ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 724-mr6-2023

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
«___»_______ 2023року Борислав № ____
 
Про затвердження статуту комунального підприємства «Бориславсвітло» Бориславської міської ради  та утворення філії комунального підприємства  «Бориславсвітло» - пожежно-рятувального підрозділу місцевої пожежної охорони
 
Відповідно до п.30, п.52 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.63 Кодексу цивільного захисту України, ст..95 Цивільного кодексу України, ст. 64 Господарського кодексу України постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2023 р. № 315  «Про затвердження Порядку утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення   місцевої пожежної охорони», беручи до уваги доповідну записку начальника відділу оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля від 03 липня 2023 року Володимира Прідуна, рішення постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від  __________ року  № _________ міська  рада.
 
В И Р І Ш И ЛА :
 
  1. Затвердити статут комунального підприємства «Бориславсвітло» Бориславської міської ради  у новій редакції, що додається.
 
  1. Утворити філію комунального підприємства «Бориславсвітло» Бориславської міської ради - пожежно-рятувальний підрозділ місцевої пожежної охорони  з місцем розташування, за адресою : Львівська область, Дрогобицький район, с. Винники вул. Кармелюка,53А
 
  1. Затвердити Положення про пожежно-рятувальний підрозділ  місцевої пожежної охорони, згідно з додатком.
 
  1. Комунальному підприємству «Бориславсвітло» Бориславської міської ради (Валерій Настенко)  забезпечити   необхідні реєстраційні дії у встановленому законом порядку.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (Тарновецький Ігор).  
 
 
 Міський голова                                                                        Ігор ЯВОРСЬКИЙ

ПОЛОЖЕННЯ

про пожежно-рятувальний підрозділ

для забезпечення місцевої пожежної охорони
 
І. Загальні положення
 
1.1. Це Положення визначає правовий статус, порядок організації та  управління, основні принципи ведення фінансово-господарської діяльності, ліквідації, реорганізації філії комунального підприємства «Бориславсвітло» Бориславської міської ради.
1.2. Пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення місцевої пожежної охорони (далі – ПРП МПО) – це філія комунального підприємства «Бориславсвітло» Бориславської міської ради (далі – Підприємство), яка утворюється рішенням Бориславської міської  ради  з метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, а також для забезпечення пожежної безпеки на території Бориславської міської  територіальної громади.
1.3. Місце розташування ПРП МПО, за адресою : Львівська область, Дрогобицький район, с. Винники вул. Кармелюка,53А
1.4. ПРП МПО виконує покладені на неї завдання в межах Бориславської міської територіальної громади.
 Зона обслуговування може бути збільшена у разі укладання з іншими територіальними громадами відповідних угод та надання цими громадами міжбюджетних трансферів Бориславській міській раді.
1.5. У своїй діяльності ПРП МПО керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також рішеннями Бориславської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Бориславської міської  ради, наказами директора Підприємства  та  цим Положенням.
З питань організації несення служби, гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, експлуатації пожежно-, аварійно-рятувальної техніки та оснащення ПРП МПО керується нормативно-правовими актами, передбаченими для підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.
1.6. ПРП МПО підпорядковується керівнику Підприємства, а під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій персонал ПРП МПО підпорядковується керівнику гасіння пожежі або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Контроль за діяльністю ПРП МПО здійснює відділ оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля Бориславської міської ради та Дрогобицьке РУ ГУ ДСНС України у Львівській області.
1.7.  Структура ПРП МПО визначається в штатному розписі Підприємства, який затверджується директором Підприємства за погодженням з органом управління.
1.8. Працівником ПРП МПО може бути особа, яка досягла 18-річного віку, пройшла спеціальну підготовку на базі навчального закладу, що пройшов атестацію на право надання освітніх послуг за відповідними професіями, і здатна за своїми здібностями та станом здоров'я виконувати покладені на неї обов'язки.
1.9. ПРП МПО під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з формуваннями Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, формуваннями цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території громади.
 
