Скинути завантажувач

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
23 грудня 2021 року Борислав №832
 
 
Про дозвіл Бориславській міській територіальній громаді на розроблення проекту землеустрою щодо внесення змін до проекту роздержавлення і приватизації земель агрофірм “Мокряни”, “Уріж” та ССП “Прикарпаття” Урізької сільської ради Дрогобицького району Львівської області
 
Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  статей  12, 17, 25  Земельного кодексу України,  ст. 19 Закону України “Про землеустрій”, розглянувши доповідну записку начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Любомира Бреня, враховуючи  рекомендації  постійної  комісії з питань  регулювання  земельних відносин, будівництва та архітектури від 15.12.2021 року №35/12,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
     1. Дозволити Бориславській міській територіальній громаді, в особі Бориславської міської ради, розробити проект землеустрою щодо внесення змін до проекту роздержавлення і приватизації земель агрофірм “Мокряни”, “Уріж” та ССП “Прикарпаття” Урізької сільської ради Дрогобицького району Львівської області по зміні земель пайового фонду на території с.Уріж Дрогобицького району Львівської області.
 
2. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (Бреньо Любомир)  забезпечити виготовлення проекту землеустрою щодо внесених змін та подання його на затвердження міській раді.
 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської  ради  Химина Юрія  та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Герман Дмитро).
 
 
Міський голова                                                                               Ігор ЯВОРСЬКИЙ