Скинути завантажувач

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 жовтня 2022 року Борислав №1130
 
 
Про затвердження Бориславській міській територіальній громаді в особі Бориславської міської ради Львівської області технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель у с.Ясениця-Сільна Дрогобицького району Львівської області та передачу  фізичній особі-підприємцю Кузьмі Роману  земельну ділянку в оренду
 
Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 22, 791, пункту 27 розділу Х “Перехідні положення” Земельного кодексу України, розглянувши заяву Кузьми Романа про надання земельної ділянки в оренду, враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  від 26.10.2022 року №50/9, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:                         
             
1. Затвердити Бориславській міській територіальній громаді в особі Бориславської міської ради Львівської області технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель площею 2,0673 га у с.Ясениця-Сільна Дрогобицького району Львівської області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 01.01 (землі сільськогосподарського призначення).
 
2. Надати фізичній особі-підприємцю Кузьмі Роману Васильовичу, який зареєстрований  у с.Ясениця-Сільна Дрогобицького району Львівської області,   земельну ділянку площею 2,0673 га  у с.Ясениця-Сільна Дрогобицького району Львівської області в оренду терміном на 1 (один) рік для 01.01 - ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за  рахунок земель запасу (землі сільськогосподарського призначення).
 
3. Встановити розмір орендної плати 8 відсотків від середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, яка відповідно до оприлюдненого Державною податковою службою України довідника показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01.01.2021 року з врахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2021 рік становить 21492,00 грн за один гектар ріллі.
 
4. Зобов’язати фізичну особу-підприємця Кузьму Романа  укласти договір оренди землі та провести  його державну реєстрацію в районній військовій адміністрації.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).
 
 
Міський голова                                                                                Ігор ЯВОРСЬКИЙ