спільно з Головним управлінням Державної податкової служби у Львівській області:
  посилити роботу з легалізації виплати заробітної плати у небюджетній сфері, вжити заходів щодо забезпечення в повному обсязі надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету;
5.2) запровадити постійний контроль за правильністю зарахування податків та платежів до бюджету міської територіальної громади і забезпечити вчасне виявлення та усунення випадків неправильного зарахування доходів бюджету;
5.3) здійснювати:
аналіз фактичних надходжень податків і зборів (податку на доходи фізичних осіб, податку на майно відмінне від земельної ділянки, податку на майно  в частині плати за землю, єдиного податку) до бюджету міської  територіальної громади у розрізі платників;
аналіз фактичних надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
аналіз власних надходжень бюджетних установ;
проведення роботи з  платниками (юридичні фізичні особи), які допустили заборгованість до бюджету Бориславської міської територіальної громади по сплаті податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, податку на майно відмінного від земельної ділянки;
постійний моніторинг за сплатою податкових надходжень платниками до бюджету Бориславської міської територіальної громади;
постійний контроль за споживанням енергоносіїв в натуральних одиницях по бюджетних установах, що фінансуються за рахунок коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади;
щомісячний моніторинг фонду заробітної плати установ, що фінансуються за рахунок бюджету Бориславської міської територіальної громади;
щомісячно моніторинг виконання  Плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці у 2023 році, затвердженого розпорядженням міського голови від 25 січня 2023 року № 15-р .
5.4) забезпечити :
аналіз отриманої інформації від Головного управління Державної податкової служби у Львівській області на виконання доручення голови Львівської облдержадміністрації від 02.04.2021 року №12/0/6-21 з метою отримання додаткових надходжень до бюджету Бориславської міської територіальної громади;
забезпечення прогнозування дохідної та видаткової частини бюджету Бориславської міської територіальної громади в умовах воєнного стану  у зв’язку з ввнесенням змін до бюджетного законодавства ;
першочергове фінансування заходів територіальної оборони, захисту безпеки населення та функціонування бюджетної сфери (оплати праці працівників бюджетних установ, оплати комунальних послуг і енергоносіїв та інших захищених відатків), комунальних підприємств у період воєнного стану;
5.5) спільно з старостами сіл, які увійшли до складу Бориславської міської територіальної громади організувати роботу щодо погашення заборгованості по сплаті податку на майно відмінне від земельної ділянки, податку на майно в частині плати за землю юридичними та фізичними особами, які розташовані на території сіл.
 
6. Відділу освіти міської ради (Елла Качмарчик):
6.1) встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання установами освіти, що фінансуються за рахунок бюджету міської територіальної громади, енергоносіїв у натуральних одиницях;
 
6.2) проводити щомісячний аналіз споживання енергоносіїв в натуральних одиницях на виконання протокольного доручення міського голови від 02 січня 2023 року;
6.2) забезпечити:
збільшення обсягу власних надходжень;
погашення дебіторської заборгованості, яка виникла  по власних надходженнях установ освіти, зокрема  платі за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01 липня 2023 року;
виконання Плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці, затвердженого розпорядженням міського голови від 25 січня 2023 року № 15-р;
затвердження  шкільної мережі класів та учнів на 2023/2024 навчальний рік з урахуванням наявного фінансового ресурсу, не допускати необґрунтованого збільшення класів та зменшення учнів у них;
перегляд кількості педагогічних ставок в закладах загальної середньої освіти та приведення їх у відповідність до вимог  постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1472 «Деякі питання розподілу обсягу освітньої субвенції на 2023 рік»;
проведення аналізу відвідуваності дітей дошкільного віку  в гімназії № 6, Попелівському ЗЗСО та Ясенице-Сільнянській гімназії з метою доцільності функціонування дошкільних груп в цих закладах;
недопущення нарощування кредиторської заборгованості у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу.
 
7   Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження  міської ради (Роман Корпан):
7.1) забезпечити:
контроль за цільовим використанням коштів бюджету територіальної громади, що виділяються на фінансування програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територіальної громади  не допускаючи при цьому реєстрації та взяття на облік бюджетних зобов’язань без відповідних бюджетних призначень;
контроль за відображенням в обліку комунальних підприємств обсягу завершеного будівництва, реконструкції, капітального ремонту та збільшення обсягів статутного капіталу;
контроль за використання коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади виділених на виконання Програм відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади  та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання);
недопущення нарощування кредиторської заборгованості у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу.
 
8. Комунальному некомерційному підприємству "Центральна міська лікарня міста Борислава" Бориславської міської ради  (Ніна Тасенюк):
8.1) встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання установами охорони здоров'я, що фінансуються за рахунок бюджету територіальної громади , енергоносіїв у натуральних одиницях;
8.2) не допускати виникненню простроченої заборгованості по оплаті праці з нарахуваннями працівникам комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Борислава" Бориславської міської ради;
8.3) забезпечити :
цільове та ефективне використання коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади виділених на фінансування Програми  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань за рецептами виписаними сімейними лікарями-фізичними особами підприємцями;
внесення електронних медичних записів лікарями комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Борислава" Бориславської міської ради ;
виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2023 року № 174 «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров’я»;
виконання пункту 2 рішення міської ради від 26 січня 2023 року №1201 «Про звіт директора КНП «Центральна міська лікарня міста Борислава»;
виконання середньострокового плану розвитку комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня міста Борислава» на 2023 рік;
проводити щомісячний аналіз споживання енергоносіїв в натуральних одиницях на виконання протокольного доручення міського голови від 02 січня 2023 року;
виконання доручення міського голови від 23 червня 2023 року № 26.
 
 
9. Управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради (Володимир Рахель) :
9.1) забезпечити:
щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання установами культури, що фінансуються за рахунок бюджету міської територіальної громади, енергоносіїв у натуральних одиницях;
проведення щомісячного аналізу споживання енергоносіїв в натуральних одиницях на виконання протокольного доручення міського голови від 02 січня 2023 року;
погашення дебіторської заборгованості, яка виникла  по власних надходженнях установ культури, зокрема, платі за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01 липня 2023 року;
            9.2) недопущення нарощування кредиторської заборгованості у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу.
 
10) Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради    (Віталій Плоскодняк) :
10.1) здійснювати контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів та вживати заходів щодо недопущення зростання протермінованої дебіторської та кредиторської заборгованості;
10.2) недопущення нарощування кредиторської заборгованості у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу;
 
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Романа Садлівського,  заступників міського голови Світлану Солоненко, Роксоляну Гарасимів, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків     та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський).
 
 
Міський голова                                                                                   Ігор ЯВОРСЬКИЙ.
 
                                                                                                                            
 
                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                   рішення міської ради
                                                                                    2023 року №
 
ЗВІТ
ПРО ПІДСУМКИ  ВИКОНАННЯ  БЮДЖЕТУ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2023 РІК.
 
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.
 
За січень-червень 2023 року  до загального та спеціального фондів бюджету Борислвської міської територіальної громади надійшло надходжень  в сумі 204327,9  тис. грн. , що складає  100,2 відсотка доплану на січень-червень 2023 року та 51,7 відсотка  уточненого плану на 2023 рік.
Зокрема :
 до загального фонду надійшло надходжень в сумі   194594,6 тис.грн. , що складає 107,8 відсотка до плану на січень-червень 2023 року та 55,5 відсотка  до уточненого плану на 2023 рік ;
 до спеціального фонду надійшло надходжень 9733,3  тис.грн., що складає 42,7 відсотка до плану на січень-червень 2023 року та  21,7 відсотка до уточненого плану на 2023 рік .
 
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року надходження  до  бюджету міської територіальної громади ( за загальним та спеціальним фондом) за  перше півріччя 2023 року  зросли   на 23948,4   тис. грн. або на 13,2  відсотка , а видатки за загальним та спеціальним фондом зросли   у порівнянні з аналогічним періодом року зросли на 29909,4 тис.грн. або  19,8 відсотка.   

 
 

 
+18,8%
Доходи +32%
Видатки +31,3 %
Доходи +14.4%
Видатки +4,3%
 
Видатки - -32877,1 тис.грн
.
Податкових та неподаткових надходжень до бюджету Бориславської міської територіальної громади за перше півріччя  2023 року  по загальному фонду  надійшло в сумі 116912,4 тис.грн., що складає 114,7 відсотка до уточненого плану на перше півріччя 2023 року та 55,9 відсотка до плану на 2023 рік.
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року Перше півріччя 2023 року
Податкові та неподаткові надходження 82417,2 100764,1 105737,5 116912,9
 
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року надходження зросли 11175,4 тис.грн. або 10,6 відсотка, а в порівнянні з 2021 роком на 16148,9 тис.грн., або 16,0 відсотка.
 
+13,0%
+31,7%
 
Тобто план за перше півріччя 2023 року перевиконано бюджет Бориславської міської територіальної громади   на суму 14991,2 тис.грн або на  14,7 відсотка.
 
Очікуване виконання дохідної частини бюджету Бориславської міської територіальної громади за 2023 рік складе 232718,4 тис.грн.
           
За перше півріччя 2023 року до бюджету Бориславської міської територіальної громади надійшло з державного бюджету та інших бюджетів офіційних трансфертів за загальним фондом в сумі 77681,7 тис.грн., що складає 98,9 відсотків до уточненого плану на перше півріччя  2023 року та 55,0 відсотка до уточненого плану на 2023 рік , зокрема :
            базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі  24328,2  тис.грн., що складає 100,0 відсотків до плану на перше півріччя 2023 року та 50,0 відсотків до плану на 2023 рік ;
            додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агресії надійшло в сумі  1864,5  тис.грн., що складає 100,0 відсотків до плану на перше півріччя 2023 року та 100,0 відсотків до плану на 2023 рік ;
            субвенції з державного бюджету надійшло в сумі 49458,6 тис.грн. або 100,0 відсотків до плану на преше півріччя 2023 року та 50,0 відсотків до плану на 2023 рік;
            інших дотації з місцевого бюджету надійшло в сумі  44,9  тис.грн., що складає 100,0 відсотків до плану на перше півріччя 2023 року та 100,0 відсотків до плану на 2023 рік ;
 субвенцій з інших бюджетів надійшло  в сумі 1985,4 тис.грн., що складає  69,9  відсотка до плану на перше півріччя 2023 року та 19,7 відсотка до уточненого плану на 2023 рік.
Зокрема:
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року Перше півріччя 2023 року
Офіційні трансферти 46063,4 70517,9 68394,9 77681,7
 
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого 2022 року обсяг офіційних трансфертів зріс на суму 9286,7  тис.грн. або на 13,6 відсотків, а в порівнянні з першим квартало  2021 року обсяг офіційних трансфертів зріс на 7163,8 тис.грн. або 10,2 відсотка.

 
--30,8%
 
-
Вигнута догори стрілка: --30,8%
  

 
+36,3%
+12,8%
+20,8%
            Основною причиною збільшення обсягу надходжень офіційних трансфертів до бюджету Бориславської міської територіальної громади  є збільшення обсягів базової дотації.           
            Основним джерелом формування бюджету Бориславської міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб , якого за звітний період надійшло в сумі 60916,5 тис.грн., що складає 111,2 відсотка до уточненого плану на  січень-червень 2023 року та 53,6 відсотка до плану на 2023  рік.
 В структурі податкових та неподаткових надходжень частка даного податку складає  52,1 відсотка . Зокрема:
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року Перше півріччя 2023 року
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 41877,1 51030,7 54313,9 57673,2
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 961,1 988,7 3174,6 1853,3
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 113,3 191,8 452,0 494,0
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 707,4 444,5 710,3 895,9
Всього 43658,9 52655,7 58650,8 60916,5
 
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року  надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на суму 2265,7 тис.грн. або 3,9 відсотка, а в порівнянні з першим півріччям 2021 року надходження зросли на 8260,8 тис.грн. або 15,7 відсотка.
 
Очікуване виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади за 2023 рік складе за розрахунками фінансового управління 115626,6 тис.грн., що на 1894,7 тис.грн. або 1,7 відсотка більше до затвердженого плану на 2023 рік.

 
 
 
+19,8%
+19,6%
+23,0%
+893,3 тис.грн.
 
