ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № №843-mr6-2019

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
____________ 2019 року Борислав                            ______
 
 
 
Про затвердження   Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м.Борислава та смт.Східниця, громадян тимчасово переселених із зони АТО та АР Крим на 2016-2019 роки  та паспорта   до неї  в новій  редакції
 
 
           Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 20.12.2018 р. №1629 « Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», рішення виконавчого комітету від 07.02.2019 р. № 31 «Про погодження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м.Борислава та смт.Східниця, громадян тимчасово переселених із зони АТО та АР Крим на 2016-2019 роки  та паспорта   до неї  в новій  редакції»  , беручи до уваги доповідну записку  начальника управління праці та соціального захисту населення І.Цапів                                                         від 14.02.2019 року №215  та рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  від ______2019 р. №____, міська рада
                       
В И Р І Ш ИЛ А:
 
1. Затвердити Комплексну програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м.Борислава та смт.Східниця, громадян тимчасово переселених із зони АТО та АР Крим на 2016-2019 роки  та паспорт   до неї  в новій  редакції згідно з додатком.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики.
 
 
Міський голова                                                                                     І. Яворський
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
______________2019 р.№____
 
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА      підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м.Борислава та смт.Східниця, громадян тимчасово переселених із зони АТО   та АР Крим на 2016-2019 роки
 
