Скинути завантажувач

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
27 жовтня  2022 року Борислав                                №1116     
Про внесення змін  до  пп.1,пп.2 п.1   рішення міської ради від 23.12.2021 року №755  «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік» за  загальним та спеціальним фондом та в додатки 1,2,3,4,6 до нього.
 
 13544000000  
 (код бюджету)
 
Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.6 ст.23, ст.72 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови Львівської обласної військової адміністрації від 05 жовтня 2022 року №428/0/5-22ВА «Про надання додаткової дотації», від 24 жовтня 2022 року №512/0/5-22 ВА «Про надання додаткової дотації», беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  26 жовтня  2022 року №30/2 та листа начальника фінансового управління, заступника начальника, начальника бюджетного відділу від 19 жовтня   2022 року  №01-35/586, міська  рада
 
ВИРІШИЛА :
  1. Внести  зміни до пп.1 та пп. 2 п.1  рішення міської ради від 23 грудня  2021 року №755 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме:
    1. у підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 249237 гривень 73 копійок, у тому числі:
обсяг доходів за загальним фондом збільшити на суму 168869 гривень 73 копійок;
обсяг доходів за спеціальним фондом збільшити на суму 82368 гривень згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади в сумі 378941793 гривні 37 копійки, в тому числі обсяг  доходів :
загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 318630194 гривні 70 копійок ;
спеціального фонду бюджету   в сумі 60311599 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 49939042 гривні» ;
 
  1. Внести  зміни до пп.1 та 2 п.1  рішення міської ради від 23 грудня  2021 року №755 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме:
    1. у підпункті 2 пункту 1 збільшити загальний  обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 2156395 гривень 73 копійки, у тому числі:
за загальним  фондом збільшити обсяг видатків на суму 2055189 гривень 73 копійки;
за спеціальним фондом збільшити обсяг видатків на суму 101206 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади у сумі 393215742  гривні  70 копійок, у тому числі обсяг видатків:
загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 327883315 гривень 87 копійок;
спеціального фонду бюджету в сумі 65332426 гривень 83 копійок, у тому числі бюджету розвитку в сумі 54472781 гривня 55 копійок.»
  1. Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 7 , а саме :
«збільшити дефіцит загального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади на суму 1886320 гривень, джерелом покриття якого визначити частину вільного залишку бюджетних коштів , який склався на початок  2022 року за загальним фондом в сумі 1886320 гривень;
збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади на суму 20838 гривень, джерелом покриття якого визначити залишок коштів, який склався на початок 2022 року  в сумі 20838 гривень, від надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва,   згідно з додатком 2.»
 
  1. Внести зміни до:
            обсягів міжбюджетних трансфертів на  2022 рік згідно з додатком 4;
           розподілу витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році згідно з додатком 5.
 
  1. Взяти до уваги, що кошти:
в сумі 718000 гривень спрямувати на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік для комунального підприємства «Еко-місто»;
в сумі 400000 гривень на фінансування Програми з відшкодування різниці в тарифах за послуги водопостачання та водовідведення між затвердженими тарифами та фактичними витратами для населення на 2022 рік КП "Вододар";
в сумі 32000 гривень на фінансування Програми надання одноразової грошової допомоги мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік;
в сумі 100000 гривень, спрямувати на надання  субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на виконання Програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки Бориславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки , затвердженого рішенням міської ради від 25.11.2021 року №689 для 6-ДПРЧ 7ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області;
в сумі 115520 гривень на фінансування Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2021-2023 роки;
в сумі 101206 гривень на фінансування Програми розвитку земельних відносин на території Бориславської міської територіальної громади на 2022-2023 роки.
 
5.  Вважати додатки 1-5 до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Романа Садлівського,  заступників міського голови Солоненко Світлану, Гарасимів Роксоляну, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
 
Міський голова                                                                                       Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
Додаток 1
до рішення міської ради
  27 жовтня 2022 року №1116
Уточнені доходи бюджету Бориславської міської територіальної громади  на 2022 рік
13544000000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
20000000 Неподаткові надходження   80368,00 0,00 80368,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   80368,00 0,00 80368,00 0,00
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   80368,00 0,00 80368,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти 168869,73 168869,73 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 168869,73 168869,73 0,00 0,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 168869,73 168869,73 0,00 0,00
41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 168869,73 168869,73 0,00 0,00
УСЬОГО ДОХОДІВ (без врахування міжбюджетних трансфертів) 80368,00 0,00 80368,00 0,00
Разом доходів 249237,73 168869,73 80368,00 0,00
Секретар міської ради                                   Юрій ХИМИН
 