31,3%
Вигнута догори стрілка: 31,3%Найбільшу питому вагу в надходженнях податку на доходи фізичних осіб за звітний період  складає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 94,7 відсотка.
+11,1%
Всього за перше півріччя 2023 року до бюджету Бориславської міської територіальної громади надійшло 57673,2  тис.грн. вищезазначеного податку, що на 3359,3  тис.грн більше ніж за аналогічний період минулого року або на  6,2 відсотки.Аналізом  надходжень податку на доходи фізичних осіб в розрізі платників встановлено, що найбільші зменшення сплати податку на доходи фізичних осіб відбулися по наступних платниках:
Нафтогазовидобувне управління "Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта", Управління нафтопромислового сервісу ПАТ "Укрнафта", Нафтогазовидобувне управління "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта"  - реорганізація та припинення виплат премій інженерно-технічним працівникам, оздоровчих та ювілейних в період воєнного часу, в  даний час за працівників даних підприємств ПДФО сплачує  ПАТ "Укрнафта" (ЄДРПОУ 135390);
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня м.Борислава" – реорганізація та оптимізація структурних підрозділів;
7 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській – скасування з 01 лютого 2023 року виплат додаткових винагород працівникам ДСНС в розмірі 30 тис. грн. при перебуванні поза фронтом;
ДП "Дрогобицьке лісове господарство" – з січня 2023 року сплачує Філія "Дрогобицьке лісове господарство" Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" ;
Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Львів) – реорганізація, сплачує податок на доходи фізичних Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції;
КЗ ЛОР "Бориславська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів", Бориславський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Бориславської МР, Бориславський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Бориславської МР - зменшення надбавок і доплат до заробітної плати педагогічним працівникам;
ТзОВ "АТБ-маркет" – зменшення норми робочого часу через зміну графіку роботи в коменданську годину;
ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" - виплата заробітної плати достроково у грудні 2022 року;
ТзОВ "Бориславський експериментальний ливарно-механічний завод Україна", ТзОВ "Вудкрафт Трейдінг" –  призупинили діяльність;
Львівська дирекція Українського ДП поштового зв'язку "Укрпошта"  – виплата заробітної плати достроково у грудні 2022 року;
КП "Еко-місто" – виплата заробітної плати достроково у грудні 2022 року;
ПАТ "Укртранснафта" – в січні 2022 року була виплачена премія за досягнення КПЕ;
ТзОВ "Буковиця", ТзОВ "Крутогір" – підприємства у січні 2023 року не здійснювали діяльність, не сприятливі погодні умови  для роботи;
ПП "Фармацевтична компанія "Здорова родина" – зменшення кількості працівників, в червні затримка виплати заробітної плати;
Управління ДКСУ у м.Бориславі – зменшення кількості працівників;
ТзОВ "Джаст Ін" – припинили діяльність в м.Борислав;
ТзОВ "Київ-Торг" - в Бориславській ДПС перебуває як платник податків за не основним місцем обліку. Звітність не подана. Засновник підприємства – громадянин Російської федерації;
Повне товариство "Ломбард-Свищ, Бударова" – з 2023 року припинили діяльність;
ТзОВ "Хельтекс" - виплата заробітної плати достроково у грудні 2022 року;
ОСББ "Фортуна" – з листопада 2022 року наймані працівники відсутні;
ТзОВ "Ремонттехсервіс" - виплата заробітної плати достроково у грудні 2022 року. А також сплата податку на доходи фізичних осіб із лікарняних в лютому 2022 року;
ТзОВ "Неопалима купина" – призупинили діяльність в м.Бориславі;
ПП "Бориславське" – зі слів директора підприємства припинили діяльність в м.Бориславі. За даними ГУ ДПС у Львівській області кількість найманих працівників  - 12 осіб;
ТзОВ агрофірма "Беркут" ЛТД – в березні 2022 здійснена виплата розрахункових за лютий 2022 року;
ТзОВ "Волиньтабак" - виплата заробітної плати достроково у грудні 2022 року та виплата лікарняних у січні 2022 року.
Повне товариство "Ломбард "Фінанс" за участю ТзОВ "ІТМ Маркет" та ТзОВ "І-Компані" – згідно податкової звітності кількість найманих працівників яким нараховується заробітна плата по 0,9 тис.грн. в місяць – 2 осіб;
ТзОВ "Аптека доброго дня" – реорганізація, частково працівники переведені в  ПП "Аптека Аронія";
ПП "Рекламно-інформаційне агентство "Карпатська брама" – призупинили діяльність;
ТзОВ "Арарта"  - з травня 2022 року не платять. За даними ГУ ДПС у Львівській області кількість найманих працівників  - 1 особа. Згідно поданої звітності заробітна плата не нараховувалася та не виплачувалася;
КП "Спортивно-оздоровчий комплекс "Нафтовик" – в січні та лютому 2022 року працівники отримали відпускні та матеріальні допомоги на оздоровлення;
ТзОВ "Ніденія", ТзОВ "Хижак" – за даними ГУ ДПС у Львівській області дані платники на обліку в Бориславській ДПС не перебувають;
Мале колективне підприємство "Фармако" – з квітня 2023 року припинили діяльність в м.Бориславі по вул.В.Великого;
ТзОВ "Бориславська сонячна станція" - виплата заробітної плати достроково у грудні 2022 року;
ТзОВ «Вікторія Плюс» - за даними ГУ ДПС у Львівській області кількість найманих працівників  - 2 особи. Згідно поданої звітності, з березня 2022 року по травень 2023 року заробітна плата не нараховувалася та не виплачувалася;
ПП "Гал.Буд" з березня 2022 року призупинили діяльність. За даними ГУ ДПС у Львівській області кількість найманих працівників  - 2 особи. Згідно поданої звітності заробітна плата не нараховується і не виплачується;
ТзОВ "БПК-Еліт" – у квітні 2022 року була здійснена виплата відпускних;
ПП "Перша соціальна медична лабораторія "Ескулаб" – зменшення норми робочого часу;
ТзОВ "Юніверсал Трейд ЛТД – в Державну податкову службу звіти не подаються;
ПП "Дрогобич-Автотранс" - за даними ГУ ДПС у Львівській області кількість найманих працівників  - 7 осіб. Виплата заробітної плати менше мінімальної зарплати;
ПП "Екологія" – зменшення кількості працівників на 1 людину;
ОСББ "Галицька Оселя 39" – звіти 2023 році не подавалися, інформація щодо найманих працівників відсутня;
ОСББ "Блок-6" – наймані працівники відсутні.
ТзОВ "Юридична та інжинірингова компанія "Роксал" – кількість найманих працівників – 6 осіб. Згідно податкової звітності  заробітна плата  нараховувалася але не виплачувалася за січень – березень 2023 року;
ТзОВ "ГрандМістобуд" - за даними ГУ ДПС у Львівській області кількість найманих працівників  - 1 особа.  Застосовується соціальна пільга;
ТзОВ "Ера" - за даними ГУ ДПС у Львівській області кількість найманих працівників  - 10 осіб. Одній людині нараховується і виплачується мінімальна заробітна плата;
ОСББ "Трускавецька-69" – з лютого 2022 року по квітень 2023 року наймані працівники були відсутні;
ПрАТ "Бориславський авторемонтний завод" – згідно податкової звітності, наймані працівники відсутні, з березня 2022 року припинили платити.
 
Крім цього повідомляємо, що станом на 01 липня 2023 року, згідно даних програми ІАС «Місцеві бюджети» у Львівській області   заборгованість по сплаті податку на доходи фізичних осіб  складає 1323,3 тис.грн. (в частині , що належить міському бюджету 848,3 тис.грн.), в тому числі в розрізі платників , а саме в розрізі платників:
ТЗДВ «БЕЛМЗ» - 1247,7 тис.грн.;
 ДКП ЖЕК№3 – 14,7 тис.грн.;
 Бориславське ШБУ №7 ВАТ-1,4 тис.грн.;
 Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група – 1,2 тис.грн.;
 ДКП по побутовому обслуговуванню населення «МРІЯ» - 12,0 тис.грн.( на даний час перебуває в стані припинення);
 КП «Благоустрій» - 40,5 тис.грн.( на даний час перебуває в стані припинення);
 Філія «КОМ-ЕКО-ЛЬВІВ» - 5,8 тис.грн..
 
Резервами збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб є :
проведення постійного моніторингу спати податку на доходи фізичних осіб з метою виявлення випадків здійснення господарської діяльності на території Бориславської міської територіальної громади без сплати податку на доходи фізичних осіб;
робота з потенційними платниками податку на доходи фізичних осіб, які здійснюють господарську діяльність без належним чином оформлених документів та відповідно не сплачують податок на доходи фізичних осіб;
робота з платниками , які виплачують заробітну плату, нижчу законодавством встановленого мінімуму (робота з мінімізаторами);
забезпечення погашення заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб;
проведення роботи з залучення нових платників податку – інвестиційна діяльність.  
 
Податку на прибуток підприємств комунальної власності до бюджету Бориславської міської територіальної громади за перше півріччя  2023 року надійшло в сумі 60,5 тис.грн., що складає 180,1 відсотків до плану  на перше півріччя  2023 року та 90,1 відсотка до плану на 2023 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року надходження зросли на 10,6 тис.грн. або 21,4 відсотка.
   Негативно на надходження вищевказаного податку впливає податкова заборгованість  комунальних підприємств міста перед бюджетом в сумі 92,5 тис.грн., в тому числі :
КП «Благоустрій» - 13,1 тис.грн.;
ДКП ЖЕК № 3 -79,4 тис.грн..
З метою збільшення надходжень податку на прибуток підприємств комунальної форми власності до бюджету міської територіальної громади фінансове управління пропонує  зобов’язати керівників розробити графіки погашення  податкової заборгованості по вищезазначеному податку.
 
Рентної плати за користування надрами до бюджету міської територіальної громади  за перше півріччя 2023 року надійшло в сумі 5514,0 тис.грн., що складає 121,2 відсотка до плану на перше півріччя 2023 року та 59,1 відсотків до плану на 2023 рік, зокрема:
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року Перше півріччя 2023 року
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  0,0 0,0 15,1 7,5
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  0,0 338,8 587,1 601,5
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 21,8 67,1 68,2 58,2
Рентна плата за користування надрами для видобування нафти  722,5 1431,5 1630,9 2394,7
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу  179,4 422,9 2086,7 2452,0
Всього 923,6 2260,3 4388,0 5514,0
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження рентної плати за користування надрами до бюджету міста Борислава зросли на 1126,0 тис.грн. або 25,7 відсотка, а в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року надходження зросли на 3253,6  тис.грн. або 143,9 відсотка.
Динаміка надходжень рентної плати до бюджету громади за 2020-2021 роки
Найбільше зростання рентної плати спостерігається по надходженнях рентної плати за користування надрами для видобування нафти  на суму 763,8 тис.грн. або 46,8 відсотка, рентної плати за користування надрами для видобування природного газу на суму 365,3 тис.грн. або 17,5 відсотка, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  на суму 14,4 тис.грн. або 2,5 відсотка.
 

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за перше півріччя  2023 року надійшло до бюджету Бориславської міської територіальної громади   в сумі 4781,3 тис.грн., що складає 174,6 відсотка до  уточненого плану на січень-червень 2023 року та 80,5 відсотка до плану на 2023 рік, зокрема :
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року Перше півріччя 2023 року
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 309,2 351,6 106,6 404,6
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 1068,5 1194,2 361,1 1714,6
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14   0,0 184,5 1296,6
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  1570,3 1832,3 1674,6 1365,5
Всього 2948,1 3378,1 2326,8 4781,3
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження акцизного податку до бюджету Бориславської міської територіальної громади  зросли  на 2454,5 тис.грн. або 105,5 відсотка та на 1403,2 тис.грн або 41,5 відсотка в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.
          
           
 
+7,1%
-10,2%
В структурі надходжень акцизного податку найбільша частка припадає на  надходження акцизного  податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – пальне,  акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – пального, надходження акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та на надходження акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України). 
Очікуване виконання акцизного податку за 2023 рік складе 10087,3 тис.грн.
 
Акцизного податку  з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до бюджету Бориславської міської територіальної громади надійшло 1365,5 тис.грн., що складає 102,4 відсотка до уточненого плану на перше півріччя  2023 року та 43,6 відсотка до плану на 2022 рік.
 В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження скоротилися на 309,1 тис.грн. або 18,5 відсотка.
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 до бюджету Бориславської міської територіальної громади надійшло 1296,6 тис.грн., що складає 128,4 відсотка до уточненого плану на перше півріччя  2023 року та 64,2 відсотка до плану на 2022 рік.
 В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження скоротилися на 1112,1 тис.грн. або 602,7 відсотка.
 
+12,6%
 
%
                     Резервами збільшення надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є :
проведення роз’яснювальної роботи з платниками податку  щодо недопущення зменшення надходжень акцизного податку;
виявлення пунктів несанкціонованої торгівлі підакцизними товарами;
виявлення випадків торгівлі незаконно виробленої підакцизної продукції.
 
Місцевих податків і зборів до бюджету міської територіальної громади  за січень-червень 2023 року надійшло в сумі 43580,1 тис.грн., що складає 113,9 відсотка до уточненого плану на перше півріччя 2023 року та 56,7 відсотка до плану на 2023 рік.
Структуру місцевих податків і зборів в бюджеті міста Борислава формує податок на майно відмінне від земельної ділянки, податок на майно в частині плати за землю, туристичний збір, єдиний податок.
тис.грн.
 
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року Перше півріччя 2023 року
Податок на майно відмінне від земельної ділянки 1040,1 1294,2 1296,8 2708,3
Податок на майно в частині плати за землю 24387,3 27207,7 22156,1 24605,8
Транспортний податок з фізичних осіб 21,0 1,0 0,0 25,0
Ткристичний збір 19,9 1,0 -1,9 0,7
Єдиний податок 8443,3 12790,7 14792,9 16240,4
Всього 33911,5 41294,5 38243,9 43580,1
 
 
Надходження місцевих податків до бюджету міської територіальної громади за січень-березень 2020-2021  років
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження місцевих податків і зборів зросли на 5336,2 тис.грн. або 13,9  відсотка, а в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року надходження зросли на 2285,6 тис.грн. або 5,5 відсотка. 
Динаміка надходжень місцевих податків та зборів до бюджету громади за 2020-2021 роки
 
 
+2,5%
            В структурі надходжень місцевих податків та зборів найбільша частка припадає на надходження до бюджету міської територіальної громади  податку на майно в частині плати за землю частка, якого складає 56,5 відсотка, єдиний податок частка, якого складає 37,3 відсотка. 
   За перше півріччя 2023 року до бюджету Бориславської міської територіальної громади  надійшло податку на майно в частині плати за землю в сумі 24605,8 тис.грн, що складає 112,2  відсотка до уточненого плану на січень-червень 2023 року та 56,1 відсотків до плану на 2023 рік.
 
 
+3201,5 тис.грн.
  Зокрема : земельного податку з юридичних осіб 14748,6 тис.грн., що складає 100,4 відсотка до уточненого плану  на перше півріччя   2023 року та 50,2 відсотка до плану на 2023 рік;
орендної плати з юридичних осіб 8215,5 тис.грн., що складає 133,9 відсотка до уточненого плану на перше півріччя  2023 року та 66,9 відсотка до плану на 2023 рік;
земельного податку з фізичних осіб 577,9 тис.грн., що складає 204,1 відсотка до уточненого плану на перше півріччя  2023 року та 102,0 відсотка до плану на 2023 рік;
орендної плати з фізичних осіб 1063,8 тис.грн., що складає 130,9 відсотка до уточненого плану на перше півріччя  2023 року та 65,4 відсотка до плану на 2023 рік.
 
Порівняно з аналогічним періодом 2022 року надходження  плати за землю у звітному періоді  зросли   на 2449,6 тис.грн. або 11,1 відсотка, зокрема:
надходження земельного податку з юридичних осіб зменшилися на 401,3 тис.грн. або 2,6 відсотка;
надходження орендної плати з юридичних осіб зросли на 1923,4 тис.грн., або на 30,6 відсотка;
надходження земельного податку з фізичних осіб зросли на 443,0 тис.грн. або 328,5 відсотка;
надходження орендної плати з фізичних осіб зменшилися на 484,5 тис.грн. або 83,6 відсотка.
 

 
Земельного податку з юридичних осіб за січень-червень 2023 року до бюджету Бориславської міської територіальної громади надійшло в сумі 14748,6 тис.грн., що складає 100,4 відсотка до плану на січень-червень 2023 року та 50,2 відсотка до плану на 2023 рік.
 
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року Перше півріччя 2023 року
Земельний податок з юридичних осіб 20373,6 22120,4 15149,9  
14748,6
 
 
В порівнянні з аналогічним перодом 2022 року надходження земельного податку з юридичних осіб скоротилися на 401,3 тис.грн., або 2,7 відсотка, а в порівнянні з аналогічним перодом 2021 року скоротилися на 7371,8 тис.грн., або 33,3 відсотка.
 

