ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 728-mr6-2023

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 ________________   м.  Борислав                       № ________
 
Про включення до Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Борислава переданих в оренду, що підлягають приватизації шляхом викупу нежитлове приміщення, загальною площею 51,4 кв. м, за адресою: вул. Шевченка, 25, приміщення 4, м. Борислав, Дрогобицький район, Львівська область
 
Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 та частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від ____ № _______, заяву фізичної особи-підприємця Голобутовського Володимира Зіновійовича від 07 серпня 2023 року № 19005-001854710-015-27 та лист управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури від 11 серпня 2023 року № 01-20/215,  міська рада
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Включити до Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Борислава переданих в оренду, що підлягають приватизації шляхом викупу нежитлове приміщення загальною площею 51,4 кв. м, за адресою: вулиця Шевченка, 25, приміщення 4, місто Борислав, Дрогобицький район, Львівська область, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2764549546020.
 
2. Приватизувати нежитлове приміщення загальною площею 51,4 кв. м, за адресою: вулиця Шевченка, 25, приміщення 4, місто Борислав, Дрогобицький район, Львівська область. реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2764549546020, шляхом викупу орендарем фізичною особою-підприємецем Голобутовським Володимиром Зіновійовичем за ринковою ціною, визначеною за результатами незалежної оцінки із зарахуванням вартості невід’ємних поліпшень під час остаточного розрахунку за об’єкт приватизації.
 
3. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури (Любомир Бреньо), як органу приватизації Бориславської міської територіальної громади вчиняти всі необхідні дії щодо підготовки до приватизації та здійснити продаж об’єкта комунальної власності, що підлягає приватизації шляхом викупу, відповідно до чинного законодавства України та п. 1, 2 цього рішення.
 
4. Контроль за виконанням цього рішеннн покласти на секретаря міської ради Юрія Химина та постійну комісію з питань комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Андрій Андросов).
 
 
Міський голова                                                                                Ігор  ЯВОРСЬКИЙ