ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 881-mr5-2023

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
                             2023 року___ м. Борислав ______
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Володимира Великого,171 “В”-1 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки  Кмітю Василю
 
               Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128, абзацу 2 частини 2 статті 134 Земельного кодексу України, розглянувши звіт ТзОВ “Західземлепроект” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву Кмітя Василя про погодження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від _______________ 2023 року №________,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
               1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0060 га на вул.Володимира Великого,171 “В”-1  у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер  4610300000:11:030:0105).
  
   2.Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0060 га на вул.Володимира Великого,171 “В”-1 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:11:030:0105) у сумі 14 897,00 гривень (чотирнадцять тисяч вісімсот дев’яносто сім гривень),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 248,28 гривень (двісті сорок вісім гривень 28 копійок).
 
     3. Продати Кмітю Василю Івановичу, який зареєстрований у м.Бориславі Львівської області, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0060 га на вул.Володимира Великого,171 “В”-1 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:11:030:0105) для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі 03.07 (землі житлової та громадської забудови)  за 14 897 гривень 00 копійок (чотирнадцять  тисяч вісімсот дев’яносто сім гривень 00 копійок).
 
   4. Кмітю Василю укласти з Бориславською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату, згідно з діючим законодавством.
 
   5.Дрогобицькому управлінню  Головного управління Державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
 
     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради    Химина Юрія та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Герман Дмитро).
 
 
 
Міський голова   Ігор  ЯВОРСЬКИЙ