Орендної плати за земельні ділянки з юридичних осіб за звітний період до бюджету Бориславської міської територіальної громади надійшло 8215,5 тис.грн., що складає 133,9 відсотка до уточненого плану на  перше півріччя 2023 року та 66,9 відсотка до плану на 2023 рік.
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року Перше півріччя 2023 року
Орендна плата з юридичних осіб  3439,3 4214,2 6292,1 8215,5
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення  зросли на 1923,4 тис.грн. або 30,6 відсотка
 
, зокрема: 

 
Резервами збільшення надходжень орендної плати за землю є :
             проведення інвентаризації землі з метою виявлення землекористувачів, що самовільно займають земельні ділянки комунальної форми власності;
             забезпечення контролю за виконанням рішень щодо надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення, а саме щодо недопущення протермінування   укладання договорів оренди та їх передачі до Державної податкової інспекції у м.Бориславі;
             посилення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованих сум з плати за землю до бюджету Бориславської міської територіальної громади.
            проведення  роботи по формуванню бази потенційних платників за землю та заключенню відповідних договорів.
 
              А також повідомляємо, що станом на 01 липня 2023 року, згідно даних програми ІАС «Місцеві бюджети» заборгованість по сплаті орендної плати за землю з юридичних осіб складає  2045,2 тис.грн., в тому числі в розрізі платників :
             ДП БУ-43 ВАТ «ПРИКАРПАТБУД» - 223,6 тис.грн.;
 ТзОВ "Прикарпатзахідтранс" – 1,8 тис.грн.;
 Релігійна організація "Релігійна громада помісної церкви християн віри Євангельської м. Борислав – 5,6 тис.грн.;
 Торгово-Виробнича фірма «Збруч» - 10,1 тис.грн.;
 ТзОВ "ЛВ-ІНВЕСТСЕРВІС" – 8,1 тис.грн.;
  ДП "Темп "ТзОВ "Цеглинка-М" – 818,6 тис.грн.;
 ТзОВ «Пропангазсервіс» - 2,5 тис.грн.;
 ТзОВ «Буковиця» - 35,5 тис.грн.;
 ТзОВ «Юридична фірма «Європейська інвестиційно-правова група» - 444,9 тис.грн.;
 ТзОВ «Еко енергія плюс» - 259,6 тис.грн.;
 ТзОВ «Бориславбуд» - 235,0 тис.грн..
           
            Податку на майно відмінне від земельної ділянки  до бюджету міської територіальної громади надійшло за перше півріччя  2023 року  в сумі 2708,3 тис.грн., що складає 134,8 відсотка до уточненого  плану на січень-червень 2023 року та 134,8 відсотка до плану на 2023 рік. 
            Зокрема :
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року Перше півріччя 2023 року
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  12,7 15,7 26,4 16,8
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  191,2 220,2 89,5 554,8
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  185,5 219,2 116,0 855,9
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  650,7 839,0 1064,9 1280,7
Всього 1040,1 1294,2 1296,8 2708,3
 
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджету міста Борислава зросли    на 1411,5 тис.грн. або 108,8 відсотка, а в порівнянні з 2021 роком надходження зросли на 1414,1 тис.грн. або 109,3 відсотка.
73,8%
Кругова стрілка: 73,8% 
Резервами збільшення надходжень податку на майно, відмінного від земельної ділянки  є :
забезпечення формування повної бази оподаткування податку на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб;
посилити претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованих сум з плати податку на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб до бюджету Бориславської міської територіальної громади;
створення бази оподаткування по податку на майно відмінного від земельної ділянки (юридичні та  фізичні особи).
 
Єдиного податку до бюджету міської територіальної громади за перше півріччя 2023 року надійшло в сумі 16240,4 тис.грн., що складає 113,4 відсотка до уточненого плану на січень-червень 2023 року та 56,7 відсотка до плану на 2023 рік, зокрема:
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року Перше півріччя 2023 року
Єдиний податок з юридичних осіб  929,7 1445,3 1893,5 1746,5
Єдиний податок з фізичних осіб  7512,9 11333,5 12881,7 14461,1
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  0,7 11,8 17,7 32,7
Всього 8443,3 12790,7 14792,9 16240,4
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження єдиного податку зросли на 1447,5  тис.грн. або 9,8 відсотка, а в порівнянні з 2021 роком надходження зросли на 3449,7 тис.грн., або 26,9 відсотка.

 
+34,2%
+41,6%
За даними Бориславського відділення Дрогобицької об’єднаної державної податкової інспекції  станом на 01 липня 2023 року фактично здійснюють діяльність 1349 підприємців (фізичних осіб) , які працюють на єдиному податку, в тому числі : першої групи 185 платника;
 другої групи 619 платника;
 третьої групи 545 платника. 
                       
 
+49,0%
Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим  комплексом та іншим майном , що перебуває у комунальній власності, до бюджету Бориславської міської територіальної громади  за перше півріччя  2023  року надійшло в сумі 548,8 тис.грн., що складає  141,6  відсотка до уточненого плану на січень-червень 2023 року та 70,8 відсотка до плану на 2023 рік.
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року Перше півріччя 2023 року
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  291,5 434,3 653,7 548,8
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження орендної плати скоротилися  на 104,9 тис.грн. або на 16,0 відсотка, а в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року надходження зросли на 114,5 тис.грн. або 26,4 відсотка.

 
+46,2%
+47.2%
+28,6%
           Заборгованість по орендній платі за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності до  бюджету Бориславської міської територіальної громади станом на 01 липня 2023 року становить 31,5 тис.грн.
 
 
+46,2%
З метою збільшення надходжень плати за оренду майна , що перебуває у комунальній власності до бюджету Бориславської міської територіальної громади фінансове управління пропонує:            посилити претензійно-позовну роботу щодо боржників за оренду комунального майна;
            провести інвентаризацію комунального майна з метою надання об’єктів комунальної власності в оренду.
 
                  Плати за надання адміністративних послуг за звітний період до бюджету Бориславської міської територіальної громади надійшло в сумі 1013,4 тис.грн., що складає 106,3 відсотків до уточненого плану на перше півріччя 2023 року та 47,4 відсотка до плану на 2023 рік
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження плати за надання адміністративних послуг зросли на 30,7 тис.грн. або 2,9 відсотка.
 
            За січень-червень   2023 року до спеціального фонду бюджету міста Борислава надійшло надходжень в сумі 9733,3  тис.грн., що складає 42,7 відсотка  до уточненого плану на січень-червень 2023 року та 21,7 відсотків до плану на 2023 рік, в тому числі:
надходження без врахування офіційних трансфертів з інших бюджетів  склали в сумі 9112,6 тис.грн., що склало 40,0 відсотка до уточненого плану на січень-червень 2023 року та 20,6 відсотка до плану на 2023 рік;
офіційних трансфертів з інших бюджетів надійшло в сумі 620,7 тис.грн., що склало 100,0 відсотків до уточненого плану на січень-червень 2023 року та 100,0 відсотків до плану на 2023 рік .
 
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року податкові та неподаткові надходження до спеціального фонду зросли   на 1708,5  тис.грн. або 21,7 відсотка.
 
Надходження до екологічного фонду за перше півріччя 2023 року склали в сумі 226,1  тис.грн., що складає 107,2  відсотка до уточненого плану на перше півріччя 2023 року та 53,6 відсотка до плану на 2023 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 27,1  тис.грн. або 13,6 відсотка.
 
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади за перше півріччя 2023 року надходження  склали в сумі 65,6  тис.грн., що складає 10,3  відсотка до уточненого плану на січень-червень 2023 року та 5,2 відсотка до плану на 2023 рік
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження скоротилися на  637,2  тис.грн. або 90,2 відсотка.
 
Коштів  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Криму звітному періоді 2023 року надійшло в сумі 2050,9  тис.грн., що скадає 11,2 відсотка до уточненого  плану на перше півріччя  2023  року та 5,8 відсотка до плану на 2023 рік.
 В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли    на  611,6 тис.грн. або 42,5 відсотка
 
Надходження коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності у звітному періоді  2023 року склали в сумі 1501,7  тис.грн., що скадає 301,5 відсотка до уточненого плану на перше півріччя  2023 року та 150,2 відсотка до плану на 2023 рік.
 В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли   на  768,9 тис.грн. або 104,9 відсотка.
 
Власних надходжень бюджетних установ  у звітному періоді до бюджету міської територіальної громади  надійшло в сумі 5267,9 тис.грн., що склало 169,2 відсотка до плану на перше півріччя 2023 року та 84,6 відсотків до плану на 2023 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року надходження зросли  на 555,7  тис.грн., або 11,8 відсотка,  в тому числі:
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством зросли  на 608,0  тис.грн. або 41,5 відсотка;
 інші джерела власних надходжень бюджетних установ  надходження скоротилися  на 52,3 тис.грн. або 1,6 відсотка.
 
Надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  надійшло в сумі 2073,3  тис.грн., що складає 75,1  відсотка до уточненого плану на перше півріччя 2023 року та 40,8 відсотка до плану на 2023 рік..
                                                                                                                                 тис.грн.
 
КПКВ Перше півріччя 2023 року Перше півріччя 2022 року Відхилення 2023 року до 2022 року
25010000 "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами" 25010100 "Плата за послуги що надають-ся бюджетними установами" 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010300              "Плата за оренду майна бюджетних установ 25010400  "Надходження бюджетних установ від реалізації в установлено порядку майна" 25010000 "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами" 25010100 "Плата за послуги що надаються бюджетними установами" 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010300              "Плата за оренду майна бюджетних установ 25010400  "Надходження бюджетних установ від реалізації в установлено порядку майна"
у грн. у відсотках
0100 "Органи місцевго самоврядуван-ня" 194,5 0,0 184,7 9,3 0,5 136,9 0,0 130,8 6,1 0,0 57,6 42,0
1000 "Освіта" 1793,2 1789,4 0,5 0,1 3,3 1280,1 1276,6 0,0 0,6 2,8 513,2 40,1
4000 "Культура" 85,6 34,1 0,0 48,8 2,7 48,3 16,0 0,0 32,4 0,0 37,3 77,1
Всього 2073,3 1823,5 185,2 58,2 6,5 1465,3 1292,6 130,8 39,1 2,8 608,0 41,5
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходжень плати за послуг, що надаються бюджетними установами зросли  на 608,0 тис.грн. або 41,5 відсотка.
 

 
+66,4 тис.грн
 
+32,3%
Інших джерел власних надходжень бюджетних установ надійшло 3194,6 тис.грн.,що складає 901,7 відсотка до уточненого плану на  перше півріччя 2023 року та 450,9 відсотка до плану на 2023 рік тис.грн.
КПКВ Перше півріччя 2023 року Перше півріччя 2022 року Відхилення січня-червня 2023 року до січня-червня 2022 року
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   25020100  Благодійні внески, гранти та дарунки  25020200 Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об` 25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   25020100  Благодійні внески, гранти та дарунки  25020200 Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об` тис.грн. у %
0100
 Органи місцевого самоврядування
542,5 542,5 0,0 0,0 0,0 0,0 542,5 0,0
1000
 Освіта
 
1834,3 1830,1 4,2 2966,6 2934,6 32,0 -1132,3 -38,2
3000
Соціальний захист
282,9 133,3 149,6 124,6 124,6 0,0 158,3 127,1
4000
Культура
514,2 514,2 0,0 60,3 54,8 5,6 453,8 752,0
5000
Фізична культура
16,5 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0 16,5 0,0
7000
Економічна діяльність
4,2 4,2 0,0 95,5 95,5 0,0 -91,2 -95,6
Вього 3194,6 3024,4 170,2 3247,0 3209,4 37,6 -52,3 -1,6
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження інших джерел власних надходжень бюджетних установ  скоротилися   на 52,3 тис.грн. або 1,6 відсотка.

 
На кінець звітного періоду загальна сума  заборгованості  по сплаті податків і зборів юридичних осіб до бюджету Бориславської міської територіальної громади  склала  6724,6 тис.грн.
 
+115,9%
-45,5%
+209,7 тис.грн.
Найбільшими боржниками до бюджету Бориславської міської територіальної громади є наступні платники:ПАТ «Промінвестбанк» - 74,5 тис.грн., ПАТ «Укрнафта» - 757,3 тис.грн., ТЗДВ «БЕЛМЗ» - 2893,5 тис.грн., БУ-43 ВАТ „Прикарпатбуд”  – 499,5 тис.грн., ДКП ЖЕК № 3 – 416,4  тис.грн., Бориславське Шляхо-БУ №7 ВАТ «ЗАХІДШЛЯХБУД» - 11,1 тис.грн., ПАТ «Українська іноваційна компанія» - 37,0 тис.грн., Мале приватне підприємство "ГАРАНТ" – 0,2 тис.грн.,  ДП "Прикарпатзахідтранс" – 1,8 тис.грн., Комбінат комунальних підприємств – 0,3 тис.грн., Релігійна громада християн віри Євангельської у м.Бориславі – 15,6 тис.грн., МПП "Пролісок" – 1,8 тис.грн., Торгово-виробнича фірма «Збруч» - 24,0 тис.грн., ТзОВ «Волиньтабак" – 2,1 тис.грн., ТЗОВ "ЛВ-IНВЕСТСЕРВIС" – 8,1 ти.грн., Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група – 3,3 тис.грн.,  Державне КП по побутовому обслуговуванню населення «Мрія» - 12,0 тис.грн., ТзОВ «Галич» - 17,6 тис.грн., МПП «Прадобуд» - 3,1 тис.грн., ВАТ «Галгазотерм» - 6,3 тис.грн., ДП «ТЕМП» ТзОВ «Цеглинка-М» - 818,6 тис.грн., КП «Благоустрій» - 89,0 тис.грн.,  ТЗОВ "ПРОПАНГАЗСЕРВIС" – 9,6 тис.грн., Філія «КОМ-ЕКО-БОРИСЛАВ» - 5,8 тис.грн., ТзОВ «Буковиця» - 35,5 тис.грн., ПП «Сафо-Сервіс» - 0,3 тис.грн, ТЗОВ "БНС СЕРВIС" – 29,8 тис.грн., ТзОВ «Юридична фірма «Європейська інвест.-правова група» - 444,9 тис.грн., ТзОВ «Еко енергія плюс» - 259,6 тис.грн., ТзОВ «Галицька торгівельна компанія «Лемберг» - 2,4 тис. грн., ТзОВ « Бівервуд» - 4,0 тис.грн., ТзОВ "БОРИСЛАВБУД" – 239,3 тис.грн.
 
 
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
 
За січень-червень  2023 року  по бюджету Бориславської міської територіальної громади проведені видатки всього в сумі 185834,8 тис.грн., в тому числі:
 видатки загального фонду склали -  172591,5  тис. грн.;
 видатки спеціального фонду – 13243,3 тис. грн.
 