II. Мета та завдання пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення місцевої пожежної охорони
 
2.1. Метою діяльності ПРП МПО є не отримання прибутку, а виконання заходів з:
2.1.1. Запобігання виникненню пожеж та мінімізація їх наслідків.
2.1.2. Невідкладне реагування на надзвичайні ситуації, небезпечні події, пожежі, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єктах і територіях громади.
2.1.3. Локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час пожеж, аварій та катастроф.
2.2. Завдання ПРП МПО:
2.2.1. Виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню пожеж і мінімізація їх негативних наслідків.
2.2.2. Ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
2.2.3. Забезпечення постійної готовності до оперативного реагування на пожежі та надзвичайні ситуації як в мирний час, так і в умовах особливого періоду.
2.2.4. Комплектування персоналом, придатним за станом здоров'я до виконання покладених завдань, забезпечення дотримання норм законодавства з охорони праці.
2.2.5. Постійне підтримання належного рівня професіоналізму персоналу з урахуванням ризиків та небезпек, притаманних регіону.
2.3. ПРП МПО відповідно до покладених на нього завдань:
2.3.1. Здійснює  заходи  із запобігання виникненню пожеж шляхом:
розроблення за погодженням з територіальним органом ДСНС річних планів заходів із запобігання виникненню аварій, пожеж та інших небезпечних подій;
організації та проведення профілактично-роз’яснювальної роботи, навчання населення правилам пожежної безпеки, діям під час виникнення пожеж;
участі в межах повноважень у роботі комісій, зокрема з розслідування пожеж;
подання письмових пропозицій посадовим особам щодо покращення протипожежного стану об’єктів, території та підвищення рівня пожежної безпеки в населених пунктах;
подання на розгляд міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропозицій щодо вирішення проблемних питань протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів на території громади;
чергування під час проведення пожежонебезпечних робіт, культурно-масових, спортивних, просвітницьких, святкових або інших заходів з масовим перебуванням людей;
популяризації добровільного пожежного руху та пожежно-рятувальної справи серед населення, зокрема дітей (утворення та розвиток осередків юних рятувальників-пожежників).
2.3.2. Здійснює гасіння пожеж, проводить евакуацію, рятування людей та матеріальних цінностей, здійснює заходи з мінімізації або ліквідації наслідків пожеж самостійно та у взаємодії з пожежно-рятувальними підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, відомчої та добровільної пожежної охорони, спеціалізованими службами та формуваннями цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, розташованими на  території громади.
2.3.3. Надає допомогу в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків, з урахуванням можливостей, наявних сил і засобів.
2.3.4. Забезпечує підтримку належного рівня підготовки персоналу для виконання покладених завдань.
2.3.5. Бере участь у проведенні:
а) перевірках джерел протипожежного водопостачання, інших заходах з питань запобігання пожежам разом із пожежно-рятувальними підрозділами Дрогобицького РУ ГУ ДСНС України у Львівській області;
б) пожежно-тактичних навчаннях на об’єктах, розташованих на території громади, що організовуються органами та підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
в) командно-штабних навчаннях і штабних тренуваннях, що організовуються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
2.3.6. Організовує раціональне використання, ремонт і технічне обслуговування техніки та обладнання ПРП МПО.
2.3.7. Здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством.
 
ІІІ. Організація діяльності ПРП МПО
 
3.1. Функціонування ПРП МПО організовується у цілодобовому режимі та постійній готовності до виконання завдань за призначенням.
3.2. Порядок залучення до чергування персоналу ПРП МПО визначається керівником Підприємства.
3.3. До роботи у складі ПРП МПО на підставі відповідних договорів можуть залучатися члени пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони.
 