Додаток 2
до рішення міської ради
27 жовтня 2022 року №1116
Уточнене фінансування бюджету Бориславської міської територіальної громади  на 2022 рік
13544000000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 1907158,00 1 886 320,00 20 838,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 1907158,00 1886320,00 20838,00 0,00
208100 На початок періоду 1907158,00 1886320,00 20838,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 0,00 0,00 0,00
Х  Загальне фінансування  1907158,00 1 886 320,00 20 838,00 0,00
Фінансування за типом боргового зобов"язання
600000 Фінансування за активними операціями  1907158,00 1 886 320,00 20 838,00 0,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 20838,00 1886320,00 20838,00 0,00
602100 На початок періоду 20838,00 0,00 20838,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 0,00 0,00 0,00
Х Загальне фінансування 1 907 158,00 1 886 320,00 20 838,00 0,00
Секретар міської ради                                   Юрій ХИМИН             
 
Додаток 5
до рішення міської ради
27 жовтня 2022 року  №1116
Уточнений розподіл витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році.
13544000000
( код бюджету) грн
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/ регіональної програми Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  100000,00 100000,00 0,00 0,00
0210000 Відповідальний виконавець : Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0219800 9800 180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки Бориславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки , затвердженого рішенням міської ради від 25.11.2021 року №689 Рішення міської ради від 31 березня 2022 року №81 100000,00 100000,00 0,00 0,00
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради -180000,00 -180000,00 0,00 0,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0613230 3230 1070 Видатки повязані з надання підтримки внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам у зв"язку із введенням воєнного стану Програма "Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв"язку із введенням воєнного стану на 2022 рік" Рішення міської ради від 16 квітня 2022 року №945 -180000,00 -180000,00 0,00 0,00
0800000 Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради 32000,00 32000,00 0,00 0,00
0810000 Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма надання одноразової грошової допомоги мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік Рішення міської ради від 27.01.2022 року № 853 32000,00 32000,00 0,00 0,00
1000000 Головний розпорядник: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради 82447,00 82447,00 0,00 0,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради
1013133 3133 1040 Інші заходи та заклади  молодіжної політики Програма "Молодь Бориславської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" Рішення міської ради від 24 лютого 2022 року №928 -15890,00 -15890,00 0,00 0,00
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури Бориславської міської територіальної громади на 2022-2026 роки Рішення міської ради від 24 лютого 2022 року №930 -51663,00 -51663,00 0,00 0,00
1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд Програма розвитку фізичної культури та спорту Бориславської міської територіальної громади на 2022-2026 роки Рішення міської ради від 24 лютого 2022 року №929 150000,00 150000,00 0,00 0,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 1848000,00 1848000,00 0,00 0,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма розвитку житлово-комунального господарства Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік Рішення міської ради від 27.01.2022 року № 866 718000,00 718000,00 0,00 0,00
1216071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади  та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) Програма з відшкодування різниці в тарифах за послуги водопостачання та водовідведення між затвердженими тарифами та фактичними витратами для населення на 2022 рік на 2022 КП "Вододар" Рішення міської ради від 24 лютого 2022 року № 926 400000,00 400000,00 0,00 0,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програми фінансування робіт, пов’язаних з капітальним та  поточним ремонтом доріг Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік Рішення виконавчого комітету від 27 червня 2022 року №132 730000,00 730000,00 0,00 0,00
3100000 Головний розпорядник коштів - Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради 101206,00 0,00 101206,00 0,00
31100000 Відповідальний виконавець: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
3117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма розвитку земельних відносин на території Бориславської міської територіальної громади на 2022-2023 роки Рішення міської ради від 23 грудня 2021 року № 784 101206,00 0,00 101206,00 0,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 115520,00 115520,00 0,00 0,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров´я Прогама безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2021-2023 роки.  Рішення міської ради від 30 березня 2021 року №161 115520,00 115520,00 0,00 0,00
х х х Усього х х 1999173,00 1897967,00 101206,00 0,00
Секретар міської ради                                                       Юрій ХИМИН