В порівнянні з відповідним періодом 2022 року видатки по бюджету територіальної громади   зросли  на 29909,4 тис. грн. або 19,2 відсотка в тому числі:
 видатки загального фонду зменшилися  на 25979,2  тис.грн.;
 видатки спеціального фонду  зросли  на  3930,2  тис.грн.
 
За економічною ознакою в звітному періоді 2023 року найбільшу частку у загальному обсязі видатків бюджету міської територіальної громади  за загальним фондом становлять кошти , які спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ 110228,1 тис.грн. (64,0 відсотка),  поточні трансферти 34638,4 тис.грн. (20,0 відсотка),  енергоносії та комунальні послуги  14151,7  тис.грн  (8,0 відсотків) , інші видатки 11890,8 тис.грн. ( 6,9 відсотка), соціальне забезпечення 1682,6 тис.грн. (1,0 відсоток).
 
   Проведеним аналізом штатної чисельності по бюджетних установах міської територіальної громади встановлено, що станом на 01 липня  2023 року утримується штатна чисельність в кількості 1375,64  штатних одиниць , а саме:
по органах місцевого самоврядування штатна чисельність складає – 147,0 штатних одиниць;
по установах освіти утримується штатна чисельність в кількості 1094,59 штатних одиниць;
по установах культури утримується штатна чисельність в кількості 67 штатних одиниць ;
по установах фізичної культури і спорту утримується штатна чисельність в кількості 39,3 штатних одиниць ;
по установах соціального забезпечення утримується штатна чисельність в кількості 27,75 штатних одиниць.
 
 
+29,6%
За рахунок освітньої субвенції проведені видатки в сумі 48423,6 тис.грн., в тому числі на :на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 48423,6  тис.грн. ( на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, Бориславського ліцею, Бориславської гімназії №6 та №9, Ясенице-Сільнянської гімназії,  дитячого будинку «Оріана»).
 
На фінансування оплати праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам інклюзивно ресурсного центру за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки в сумі 468,6 тис.грн..
 
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами проведені видатки в сумі 187,6 тис.грн.
 
За рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду проведені видатки в сумі 70,4 тис.грн..
 
За рахунок субвенцій з інших бюджетів бюджету Бориславської міської територіальної громади за загальним фондом  проведені видатки в сумі 614,0 тис.грн., в тому числі:
на виконання Комплексної програми посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області на 2023-2026 роки (Проєкт «Знай своє!»  в музеях обласного підпорядкування) проведені видатки в сумі 4,9 тис.грн.;
на створення інфраструктури з утилізації відходів та охорони довкілля сміттєзвалища проведені видатки в сумі 535,3 тис.грн.;
на виконання Комплексної програми "Безпечна Львівщина" на 2021-2025 роки" проведені видатки в сумі 64,0 тис.грн.;
на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки в сумі 9,8 тис.грн..
 
За січень-березень  2023  року проведені видатки по загальному фонду без врахування субвенцій з державного бюджету в сумі  122827,2  тис.грн., зокрема в розрізі галузей:
по органах місцевого самоврядування – 17326,9 тис.грн.;
по установах освіти – 52843,6 тис.грн.;
по установах охорони здоров’я – 12065,2 тис.грн.;
по установах культури – 5895,9 тис.грн.;
по житлово-комунальному господарству – 17919,3  тис.грн.;
по соціальному захисту населення – 3589,4 тис.грн.;
по фізичній культурі і спорту – 5303,3  тис.грн.;
по економічній діяльності – 6382,0 тис.грн.;
по іншій діяльності – 834,4 тис.грн.;
по міжбюджетних трансфетах – 667,2 тис.грн.
 

 
 
Структура видаткової частини бюджету територіальної громади за січень-березень 2021 року
 
В структурі видатків бюджету міської територіальної громади найбільша частка видатків припадає на видатки на утримання установ освіти 43,0 відсотка, на  утримання органів місцевого самоврядування 14,0 відсотка,  на утримання житлово-комунального господарства 15,0 відсотка,  на утримання комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарням.Борислава», комунального некомерційного підприємства «Стоматполіклініка», програм по охороні здоров»я , які фінансуються за кошти бюджету громади   10,0 відсотків, на  утримання установ культури та програм у сфері культури 5,0 відсотків, утримання установ фізичної культури та програм у сфері фізичної культури та спорту 4,0 відсотка.
 
За звітний період по загальному фонду з бюджету Бориславської міської територіальної громади проведені видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 110228,1 тис.грн.,  в тому числі:
 
Галузь Фонд заробітної плати з нарахуваннями за січень-червень 2022 року Фонд заробітної плати з нарахуваннями за січень-червень 2023 року Відхилення січня-червня 2023 року до січня-червня 2022 року
В тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 14091,0 15741,9 1650,9 11,7
Освіта 82990,6 86693,8 3703,2 4,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення 1573,0 1770,2 197,1 12,5
Культура 3377,7 3804,2 426,5 12,6
Фізична культура та спорт 2197,6 2218,0 20,4 0,9
Всього 104230,0 110228,1 5998,1 5,8
 
 Видатки на виплату заробітної  плати  з нарахуванням  зросли у порівнянні  з відповідним періодом минулого року на 5998,1  тис. грн. або на 5,8 відсотків за рахунок підвищення заробітної плати працівникам бюджетних установ.
 

 
 
 
Найбільше зростання фонду оплати праці з нарахуваннями за січень-червень 2023 року відбулося по установах культури та по установах соціального захисту.
 
Частка видатків на заробітну плату з нарахуваннями в структурі видатків складає 63,9 відсотка.
 
Проведеним аналізом фактичних видатків бюджету міської територіальної громади  на заробітну плату за січень-червень 2023 року в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року встановлено, що фактичні видатки на оплату праці зросли на 3874,7  тис. грн. або 4,3 відсотка і складають 94373,8 тис.грн. , в тому числі в розрізі галузей :
 
Галузь Фонд заробітної плати за січень-червень 2022 року Фонд заробітної плати за січень-червень 2023 року Відхилення січня-червня 2023 року до січня-червня 2022 року Середня зарплата за січень-червень 2023 року Середня зарплата за січень-червень 2022 року Ріст середньої заробітної плати січня-червня 2023 року до січня-червня 2022 року у відсотках
У тис.грн. У відсот-ках
Органи місцевого самоврядування 12591,1 14286,2 1695,1 13,5 16,198 14,276 113,5
Освіта 71224,0 73237,6 2013,6 2,8 11,151 10,530 105,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення 1439,1 1627,0 187,9 13,1 9,772 8,643 113,1
Культура 2904,9 3262,9 358,0 12,3 8,117 7,017 115,7
Фізична культура та спорт 2339,9 1960,0 -379,9 6,4 8,323 9,936 83,8
Всього 90499,1 94373,8 3874,7 4,3 11,434 10,695 106,9
 
 
Середня зарплата по бюджетних установах за за звітний період 2023 року склала 11,434 тис.грн. і зросла в порівнянні з аналогічним перодом 2022 року на 6,9 відсотків.

 
На придбання продуктів харчування по загальному фонду бюджету міської територіальної громади  використано 2230,0  тис.грн..
 
На оплату енергоносіїв та комунальних послуг по загальному фонду бюджету міста  у звітному періоді використано коштів в сумі 14151,7  тис.грн., зокрема:
Галузь Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за перше півріччя 2023 року Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за перше півріччя 2022 року Відхилення  першого півріччя 2023 року до першого півріччя 2022 року
В тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 771,5 625,8 145,7 18,9
Освіта 11250,1 11063,5 186,6 1,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення 62,7 65,1 -2,4 -3,8
Житлово-комунальне господарство 571,8 659,6 -87,8 -15,4
Культура 922,6 887,4 35,2 3,8
Фізична культура та спорт 572,9 668,5 -95,6 0,0
Всього 14151,7 13970,0 181,7 1,3
 
В порівнянні з січнем-червнем  2022 року видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг зросли  на  181,7  тис.грн. або 1,3 відсотка.

 
В загальній структурі видатків частка захищених видатків бюджету складає 52312,1 тис.грн. або 77,5 відсотка.
Код економічної класифікації видатків Структура захищених видатків Касові видатки за вказаний період
2111 Заробітна плата
 
90 381,4
2120 Нарахування на оплату праці
 
19 846,7
2230 Продукти харчування
 
2 230,0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 14 151,7
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 508,3
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 467,2
2730 Інші виплати населенню 1 682,6
  Усього
 
129 267,9
 

 
Станом на 01 липня 2023 року по бюджету Бориславської міської територіальної громади  обліковується  дебіторська заборгованість за загальним фондом в сумі   516,5  тис.грн. і зросли проти початку року на 92,8 тис.грн., а саме :
             по  спожитих енергоносія та комунальних послугах – 516,4 тис.грн.;
            по інших поточних видатках – 0,1 тис.грн..
 
            Найбільшу питому вагу в цій сумі займає заборгованість перед відділом освіти орендарів, що не вчасно або не в повному обсязі відшкодовують спожиті  енергоносії та комунальні послуги.
           
            Станом на 01 липня 2023 року кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 5956,8 тис.грн., в тому числі протермінована 30,1  тис.грн., а саме:
 
            по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату – 4835,6 тис.грн.;
            за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 14,2 тис.грн.;
            по оплаті послуг ( крім комунальних) – 313,0 тис.грн.;
            по видатках на відрядження – 17,4 тис.грн.;
            по кремих заходах по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку – 3,0 тис.грн.;
            по поточних трансфертах підприємствах – 773,6 тис.грн..
 
           
На фінансову підтримку комунальних підприємств проведено видатків в сумі 4769,0 тис.грн., в тому числі на:
фінансова підтримка засобів інформації – 612,4 тис.грн.;
фінансова підтримка КП «Бориславський ТІЦ» - 336,8 тис.грн.;
фінансову підтримку КП «Кінотеатр «Каменяр» в сумі 200,6 тис.грн.;
фінансову підтримку КНП «Міський парк культури та відпочинку» в сумі 750,2 тис.грн.;
фінансову підтримку КЗ СОК «Нафтовик» використано коштів в сумі 1324,6 тис.грн.
                фінансову підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні використано коштів в сумі 948,1 тис.грн.;
            фінансова підтримка комунальному некомерційному підприємству «Центр екології, туризму та сталому розвитку»  в сумі  596,3 тис.грн..
 
За звітний період з бюджету Бориславської міської територіальної громади надано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 567,2 тис.грн., в тому числі в розрізі програм, а саме:
на виконання Програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки Бориславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки проведені видатки в сумі 400,0 тис.грн. для 6-ДПРЧ 7ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області;
на виконання Програми фінансової підтримки Державної міграційної служби на 2023 рік проведені видатки в сумі 50,0 тис.грн. для Бориславського відділу  Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області;
на виконання Прогшрами покращення матеріально-технічного забезпечення відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області на 2022-2023 роки проведені видатки в сумі 50,0 тис.грн.;
на виконання Програми формування податкової культури Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік проведені видатки в сумі 67,2 тис.грн..
 
На виконання Програми з організації військового обліку військовозобов’язаних та призовників, призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України та підготовку юнаків до військової служби Бориславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки надано субвенцію з бюджету Бориславської міської територіальної громади бюджету Дрогобицької міської територіальної громади  в сумі 100,0 тис.грн.
 
По коду програмної класифікації видатків 0217693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» проведені видатки за загальним фондом в сумі 413,8 тис.грн.,в тому числі в розрізі напрямків використання :
на виконання Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов’язаних з діяльністю Бориславської міської ради на 2022-2024 роки проведені видатки в сумі 86,0 тис.грн.;
на виконання Програми «Розробка концепції індустріального парку Бориславської міської територіальної громади» проведені видатки в сумі 110,0 тис.грн.(виготовлення концепції);
на виконання Програми проекту PLBU.01.01.00-UA-0974/19-00 «Нафтова колиска Європи: забута історія Польща і України» за Програмою Транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 проведені видатки в сумі 25,7 тис.грн.;
на виконання проекту PBU3/1046/20 «Історія, приправлена сіллю» за Програмою Транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020  проведені видатки в сумі 192,1 тис.грн.
 
Протягом звітного періоду  2023 року проводилися видатки на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницто в сумі 2324,0 тис.грн., в тому числі в розрізі комунальних підприємств міста:
по КП «Вододар» - 2324,0 тис.грн..
 
По Програмі утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури проведені видатки в сумі 4908,0 тис.грн. за загальним фондом, в тому числі в розрізі напрямків використання:
на відновні роботи асфальтного покриття дороги по вул.Транспортній в м.Бориславі Львівської області – 4000,2 тис.грн.;
на відновні роботи асфальтного покриття по вул.Яворницького в м.Бориславі Львівської області (поточний ремонт) – 907,8 тис.грн..
 
За рахунок субвенції з бюджету Трускавецької міської територіальної громади за перше півріччя 2023 року проведено видатки в сумі 535,3 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
 на відновні роботи асфальтного покриття по вул.І.Сеник в м.Бориславі Львівської області – 535,3 тис.грн.
 
          По спеціальному фонду бюджету міста та за рахунок власних надходжень бюджетних установ (та за рахунок спеціального фонду бюджету) проведені видатки за січень-червень  2023 року в сумі 13243,3 тис.грн., в тому числі :
оплата праці  і нарахуванням на заробітну плату в сумі – 676,1 тис.грн.;
медикаменти та перев’язувальні матеріали – 4,4 тис.грн.;
продукти харчування – 1016,0 тис.грн.;
комунальні послуги та енергоносії – 107,0 тис.грн.;
інші видатки – 2420,9 тис.грн.;
капітальні видатки – 9018,9 тис.грн.
 
За рахунок субвенції з інших бюджетів бюджету Бориславської міської територіальної громади за загальним фондом  проведені видатки в сумі 819,7 тис.грн., в тому числі:
за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток території, отриманої від Львівської міської територіальної громади за вивіз  твердих побутових відходів з Львівської міської територіальної громади проведені видатки в сумі 620,7 тис.грн.;
за рахунок субвенції з  бюджету Східницької ТГ на соціально-економічний розвиток території проведені видатки в сумі 175,0 тис.грн.;
за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду проведені видатки в сумі 24,0 тис.грн.
 
По коду програмної класифікації видатків 0217693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» проведені видатки за спеціальним фондом в сумі 474,2 тис.грн.,в тому числі в розрізі напрямків використання :
на виконання проекту PBU3/1046/20 «Історія, приправлена сіллю» за Програмою Транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020  проведені видатки в сумі 474,2 тис.грн..
 
