Скинути завантажувач

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 жовтня  2022 року    Борислав №1117
 
Про припинення діяльності шляхом ліквідації
Мокрянської початкової школи  Бориславської міської ради
Дрогобицького району  Львівської області
 
Відповідно п.30 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 104, 105, 110,111 Цивільного кодексу України, ч.2 ст.32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», ч.2 ст.5 Закону України «Про освіту», з метою створення належних умов для здобуття якісної освіти та упорядкування мережі  закладів загальної середньої освіти   Бориславської міської територіальної громади, економічної ефективності функціонування освітніх закладів, беручи до уваги  доповідну записку начальника відділу освіти Елли Качмарчик від 18.10.2022 р.  №01-18/445
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Припинити  юридичну особу - Мокрянська початкова школа Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області, (Код ЄДРПОУ   20830413 ), місце знаходження: вул. Шевченка 13, с. Мокряни, Львівська область, шляхом її ліквідації.
 
         2. Утворити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи Мокрянська початкова школа Бориславської міської ради Дрогобицького району  Львівської області та затвердити її склад згідно з додатком  (далі – ліквідаційна комісія).
 
3. Встановити місце знаходження ліквідаційної комісії за адресою: вул. Шевченка, 42, м. Борислав Львівської області.
 
4. Встановити строк для пред’явлення кредиторами вимог до юридичної особи Мокрянська початкова школа Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області – 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення діяльності.
 
5. Ліквідаційній комісії (Гоц Майя):
         5.1) у встановленому порядку протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб відповідних записів;
         5.2) забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов'язаних з ліквідацією юридичної особи, відповідно до вимог законодавства;
         5.3) подати у встановленому порядку на затвердження Бориславській міській раді ліквідаційний баланс.
6. Начальнику відділу освіти Еллі Качмарчик:
          6.1) забезпечити проведення ліквідації Мокрянської початкової школи Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області відповідно до норм чинного законодавства України;
         6.2) забезпечити організоване підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання відповідно до розкладу уроків;
         6.3) подати пропозиції щодо майбутнього використання приміщень  Мокрянської   початкової школи Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області.
 
7. Голові ліквідаційної комісії Майї Гоц:
        7.1. Попередити працівників про ліквідацію закладу з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.
 
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну.
 
 
Міський голова                                                                                         Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
СКЛАД
ліквідаційної комісії з припинення діяльності Мокрянської початкової школи Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області 
   (Код ЄДРПОУ 20830413)
 
Голова  ліквідаційної комісії:
Гоц Майя Омелянівна - головний спеціаліст відділу освіти (ід.номер ***)
 
Члени ліквідаційної комісії:
Рябухіна Ірина Казимирівна – головний бухгалтер відділу освіти (ід.номер ***)
Драган Ірина Петрівна – бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти (ід.номер ***)
Барщик Олег Ярославович – інженер групи обслуговування (ід.номер ***)
Петрів Назар Ярославович – юрист відділу освіти (ід.номер ***)
Кекіс Оксана Ярославівна – спеціаліст з кадрів відділу освіти (ід.номер ***)
Гайдук Галина Йосипівна – завідувач Мокрянської початкової школи Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області (ід.номер ***)
 
 
      Секретар міської ради                                                                      Юрій ХИМИН