Скинути завантажувач

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 квітня 2023 року Борислав №1316  
   
Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від 22.06.2021 року №392 "Про затвердження Положення про оренду майна Бориславської міської територіальної громади" та Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно Бориславської міської територіальної громади
Відповідно до статей 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483, беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від 25.04.2023 року №33/1 та клопотання управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради від 17.03.2023 року № 01-20/82,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
  1. Внести зміни у додаток «Перелік підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню», затверджені рішенням міської ради від 22.06.2021 року №392 «Про затвердження Положення про оренду майна Бориславської міської територіальної громади», а саме доповнити пунктом  наступного змісту:
«18. Громадські формування з охорони громадського порядку».
2. Внести зміни у Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно Бориславської міської територіальної громади, затвердженої рішенням міської ради від 25.11.2021 року № 695, а саме пункт 9 доповнити підпунктом наступного змісту:
«9.16 Громадським формуванням з охорони громадського порядку»
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина та постійну комісію з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Андрій Андросов).
 
 
Міський голова                                                                                          Ігор  ЯВОРСЬКИЙ