По Програмі утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади по спеціальному фонду проведені видатки в сумі 3991,5 тис.грн., в тому числі:
на капітальний ремонт по вулиці Коваліва від будинку №20 до перехрестя з вулицею Зелена в місті Борислав Львівської області - виготовлення проєктно-кошторисної документації використано коштів в сумі 99,8 тис.грн.;
на капітальний ремонт проїзної частини дороги по вулиці Степана Бандери від будинку №116 до гірськолижного курорту «Крутогір 365» у місті Бориславі Львівської області- виготовлення проектно-кошторисної документації  використано коштів в сумі  102,0 тис.грн.;
на капітальний ремонт проїзної частини дороги по вуиці Дорошенка в місті Бориславі Львівської області використано коштів в сумі  1279,5 ти.грн.;
на капітальний ремонт прибудинкових територій в районі будинків №41,43,45,47  по вул. Коваліва у м. Борислав Львівської області використано коштів в сумі 157,7 тис.грн.;
на капітальний ремонт дороги по вулиці Довжанська в селі Попелі Дрогобицького району Львівської області та виготовлення проєктно-кошторисної документації використано коштів в сумі 59,1 тис.грн.;
на капітальний  ремонт дороги по вулиці Полуботка від перехрестя з вулицею Озерна до перехрестя з вулицею Галіберди в місті Бориславі  Львівської області - виготовлення проєктно-кошторисної документації використано коштів в сумі 58,9 тис.грн.;
на капітальний ремонт парної сторони тротуару  дороги на вулиці Грушевського в місті Бориславі  Львівської області використано коштів в сумі 1223,2 тис.грн.;
на капітальний ремонт парної сторони тротуару  дороги на вулиці Володимира Великого в місті Бориславі  Львівської області використано коштів в сумі 27,8 тис.грн.;
на капітальний ремонт непарної сторони тротуару  дороги на вулиці Дорошенка від перехрестя з дорогою на вулиці Володимира Великого до перехрестя з дорогою на вулиці Довженка в місті Бориславі  Львівської області використано коштів в сумі 17,8 тис.грн.;
на капітальний ремонт парної сторони тротуару  дороги на вулиціКоваліва від будинку №16 до автозаправної станції WOG   в місті Бориславі  Львівської області використано коштів в сумі 26,8 тис.грн.;
на капітальний ремонт прибудинкових територій в районі будинків №30-42  по вул. Коваліва у м. Борислав Львівської області використано коштів в сумі 50,7 тис.грн..
 
На виконання Програми фінансової підтримки та збереження майна комунальних підприємств на 2023 рік проведені видатки з бюджету Бориславської міської територіальної громади, як внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання в сумі 2555,6 тис.грн., в тому числі в розрізі підприємств:
КП «Вододар» - 1334,9 тис.грн.;
КП «Бориславтеплоенерго» - 1220,7 тис.грн..
 
 
 
На виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища  Бориславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки проведені видатки в сумі 199,4 тис.грн.,в тому числі в розрізі напрямків використання:
на придбання сміттєвих баків(благоустрій та санітарне очищення територій) використано коштів в сумі 99,9 тис.грн.;
на культуртехнічні роботи (поточний ремонт) в руслі та прибережній захисній смузі р.Тисмениця в межах Бориславської міської територіальної громади ( виготовлення проєктно-кошторисноїдокументації) використано коштів в сумі 50,0 тис.грн.;
на проведення заходів по утилізації відпрацьованих батарейок використано коштів в сумі 49,5 тис.грн..
 
За рахунок цільового фонду Бориславської міської територіальної громади за перше півріччя 2023 року проведені видатки в сумі 157,5 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
на фінансову підтримку комунального підприємства  «Бориславтеплоенерго» використано коштів  в сумі 157,5 тис.грн..
 
Станом на 01 липня 2023 року відсутня дебіторська заборгованість по спеціальному фонду.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду складає на 01.07.2023 року складає 146,6 тис.грн., в тому числі:
по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату -38,1 тис.грн.;
           за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 4,2 тис.грн.;
           по окремих заходах по реалізації державних (регіональних) програмах, не віднесенихдо заходів розвитку – 4,3 тис.грн.;
           по капітальних трансфертах підприємствах – 100,0 тис.грн.
           
Згідно розпорядження міського голови від 25 січня 2023 року № 15-р «Про затвердження плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці» розроблено і затверджено заходи, спрямовані на погашення дефіциту фонду оплати праці на 2023 рік в повному обсязі в сумі 5759,7 тис. грн., а саме:
раціональна організація навчального процесу (взаємозаміна відсутніх працівників) – 800,0 тис. грн. ;
зменшення надбавок, доплат педагогічним працівникам - 3181,2 тис.грн.:
оптимізація мережі класів та учнів – 842,0 тис.грн.
економія в нарахуванні на заробітну плату працюючим інвалідам – 196,5 тис.грн.;
надання відпусток без збереження заробітної плати -320,0 тис.грн.;
не заповнення вакантних посад- 420,0 грн.
 
Станом на 01.07.2023 р. по установах освіти фактично вжито заходів з економії бюджетних коштів в сумі 2115,8 тис. грн., що складає 36,7 відсотки до річного плану  в тому числі:
за рахунок раціональної організація навчального процесу (зменшення замін) – 306,1 тис. грн.;
за рахунок зменшення надбавок, доплат – 838,5 тис. грн.;
за рахунок оптимізації мережі класів та учнів – 51,9 тис. грн;
за рахунок економії в нарахуванні на заробітну плату працюючим інвалідам – 156,9 тис. грн.;
за рахунок надання відпусток без збереження заробітної плати в сумі – 251,8 тис. грн.;
за рахунок не заповнення вакантних посад – 300,1 тис. грн.
інші заходи по економії бюджетних коштів – 210,5 тис. грн.
 
Незабезпеченість фондом оплати праці педагогічних працівників установ освіти станом на 01.07.2023 року з врахуванням заходів по економії складає 3643,9 тис. грн.
 
Проведеним аналізом споживання бюджетними установами енергоносіїв в натуральних одиницях протягом січня-червня 2023 року встановлено, що теплопостачання спожито на 16,7 відсотки менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року,  водопостачання спожито на 6,7 відсотки менше, електроенергії на 5,7 відсотків менше, природного газу  на  22,7 відсотки більше  у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
 
Вид
енергоносіїв
 
 
 
Натуральні одиниці за  І-VІ 2022 року Натуральні одиниці за І -VІ 2023 року Відхилення 2023 року до 2022 року
У
натураль-них
одиницях
У відсотках
Теплопостачання
( Тис.Гкал)
3,6 3,0 -0,6 -16,7
Водопостачання та водовідведення
( тис.м.куб.)
7,5 7,0 -0,5 -6,7
Електроенергія
(тис.Квт.год.)
648,9 611,8 -37,1 -5,7
 Природний газ
(тис.м.куб.)
104,6 128,3 +23,7 +22,7
 
ВИДАТКИ  НА  УТРИМАННЯ  ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
             
           На  утримання  органів  місцевого  самоврядування  за перше півріччя  2023 року  проведено видатків  в  сумі 17326,9 тис. грн.,  що  складає   84,0  відсотка  до уточненого плану на звітний період  2023 року.
 
За рахунок бюджету міської територіальної громади   фактично утримується 121 штатні одиниці при штатній чисельності 147  штатних одиниць.
 
За рахунок бюджету міста Борислава утримується апарат виконавчого комітету міської ради, апарат фінансове управління міської ради, апарат управління праці та соціального захисту населення міської ради, апарат управління культури молоді, фізичної культури та спорту міської ради, апарат відділу освіти міської ради, апарат управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради,  апарат управління комунальної власності, земельних відносин , архітектури  міської ради. Зокрема:
Назва установи Видатки на утримання: Відхилення  першого  півріччя 2023 року до першого півріччя  2022 року Штатна чисельність
За  переш півріччя 2022 року За  перше півріччя 2023 року
За перше півріччя 2023 року За переш півріччя 2022 року По штатному розписі Фактично зайнято По штатному розписі Фактично зайнято
Виконавчий комітет міської ради 9659,4 8019,6 1639,8 70 66 79 64
Відділ освіти міської ради 443,0 402,5 40,5 5 4 5 3
Управління праці та соціального захисту населення міської ради 3151,0 2884,2 266,8 32 31 24 24
Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради 529,1 457,1 71,9 6 4 6 4
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради 1151,5 1220,8 -69,3 12 12 12 9
Управління комунальної власності, земельних відносин, архітектури  міської ради 1042,5 1063,7 -21,2 11 11 10 7
Фінансове управління міської ради 1350,3 1075,8 274,6 11 10 11 10
Всього по органах місцевого самоврядування 17326,9 15123,7 2203,2 147,0 138,0 147,0 121,0
 
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки на утримання органів місцевого самоврядування зросли на 2203,2 тис.грн., або 14,6 відсотків.

 
В структурі видатків бюджету міста Борислава , видатки на утримання апарату управління складають 10,0  відсотків.
 
+32,8%
 
 Видатки   на  заробітну  плату  з  нарахуваннями   проведені  в  сумі  15741,9  тис.грн.,  що  складає  90,9  відсотка  до  загальних  видатків  на  утримання  органів  місцевого  самоврядування.
 
 Середня заробітна плата по апарату управління за звітний період 2023 року склала 16,198 тис.грн. проти  14,276  тис.грн. у 2022 році тобто зросла на 13,5 відсотків.
 
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 771,5 тис.грн. або 4,5 відсотка.
 
Слід відмітити , що практично 95,3 відсотка від всіх видатків на утримання апарату  управління складає заробітна плата з нарахуваннями та енергоносії (16513,7 тис.грн.).
 
Станом на 01 липня 2023 року по органах місцевого самоврядування  обліковується кредиторська заборгованість за загальним фондом в сумі 1665,3 тис.грн., в тому числі протермінована  0,6 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату – 1663,9 тис.грн.;
по видатках на відрядження – 1,4 тис.грн.
 
Дебіторська заборгованість станом на 01 липня  2023 року складає 0,5 тис.грн., в тому числі :
по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 0,5 тис.грн.
 
За спеціальним фондом за перше півріччя 2023 року по органах місцевого самоврядування проведені видатки в сумі 732,9 тис.грн., в тому числі по:
придбанню предметів, матеріалів обладнання та інвентаря проведені видатки  в сумі  8,3 тис.грн.;
комунальних послугах та енергоносіях проведені видатки в сумі 107,0 тис.грн.;
інших поточних видатках проведені видатки  в сумі 0,4 тис.грн.;
капітальні видатки в сумі 617,2 тис.грн..
 
Станом на 01 липня  2023 року по органах місцевого самоврядування відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість за спеціальним фондом .
 
На виконання Програми щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха проведені видатки в сумі 222,0 тис.грн..
 
На виконання Комплексної програми "Безпечна Львівщина" на 2021-2025 роки" проведені видатки в сумі 64,0 тис.грн..
 
На фінансову підтримку комунальних підприємств проведено видатків в сумі 949,2 тис.грн., в тому числі:
фінансова підтримка засобів інформації – 612,4 тис.грн.;
фінансова підтримка КП «Бориславський ТІЦ» - 336,8 тис.грн.
 
За звітний період з бюджету Бориславської міської територіальної громади надано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 567,2 тис.грн., в тому числі в розрізі програм, а саме:
на виконання Програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки Бориславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки проведені видатки в сумі 400,0 тис.грн. для 6-ДПРЧ 7ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області;
на виконання Програми фінансової підтримки Державної міграційної служби на 2023 рік проведені видатки в сумі 50,0 тис.грн. для Бориславського відділу  Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області;
на виконання Прогшрами покращення матеріально-технічного забезпечення відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області на 2022-2023 роки проведені видатки в сумі 50,0 тис.грн.;
на виконання Програми формування податкової культури Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік проведені видатки в сумі 67,2 тис.грн..
 
На виконання Програми з організації військового обліку військовозобов’язаних та призовників, призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України та підготовку юнаків до військової служби Бориславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки надано субвенцію з бюджету Бориславської міської територіальної громади бюджету Дрогобицької міської територіальної громади  в сумі 100,0 тис.грн.
 
По коду програмної класифікації видатків 0217693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» проведені видатки за загальним фондом в сумі 413,8 тис.грн.,в тому числі в розрізі напрямків використання :
на виконання Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов’язаних з діяльністю Бориславської міської ради на 2022-2024 роки проведені видатки в сумі 86,0 тис.грн.;
на виконання Програми «Розробка концепції індустріального парку Бориславської міської територіальної громади» проведені видатки в сумі 110,0 тис.грн.(виготовлення концепції);
на виконання Програми проекту PLBU.01.01.00-UA-0974/19-00 «Нафтова колиска Європи: забута історія Польща і України» за Програмою Транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 проведені видатки в сумі 25,7 тис.грн.;
на виконання проекту PBU3/1046/20 «Історія, приправлена сіллю» за Програмою Транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020  проведені видатки в сумі 192,1 тис.грн.
 
По коду програмної класифікації видатків 0217693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» проведені видатки за спеціальним фондом в сумі 474,2 тис.грн.,в тому числі в розрізі напрямків використання :
на виконання проекту PBU3/1046/20 «Історія, приправлена сіллю» за Програмою Транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020  проведені видатки в сумі 474,2 тис.грн.
 
ОСВІТА
 
         На  утримання  установ  освіти по загальному фонду за перше півріччя 2023 року проведено видатків   в  сумі  101998,9  тис. грн., що складає 95,2 відсотка  до уточненого плану на перше півріччя  2023 року
 
            За рахунок бюджету міської територіальної громади  утримуються дванадцять дошкільних закладів освіти, вісім закладів загальної середньої освіти , три гімназії , один ліцей, дитячий будинок „Оріана”, позашкільний заклад освіти, централізована бухгалтерія відділу освіти, група по обслуговуванню, міжшкільний ресурсний центр, інклюзивно-ресурсний центр, центр професійного розвитку педагогічних працівників.
           
Зокрема:
 
Напрямки використання Виконання за перше півріччя 2022 року Виконання за перше півріччя 2023 року Відхилення  першого півріччя 2023 року до першого півріччя 2022 року
У грн. У відсотках
Дошкільні заклади освіти 19139,3 21697,9 2558,6 13,4
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 64814,0 67364,4 2550,4 3,9
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 1233,6 1096,9 -136,7 -11,1
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2870,0 2762,4 -107,7 -3,8
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 315,3 289,7 -25,6 -8,1
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 2475,9 2355,9 -120,0 -4,8
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру 404,8 491,1 86,3 21,3
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 64,7 258,1 193,4 299,2
Надання спеціалізованої освіти  школи естетичного виховання 4195,1 5682,6 1487,5 35,5
Всього 95512,7 101998,9 6486,2 6,8
 
 
В порівнянні з аналогічним періодом  2022 року видатки на освіту зросли на 6486,2  тис.грн. або 6,8 відсотка.
 