IV. Права та обов'язки ПРП МПО
 
4.1. ПРП МПО для виконання покладених на нього завдань має право:
4.1.1. Залучати до виконання робіт із гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій інші пожежно-рятувальні підрозділи відповідно до Планів залучення сил і засобів, фахівців і спеціалістів органів виконавчої влади, працівників міської ради, підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідних територіях.
4.1.2. Отримувати від державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб вичерпну та достовірну інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, у тому числі про об'єкти, обладнання та технологічні установки, на яких можуть проводитися протипожежні, пошукові, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи у разі виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій та небезпечних подій.
4.1.3. Безперешкодного доступу персоналу ПРП МПО до всіх житлових, виробничих, інших приміщень і територій, а також на застосування будь-яких заходів, спрямованих на рятування населення, запобігання поширенню вогню, виконання робіт, пов'язаних із ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та гасінням пожеж.
4.1.4. Отримувати від державних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання безоплатного надання вогнегасних речовин, техніки, пально-мастильних матеріалів, обладнання, засобів зв’язку, а під час пожежі, що триває понад 3 години – харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації осіб, залучених до гасіння пожеж.
4.1.5. Вимагати під час гасіння пожежі:
від посадових осіб об'єктів, на яких виконуються заходи з гасіння пожежі або проведення аварійно-рятувальних робіт, припиняти дії, що перешкоджають персоналу ПРП МПО виконувати поставлені завдання;
від осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації, небезпечної події або поблизу місця пожежі, дотримання правил, запроваджених установленими заходами безпеки.
4.1.6. Проводити під час гасіння пожеж та надавати допомогу при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, небезпечних подій  документування, кіно- та відеозйомку, фотографування і звукозапис.
4.1.7. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.
4.1.8. Використовувати в установленому порядку засоби зв'язку, транспорт та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації наслідків пожеж, надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, доставки персоналу і спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об'єкти і території.
4.1.9. Використовувати телебачення і радіомовлення для оприлюднення повідомлень про надзвичайні ситуації, небезпечні події та пожежі.
4.1.10. Надавати інші послуги згідно із чинним законодавством.
4.2. До обов'язків ПРП МПО належать:
4.2.1. Організація функціонування ПРП МПО у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу пожежних, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах пожежі, надзвичайних ситуацій або загрози їх виникнення.
4.2.2. Підтримання взаємодії з територіальними органами та підрозділами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час гасіння пожеж, проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
4.2.3. Здійснення профілактичної роботи, спрямованої на підвищення рівня обізнаності населення, робітників та службовців підприємств з питань пожежної безпеки.
4.2.4. Постійне підтримання належного рівня професіоналізму персоналу ПРП МПО для гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
4.2.5. Забезпечення збереження інформації про об'єкти суб'єктів господарювання, що стала відома у зв'язку з виконанням обов'язків.
4.2.6. Здійснення інших функцій, передбачених законодавством.
 
V. Майно та фінансування ПРП МПО
 
5.1. Майно ПРП МПО є комунальною власністю Бориславської міської ради.
5.2. Майно ПРП МПО використовується лише за його цільовим і функціональним призначенням. Розпорядження майном та його відчуження здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
5.3. Джерелами формування майна ПРП МПО є майно:
передане в установленому законодавством порядку від місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, територіального органу ДСНС;
придбане за рахунок коштів місцевих бюджетів;
передане підприємствами, що знаходяться на території громади;
отримане за рахунок добровільних пожертвувань від юридичних та фізичних осіб, гуманітарних програм (у тому числі міжнародних);
з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5.4. Джерелами фінансування ПРП МПО є кошти:
з бюджету Бориславської міської територіальної громади;           
отримані за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб;
державного фонду регіонального розвитку;
цільової субвенції на інфраструктурний розвиток об'єднаних територіальних громад;
з інших джерел, що не заборонені чинним законодавством.
5.5. Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством. 
5.6. Оплата праці персоналу ПРП МПО здійснюється відповідно до чинного законодавства.
5.7. ПРП  МПО здійснює користування землею та природними ресурсами згідно із чинним законодавством.
5.8. Збитки, завдані ПРП  МПО у результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються в установленому порядку.
 
