Скинути завантажувач

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 жовтня  2022 року Борислав №1131
 
Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей (КВЦПЗ 10.08),  площею 2,0230 га, що розташована: Львівська обл., м.Борислав, вул..Проектована (в межах населеного пункту) та проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки водного фонду разом з водним об’єктом, що на ній розташований 
 
         Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 135 – 139, 186  Земельного кодексу України, ст.51 Водного кодексу України, ст. 25, 50 Закону України “Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, розглянувши службову записку начальника  управління комунальної власності земельних відносин та архітектури Любомира Бреня про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки водного фонду для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей (КВЦПЗ 10.08) з метою  продажу права оренди на неї разом з водними об'єктами, що на ній розташований, на земельних торгах у формі електронного аукціону, розробленого ТзОВ «Західземлепроект», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 26.10.2022 року №50/10, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А :
 
  1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей (КВЦПЗ 10.08),  площею 2,0230 га, що розташована: Львівська обл., м.Борислав, вул..Проектована (межах населеного пункту), кадастровий номер: 4610300000:19:045:0831 з метою продажу права оренди на неї разом з водними об'єктами (ставків), що на ній розташовані, на земельних торгах у формі електронного аукціону.
 
  1. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (Бреньо Любомир) вчинити юридичні дії щодо здійснення реєстрації речового права комунальної власності на земельну ділянку площею 2,0230 га; кадастровий номер: 4610300000:19:045:0831, код класифікації згідно Класифікації видів цільового призначення земель – 10.08, категорія земель – землі водного фонду; цільове призначення – для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, вид використання земельної ділянки: для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, що розташована: Львівська обл., м.Борислав, вул..Прооектована (в межах населеного пункту).
 
  1. Включити в перелік земельних ділянок водного фонду разом із водними об'єктами, що ній розташований для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону: земельну ділянки водного фонду площею 2,0230 га; цільове призначення: для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей (КВЦПЗ – 10.08), вид використання земельної ділянки: для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, кадастровий номер 46103000:19:045:0831, що розташована: Львівська обл., м.Борислав, вул..Проектована (в межах населеного пункту) разом з водними об’єктами (ставками) площею  0,2044 га, 0,2719 га, 0,1527га, що на ній розташовані.
 
  1. Продати право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки водного фонду площею 2,0230 га; цільове призначення: для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей (КВЦПЗ – 10.08), вид використання земельної ділянки: для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, кадастровий номер 4610300000:19:045:0831, що розташована: Львівська обл., м.Борислав, вул..Проектована (в межах населеного пункту) разом з водними об’єктами (ставками) площею  0,2044 га, 0,2719 га, 0,1527га, що на ній розташовані,  на земельних торгах у форміи електронного  аукціону.
 
5. Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою та водних об’єктів  в розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
 
6. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та відповідно умов договору оренди землі з дотриманням обмежень, встановлених згідно Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012 №  1051.
 
7.  Торги провести в порядку визначеному ст.135-139 Земельного Кодексу України.
 
8. Опублікувати в торговій системі через особистий кабінет, створений через оператора електронного майданчика e-somgiz.com, підключеного до електронної торгової системи, на виконання умов Договору з ПП “Фірма “СОМГІЗ” про організацію та проведення земельних торгів, оголошення про проведення земельних торгів та документи і матеріали на Лот (документацію), що підтверджують виконання вимог, визначених частиною третьою статті 135 і частиною першою статті 136 ЗКУ.
 
9. Дату проведення земельних торгів у формі електронного аукціону визначити у межах термінів, визначених п.6 ст.137 Земельного кодексу України.
 
8. Зобов’язати Переможця земельних торгів, на виконання п.24 ст.137 ЗКУ, відшкодувати витрати, здійснені на підготовку Лоту до проведення земельних торгів, згідно з виставленими рахунками у порядку та строки, визначені Кабінетом Міністрів України.
 
11. Уповноважити міського голову Яворського Ігоря від імені  Організатора  підписати протокол про результати земельних торгів, договір оренди земельної ділянки, право на яку виставляється на земельні торги та інші документи з питань проведення земельних торгів у формі електронного аукціону.
 
    12. Затвердити проект договору оренди землі, згідно з додатком 1.
  13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія  та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Германа Дмитра).
 
 
       Міський голова                                                                                 Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
Додаток  
до рішення  міської ради
від 27.10.2022 р.  №1131
проект ДОГОВОРУ
оренди землі в комплексі з розташованим на ній водними  об’єктами
м. Борислав Львівської області                                                 «____» ___________ 20__ рік
 