+418,5 тис.грн.
 

В структурі видатків бюджету міста Борислава видатки на освіту складають 59,1  відсотка .
 
+40,4%
 
За  рахунок бюджету міської територіальної громади  проведені видатки на утримання установ освіти  в сумі 52843,6 тис.грн.
 
 
+29,6%
За рахунок освітньої субвенції проведені видатки в сумі 48423,6 тис.грн., в тому числі на :на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 48423,6  тис.грн. ( на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, гімназій, ліцею та дитячого будинку «Оріана»).
 
На фінансування оплати праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам інклюзивно ресурсного центру за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки в сумі 468,6  тис.грн..
 
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами проведені видатки в сумі 187,6 тис.грн.
 
За рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду проведені видатки в сумі 70,4 тис.грн..
 
На виконання Комплексної програми посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області на 2023-2026 роки (Проєкт «Знай своє!»  в музеях обласного підпорядкування) проведені видатки в сумі 4,9 тис.грн.;
 
На  заробітну  плату  і  нарахування   використано  кошти  в  сумі  86693,8 тис.грн.,  що  складає  85,0   відсотка  до  всіх  видатків  на  утримання  установ  освіти.
 
Середня заробітна плата по установах освіти за перше півріччя  2023 року   склала 11,151 тис.грн. і зросла проти відповідного періоду минулого року на 5,9 відсотка.
 
 На продукти харчування  за загальним фондом використано коштів в сумі 2230,0  тис.грн.,  що складає  2,2   відсотка до всіх видатків на освіту .
 
 Видатки на оплату енергоносіїв  проведено в сумі 11250,1 тис.грн., що складає 11,0  відсотка до всіх видатків на освіту.
 
Слід відмітити , що 98,2 відсотка всіх видатків на утримання установ освіти складають захищені статті видатків (100194,3 тис.грн.).
 
Станом на 01 липня 2023 року комплектовано 187 класів на 4584 учнів. Наповнюваність класів на 01 липня 2023 року склала 24,51 учня на клас.
 
 
 
2016/2017 навчаль-ний рік 2017/2018 навчальний рік 2018/2019 навчаль-ний рік 2019/2020 навчаль-ний рік
 
2020/2021 навчаль-ний рік
 
2021/2022
навчаль-ний рік
2022/2023
навчаль-ний рік
Кількість
класів
169 169 169 167 194 189 187
Кількість учнів 3957 4011 4072 4168 4602 4548 4584
Середня напов-нюваність 23,41 23,73 24,1 24,9 23,72 24,06 24,51
Кількість педставок 354 356,9 346,0 346 487,69 488,76 475,34
Кількість педставок на клас 2,09 2,11 2,05 2,05 2,52 2,59 2,54
Кількість учнів на одну педставку 11 11 12 12 9,4 10,75 9,64
 
Навантаженість учнів на одного педпрацівника у звітному періоді 2023 року склала 9,64 одиниці.
Кількість педставок на один клас у звітному періоді склала 2,54 педставки на клас.
 

 
Проведеним аналізом витрат на одного учня по загальноосвітніх закладах освіти встановлено , що найбільші витрати на одного учня є по гімназії  № 6- 28,6 тис.грн. , Ясенице-Сільнянській гімназії – 26,2 тис.грн. гімназії № 9 – 23,6 тис.грн., Урізькому ЗЗСО – 20,0 тис.грн.
 
назва школи кількість учнів станом на 1 січня 2022 року кількість класів станом на 1 січня 2022 року Відсоток наповнюваності до потужності шкіл Наповнюваність Кількість педставок Кількість педставок на клас Витрати на оного учня, тис. грн.
ЗЗСО № 1 560 22 82,3 25,5 55,3 2,51 13,629
ЗЗСО № 3 504 19 77,5 26,5 47,9 2,52 13,829
ЗЗСО № 4 826 29 98,3 28,5 81,1 2,8 14,175
ЗЗСО № 5 376 15 69,6 25,1 34,9 2,33 11,356
ЗЗСО № 7 509 18 84,8 28,3 46,5 2,58 13,422
ЗЗСО № 8 494 19 88,9 26,0 42,3 2,23 12,442
гімназія № 9 150 9 62,5 16,7 21,3 2,36 23,569
ліцей 430 14 100 30,7 44,5 3,18 13,681
гімназія  № 6 120 9 40,0 13,3 18,5 2,06 28,552
Попелівський ЗЗСО 311 14 63,6 22,2 36,9 2,64 17,468
Ясениця-Сільнянська гімназія 141 9 71,9 15,7 22,0 2,44  
26,236
 
Урізький ЗЗСО 163 10 81,5 16,3 24,1 2,41 20,023
Всього 4584 187 X 24,5 475,3 2,54 15,021
 
 
            Станом на 01 липня  2023 року в дошкільних закладах освіти комплектовано 51 груп на 972  дітей, та при закладах загальної середньої освіти – 6 груп на 110 вихованців.
 
Показники
 
 2011
 рік
2012
рік
2013
рік
 
2014
рік
 
2015
рік
2016
рік
2017
 рік
2018
рік
2019
рік
2020
 рік
2021
рік
2022
рік
2023 рік
Кількість груп в дошкільних закладах освіти 58 59 60 60 60 61 60 60 60 60 58 58 57
Кількість дітей 1185 1266 1279 1264 1250 1258 1294 1347 1347 1155 1122 1147  
 
1082
Середня наповнюваність
 
20,43 21,46 21,32 21,07 20,83 20,62 21,57 22,5 22,5 19,25 19,34 19,78 18,98
Кількість педагогічних працівників 117,5 115 115 115 114,5 117 120 119,0  
119
 
119,12 148,7 148,7 128,0
 

 
Середня відвідуваність однієї дитини в дошкільних закладах міста за перше півріччя 2023 року складає 7,66 днів (49750 діто-днів/1082 дітей/6 = 7,66 в тому числі в розрізі дошкільних закладів освіти:
Назва закладу І півріччя 2023 року
(днів відвідування)
І півріччя 2022 року
(днів відвідування)
Заклад дошкільної освіти № 1 8,26 8,36
Заклад дошкільної освіти № 2 11,53 11,73
Заклад дошкільної освіти № 3 7,91 6,05
Заклад дошкільної освіти № 4 7,62 4,38
Заклад дошкільної освіти № 6 8,99 4,86
Заклад дошкільної освіти № 11 7,25 3,85
Заклад дошкільної освіти № 14 7,45 4,23
Заклад дошкільної освіти № 16 7,32 5,36
Заклад дошкільної освіти №17 10,06 6,66
Заклад дошкільної освіти №18 8,11 4,71
Заклад дошкільної освіти №19 14,06 9,17
Заклад дошкільної освіти №20 6,31 5,0
Гімназія № 6 4,41 1,0
Попелівський ЗЗСО 6,39 0,9
Ясениця-Сільнянська гімназія 4,26 0,3
Урізький ЗЗСО   1,13
 
Відхилення виникло у зв´язку з запровадженням військового стану  у 2022 році та відсутність відвідування дітьми дошкільних закладів.
 
По  дитячому  будинку  виконано  1,8 тис. діто –днів, фактична вартість  харчування  однієї  дитини  в  день  складає  45,09 грн.
 
Станом на 01 липня 2023 року в дитячому будинку утримується 1 група на 10 вихованців з штатною чисельністю 13,9 штатних одиниць. Тобто на одного вихованця припадає 1,39 штатних одиниць персоналу.
 
 Слід відмітити, що протягом останніх років спостерігається тенденція до зменшення кількості вихованців.
 
Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
2023
Вихованці 26 26 27 21 21 19 19 13 13 12 12  
17
 
 
10
Штатні одиниці 28,0 28,0 28,5 28,5 28,5 28,0 28,0 16,3 16,3 16,3 13,9 13,9  
13,9
Кількість штатних одиниць на одного вихованця 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,5 1,5 1,25 1,25 1,36 1,16 1,22  
 
1,39
 

 
Всього  по  установах  освіти (не враховуючи дитячу школу мистецтв) у тримується   1035,59  штатних  одиниць.
 
 За  звітний  період  виконано  49,8 тис. діто - днів  по  дитячих  дошкільних  установах  та дошкільних групах закладів загальної середньої освіти , вартість  харчування  однієї  дитини  в  день   складає  36,03 грн.
 
По  загальноосвітніх  закладах  по  харчуванню  виконано 48,3 тис. діто – днів. Станом на 01 липня 2023 року здійснюється безкоштовне харчування  дітей сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, діти батьків учасників АТО, переміщених з тимчасово окупованих територій ,   вартість харчування цих дітей в день складає 30,0  грн.
 
За рахунок спеціального фонду проведено видатки в сумі 3291,0 тис.грн., в тому числі:
 видатки на оплата праці нарахування на заробітну плату проведені в сумі 562,5 тис.грн.;
медикаменти та перев’язувальні матеріали- 4,0 тис.грн.;
видатки на продукти харчування проведені в сумі 886,2 тис.грн.;
інші видатки проведені в сумі 1130,7 тис.грн.;
капітальні видатки проведені в сумі 707,4 тис.грн.
 
Станом на 01 липня 2023 року по установах освіти кредиторська заборгованість за загальним фондом склала 2649,3 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків:
по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату – 2622,4 тис.грн.;
за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3,0 тис.грн.;
по платі послуг ( крім комунальних) – 4,9 тис.грн.;
по видатках на відрядження- 16,0 тис.грн.;
по окремих заходах по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 3,0 тис.грн.
 
За рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду проведені видатки в сумі 24,0 тис.грн.
 
            Дебіторська заборгованість відділу освіти міської ради станом на 01 липня  2023 року склала 515,9  тис.грн. та зросла проти початку року на 92,8 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 515,9 тис.грн..
 
Станом на 01 липня 2023 року по установах освіти відсутня дебіторська заборгованість по спеціальному фонду.
 
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01 липня  2023 року склала 42,3 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату – 38,1 тис.грн.;
за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 4,2 тис.грн.;
 
За рахунок бюджету Бориславської міської територіальної громади  утримується дитяча школа мистецтв на утримання якої використано коштів за січень-червень 2023 року за загальним фондом  в сумі 5682,6 тис.грн.
 
По дитячій школі мистецтв утримується 62 штатні одиниці ( в тому числі за рахунок загального фонду 59 штатні одиниці та за рахунок спеціального фонду 3 штатні одиниці) з них : керівники - 2 штатні одиниці, спеціалісти – 5  штатних одиниць, інші – 4  штатні одиниці, педагогічні працівники - 51 штатна одиниця.
 
За звітний період 2023 року надійшло плати за навчання в школі в сумі  305,9 тис.грн. Середній розмір батьківської плати складає 160 грн.
 
За рахунок батьківської плати в дитячій школі мистецтв утримується 3 штатні одиниці педперсоналу , на утримання  яких використано кошти в сумі 169,2  тис.грн., що складає 76,5  відсотка всіх видатків по спеціальному фонду установи .
 
            Станом на 01 липня 2023 року у дитячій школі мистецтв навчається 370 учнів.
 Протягом звітного періоду 2023 року було звільнено 52 учня від плати за навчання на загальну суму 51,8 тис.грн.
 
Незабезпеченість в асигнування на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату по закладах загальної середньої освіти та дитячому будинку «Оріана» педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за кошти освітньої субвенції,  з врахуванням виконання Плану заходів щодо погашення дефіциту на заробітну плату бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік складає 3643,9 тис.грн.
 
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
 На  утримання  установ  охорони  здоров'я по загальному фонду за січень-червень  2023 року  проведено видатків  в  12065,2 тис.грн. , що складає   99,6 відсотка до уточненого плану на перше півріччя  2023 року.  
 
В тому числі в розрізі напрямків використання бюджетних коштів , а саме :
Напрямки використання Виконання за перше півріччя  2022 року Виконання за перше півріччя  2023 року Відхилення пешого півріччя 2023  року до першого півріччя  2022 року
У грн. У відсотках
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 5215,7 9275,8 4060,1 77,8
Стоматологічна допомога населенюю 1808,9 1842,9 34,0 1,9
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров"я 752,0 946,5 194,5 25,9
Всього 7776,7 12065,2 4288,6 55,1
 
 
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки на охорону здоров'я зросли   на 4288,6 тис.грн. або на 55,1  відсотка .
 
 
+982,1 тис.грн.
  
 
-11,4%
В структурі видатків бюджету міста Борислава видатки на охорону здоров'я складають 7,0 відсотків . 
За рахунок коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади за звітний період проведені видатки по комунальному некомерційному підприємству «Центральна міська лікарня м.Борислава»  в сумі 9275,8 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату – 4309,5 тис.грн.;
на оплату продуктів харчування – 27,4 тис.грн.;
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведені видатки в сумі 4938,9 тис.грн. (оплату теплопостачання – 3316,0 тис. грн., оплату водопостачання та водовідведення – 248,4 тис.грн., на оплату електроенергії – 1364,8 тис.грн., на оплату природного газу – 0,8 тис.грн., на оплату інших комунальних послуг (дрова)-8,9  тис.грн.);
 
За перше півріччя 2023 року комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня м.Борислава» отримала власних надходжень в сумі  3621,8 тис.грн., а саме в розрізі надходжень:
від надання платних послуг згідно функціональних повноважень – 1455,2 тис.грн.;
від господарської або виробничої діяльності – 197,6  тис.грн.;
від плати за оренду майна – 125,2 тис.грн.;
від реалізації майна – 0,6 тис.грн.;
від інших джерел надходжень – 1843,2 тис.грн..
  В установах комунального некомерційного підприємства  «Центральна міська лікарня м.Борислава» функціонує 155 ліжок звичайного стаціонару та 38 ліжок денного стаціонару.
 
Штатна чисельність працівників станом на 01.07.2023 року становить  516 штатних одиниць  (вторинна медична допомога – 386,2 штатних одиниць, первинна медична допомога – 108,5 штатних одиниць, спец кошти – 21,25 штатних одиниць) проти 546,25 одиниць станом на початок року 01.01.2023 року.  
 