VІ.  Управління (керівництво) ПРП МПО
 
6.1. ПРП МПО очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником Підприємства за погодженням з органом управління відповідно до законодавства.
6.2. Начальник здійснює  керівництво ПРП МПО, забезпечує належний рівень готовності до проведення пожежно- та аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, ефективне використання і збереження закріпленого за ПРП МПО майна, збереження життя та здоров'я персоналу.
6.3. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на ПРП  МПО завдань.
6.4. Організовує роботу та забезпечує взаємодію з Дрогобицьким РУ ГУ ДСНС України у Львівській області щодо питань підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу ПРП МПО, а також проведення спільних навчань, тренувань тощо.
6.5. Здійснює заходи для належних умов персоналу ПРП МПО для виконання покладених на нього обов'язків, здійснює контроль за дотриманням добового розпорядку дня та порядку в приміщеннях будівель ПРП МПО.
6.6. Забезпечує виконання персоналом ПРП МПО заходів безпеки праці під час несення служби, виконання пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення пожеж та надання допомоги у ліквідації надзвичайних ситуацій.
6.7. Проводить огляд, планові та оперативні перевірки наявності, стану збереження і правильного використання техніки, пального, інших матеріальних цінностей, їх готовності до дій за призначенням.
6.8. Забезпечує взаємодію ПРП МПО з формуваннями Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, формуваннями цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території Бориславської  міської територіальної громади.
6.9. Виїжджає на пожежі, місця аварії та стихійні лиха відповідно до встановленого порядку, керує роботою персоналу з їх ліквідації.
6.10. Зупиняє пожежно-рятувальні роботи, якщо виникла підвищена загроза життю персоналу, який бере участь у гасінні пожеж, наданні допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
6.11. Забезпечує додержання встановленого порядку щодо інформування Дрогобицького РУ ГУ ДСНС України у Львівській області про виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій і пожеж.
6.12. Інформує відділ оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля Бориславської міської ради про виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій і пожеж письмово та/або в телефонному режимі.
6.13. Погоджує всі види відпусток персоналу ПРП МПО, які передбачені законодавством.
6.14. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.
 
VIІ. Порядок комплектування, соціальні права та гарантії
персоналу ПРП МПО

 
7.1. Працівники ПРП МПО реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору.
7.2. Трудові відносини, особливості праці та відпочинку персоналу ПРП МПО регулюються законодавством України про працю.
7.3. Оплата праці персоналу здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Встановлення надбавок, доплат та преміювання здійснюється в межах видатків, передбачених кошторисом.
7.4. Персоналу ПРП МПО, який відповідно до своїх обов'язків залучається до гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, надається соціальний і правовий захист, медична допомога та медико-психологічна реабілітація згідно з чинним законодавством.
7.5. Соціальний захист персоналу ПРП МПО, покращення умов праці, життя і здоров'я працівників та членів їхніх сімей вирішуються Бориславською міською радою відповідно до чинного законодавства у межах коштів, передбачених на соціальні потреби громади.
7.6. Тривалість робочого часу і відпочинку працівників регламентується чинним законодавством. Чергові зміни ПРП МПО працюють цілодобово.
7.7. Правові та соціальні гарантії персоналу забезпечуються згідно із законодавством.
7.8. Персонал підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті), отриманих при виконанні посадових обов'язків, згідно з чинним законодавством.
           
VIIІ. Ліквідація і реорганізація ПРП  МПО
 
8.1. Припинення діяльності ПРП МПО здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Бориславської міської ради чи її правонаступників, або за рішенням суду.
8.2. Ліквідація ПРП МПО проводиться відповідно до вимог Господарського та Цивільного кодексів України.
8.3. Майно, що належало ПРП МПО на праві оперативного управління, при його злитті, приєднанні, поділу, перетворенні або ліквідації повертається власникам майна, або до правонаступника, визначеного засновником.
8.4. У разі ліквідації та реорганізації ПРП МПО персоналу, який вивільняється, гарантуються його права згідно з трудовим законодавством України.
 
 
Секретар міської  ради                                                                                  Юрій ХИМИН
 
СТАТУТ
 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
„БОРИСЛАВСВІТЛО”
БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

1. Загальні положення
1.1. Комунальне підприємство «Бориславсвітло» Бориславської міської ради (далі – Підприємство) є комунальним унітарним підприємством.
1.2 Підприємство належить до комунальної власності Бориславської міської територіальної громади, створене рішенням Бориславською міської ради від 19 квітня 1994 року №187 Про реєстрацію колективного підприємства «КТК» та державного комунального підприємства «Бориславсвітло», керується у своїй діяльності Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови іншими нормативно правовим актами України та сумою Статутного капіталу .
1.3. Засновником та власником Підприємства є Бориславська міська територіальна громада  в особі Бориславської міської ради Львівської області                                (далі – Засновник). Підприємство у своїй діяльності підзвітне і підконтрольне Засновнику.
Органом, за яким закріплено функції управлінням підприємством є управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради (далі –  Орган управління).
1.4. Найменування підприємства:
- повне найменування: комунальне підприємство «Бориславсвітло» Бориславської міської ради.
- скорочене найменування:  КП «Бориславсвітло».
1.5. Місце знаходження підприємства: 82300, Львівська область, місто Борислав, вулиця  Івасюка, будинок 12.
 