           Бориславська міська рада Львівської області в особі міського голови Яворського Ігоря Романовича, діючого на підставі  статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, надалі  “Орендодавець” з одного боку, та
ОРЕНДАР _____________________________________________________________________,
                                                  для юридичної особи - повне найменування,
___________________________________________________________________________
прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи,
___________________________________________________________________________
найменування та реквізити документа, на підставі якого вона діє)
 з другої сторони, уклали цей договір про таке.
Предмет договору
1. Орендодавець на підставі протоколу результатів електронних земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки від __________________20____року №________  надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водними об’єктами (ставками) для культурно – оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей з кадастровим номером 4610300000:19:045:0831, яка розташована за адресою: вул.Проектована, м.Борислав, Львівська область.
Об’єкт оренди
2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею 2,0230 га (сіножаті – 1,3940 га), з кадастровим номером 4610300000:19:045:0831, цільове призначення земельної ділянки для культурно – оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, яка розташована на вул..Проектованій у м.Бориславі Львівської області та водні об’єкти (ставки) площами 0,2044 га, 0,2719 га, 0,1527 га та об’ємами 2,45 тис.м3, 3,40 тис.м3, 1,60 тис.м3.  
3. На земельній ділянці не розташовані об’єкти інфраструктури
4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладення цього договору становить ___________________________________________________________ гривень.
5. Земельна ділянка, яка передається в оренду недоліків  не виявлено, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.
6. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини відсутні.
Строк дії договору
7. Цей договір укладено на __________________________________________ років.
Після закінчення строку, на який укладено цей договір, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий строк.
У такому випадку орендар повинен не пізніше ніж за ________ днів до закінчення строку, на який укладено цей договір, повідомити письмово орендодавця про намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди на новий строк.
До листа-повідомлення про укладення договору оренди на новий строк орендар додає проект відповідного договору.
 
         Орендна плата
8. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та розмірі:
за земельну ділянку __________________________________________________________
                                                                         (розмір орендної плати у гривнях
___________________________________________________________________________,
                                  із зазначенням умов її внесення відповідно до бюджетної класифікації)
за водний об’єкт _____________________________________________________________                                                           (розмір орендної плати у гривнях
___________________________________________________________________________.
                        із зазначенням умов її внесення відповідно до бюджетної класифікації)
9. Обчислення розміру орендної плати здійснюється за:
водний об’єкт - відповідно до Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, що затверджується Міндовкіллям;
рибогосподарську технологічну водойму - відповідно до Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми, що затверджується Мінагрополітики;
земельну ділянку - з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди.
10. Орендна плата вноситься у такі строки:
1) за земельну ділянку комунальної власності, набуту в оренду за результатами торгів:
за перший рік - не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня укладення цього договору;
починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу України;
2) за водний об’єкт:
за перший рік - у п’ятиденний строк після підписання цього договору;
починаючи з наступного року - щороку не пізніше 15 числа місяця, наступного за розрахунковим роком.
11. Розмір орендної плати переглядається щорічно  у разі:
-   зміни умов господарювання, передбачених договором;
- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини Орендаря, що підтверджено документами;
- зміни нормативної грошової оцінки орендованої  земельної ділянки;
-  в інших випадках, передбачених законом.
Розмір орендної плати за земельну ділянку комунальної власності, яка передана в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.
12. У разі невнесення орендної плати за землю та/або водний об’єкт у строки, визначені цим договором:
стягується пеня, яка нараховується на суму податкового боргу із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового  боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.
 
Умови використання об’єкта оренди
13. Передача водних об’єктів в оренду здійснюється за наявності паспортів водних об’єктів.
14. Використання земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водними об’єктами здійснюється лише для цілей, визначених цим договором.
15. Використання об’єкта оренди здійснюється з дотриманням Водного та Земельного кодексів України, а також інших законодавчих актів.
16. Дотримання зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта.
17. Експлуатація ставків здійснюється відповідно до встановлених Держводагентством режимів роботи.
18. Використання водного об’єкта здійснюється без створення перешкод у здійсненні права загального водокористування (крім випадків, визначених законом) та у здійсненні спеціального водокористування відповідно до виданих дозволів.
19. Інші умови:
 Орендар не має права змінювати цільове призначення земельної ділянки;
-  відчуження, застава (іпотека) права користування земельною ділянкою забороняється;
- передача земельної ділянки в суборенду забороняється.
Умови повернення об’єкта оренди
20. Після припинення цього договору орендар повертає орендодавцеві свій примірник паспорта водного об’єкта.
21. Після припинення цього договору орендар повертає орендодавцеві  об’єкт оренди у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав його в оренду.
Орендодавець  у разі погіршення екологічного та/або хімічного стану водного об’єкта має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.
У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки або приведення її у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 (ЗП України,1993 р., № 10, ст. 193).
22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця  витрати на поліпшення об’єкта оренди, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.
23. Поліпшення стану об’єкта оренди, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем підлягають відшкодуванню.
Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану об’єкта оренди визначаються окремим договором.
24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.
Збитками вважаються:
фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов цього договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;
доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов цього договору.
25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.
 
