ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 840-mr6-2024

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
______________2024 року м.Борислав                            №_____
 
Про затвердження Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік
 
           
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 91 Бюджетного кодексу України, рішення Бориславської міської ради від 21.12.2023 року №1637 „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік”, рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 18.01.2024 року №20 „Про схвалення проекту Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік”, беручи до уваги лист управління праці та соціального захисту населення від 19.01.2024 року №103/01, рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  від __.__.2023 р. №__/__ та постійної комісії з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від __.__.2024р. №__/__,   міська рада
                       
В И Р І Ш ИЛ А:
 
            1. Затвердити Програму призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік, що додається.
 
            2. Фінансовому управлінню міської ради (Петрів Юрій) профінансувати управління праці та соціального захисту населення міської ради (Плоскодняк Віталій) відповідно до п.1 цього рішення.
 
            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну, постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан) та постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій). 

Міський голова                                                                                     Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
__________________ №____
 
 
ПРОГРАМА
призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік
 
І. Загальні положення
           Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік  розроблена  відповідно до підпункту 1 пункту а частини 1 статті 27, пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України „Про соціальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року №859 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”, постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 року № 1040 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі”, рішення Бориславської міської ради від 21.12.2023 року №1637 „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік” і спрямована на посилення соціального захисту осіб, що проживають на території Бориславської міської територіальної громади, які потребують сторонньої допомоги.
 
ІІ. Мета Програми
           Метою програми є забезпечення мешканців Бориславської міської територіальної громади  соціальними послугами з догляду та виплата компенсації за догляд, що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній та професійній основі у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі” та постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 року № 1040 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі”.
 
ІІІ. Джерела фінансування Програми
           Джерелами фінансування Програми є кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади у межах обсягу, затвердженого Бориславською міською радою відповідно до Паспорту, що є додатком до цієї Програми.
 
ІV. Очікувані результати виконання Програми
           В результаті реалізації програми очікується часткове вирішення побутових, медичних, соціальних проблем мешканців Бориславської міської територіальної громади —  особам з інвалідністю І групи, громадян похилого віку та хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, осіб з  інвалідністю, дітей з інвалідністю, громадян похилого віку з когнітивними порушеннями, невиліковно хворих, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, дітей, яким не встановлено інвалідність.
 
V. Заходи щодо реалізації Програми
           Програма реалізується шляхом призначення та виплати компенсації фізичним особам, мешканцям Бориславської міської територіальної громади, які надають соціальні послуги з догляду, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року №859 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі” та постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 року №1040 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі” .
 
VІ. Порядок призначення і виплати компенсації
           Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є:
    - особами з інвалідністю I групи;
    - громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
    - невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися та хворим ,що потребують довготривалого лікування;
           Компенсації за догляд, призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, пройшла підготовку та перепідготовку з основ догляду (далі - фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі) особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися та є:
     - громадянами похилого віку;
     - особами з інвалідністю;
      - невиліковно хворими, а також хворими, що потребують тривалого лікування;
     - дітьми з інвалідністю;
     - дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 року №1161.
           Якщо у зв’язку з введенням в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі, та особа, якій вона надає соціальні послуги з догляду, стали внутрішньо переміщеними особами, компенсація призначається і виплачується за новим місцем їх проживання/перебування.
           Розмір компенсації обчислюється відповідно до Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року №859 та Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з  догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 року № 1040 відповідно.
           Фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.
           Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісяця.
 
 
 
ДОДАТОК
до Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік
 
 
ПАСПОРТ
Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік
 
1. Ініціатор розроблення Програми Бориславська міська рада
 
2. Дата, номер рішення про 
    затвердження Програми
Рішення Бориславської міської ради
_____________ № ______________
 
3. Розробник Програми Управління праці та соціального захисту населення міської ради
 
4. Відповідальні виконавці
    Програми
 
Управління праці та соціального захисту населення міської ради
Бориславський міський центр надання соціальних послуг
5. Термін реалізації Програми 2024 рік
6. Етапи виконання Програми Згідно з помісячним розписом асигнувань бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік
 
7. Загальний обсяг фінансових
    ресурсів, необхідних для
    реалізації Програми в 2024 році
1756,129 тис. грн,
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                             Юрій ХИМИН