2. Мета та предмет діяльності підприємства
2.1. Підприємство створене для виконання робіт по експлуатації, будівництву та капітальному ремонту зовнішнього освітлення Бориславської міської територіальної громади, здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку внаслідок задоволення законним шляхом інтересів та потреб фізичних та юридичних осіб, а також задоволення на підставі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів Засновника i членів трудового колективу Підприємства.
2.2. Предметом діяльності  Підприємства є –
Електромонтажні роботи                        
Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого рухомого та нерухомого майна
організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння,
надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій,
інші види господарської діяльності, які не заборонені чинним законодавством.
2.3. Заняття  предметом  діяльності,  що  згідно  чинного  законодавства  потребують спеціального дозволу, Підприємство здійснює тільки при наявності відповідної ліцензії. Оформлення ліцензії проводиться без внесення змін та доповнень до Статуту.
 
3. Юридичний статус Підприємства
3.1 Підприємство є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків (інших фінансово-кредитних установах), печатки (штампи) зі своїм найменуванням, а також бланки з власними реквізитами.
 
  1.  Підприємство здійснює господарську комерційну діяльність з метою
отримання прибутку на підставі Конституції України, Господарського та Цивільного кодексів України, інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов'язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цього Статуту.
3.3. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, рішеннями Бориславської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування та цим Статутом.
3.4. Підприємство має право від свого імені укладати договори (контракти, угоди), набувати майнові та немайнові права, бути позивачем і відповідачем в суді.
3.5. Підприємство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями і не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, Засновника та Органу управління.
3.6. Підприємство має право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств лише за погодженням із Засновником.
3.7. Підприємство має складати та подавати Органу управління для подальшого затвердження виконавчим комітетом Бориславської  міської ради фінансовий план, забезпечувати його виконання та подавати звіт про його виконання.
3.8. Підприємство має право самостійно визначати стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до державних та місцевих програм та замовлень, фінансового плану.
3.9. Підприємство веде облік військовозобов'язаних, виконує заходи з  цивільного захисту та протипожежної безпеки згідно із чинним законодавством України.
 
4. Права та обов’язки
4.1. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.2.   Підприємство має право:
4.2.1. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати господарську діяльність відповідно до затвердженого річного фінансового плану.
4.2.3. Одержувати кредити (займи) в національній валюті у встановленому чинним законодавством України та нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування порядку, за погодженням Засновника.
4.2.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми цього Статуту.
4.2.6. Для здійснення господарської діяльності залучати і використовувати матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинним законодавством України.
4.2.7. Здійснювати реконструкцію, поточний та капітальний ремонт майна, що знаходиться на його балансі та входить до складу основних фондів (засобів), у    визначеному чинним законодавством України порядку.
4.2.8. Створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені структурні підрозділи без статусу юридичної особи, а також бути засновником (учасником) інших юридичних осіб відповідно до вимог чинного законодавства
України та рішень (нормативних актів) органів місцевого самоврядування за погодженням Засновника.
      4.2.9. Укладати господарські договори (угоди, контракти тощо) з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також з фізичними особами відповідно до чинного законодавства України.  Набувати
(реалізовувати) майнові та особисті немайнові права, виступати стороною (третьою особою) у судових справах.
4.2.10. Звертатися у порядку, передбаченому чинним законодавством України, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
4.2.11. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.
4.3.     Підприємство зобов’язане:
4.3.1.  Складати і виконувати затверджений річний фінансовий план, відповідно до якого отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів на фінансування його господарської діяльності протягом планового року.
4.3.2.  Забезпечувати для всіх працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
4.3.3.   Вести бухгалтерський облік, фінансову, статистичну, кадрову та іншу звітність згідно з вимогами чинного законодавства України.
4.3.4.   Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до вимог чинного законодавства України.
4.3.5.  Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
4.3.6.  Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
4.4.  Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника, який у свою чергу не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.
4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
   
