ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 908-mr5-2023

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
____________  2023 року м. Борислав ___________
 
Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку, встановлення стартової ціни земельної ділянки на вул.Братів Лисиків,4 в м.Бориславі Львівської області та продаж земельної ділянки у власність на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону)
 
Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 134 - 138  Земельного кодексу України, з метою забезпечення ефективного використання земель, сприяння соціального та економічного розвитку, для забезпечення надходжень до бюджету територіальної громади, розглянувши доповідну записку начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Любомира Бреня, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від  ______________2023 року №______, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка підлягає продажу у власність на земельних торгах у формі електронного аукціону, площею  0,0429 га на вул.Братів Лисиків,4 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:14:040:0107) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02) (землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій,  енергетики, оборони та іншого призначення).
2. Продати у власність земельну ділянку площею 0,0429 га, що розташована на вул.Братів Лисиків,4 в м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер: 4610300000:14:040:0107), категорія земель – землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02) на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону).
 
3. Встановити стартову ціну продажу земельної ділянки, зазначеної в пункті 2 цього рішення, що підлягає продажу на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) в розмірі 67 182 гривні 00 копійок (шістдесят сім тисяч сто вісімдесят дві гривні 00 копійок) без ПДВ.
 
4. Торги провести в порядку, визначеному статтями 137-139 Земельного Кодексу України.
 
 
 
 
5. Опублікувати в торговій системі через особистий кабінет, створений через оператора електронного майданчика e-somgiz.com, підключеного до електронної торгової системи, на виконання умов Договору з ПП “Фірма “СОМГІЗ” про організацію та проведення земельних торгів, оголошення про проведення земельних торгів та документи і матеріали на Лот (документацію), що підтверджують виконання вимог, визначених частиною третьою статті 135 і частиною першою статті 136 Земельного кодексу України.
 
6. Дату проведення земельних торгів у формі електронного аукціону визначити у межах термінів, визначених частиною 6 статті 137 Земельного кодексу України.
 
7. Зобов’язати Переможця земельних торгів, на виконання частини 24 статті 137 Земельного кодексу України, відшкодувати витрати, здійснені на підготовку Лоту до проведення земельних торгів, згідно з виставленими рахунками у порядку та строки, визначені Кабінетом Міністрів України.
 
8. Уповноважити міського голову Ігоря Яворського від імені  Організатора  підписати протокол про результати земельних торгів, договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги та інші документи з питань проведення земельних торгів у формі електронного аукціону.
 
9. Затвердити проект договору купівлі продажу земельної ділянки, згідно з додатком.
 
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Дмитро Герман).
 
 
 
Міський голова   Ігор ЯВОРСЬКИЙ