На виконання програми щодо забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів для населення проведено видатки в сумі  946,5 тис.грн. Фактично виписано 736 рецептів на загальну суму 1232,2 тис.грн., а саме в розрізі захворювань:
онкологічні захворювання – 112 рецепти на загальну суму 162,9 тис.грн.;
особи з інвалідністю 1-2 групи – 31 рецептів на загальну суму 11,9 тис.грн.;
ревматизм – 21 рецепти на загальну суму 42,4 тис.грн.;
міостепія, міопатія –26 рецептів на загальну суму 20,9 тис.грн.;
діабет – 15 рецептів на загальну суму 9,9 тис.грн.;
пересадка органів – 6 рецептів на загальну суму  5,2 тис.грн.;
шизофренія та епілепсія – 155 рецептів на загальну суму 186,3 тис.грн.;
хвороба Паркінсона – 112 рецептів на загальну суму 188,0 тис.грн.;
ветерани праці – 29  рецептів на загальну суму  12,8 тис.грн.;
діти з інвалідністю до 18 років – 6 рецептів на загальну суму 3,1 тис.грн.;
інвалідність внаслідок війни та прирівняні до них – 44 рецепти на загальну суму  21,9 тис.грн.;
учасники бойових дій АТО –23 рецепти на загальну суму 9,5 тис.грн.;
стан після операції протезування клапанів серця – 6 рецепти на загальну суму 3,8 тис.грн.;
пенсіонери чи особи з інвалідністю, що отримують пенсію – 16 рецептів на загальну суму 11,8 тис.грн.;
психічні захворювання – 114 рецептів на суму 81,9 тис.грн.;
з статусом ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 3 рецепти на суму 1,0 тис.грн.;
з інвалідністю ТЗ – 1 цепт на сум 0,9 тис.грн;
бронхіальна астма – 3 рецепти на загальну суму 2,5 тис.грн.;
артрит – 3 рецепти на загальну суму 3,3 тис.грн.;
дитячий церебральний параліч 1 рецепт на загальну суму 0,3 тис.грн.;
сімї загиблих АТО – 2 рецепти на загальну суму 0,8 тис.грн.; 
післяопераційний гіпотиреоз, гіпопаратиреоз – 2 рецепти на загальну суму 0,3 тис.грн.;
учасники війни та прирівняні до них – 5 рецептів на загальну суму 2,5 тис.грн.;
Харчовий продукт для хворих на фенілкетонурію на загальну суму 295,1 тис.грн..
Загальні витрати на засоби медичного призначення – 132,6 тис.грн.
 
   Протягом січня-червня 2023 року профінансовано Національною службою здоров’я України первинну медичну допомогу згідно укладеного договору на  2023 рік про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій в розмірі 14881,5 тис.грн.
Дані кошти були спрямовані на наступні видатки:
на оплату праці – 9491,0 тис.грн.;
нарахування на оплату праці – 1940,8 тис.грн.;
на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 684,9 тис.грн.;
на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 308,9 тис.грн.;
на оплату послуг (крім комунальних) – 273,1 тис.грн.;
на оплату відрядження – 43,2 тис.грн..
 
     Згідно укладеного договору на 2023 рік та договору між Національною службою здоров’я України та  КНП «ЦМЛ м. Борислава» про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги було отримано протягом січня-червня 2023 року коштів на загальну суму 16772,4 тис грн., за наступними пакетами, а саме:
пакет 3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» - 1780,3 тис.грн.;
пакет 4 «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» - 10256,6 тис.грн.;
пакет 7 «Медична допомога при пологах» - 1982,7 тис.грн.;
пакет 9 «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах» - 1947,6 тис.грн.;
пакет 12 «Езофагогастродуоденоскопія» - 9,7 тис.грн.;
пакет 13 «Колоноскопія» - 3,0 тис.грн.;
пакет 22 «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії» - 204,5 тис.грн.;
пакет 35 «Ведення вагітності в амбулаторних умовах» - 502,3 тис.грн.;
пакет 47 «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня» - 85,7 тис.грн.
 
      Дані кошти були спрямовані на наступні видатки:
на оплату праці  – 12431,8 тис.грн.;
на нарахування на оплату праці – 3798,9 тис.грн.;
на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 51,6 тис.грн.;
на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 458,1 тис.грн.;
на продукти харчування – 208,9 тис.грн.;
на оплату послуг (крім комунальних) – 314,3 тис.грн.;
на оплату відрядження – 1,4 тис.грн.;
на виплату пільгових пенсій – 145,2 тис.грн.;
інші видатки – 1,4 тис.грн.
 
За січень-червень 2023 року виконано  22824 ліжко/днів в стаціонарах комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава».
 
Амбулаторні відвідування за звітний період склали  85604  відвідувань.
Вартість одного  ліжко/дня становить по медикаментах склала 35,65 грн., по харчуванню 11,66  грн.
Вартість одного амбулаторного відвідування (без первинної ланки) становить 14,26 грн.
 
Середня заробітна плата по комунальному некомерційному підприємству «Центральна міська лікарня м.Борислава» за перше півріччя  2023 року склала 10,644 тис.грн. (первинна медична допомога – 16,802 тис.грн., вторинна медична допомога – 8,930 тис.грн., за рахунок власних надходжень 8,761 тис.грн.).
 
Кредиторська заборгованість по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату працівникам вторинної (спеціалізованої) медичної ланки комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» склала 6360,6 тис.грн з них 2791,3 протермінована без єдиного соціального внеску.
 
На утримання комунального підприємства  «Комунальне некомерційне підприємство  «Стоматологічна поліклініка» з бюджету міської територіальної громади проведені видатки в сумі 1842,9  тис.грн., які були спрямовані на :
оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату в сумі 1279,9 тис.грн.;
відщкодування видатків , пов»язаних із наданням стоматологічної допомоги пільговим категорія населення і сумі 451,1 тис.грн.;
оплату комунальних послуг – 111,9 тис.грн..
 
Протягом звітного періоду забезпечено виконання 2314 амбулаторних відвідувань з них :
діти – 1806 відвідувань;
пільгові категорії дорослого населення 508 відвідувань (учасники бойових дій – 68 відвідувань, інваліди І-ІІ групи загального захворювання – 26 відвідувань, громадяни похилого віку (старше 70 років) – 414 відвідувань).
Середня вартість одного відвідування за рахунок коштів бюджету міста складає 424 грн. 03 коп.
 
Дебіторська заборгованість за загальним фондом  станом на 01 липня  2023  року по установах охорони здоров»я відсутня.
 
Кредиторська заборгованість станом на 01 липня 2023 року за загальним фондом по установах охорони здоровя складає 285,7 тис.грн. і зросла проти початку року на 285,7 тис.грн.
 
По спеціальному фонду станом на 01 липня 2023 року проведені видатки в сумі 144,6 тис.грн., які були спрямовані на капітальний ремонт лікарняного ліфта відділення хірургічних патологій комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня міста Борислава» по вулиці Потік,12 у місті Бориславі Львівської області
 
Дебіторська та кредиторська заборгованість за спеціальним  фондом  станом на 01 липня 2023 року по установах охорони здоров»я відсутня.
 
СОЦІАЛЬНИЙ   ЗАХИСТ
На  соціальний захист та соціальне забезпечення мешканців громади за січень- червень  2023 року за загальним фондом  використано  коштів в сумі 3589,3  тис.грн., що складає 91,5 відсотка до уточненого плану на січень-червень 2023 року.
Назва установи Виконання за перше півріччя   2022 року Виконання за перше півріччя 2023 року Відхилення першого півріччя   2023 року до першого півріччя  2022 року
тис.грн. відсотках
Видатки , які здійснюються з  бюджету громади 2792,5 3589,3 796,9 22,2
Всього 2792,5 3589,3 796,9 22,2
 
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року зросли  на 796,9 тис.грн. або 22,2 відсотка.
 

 
 
+43,3%
Із   загальної суми видатків на виплату оплати праці і нарахування на заробітну плату використано  коштів в сумі 1770,2 тис.грн. – на  утримання 27,75 шт. одиниць працівників Бориславського міського центру надання соціальних послуг , які надали послуг за січень-червень  2023 року 745 одиноких непрацездатних громадян, в тому числі :відділенням соціальної допомоги вдома надано послуг 154 одиноким непрацездатних  громадян;
відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги надано послуги 312 малозабезпеченим самотнім пенсіонерам  ( засоби реабілітації, одяг бувший у вжитку, продукти харчування та надані перукарські та швацькі послуги);
  відділенням соціальної роботи надано послуги 279 особам.
 Середня заробітна плата по установах соціального захисту за січень-червень  2023 року склала  9,772 тис.грн. і зросла проти аналогічного періоду минулого року на 13,1 відсотка.
 
За рахунок бюджету Бориславської міської територіальної громади за січень-червень  2023 року проведено видатків на виплату інших видатків по соціальному захисту населення ( допомог) в сумі 773,8 тис.грн.,  а саме :
             на виплату одноразової грошової допомоги воїнам афганцям проведені видатки в сумі 30,0 тис.грн.;
             на виплату одноразової допомоги мешканцям міста за розпорядження голови проведені видатки в сумі 132,0 тис.грн.;
            на виплату одноразової грошової допомоги демобілізованим учасникам АТО проведені видатки в сумі  44,0 тис.грн.;
            на виплату доплат до пенсії ветеранам УПА проведені видатки в сумі 39,0 тис.грн.;
            на виплату доплат до пенсіїї почесним громадянам міста проведені видатки в сумі 18,0 тис.грн.;
            на виплату одноразової грошової допомоги сімям загиблих учасників АТО на встановлення пам’ятників проведені в сумі 300,0 тис.грн.;
            на відшкодування витрат на поховання загиблих (померлих) під час проведення АТО проведені видатки 88,8 тис.грн.;
            одноразова допомога сімям загиблим учасників АТО проведені видатки в сумі 55,0 тис.грн;
            одноразова грошова допомога мешканцям, які підписали контракт для проходження служби у Збройних силах України – 40,0 тис.грн..
 
            За рахунок бюджету Бориславської міської територіальної громади за січень-червень  2023 року  проведено виплат грошової компенсації фізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку , інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до обслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі 633,8 тис.грн.
 
За рахунок бюджету Бориславської міської територіальної громади за січень-червень  2023 року  проведено видатків по відшкодуванню муніципальних субсидій , що надаються населенню на житлово-комунальні послуги пільговим категоріям громадян , які визначені рішенням міської ради, на суму 131,3 тис.грн.
 
За рахунок бюджету Бориславської міської територіальної громади за січень-червень 2023 року проведено видатків по наданню пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку в сумі 17,9 тис.грн.
 
За рахунок бюджетуБориславської  міської територіальної громади за січень-червень 2023 року проведено видатків по інших заходах та закладах молодіжної політики в сумі  в сумі 91,1 тис.грн.
 
Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2023 року по програмах по соціальному захисту населення за загальним фондом  відсутня.
Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2023 року складає по загальному фонду 210,5 тис.грн., в тому числі:
по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату   – 210,5 тис.грн..
 
За рахунок спеціального фонду по установах соціального захисту населення за січень-червень 2023 року проведені видатки в сумі 264,7 тис.грн., в тому числі:
по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату   – 113,6 тис.грн.;
 за придбані продукти харчування проведені  в сумі 129,8 тис.грн.;
за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 3,1 тис.грн.;
за придбані медикаменти та перев’язувальні матеріали проведені видатки в сумі 0,4 тис.грн.;
по окремих заходах по реалізації державних (регіональних) програмах, не віднесених до заходів розвитку – 17,8 тис.грн..
 
Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2023 року по програмах по соціальному захисту населення за спеціальним фондом  відсутня.
 
Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2023 року по програмах по соціальному захисту населення за спеціальним фондом складає 4,3 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
по окремих заходах по реалізації державних (регіональних) програмах, не віднесених до заходів розвитку – 4,3 тис.грн..
 
КУЛЬТУРА
За рахунок бюджету міської територіальної громади утримується заклад культури «Бориславська публічна бібліотека», міський палац культури,  історико-краєзнавчий музей.
  На утримання установ  культури по загальному фонду  за  звітний  період  проведено видатки   в  сумі  5895,9  тис.грн.  або  75,6   відсотка  до  уточненого  плану на січень-червень  2023 року, зокрема :
 
Назва установи Виконання за перше півріччя  2022 року Виконання за перше півріччя 2023 року Відхилення першого півріччя 2023 року до першого півпіччя  2022 року
тис.грн. відсотках
Міська централізована бібліотечна система 2126,0 2498,5 372,5 14,9
Історико-краєзнавчий музей 303,1 455,1 152,0 33,4
Міський палац культури 1862,1 1873,7 11,6 0,6
Фінансова підтримка кінематографії 170,9 200,6 29,7 0,0
Інші культурно-освітні заклади та заходи 588,1 750,2 162,1 21,6
Інші заходи у галузі культури і мистецтва 4,7 117,8 113,1 0,0
Всього 5055,0 5895,9 841,0 14,3
 
            В порівнянні з звітним періодом 2022 року видатки на утримання установ культури зросли  на 841,0 тис.грн. або 14,3 відсотка.           
 
+40,6%
 
+25,6%
 На  оплату праці  і  нарахування на заробітну плату використано  коштів  в  сумі  3804,2 тис.грн.,  або  64,5  відсотка  до  всіх  видатків  по  культурі.
 
 
-187,9 тис.грн.
Середня заробітна плата по установах культури за січень-червень 2023 року склала 8,117  тис.грн. і зросла проти минулого року на 15,7 відсотка.  
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 922,6 тис.грн., що складає 15,6  відсотків до всіх видатків на утримання установ культури.
 
Станом на 01 липня 2023 року утримується штатна чисельність працівників культури в кількості  67 штатні одиниці.
 
За рахунок бюджету міської територіальної громади по загальному фонду по закладу культури «Бориславська публічна бібліотека» утримується 34,25 штатних одиниць.
 За звітний період по закладу культури «Бориславська публічна бібліотека» надійшло платних послуг в сумі 9,8 тис.грн.
За рахунок спонсорів та централізованих поставок надійшло 516 примірників книг на загальну суму 48,4 тис.грн.
Загальна кількість відвідувань за звітний період склала – 12,059  тисяч читачів та здійснено 152,196 тисяч книговидач.
 
За рахунок загального фонду бюджету по міському палацу культури утримується 27 штатних одиниць , а за рахунок спеціального фонду утримується 3 штатні одиниці.
По міському палацу культури було надано платних послуг на загальну суму 49,8 тис.грн., з них за оренду майна надійшло коштів в сумі 41,7 тис.грн., плати за послуги, що надаються палацом культури надійшло коштів в сумі 8,1 тис.грн..
 Загальна кількість відвідувачів за звітний період склала 22,5 тис.осіб . Середня вартість квитка склала 20,0 грн. Проведено за звітний період 233 культурномасовий захід.
 
 По історико-краєзнавчому музею за рахунок загального фонду утримується 5,75 штатних одиниць.
За звітний період надійшло плати за послуги , що надаються бюджетними установами в сумі 26,0 тис.грн.
 За січень-червень  2023 року музей відвідало 3663 особи з них 1051 пільгові категорії та 2612 відвідувача по квитках. Середня вартість квитка складає 7,0 грн.
 
