Скинути завантажувач

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
14 березня  2023 року Борислав №1288
 
 
Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку, включення до переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами, встановлення стартової ціни земельної ділянки на вул.С.Коваліва,4 в м.Бориславі Львівської області та продаж земельної ділянки у власність на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону).
 
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 134 - 138  Земельного кодексу України, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони”, з метою забезпечення ефективного використання земель, сприяння соціального та економічного розвитку, для виконання надходжень до бюджету міської ради, розглянувши доповідну записку начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Любомира Бреня, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від  13.03.2023 року №55/13, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка підлягає продажу у власність на земельних торгах у формі електронного аукціону площею  0,6574 га на вул.С.Коваліва,4 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:11:025:0326) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02) (землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій,  енергетики, оборони та іншого призначення).
2. Включити до переліку земельних ділянок для продажу у власність на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) окремими лотами  земельну ділянку площею 0,6574 га, що розташована на вул..С.Коваліва,4 в м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:11:025:0326), категорія земель – землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02).
 
3. Продати у власність земельну ділянку площею 0,6574 га, що розташована на вул.С.Коваліва,4 в м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер: 4610300000:11:025:0326), категорія земель – землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02) на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону).
 
4. Встановити стартову ціну продажу земельної ділянки, що підлягає продажу на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону), зазначеної в п.2 цього рішення, в розмірі 1 023 865 гривень 00 копійок (один мільйон двадцять три тисячі вісімсот шістдесят п’ять гривень 00 копійок) без ПДВ.
 
5. Торги провести в порядку, визначеному статтями 137-139 Земельного Кодексу України.
 
6. Опублікувати в торговій системі через особистий кабінет, створений через оператора електронного майданчика e-somgiz.com, підключеного до електронної торгової системи, на виконання умов Договору з ПП “Фірма “СОМГІЗ” про організацію та проведення земельних торгів, оголошення про проведення земельних торгів та документи і матеріали на Лот (документацію), що підтверджують виконання вимог, визначених частиною третьою статті 135 і частиною першою статті 136 Земельного кодексу України.
 
7. Дату проведення земельних торгів у формі електронного аукціону визначити у межах термінів, визначених п.6 ст.137 Земельного кодексу України.
 
8. Зобов’язати Переможця земельних торгів, на виконання п.24 ст.137 ЗКУ, відшкодувати витрати, здійснені на підготовку Лоту до проведення земельних торгів, згідно з виставленими рахунками у порядку та строки, визначені Кабінетом Міністрів України.
 
9. Уповноважити міського голову Ігоря Яворського від імені  Організатора  підписати протокол про результати земельних торгів, договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги та інші документи з питань проведення земельних торгів у формі електронного аукціону.
 
10. Затвердити проект договору купівлі продажу земельної ділянки, згідно з додатком 1.
 
11. Визнати такими, що втратили чинність пункт 1 рішення Бориславської міської ради від 11 лютого 2021 року №120 “Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на вул.С.Коваліва,4 у м. Бориславі та продаж її на земельних торгах у формі аукціону” та рішення Бориславської міської ради від 28 жовтня 2021 року №633 “Про включення до переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами, встановлення стартової ціни земельної ділянки на вул.С.Коваліва,4 в м. Бориславі Львівської області та продаж земельної ділянки у власність на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону)”.
 
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Дмитро Герман).
 
