Скинути завантажувач

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 жовтня  2022 року Борислав №1127
 
 
Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки на вул.Шевченка,142
у м.Бориславі Львівської області
 
Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  статей  12,  123  Земельного кодексу України,  розглянувши заяву Костяк Богдани  про виготовлення  проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки,  беручи до уваги витяг  з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.09.2022 року номер запису про право власності 47963494, враховуючи  рекомендації  постійної  комісії з питань  регулювання  земельних відносин, будівництва та архітектури від 26.10.2022 року №50/6,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Дозволити Костяк Богдані Михайлівні, яка зареєстрована у м.Бориславі Львівської області, розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшого надання в оренду, орієнтовною площею 0,0310 га на вул.Шевченка,142 у м.Бориславі  Львівської області для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02), за рахунок земель запасу (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення).    
 
2. Костяк Богдані виготовити  технічну документацію із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, згідно з вимогами чинного законодавства та  подати її на затвердження до міської ради.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської  ради  Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Герман Дмитро).
 
 
 
Міський голова                                                                               Ігор ЯВОРСЬКИЙ