За січень-червень  2023 року за рахунок спеціального фонду по установах культури проведені видатки в сумі 592,1 тис.грн., в тому числів розрізі видатків:
предмети обладнання інвентар – 266,8 тис.грн.;
оплата інших послуг (крім комунальних) – 54,4 тис.грн.;
видатки на відрядження – 0,7 тис.грн.;
інші поточні видатки-1,7 тис.грн.;
капітальні видатки проведені в сумі 268,5 тис.грн.
 
Станом на 01 липня 2023 року по установах культури кредиторська заборгованість по загальному фонду 167,2 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату – 158,8 тис.грн.;
за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 8,4 тис.грн..
 
Дебіторська заборгованість за загальним фондом  на 01 липня 2023 року по установах культури відсутня.
 
     Дебіторська та кредиторська  заборгованість станом на 01 липня 2023 року по спеціальному фонду відсутня.
 
      За рахунок бюджету міської територіальної громади в звітному періоді  проведені видатки на фінансову підтримку КНП «Міський парк культури та відпочинку» в сумі 750,2 тис.грн.
 
За рахунок бюджету міської територіальної громади в звітному періоді проведені видатки на фінансову підтримку КП «Кінотеатр «Каменяр» в сумі 200,6 тис.грн.
 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
 
На фізичну культуру і спорт по загальному фонду за січень-червень 2023 року використано коштів в сумі 5313,1 тис. грн. , що складає 86,0 відсотка до уточненого плану на січень-червень 2023 року, з них:
Назва установи Виконання за перше півріччя  2022 року Виконання за перше півріччя  2023 року Відхилення першого півріччя  2023 року до першого півріччя  2022 року
тис.грн. відсотках
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (утримання ДЮСШ) 2890,8 2978,2 87,4 3,0
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань 14,7 52,4 37,7 0,0
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (КП СОК "Нафтовик") 931,7 1324,6 392,9 42,2
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` 0,0 9,8 9,8 0,0
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 234,9 948,1 713,2 303,6
Всього 4072,1 5313,1 1241,0 30,5
 
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на фізичну культуру і спорт  зросли  на 1241,0 тис.грн. або 30,5 відсотка.

За звітний період на утримання дитячої юнацької школи використано бюджетних коштів в сумі 2978,2 тис.грн.
 
29,3%
На оплату праці та нарахування на заробітну плату використано коштів в сумі 2218,0  тис. грн. або 74,5  відсотка видатків на утримання дитячої юнацької спортивної школи.
+30,7%
Середня заробітна плата по установах фізичної культури складає  8,323  тис.грн. і хменшилася проти аналогічного періоду минулого року на 16,2 відсотка. 
За звітний період з бюджету міста Борислава на фінансову підтримку КЗ СОК «Нафтовик» використано коштів в сумі 1324,6 тис.грн.
 
                На підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні використано коштів в сумі 948,1 тис.грн.
 
            На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань проведені видатки у звітному періоді 52,4 тис.грн.
 
            На виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» проведені видатки у звітному періоді 9,8 тис.грн.
 
Станом на 01 липня 2023 року по установах фізичної культури та спорту відсутня дебіторська заборгованість по загальному фонду.
 
Кредиторська заборгованість станом на 01 липня 2023 року по установах фізичної культури та спорту по загальному фонду складає 245,7 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
 по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату – 180,0 тис.грн.;
 за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2,8 тис.грн.;
 по платі послуг ( крім комунальних) – 25,5 тис.грн.;
по субсидіях та поточних трансфертах підприємствам (установам організаціям) – 37,4 тис.грн..
 
За звітний період по спеціальному фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади проведені видатки в сумі 28,0 тис.грн..
 
Станом на 01 липня 2023 року по установах фізичної культури та спорту відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному  фонду.
 
 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
    Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний період  2023 року склали 18062,6  тис.грн., в тому числі:
по загальному фонду – 17919,3 тис.грн.;
по спеціальному фонду – 143,3 тис.грн..
 
З них:
Назва установи Виконання за січень-червень 2022 року Виконання за січень-червень 2023 року Відхилення січня-червня 2023 року до січня-червня 2022 року
тис.грн. відсотках
Організація благоустрою населених пунктів 12882,6 15595,3 2712,7 21,1
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницт 1708,2 2324,0 615,8 36,0
Всього 14590,9 17919,3 3328,4 22,8
 
           В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на житлово-комунальне господарство зросли на 3328,4 тис.грн. або 22,8 відсотка.
 
 
 
+73,5%
 
По благоустрою міста проводилось прибирання вулиць міста , вивезення вуличного сміття , зрізка аварійних дерев , озеленення території, експлуатація та ремонт вуличного освітлення.
 
 
+1617,9 тис.грн.
            За звітний період 2023 року було проведено видатки по благоустрою міста на суму 15595,3 тис.грн. в розрізі комунальних служб  :
+287,9 тис.грн.
 по КП «Еко-місто» – 11442,6 тис.грн.; по КП «Зелений світ» - 2494,7 тис.грн.;
 по КП «Бориславсвітло» - 1086,2  тис.грн.;
 по оплаті вуличного освітлення за спожиту електроенергію – 571,8 тис.грн..
 
Протягом звітного періоду  2023 року проводилися видатки на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницто в сумі 2324,0 тис.грн., в тому числі в розрізі комунальних підприємств міста:
по КП «Вододар» - 2324,0 тис.грн..
 
Дебіторська заборгованість по житлово-комунальному господарству станом на 01 липня 2023 року за загальним  фондом відсутня.
 
Кредиторська заборгованість по житлово-комунальному господарству станом на 01 липня  2023 року склала 444,5 тис.грн..
 
По Програмі утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури проведені видатки в сумі 4908,0 тис.грн. за загальним фондом, в тому числі в розрізі напрямків використання:
на відновні роботи асфальтного покриття дороги по вул.Транспортній в м.Бориславі Львівської області – 4000,2 тис.грн.;
на відновні роботи асфальтного покриття по вул.Яворницького в м.Бориславі Львівської області (поточний ремонт) – 907,8 тис.грн..
 
За рахунок субвенції з бюджету Трускавецької міської територіальної громади за перше півріччя 2023 року проведено видатки в сумі 535,3 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
 на відновні роботи асфальтного покриття по вул.І.Сеник в м.Бориславі Львівської області – 535,3 тис.грн.
 
Протягом звітного періоду з бюджету міста Борислава надавалася фінансова підтримка комунальному некомерційному підприємству «Центр екології, туризму та сталому розвитку»  в сумі  596,3 тис.грн.
 
            За рахунок спеціального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади за січень-червень  2023 року проведено видатки в сумі 8016,6 тис.грн.
           
По програмі утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади по спеціальному фонду проведені видатки в сумі 3991,5 тис.грн., в тому числі:
на капітальний ремонт по вулиці Коваліва від будинку №20 до перехрестя з вулицею Зелена в місті Борислав Львівської області - виготовлення проєктно-кошторисної документації використано коштів в сумі 99,8 тис.грн.;
на капітальний ремонт проїзної частини дороги по вулиці Степана Бандери від будинку №116 до гірськолижного курорту «Крутогір 365» у місті Бориславі Львівської області- виготовлення проектно-кошторисної документації  використано коштів в сумі  102,0 тис.грн.;
на капітальний ремонт проїзної частини дороги по вуиці Дорошенка в місті Бориславі Львівської області використано коштів в сумі  1279,5 ти.грн.;
на капітальний ремонт прибудинкових територій в районі будинків №41,43,45,47  по вул. Коваліва у м. Борислав Львівської області використано коштів в сумі 157,7 тис.грн.;
на капітальний ремонт дороги по вулиці Довжанська в селі Попелі Дрогобицького району Львівської області та виготовлення проєктно-кошторисної документації використано коштів в сумі 59,1 тис.грн.;
на капітальний  ремонт дороги по вулиці Полуботка від перехрестя з вулицею Озерна до перехрестя з вулицею Галіберди в місті Бориславі  Львівської області - виготовлення проєктно-кошторисної документації використано коштів в сумі 58,9 тис.грн.;
на капітальний ремонт парної сторони тротуару  дороги на вулиці Грушевського в місті Бориславі  Львівської області використано коштів в сумі 1223,2 тис.грн.;
на капітальний ремонт парної сторони тротуару  дороги на вулиці Володимира Великого в місті Бориславі  Львівської області використано коштів в сумі 27,8 тис.грн.;
на капітальний ремонт непарної сторони тротуару  дороги на вулиці Дорошенка від перехрестя з дорогою на вулиці Володимира Великого до перехрестя з дорогою на вулиці Довженка в місті Бориславі  Львівської області використано коштів в сумі 17,8 тис.грн.;
на капітальний ремонт парної сторони тротуару  дороги на вулиціКоваліва від будинку №16 до автозаправної станції WOG   в місті Бориславі  Львівської області використано коштів в сумі 26,8 тис.грн.;
на капітальний ремонт прибудинкових територій в районі будинків №30-42  по вул. Коваліва у м. Борислав Львівської області використано коштів в сумі 50,7 тис.грн..
 
На виконання Програми фінансової підтримки та збереження майна комунальних підприємств на 2023 рік проведені видатки з бюджету Бориславської міської територіальної громади, як внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання в сумі 2555,6 тис.грн., в тому числі в розрізі підприємств:
КП «Вододар» - 1334,9 тис.грн.;
КП «Бориславтеплоенерго» - 1220,7 тис.грн..
 
На виконання Програми сприяння діяльності співласників багатоквартирних житлових будинків у місті Борислав на 2019-2025 роки проведені видатки в сумі  140,5 тис. грн.., в тому числі :
на капітальний ремонт пасажирського ліфта по вулиці Коваліва, 24 А в місті Бориславі Львівської області проведено видатки в сумі 140,5 тис.грн.
 
На виконання Програми енергозбереження Бориславської міської територіальної громади проведені видатки в сумі 35,9 тис.грн., в тому числі:
на заміна вікон в комунального підприємства «Кінотеатр «Каменяр» проведені видатки в сумі 35,9 тис.грн..
 
На виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік проведені видатки в сумі 284,5 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
на реконструкцію мережі вуличного освітлення по вулиці Дрогобицькій у місті Бориславі Львівської області проведені видатки в сумі 284,5 тис.грн.
 
На виконання Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня м. Борислава " Бориславської міської ради на 2021-2023 роки проведені видатки в сумі 144,6 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
на капітальний ремонт лікарняного ліфта відділення хірургічних патологій комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня міста Борислава» по вулиці Потік,12 у місті Бориславі Львівської області проведено видатки в сумі 144,6 тис.грн..
 
На виконання Програми  оновлення та розроблення містобудівної документації на території Бориславської міської територіальної громади на 2022 -2025 роки проведені видатки в сумі 151,9 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
на виготовлення детального плану території для розміщення культової споруди – церкви на вулиці Гоголя у місті Бориславі Львівської області використано коштів в сумі 18,9 тис.грн.;
на виготовлення детального плану території Індустріального парку «Інпарк Борислав» в провулку Губицькому у місті Бориславі Львівської області використано коштів в сумі 98,0 тис.грн.;
на розробку звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детального плану території Індустріального парку «Інпарк Борислав» в провулку Губицькому у місті Бориславі Львівської області використано коштів в сумі 35,0 тис.грн.
 
На виконання Програми розвитку земельних відносин на території Бориславської міської територіальної громади на 2022-2023 роки проведені видатки в сумі 68,3 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,7465 гектара для обслуговування магазину за адресою: Львівська область , місто Борислав, вулиця Трускавецька,125 використано коштів в сумі 17,1 тис.грн.;
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою продажу у власність для будівництва і обслуговування будівель за адресою: Львівська область, місто Борислав, вулиця Шевченка  використано коштів в сумі 5,3 тис.грн.;
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою продажу у власність для будівництва і обслуговування будівель ринкової інфраструктури  за адресою: Львівська область , місто Борислав, вулиця Весняна, 4б  використано коштів в сумі 6,4 тис.грн.;
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою продажу у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  за адресою: Львівська область , місто Борислав, вулиця Коваліва, 16  використано коштів в сумі 5,4 тис.грн.;
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою продажу у власність для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства   за адресою: Львівська область , місто Борислав, вулиця Потік, 5  використано коштів в сумі 12,8 тис.грн.;
на проведення експертноїгрошовоїоцінки земельної ділянки з метої її продажу у власність для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою: Львівська область, місто Борислав, вулиця Шевченка, 11 використано коштів в сумі 6,4 тис.грн.;
 на проведення експертноїгрошовоїоцінки земельної ділянки з метої її продажу у власність для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за адресою: Львівськаобласть,місто Борислав, провулок Губицький,1  використано коштів в сумі 14,9 тис.грн..
 
На придбання обладнання використано коштів в сумі 156,2 тис.грн.:
на придбання генератора для закладу загальної середньої освіти №5 використано коштів в сумі 57,5 тис.грн.;
на придбання обладнання для управління комунальної власності,земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради використано коштів в сумі 41,7 тис.грн.;
на придбання колекційного обладнання на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами використано коштів в сумі 24,0 тис.грн.;
на придбання основних засобів для виконавчого комітету міської ради використано коштів в сумі 33,0 тис.грн.
 
На виконання Програми реалізації проєкту "Історія приправлена сіллю" в новій редакції проведено видатки в сумі 51,1 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
будівництво об"єкту туристичної інфраструктури- відпочинково-інформаційний майданчик) використано коштів в сумі 51,1 тис.грн.
 
На виконання Програма розвитку земельних відносин на території Бориславської міської територіальної громади на 2022-2023 роки проведені видатки в сумі 76,6 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
на проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок частини Бориславської міської територіальної громади (село Ясениця-Сільна) проведені видатки в сумі 76,6 тис.грн.
 
На виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища  Бориславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки проведені видатки в сумі 199,4 тис.грн.,в тому числі в розрізі напрямків використання:
на придбання сміттєвих баків(благоустрій та санітарне очищення територій) використано коштів в сумі 99,9 тис.грн.;
на культуртехнічні роботи (поточний ремонт) в руслі та прибережній захисній смузі р.Тисмениця в межах Бориславської міської територіальної громади ( виготовлення проєктно-кошторисноїдокументації) використано коштів в сумі 50,0 тис.грн.;
на проведення заходів по утилізації відпрацьованих батарейок використано коштів в сумі 49,5 тис.грн..
 
За рахунок цільового фонду Бориславської міської територіальної громади за перше півріччя 2023 року проведені видатки в сумі 157,5 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
на фінансову підтримку комунального підприємства  «Бориславтеплоенерго» використано коштів  в сумі 157,5 тис.грн..
Станом на 01.07.2023 року кредиторська заборгованість по видатках спеціального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади склала 100,0 тис.грн..
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                    Юрій ХИМИН