 
 
Міський голова   Ігор ЯВОРСЬКИЙ
                  
                                    
 
Додаток   
до рішення Бориславської  міської ради
від 14.03.2023р. №1288
 
ПРОЕКТ
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ   ДІЛЯНКИ
 
Місто Борислав, Дрогобицького району Львівської області, _________________________________________________________________ року.
Ми, нижчепідписані: з однієї сторони – Бориславська міська територіальна громада в особі Бориславської міської ради Львівської області (код платника податків за ЄДРПОУ - 26181298), місцезнаходження якої: місто Борислав, вулиця Шевченка, 42, Дрогобицького району, Львівської області, від імені якої діє міський голова Яворський Ігор Романович, 28 квітня 1976 року народження, зареєстроване місце проживання в селі Попелі, вулиця І. Франка, будинок 9, Дрогобицького району, Львівської області, і діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення Бориславської міської ради Львівської області від 08 грудня 2020 року за № 1, іменована в подальшому “ПРОДАВЕЦЬ”, та
____________________________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків - _______________, зареєстроване місце проживання за адресою: ______________________________________________ (надаліПОКУПЕЦЬ”), з другої сторони, (далі разом – Сторони),
попередньо ознайомлені з загальними вимогами цивільного законодавства, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи необхідним обсягом цивільної правоздатності та дієздатності,  уклали цей договір купівлі-продажу земельної ділянки, надалі “ДОГОВІР”, про наступне:
 
  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
1.1. ПРОДАВЕЦЬ на підставі протоколу результатів електроних земельних торгів з продажу земельної ділянки від __________________20____ року №________ та у відповідності до статей 134 - 138  Земельного кодексу України зобов’язується передати у власність ПОКУПЦЯ, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти у власність з усіма обмеженнями земельну ділянку несільськогосподарського призначення, загальною площею 0,6574 га, яка знаходиться за адресою: Львівська область, місто Борислав, вулиця С.Коваліва,4 (надалі за текстом цього договору – “земельна ділянка”), та сплатити за неї суму грошових коштів, зазначену в пункті 2.1. цього Договору.
1.2. Земельна ділянка належить ПРОДАВЦЕВІ на праві комунальної власності на підставі Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності” від 06 вересня 2012 року № 5245-VI. Право власності ПРОДАВЦЯ на земельну ділянку, що є предметом даного договору, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 17.02.2021 року, номер запису про право власності: 40687187, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2297619746103, що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.
Земельній ділянці присвоєно кадастровий номер: 4610300000:11:025:0326.
1.3. Цільове призначення відчужуваної земельної ділянки: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; вид використання земельної ділянки: для розміщення та експлуатації будівель та споруд промислових підприємств.
1.4. Опис меж земельної ділянки:
від А до Б - землі міста;
від Б до В – землі загального користування (проїзд);
від В до Г - земельна ділянка 4610300000:11:025:0097 Мотовиляк І.Б.;
від Г до А – землі міста – комунальна власність 4610300000:11:025:0324.
1.5. Експлікація земельних угідь: землі під будівлями та спорудами промислових підприємств – 0,6574 га.
1.6. Відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за № _________________ від __________20_____року, відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051, не зареєстровані.
 
2. ЦІНА ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, СТРОКИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
2.1. Продаж земельної ділянки здійснюється на підставі протоколу  результатів електронних земельних торгів від _________________ року №_______ за ціною____________________________________________________ грн. без ПДВ. До вказаної ціни земельної ділянки зараховується сплачений переможцем аукціону гарантійний внесок (за вирахуванням винагороди оператора майданчику, через який учасник став переможцем електронних земельних торгів.
2.2. ПОКУПЕЦЬ перераховує грошові кошти за земельну ділянку не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дня нотаріального посвідчення цього договору на рахунок – UA588999980314101941000013927, одержувач – Бориславська міська ТГ, код отримувача – 38008294, код платежу – 33010100, МФО – 899998,  банк - ГУК Львів/Бориславська тг/33010100, призначення платежу – кошти від продажу земельної ділянки.
 2.3. Відповідно до Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, виготовленого ТзОВ “Західземлепроект” (Ліцензія на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт серія АД № 076080 від 06 вересня  2012 року), ринкова вартість земельної ділянки, станом на 03 березня 2023 року становить       1 023 865 гривень 00 копійок (один мільйон двадцять три тисячі вісімсот шістдесят п’ять гривень 00 копійок) (без ПДВ).
2.4. ПОКУПЕЦЬ має право сплатити ціну земельної ділянки до закінчення строку, встановленого п. 2.2 цього Договору.
 