Вступ
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, учасників масових акцій громадського протесту під час Революції Гідності – мешканців м.Борислава та смт.Східниця, громадян тимчасово переселених із зони АТО та АР Крим (надалі – Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки бориславців  та східничан, яких скеровують у зону проведення антитерористичних операцій (надалі – АТО), та членів їх родин, тих хто постраждав   у масових акціях громадського протесту під час Революції Гідності, сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення учасників АТО, соціально-побутових питань осіб, які брали / беруть  участь у проведенні АТО та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення АТО, громадян тимчасово переселених із зони АТО та АР Крим.
У рамках Програми передбачається надання допомоги особам рядового і начальницького складу, співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, а також інших добровольчих формувань,  що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (ДУК «Правий сектор», Батальйон «ОУН»,  тощо …), які беруть участь в АТО, та допомоги переліченим вище категоріям осіб під час підготовки до відправки у зону АТО, надання одноразової допомоги постраждалим   у масових акціях громадського протесту під час Революції Гідності. Це, зокрема: надання медичної, психологічної та соціальної підтримки учасникам АТО та членам їх сімей (надання пільг); допомога родинам загиблих під час проведення АТО; соціальний супровід сімей учасників АТО,  звільнення дітей громадян тимчасово переселених із зони АТО та АР Крим від оплати за харчування в ДНЗ та закладах освіти.                                                 
Програма діє у 2016 -2019 роках.                                                                  
1. Надання матеріальних допомог та пільг
1.1. Загальні положення
1.1.1. В умовах проведення в Україні АТО виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, громадян тимчасово переселених із зони АТО та АР Крим, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.
1.1.2. Надання допомог та пільг учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО здійснюється на підставі документів, наданих структурними підрозділами Міністерства оборони України (військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області а також інших добровольчих формувань,  що були утворені або самоорганізувалися для захисту
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (ДУК «Правий сектор», Батальйон «ОУН»,  тощо) чи Львівською обласною радою .
            1.1.3.   Допомога особам, що отримали тілесні ушкодження різної ступені тяжкості у масових акціях громадського протесту під час Революції Гідності виплачується  на підставі включення їх до переліку осіб, який формується Міністерством охорони здоров’я .
1.2. Мета та основні завдання
1.2.1. Метою Програми у частині надання матеріальних допомог та пільг є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО, учасників масових акцій громадського протесту під час Революції Гідності , громадян тимчасово переселених із зони АТО та АР Крим.
1.2.2. Для досягнення мети Програми у частині надання матеріальних допомог передбачається надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО  та членам сімей загиблого учасника АТО.
1.2.3. Виплата проводиться відповідно до розпорядження  міського голови, на підставі документів, наданими структурними підрозділами Міністерства оборони України (військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області а також інших добровольчих формувань,  що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (ДУК «Правий сектор», Батальйон «ОУН»,  тощо) чи Львівською міською радою .
1.2.4. Для досягнення мети Програми у частині надання пільг передбачається звільнення учасників АТО, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, від сплати за користування житлом (квартирної плати) незалежно від форми власності житлового фонду в розмірі 100%  , надання 75% пільг нажитлово-комунальні послуги особам визнаним та Львівською обласною радою учасниками АТО , забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців ДНЗ з числа дітей учасників АТО та громадян тимчасово переселених із зони АТО та АР Крим, надання  50% пільг на житлово-комунальні послуги визнаним Львівською обласною радою членами сім’ї загиблого бійця-добровольця АТО.
1.3. Очікувані результати
1.3.1. Посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей загиблих під час проведення АТО, громадян тимчасово переселених із зони АТО та АР Крим, поліпшення матеріально-побутових умов їх проживання.
1.3.2. Надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам АТО та членів їх сімей, членам сімей загиблих під час проведення АТО – мешканцям м.Борислава та смт.Східниця, громадян тимчасово переселених із зони АТО та АР Крим, за рахунок коштів міського бюджету м. Борислава.
1.3.3. Зростання довіри до влади міста.
1.3.4. Формування позитивного ставлення до військовослужбовців та членів їх сімей.
1.4. Джерела фінансування                                                                                               1.4.1. Фінансування Програми у частині надання матеріальних допомог та пільг здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м.Борислава, передбачених на 2016-2019  роки:
- одноразова допомога учасникам АТО та постраждалим   у масових акціях громадського протесту під час Революції Гідності в сумі 2,0 тис.грн.;
- одноразова допомога сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО                         (в розрахунку на одну сім’ю) в сумі  10,0 тис.грн.;
-  пільги на утримання житла та на житлово-комунальні послуги;
- відшкодування витрат на медичні препарати для ургентних хворих з числа учасників АТО;
            - одноразова допомога учасникам АТО, які перебували у полоні в сумі 15,0 тис.грн;  
            - одноразова допомога сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО                                 (в розрахунку на одну сім’ю) на встановлення пам’ятника в сумі  20,0 тис.грн;
            - одноразова допомога особам з інвалідністю в наслідок  участі в АТО , які потребують довготривалого лікування  в сумі до 5,0 тис.грн;  
            - фінансування видатків на придбання житла для учасників антитерористичної операції та родин Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування, відповідно до Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки.
            - забезпечення санаторно-курортним лікуванням  осіб з числа поранених бійців-добровольців АТО .
2. Надання комплексної допомоги
2.1. Загальні положення
2.1.1. Поточна ситуація в Україні з сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників зумовлює: значне збільшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зниження їхнього життєвого рівня, у
тому числі у зв’язку з відсутністю роботи; проблеми у забезпеченні житлом сімей учасників АТО; поширення у різних формах насильства.
2.1.2. У таких умовах підтримання належного морально-психологічного стану учасників АТО та членів їх сімей, зокрема, членів сімей загиблих під час проведення АТО, утвердження особистості учасників АТО, забезпечення потреб у соціальному обслуговуванні та психологічна підтримка зазначених категорій осіб дозволить убезпечити від стресових ситуацій учасників АТО та членів їх сімей, а також надасть можливість сприяти у наданні відповідної допомоги у формуванні навичок безпечної поведінки, соціальній підтримці учасників АТО та членів їх сімей, громадян тимчасово переселених із зони АТО та АР Крим.
2.2. Мета та основні завдання
2.2.1. Метою Програми  у частині надання комплексної допомоги є мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади, передусім попередження насильства, підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві, підвищення рівня поінформованості учасників АТО, членів їх сімей та населення у цілому з питань соціальної підтримки учасників АТО, їх родин, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин, громадян тимчасово переселених із зони АТО та АР Крим.
2.2.2. Основними завданнями Програми є надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих учасників АТО, громадян тимчасово переселених із зони АТО та АР Крим, комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг (таблиця 1).
Таблиця 1
ОСНОВНІ ЗАХОДИ                                                                                                                      Програми у частині надання комплексної допомоги
№ з/п Заходи Відповідальний виконавець
1. Соціальний супровід/супроводження учасників АТО після повернення із зони АТО та громадян тимчасово переселених із зони АТО та АР Крим, забезпечення необхідними соціальними послугами Бориславський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
2. Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців ДНЗ з числа дітей учасників АТО та громадян тимчасово переселених із зони АТО та АР Крим Відділ освіти Бориславської міської ради
3. Забезпечення безкоштовним оздоровленням/ відпочинком дітей учасників АТО Відділ освіти, управління праці та соціального захисту населення
4. Висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку учасників АТО та членів їх сімей, громадян тимчасово переселених із зони АТО та АР Крим Відділ внутрішньої політики
5. Звільнення від плати за навчання в розмірі 100% у дитячій школі мистецтв Управління культури, молоді, фізичної культури та
6. Надання одноразової допомоги постраждалим   у масових акціях громадського протесту під час Революції Гідності, учасникам  АТО та  сім’ям загиблих учасників АТО Управління праці та соціального захисту населення
7. Надання пільг за користування житлом (квартирна плата) у розмірі 100% учасникам  АТО Управління праці та соціального захисту населення
8. Забезпечення безкоштовними ліками  ургентних хворих з числа  учасників АТО Центральна міська     лікарня, управління праці та соціального захисту населення
9. Надання 75% пільг на житлово-комунальні послуги особам визнаним Львівською обласною радою учасниками АТО  Управління праці та соціального захисту населення
10. Надання  50% пільг на житлово-комунальні послуги визнаним Львівською обласною радою членами сім’ї загиблого бійця-добровольця АТО. Управління праці та соціального захисту населення
11. Придбання житла учасникам антитерористичної операції та родинам Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування Управління праці та соціального захисту населення
 