5. Порядок формування майна. Розмір і порядок утворення статутного капіталу та фондів підприємства
 
    5.1.    Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.   Майно Підприємства є комунальною власністю Бориславської міської територіальної громади і закріплюється рішенням Засновника за Підприємством на праві господарського відання. Підприємство забезпечує збереження та створює умови для раціонального використання закріпленого за ним майна.
5.2. Належність майна на правах господарського відання надає Підприємству право:
5.2.1. Користуватися зазначеним майном згідно з вимогами Господарського Кодексу України, Цивільного Кодексу України, Статуту та іншими законодавчими актами.
5.2.2. Здавати в оренду підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності відповідно до нормативно-правового акту міської ради, що регулює дану
сферу правовідносин.
5.2.3. Списувати основні засоби з балансу підприємства, згідно з вимогами чинного законодавства та у порядку, встановленому рішенням міської ради.
5.4.  Джерелами формування майна та фінансування діяльності Підприємства є:
- грошові та матеріальні внески Засновника;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- майно та кошти, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.5. Статутний капітал Підприємства становить: 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.).
Рішення Засновника про встановлення та зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу Підприємства набирають чинності з дня внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України (далі – Єдиний державний реєстр).
5.6. Підприємство утворює за рахунок частини прибутку (доходу) цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю:
- амортизаційний фонд;
- фонд розвитку виробництва;
- фонд споживання (оплати праці);
- фонд накопичення;
- резервний фонд;
- інші фонди, передбачені чинним Законодавством України.
Порядок використання цих фондів визначається відповідно до затвердженого річного фінансового плану Підприємства.
 
6. Порядок розподілу прибутків
 
6.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток, який утворюється за рахунок доходів від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, зобов’язань перед бюджетами, банками, контрагентами та витрат, передбачених колективним договором.
6.2. Розподіл чистого прибутку Підприємства здійснюється відповідно до затвердженого річного фінансового плану з урахуванням вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування. У річному фінансовому плані окремо зазначається сума чистого прибутку Підприємства.
6.3. Збитки Підприємства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадку, якщо коштів резервного фонду не вистачає, – за рахунок інших джерел, які знаходяться у розпорядженні Підприємства.
 
7. Склад і компетенція органів управління та контролю, порядок прийняття ними рішень
 