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ
3.1. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:
3.1.1. Сплатити ціну земельної ділянки у порядку та строки,  визначені Кабінетом Міністрів України та цим Договором.
3.1.2. Відповідно до частин 5, 6, статті 135, частини 21 статті 137 Земельного кодексу України:
- сплатити оператору електронного майданчика винагороду у розмірі 5 (п’яти) відсотків від ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, що склалась за результатами торгів, але не може перевищувати суму гарантійного внеску;
- відшкодувати витрати на організацію і проведення торгів, що здійснюється Учасником, що став переможцем у порядку та строки, визначені Кабінетом Міністрів України.
3.1.3. Прийняти земельну ділянку з усіма обтяженнями та сервітутами.
3.1.4. На вимогу ПРОДАВЦЯ надавати йому відомості, документи тощо, необхідні для виконання умов цього Договору.
3.1.5. Дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних із встановленням земельних сервітутів та охоронних зон, не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів.
3.1.6. При наступному відчуженні земельної ділянки ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний покласти всі обтяження та сервітути, встановлені щодо земельної ділянки, на нового власника.
3.1.7. Використовувати придбану земельну ділянку за її цільовим призначенням, додержуватися вимог земельного законодавства, законодавства про охорону довкілля, екологічної безпеки землекористування, забезпечувати охорону та збереження якості землі відповідно до вимог законодавства, допускати служби, які обслуговують інженерні мережі загального призначення, для їх обслуговування чи ремонту при наявності таких мереж на земельній ділянці.
3.1.8. Своєчасно сплачувати земельний податок.
3.2. ПОКУПЕЦЬ має право:
3.2.1. Самостійно господарювати на земельній ділянці.
3.2.2. Право споруджувати будівлі, проводити добудови відповідно до цільового призначення земельної ділянки з урахуванням вимог чинного законодавства.
4. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
4.1. Прийняти оплату ПОКУПЦЕМ вартості земельної ділянки в розмірі та в терміни, обумовлені Розділом 2 цього Договору.
4.2. На вимогу ПОКУПЦЯ надавати ПОКУПЦЕВІ необхідні документи про виконання умов цього Договору.
4.3. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний передати ПОКУПЦЕВІ земельну ділянку, що є предметом цього Договору, вільну від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ
5.1. У випадку невиконання ПОКУПЦЕМ умов цього Договору ПРОДАВЕЦЬ має право вимагати виконання ПОКУПЦЕМ своїх обов’язків належним чином, а також відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань.
5.2. У разі несплати ПОКУПЦЕМ в установлений строк належної суми за придбану земельну ділянку результати торгів анулюються ПРОДАВЦЕМ (ч. 5 ст. 138 ЗКУ), гарантійний внесок не повертається та кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої ПОКУПЦЕМ за результатами проведених торгів, стягуються з нього як неустойка (ст. 549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.
5.3. У разі невиконання ПРОДАВЦЕМ умов цього Договору ПОКУПЕЦЬ має право вимагати виконання ПРОДАВЦЕМ своїх обов’язків належним чином, а також має право розірвати цей Договір у встановленому чинним законодавством порядку.
5.4. Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання сторонами умов цього Договору, що не встановлена цим Договором, визначається чинним законодавством України.
 
 
 
6. ГАРАНТІЇ ТА ПРЕТЕНЗІЇ
6.1. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що земельна ділянка, яка є предметом цього Договору, входить до категорії земель, що можуть бути приватизовані згідно із законодавством України, до цього часу нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не є предметом корпоративного договору, не заставлена, вільна від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, не знаходиться під арештом, забороною, обтяженням, судових спорів щодо неї немає; на земельній ділянці немає об’єктів нерухомого майна.
6.2. Дружина ПОКУПЦЯ згідна з укладенням цього договору; її згода викладена в заяві, справжність підпису на якій засвідчено ___________________________ року за реєстром № _______.
6.3. ПОКУПЦЕВІ відомий склад технічної документації на земельну ділянку і він погоджується з його змістом.
6.4. ПОКУПЕЦЬ оглянув земельну ділянку в натурі, ознайомився з її кількісними та якісними характеристиками. Істотних недоліків, які перешкоджали використанню земельної ділянки за цільовим призначенням, а також самовільного будівництва під час огляду земельної ділянки не виявлено.
 
7. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
7.1. Право власності на земельну ділянку переходить до ПОКУПЦЯ після повної сплати ціни земельної ділянки.
7.2. У відповідності до статті 334 Цивільного кодексу України, статті 125 Земельного кодексу України, частини 2 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» право власності на земельну ділянку у ПОКУПЦЯ виникає з моменту державної реєстрації цього права.
7.3. Цей Договір і документ про сплату ціни земельної ділянки є підставою для державної реєстрації права власності ПОКУПЦЯ на земельну ділянку.
7.4. У відповідності до ст. 182 Цивільного кодексу України право власності на земельну ділянку підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме  майно.
 
8. РИЗИК ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ ТА ВИПАДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ (ПСУВАННЯ) ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
8.1. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) земельної ділянки ПОКУПЕЦЬ несе з моменту переходу до нього права власності на земельну ділянку.
8.2. У випадку прострочення передачі земельної ділянки ПРОДАВЦЕМ або прострочення її прийняття ПОКУПЦЕМ, ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) несе Сторона, що прострочила передачу або прийняття.
8.3. Якщо в знищенні або пошкодженні (псуванні) земельної ділянки є вина Сторони Договору, відповідальність несе ця Сторона.
 
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Всі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору та в зв’язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів.
9.2. Якщо Сторони протягом місяця не досягли домовленості, спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України. У цьому випадку судові витрати несе Сторона, що не виконала умови Договору або виконала їх неналежним чином.
 
 
10. ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ
10.1. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються Сторонами у письмовій формі та підлягають нотаріальному посвідченню.
           10.2. У разі невиконання однією із Сторін умов цього Договору він може бути розірваний або визнаний недійсним на вимогу другої Сторони за рішенням суду.
10.3. У випадку розірвання цього Договору, до ПРОДАВЦЯ переходить право власності на земельну ділянку, що є предметом цього Договору.
10.4. У разі припинення, або розірвання цього Договору ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний повернути ПРОДАВЦЕВІ Предмет договору у такому ж стані, в якому він був отриманий, про що складається відповідний акт приймання-передачі за підписом обох Сторін.
При розірванні цього Договору з незалежних від Сторін причин суми, сплачені ПОКУПЦЕМ ПРОДАВЦЕВІ на виконання Договору, повертаються ПОКУПЦЕВІ в повному обсязі.
11. ДОДАТКОВІ УМОВИ.
11.1. Вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину, зміст ст. ст.  182, 377, 640, 651, 652, 655, 657-662, 668, 777, ч. 2 ст. 822 Цивільного кодексу України, ст. ст. 81, 90, 120, 125-137, 210, 211 Земельного кодексу України, Сторонам роз’яснено.
11.2. Цей Договір складений у трьох примірниках, один з яких зберігається в справах нотаріуса ________________________________________________, а два інші, викладені на бланках нотаріальних документів, видаються по одному для кожної із Сторін.
ПІДПИСИ СТОРІН ДОГОВОРУ:
“ПРОДАВЕЦЬ”
Бориславська міська територіальна громада 
в особі Бориславської міської ради Львівської області
код платника податків за ЄДРПОУ – 26181298,
вулиця Шевченка, 42, місто Борислав, Дрогобицького району, Львівської області
 
Міський голова
 
_______________________________________________________________________
               М.П.
 
ПОКУПЕЦЬ
__________________________________
реєстраційний номер облікової картки
платника податків – __________________,
____________________________________,
____________________________________
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                              Юрій ХИМИН