            Відшкодування витрат на медичні препарати для ургентних хворих з числа учасників АТО здійснюється управління праці та соціального захисту населення на підставі документів наданих Центральною міською лікарнею .
Підставою для отримання  матеріальної допомоги є такі документи:
- заява про виплату  матеріальної допомоги;
- копія посвідчення „Учасник бойових дій” або копія довідки військової частини
  про участь військовослужбовця в АТО,  тощо;
- копії сторінок паспорта отримувача матеріальної допомоги, на яких зазначено його  прізвище, ім”я, побатькові та місце реєстрації;
- копія ідентифікаційного коду отримувача;
- номер власного банківського рахунку;
            Додатково  члени сімей осіб, які загинули під час участі в АТО подають наступні документи:
- копію лікарського свідоцтва про смерть;
- копію свідоцтва про смерть;
- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть для отримання
  допомоги на поховання;
- довідка про склад сім”ї;
- копії документів, що підтверджують ступінь родинного зв’язку отримувача
  допомоги із загиблим.
2.3. Очікувані результати
2.3.1. Посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, громадян тимчасово переселених із зони АТО та АР Крим.
2.3.2. Забезпечення комплексною допомогою сімей загиблих учасників АТО.
2.3.3. Зростання довіри до влади міста.
2.3.4. Формування позитивного ставлення до військовослужбовців.
2.3.5. Зміцнення шлюбу та зменшення кількість розлучень.
2.4. Джерела фінансування
2.4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м.Борислава, передбачених на 2016 та наступні роки відповідно до затвердженого паспорту Програми, а також з  інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
 
Секретар міської ради                                                                                  Ю.Химин
 
 
 
 ДОДАТОК
до Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції
  та членів їх сімей – мешканців м.Борислава та смт.Східниця, громадян тимчасово переселених із зони АТО            
 та АР Крим на 2016-2019 роки
 
ПАСПОРТ
Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м.Борислава та смт.Східниця, громадян тимчасово переселених із зони АТО та АР Крим на 2016-2019 роки
 
  1. Ініціатор розроблення Програми
Бориславська міська рада
2. Дата, номер рішення про
затвердження Програми
 
3. Розробник Програми Управління праці та соціального захисту населення міської ради
 
4. Відповідальні виконавці
Програми
 
Управління праці та соціального захисту населення міської ради, відділ правового забезпечення міської ради, загальний відділ міської ради, відділ надзвичайних ситуацій,  цивільного захисту та охорони довкілля міської ради
 
5. Термін реалізації Програми
 
2016-2019 роки
6. Етапи виконання Програми Згідно з помісячним розписом асигнувань міського бюджету на 2019   рік
 
7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми в 2019 році
 
718 тис. грн.
 
 
 
 
             Секретар міської ради                                                                        Ю.Химин