Обмеження (обтяження) щодо використання об’єкта оренди
26. На орендовану земельну ділянку є обмеження у використанні земельної ділянки площею 1,3940 га - прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо  водойм та на островах
27. Передача в оренду земельної ділянки, водного об’єкта не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на таку ділянку і встановлених земельних сервітутів.
28. Передача в суборенду земельної ділянки у комплексі з розташованим на ній водним об’єктом іншим суб’єктам господарювання забороняється.
Права та обов’язки орендодавця
29. Орендодавець має право вимагати від орендаря:
використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з цим договором;
додержання Водного та Земельного кодексів України, а також інших законодавчих актів;
дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, пляжних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються (у разі наявності);
дотримання зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта;
експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених в установленому порядку режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами та права спеціального водокористування;
своєчасного внесення орендної плати за земельну ділянку та водний об’єкт.
30. Орендодавець зобов’язаний:
передати в користування земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водними об’єктами у стані, що відповідає умовам цього договору;
під час передачі земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водними об’єктами в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;
не вчиняти дій, які перешкоджають орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою та водними об’єктами;
відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов’язані з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;
попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які у процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану об’єкта оренди.
Права та обов’язки орендаря
31. Орендар має право:
самостійно господарювати на землі та водному об’єкті з дотриманням умов цього договору  та вимог законодавства;
отримувати продукцію і доходи;
здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця будівництво гідротехнічних споруд.
32. Орендар зобов’язаний:
приступати до використання земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водними об’єктами у строки, встановлені цим договором, але не раніше дати державної реєстрації відповідного права оренди;
виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або цим договором;
у п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки комунальної власності надати копію цього договору відповідному податковому органові та територіальному органові Держводагентства;
своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату за об’єкти оренди;
здійснювати заходи з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених Держводагентством режимів роботи;
у разі необхідності оформити право користування гідротехнічними спорудами та право спеціального водокористування;
під час використання прибережних захисних смуг дотримуватися вимог щодо обмеження господарської діяльності, встановлених законодавством;
після припинення цього договору повернути свій примірник паспорта водного об’єкта орендодавцю.
33. Відповідно до ч.24 статті 137 Земельного кодексу України орендар зобов’язаний відшкодувати витрати, здійсненні на підготовку Лоту до проведення земельних торгів в сумі ______грн._____коп.(_______ грн._____коп.) згідно виставлених рахунків.  
34. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе Орендар.
Страхування об’єкта оренди
35. Згідно з цим договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору за згодою сторін, у порядку встановленому законодавством України.
Зміна або припинення договору
36. Зміна цього договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни цього договору спір розв’язується у судовому порядку.
37. Цей договір припиняється у разі:
закінчення строку, на який його було укладено;
викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
ліквідації юридичної особи - орендаря або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;
смерті фізичної особи - орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 Закону України “Про оренду землі”, від виконання цього договору;
порушення умов користування об’єктом оренди;
розірвання цього договору.
Цей договір припиняється також з інших підстав, передбачених законом.
38. Цей договір може бути розірвано за:
взаємною згодою сторін;
рішенням суду на вимогу однієї із сторін внаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених цим договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає його використанню, а також з інших підстав, визначених законом.
39. Розірвання договору в односторонньому порядку здійснюється за рішенням міської ради.
40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи - Орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору.
41. Право на орендовану земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водними об’єктами у разі смерті фізичної особи - орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить до спадкоємців або інших осіб, які                                 використовують об’єкт оренди разом з орендарем.
Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання цього договору
42. За невиконання або неналежне виконання цього договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
43. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.
Прикінцеві положення
44. Цей договір набирає чинності з дати його укладення.
45. Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в орендодавця (уповноваженої ним особи), другий - в орендаря.
46. За згодою сторін у цьому договорі оренди можуть зазначатися інші умови.
47. Невід’ємними частинами цього договору є:
паспорт водного об’єкта;
акт приймання-передачі земельної ділянки в комплексі  з розташованим на ній водними об’єктами;
- протокол №____про результати земельних  торгів з продажу права оренди земельної ділянки   від ________ 20_____р.
- кадастровий план  земельної ділянки;     
          - витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
 
 
                                       
 
Реквізити сторін
ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР
Бориславська міська рада Львівської області ______________________________
(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)
ЄДРПОУ 26181298,
Реквізити для сплати орендної плати за землю: UA_____________________________
(для юридичних осіб), код доходу 18010600
п/р IBAN UA___________________________
(для фізичних осіб), код доходу 18010900
Казначейство України (ЕАП),
МФО 899998,
ЄДРПОУ отримувача коштів 38008294
Отримувач коштів:
______________________________
фізичної особи або найменування юридичної особи,
Адреса: 82300,Львівська обл.,
м.Борислав, вул.Шевченка,42
 
Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи
______________________________
(індекс, область, район, населений пункт,
______________________________
вулиця, номер будинку та квартири (за наявності
 
Підписи сторін
Орендодавець Орендар
 __________________ Ігор ЯВОРСЬКИЙ                               
          (підпис)
МП
___________________         ____________
         (підпис)
МП (за наявності)
   
Договір погоджено з Держводагентством
_______________ ____________________________________________
       (підпис)                                                    (ініціали (ініціал власного імені) та прізвище уповноваженої    
                                                                             особи Держводагентства)
МП
_____   ______________ 20__ р.