7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника щодо господарського використання свого майна. Засновник здійснює свої права щодо управління Підприємством безпосередньо або через Уповноважений орган відповідно до цього Статуту.
7.2. Засновник Підприємства вирішує питання про:
- встановлення та зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу Підприємства;
-  визначення основних напрямів діяльності Підприємства;
- прийняття рішень щодо отримання Підприємством банківських кредитів, укладання договорів застави, іпотеки, поруки, гарантії тощо;
- затвердження Статуту в новій редакції;
-  ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання Підприємства;
- визначення кількісного складу та призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації) Підприємства;
- затвердження ліквідаційного (проміжного ліквідаційного) та розподільчого балансу, передавального акта Підприємства;
- надання згоди Підприємству на створення дочірніх та спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
- погодження Підприємству договорів про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його господарському     віданні;
- здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства;
- визначення кількісного складу, призначення членів та ліквідації Наглядової ради Підприємства (у разі її утворення);
- встановлення розміру частки чистого прибутку Підприємства, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.
Засновник правомочний розглядати і вирішувати інші питання діяльності Підприємства, віднесені чинним законодавством України до його компетенції.
7.3. Уповноважений орган:
-   здійснює контроль за додержанням Статуту;
-  здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства;
- здійснює контроль за раціональним використанням енергоресурсів, виконанням заходів з енергозаощадження;
- розглядає проект річного фінансового плану та прогнозованих показників діяльності Підприємства, вносить зауваження і пропозиції до них;
- готує проект рішення виконавчого комітету про затвердження річного фінансового плану;
- здійснює аналіз результатів діяльності Підприємства, розробку пропозицій та заходів щодо підвищення ефективності його роботи;
- готує проекти рішень Засновника про внесення змін (доповнень) до Статуту, ліквідацію та реорганізацію (перепрофілювання) Підприємства;
-  погоджує штатний розпис та організаційну структуру підприємства;
- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, рішеннями Засновника та іншими нормативними актами органів місцевого самоврядування.
7.4. Контроль за використанням та збереженням майна, закріпленого Засновником на праві господарського відання за Підприємством, здійснює управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури
Бориславської міської ради.
7.5. Керівництво Підприємством здійснює Директор, який призначається на займану посаду розпорядженням міського голови. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення з посади та інші умови найму Директора визначаються укладеним з ним контрактом та чинним законодавством України.
7.6.    Директор    Підприємства:
- підпорядкований, підзвітний та підконтрольний   Засновнику, міському голові та Органу управління та Наглядовій раді (у разі її утворення);
- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;
- самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені чинним законодавством України та цим Статутом до компетенції Засновника;
- несе відповідальність за формування та виконання річного фінансового плану та результати господарської діяльності Підприємства;
- забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством майна;
- несе відповідальність за своєчасне подання на розгляд Уповноваженому органу та фактичне виконання затвердженого річного фінансового плану Підприємства;
- у межах своєї компетенції видає накази та інші внутрішні розпорядчі акти, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;
- у строки і в порядку, встановленими чинним законодавством України, повідомляє відповідні контролюючі органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру;
-  подає Засновнику та уповноваженим ним органам, за їх вимогою, звітність та документацію, яка стосується діяльності Підприємства;
-  затверджує за погодженням з Органом управління структуру та штатний розпис Підприємства;
- приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені чинним законодавством України про працю, рішення в сфері трудових відносин;
- забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;
- забезпечує дотримання на Підприємстві вимог чинного законодавства України про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;
-  вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених чинним законодавством України податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
- забезпечує проведення переговорів з членами (представниками) трудового
колективу та укладення колективного договору в порядку, визначеному чинним законодавством України;
- несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Директора Підприємства в порядку, визначеному чинним законодавством України;
- затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер;
- вирішує інші питання, віднесені до його компетенції згідно із чинним законодавством України, цим Статутом та укладеним контрактом.
7.7. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення, а також своєчасне і достовірне подання форм звітності Підприємства відповідним контролюючим органам в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
7.8. У разі відсутності Директора або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, його обов’язки виконує заступник Директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.
7.9. Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність Директора в межах компетенції, визначеної рішенням Засновника.
7.10. Річна фінансова звітність Підприємства може підлягати обов’язковій перевірці незалежним аудитором в порядку, передбаченому рішенням Засновника.
 
8. Повноваження трудового колективу
 
8.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні Підприємством встановлюються Статутом відповідно до вимог чинного законодавства України.
8.2. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі та інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор. Повноваження цих органів визначаються чинним законодавством України.
8.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством України. Право на укладання колективного договору від імені Підприємства надається Директору, а від імені трудового колективу – уповноваженим ним органам.
8.4. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, колективного договору.
8.5. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської діяльності. Заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого чинним законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються
Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
 
9. Припинення діяльності
 
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, – за рішенням суду.
9.2. Припинення діяльності Підприємства здійснюється комісією з припинення (ліквідаційною комісією, комісією з реорганізації) відповідно до загального порядку припинення юридичної особи, визначеного чинним законодавством України.
9.3. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) усе майно,
права та обов’язки Підприємства переходять до його правонаступників.
 
 
9.4. У разі ліквідації майно та грошові кошти Підприємства, які залишились після розрахунків по оплаті праці та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, повертаються Засновнику (зараховуються до міського бюджету) або за відповідними рішеннями передаються іншому комунальному підприємству (комунальній установі) Засновника.
9.5. Комісія з припинення (ліквідаційна комісія, комісія з реорганізації), несе майнову відповідальність за збитки, які завдані нею Підприємству, а також третім особам, відповідно до чинного законодавства України.
9.6. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
 
10. Заключні положення
10.1. Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.
10.2. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.
10.3. Зміни (доповнення) до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника шляхом викладення Статуту в новій редакції та набирають чинності з моменту їх обов’язкової державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.