Скинути завантажувач

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 
30 травня   2023 року Борислав №1351
 
Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бориславської міської ради та затвердження його в новій редакції
 
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014р. №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг » (зі змінами),  беручи до уваги доповідну записку в.о. начальника відділу надання адміністративних послуг Альони Хомич та рішення постійної комісії питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 29.05.2023 р. №40/6, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни у перелік адміністративних послуг затверджених рішенням  сесії Бориславської міської ради від 29 вересня 2022 року № 1086 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бориславської міської ради», а саме виключити послуги:
00101 призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі;
00112 призначення одноразової грошової / матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю;
01995 призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі;
01997 видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності;
00117 видача направлення на проходження медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем.
 
додати послуги:
 
01997 видача рішення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до реабілітаційної установи;
00117 видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем;
надання одноразової допомоги мешканцям Бориславської міської територіальної громади, прийнятим на військову службу за контрактом;
надання одноразової допомоги особам з інвалідністю внаслідок участі в АТО (ООС) чи особам, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, які потребують довготривалого лікування;
відшкодування витрат на поховання загиблих (померлих) учасників   бойових дій (в розрахунку на одну сім’ю);
призначення та виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей;
призначення та виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі. приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
професійна адаптація  учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності;
встановлення статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України;
установлення статусу, видача посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
видача посвідчення опікуна або піклувальника;
призначення та реєстрація помічника фізичної дієздатної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;
видача посвідчення помічника фізичної дієздатної особи;
деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років  "муніципальна няня";
надання допомоги для встановлення у квартирі приладу індивідуального опалення;
призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади;
02417 надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
Підстава: доповідна записка Мар’яни Свищ від 26 травня 2023 року.
2. Викласти та затвердити у новій редакції додаток  до рішення «Перелік адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Бориславської міської ради» (додається).
3. Відділу надання адміністративних послуг міської ради (Мар’яна Свищ) подати на затвердження виконавчому комітету Бориславської міської ради інформаційні та технологічні картки.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Кобилецького Ігоря, постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
Міський голова                                                                                      Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 
Додаток  
до рішення міської ради
                                                                             від 30.05.2023 року №1351
 
 
Перелік адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Бориславської міської ради
 
№з/п Ідентифікатор Найменування адміністративної послуги Правові підстави для надання адміністративної послуги
1 00050 Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
2 00054 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
3 00052 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
4 00056 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування та релігійної організації) ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
5 00057 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування та релігійної організації) ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
6 00094 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
7 00097 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування та релігійної організації) ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
8 00100 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування та релігійної організації) ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
9 00073 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
10 00083 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
11 00235 Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
12 00234 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
13 00236 Видача документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
14 01179 Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
15 00683 Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
16 00058 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
17 00087 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
18 00090 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
19 00092 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
20 00106 Державна реєстрація фізичної особи - підприємця ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
21 00109 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
22 00108 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
23 00107 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
24 00051 Державна реєстрація створення громадського об’єднання ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
25 00053 Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 1 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
26 00055 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів Закони України “Про громадські об’єднання”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
27 00335 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського  об’єднання Закони України “Про громадські об’єднання”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
28 00098 Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації Закони України “Про громадські об’єднання”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
29 00102 Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації Закони України “Про громадські об’єднання”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
30 00086 Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання Закони України “Про громадські об’єднання”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
31 00077 Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання Закони України “Про громадські об’єднання”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
32 00084 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського  об’єднання Закони України “Про громадські об’єднання”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
33 00089 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання Закони України “Про громадські об’єднання”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
34 00091 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання Закони України “Про громадські об’єднання”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
35 00093 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання Закони України “Про громадські об’єднання”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
36 01102 Державна реєстрація створення релігійної громади (у тому числі в результаті злиття, поділу) ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
37 01097 Реєстрація статуту (положення) релігійної громади Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації
38 01098 Реєстрація статуту (положення) релігійної громади у новій редакції Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації
39 01103 Державна реєстрація включення відомостей про релігійну громаду, статут якої зареєстровано до 1 січня 2013 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
40 01105 Державна реєстрація змін до відомостей про релігійну громаду, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
41 01100 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) релігійної громади ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
42 01104 Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її ліквідації ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
43 01112 Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її реорганізації ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
44 01099 Державна реєстрація рішення про припинення релігійної громади ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
45 01113 Внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів (стосовно розповсюджувачів фільмів, які отримали право на розповсюдження фільмів у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць; демонстраторів фільмів які провадять свою діяльність у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць) ЗУ “Про кінематографію”
46 00041 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання  на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
47 00042 Державна реєстрація речового права, похідного від права власності Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
48 00048 Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
49 00049 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
50 00046 Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
51 00043 Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
52 00043 Внесення запису про скасування рішення про відмову в державній реєстрації речових прав на нерухоме майно Закон України  Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
53 00043 Внесення запису про скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням) Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
54 00047 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
55 01174 Заборона вчинення реєстраційних дій Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
56   Відкликання заяви про державну реєсторацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
57 00069 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру Закон України “Про Державний земельний кадастр”
58 00071 Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про земельну ділянку з видачею витягу Закон України “Про Державний земельний кадастр”
59 00072 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу Закон України “Про Державний земельний кадастр”
60 00074 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу Закон України “Про Державний земельний кадастр”
61 00075 Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу Закон України “Про Державний земельний кадастр”
62 00079 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу Закон України “Про Державний земельний кадастр”
63 00078 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу Закон України “Про Державний земельний кадастр”
64 00081 Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення Закон України “Про Державний земельний кадастр”
65 00080 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу Закон України “Про Державний земельний кадастр”
66 00035 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць Закон України “Про Державний земельний кадастр”
67 00059 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель Закон України “Про Державний земельний кадастр”
68 00060 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку Закон України “Про Державний земельний кадастр”
69 00061 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території) Закон України “Про Державний земельний кадастр”
70 00062 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) Закон України “Про Державний земельний кадастр”
71 00063 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру Закон України “Про Державний земельний кадастр”
72 00064 Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю) Закон України “Про Державний земельний кадастр”
73 00065 Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення Закон України “Про Державний земельний кадастр”
74 01254 Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі Закон України “Про Державний земельний кадастр”
75 02454 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території територіальної громади Закон України “Про Державний земельний кадастр”
76 02453 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі в межах територій територіальних громад з видачею витягу Закон України “Про Державний земельний кадастр”
77 02452 Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про землі в межах територій територіальних громад з видачею витягу Закон України “Про Державний земельний кадастр”
78 02442 Державна реєстрація меліоративної мережі з видачею витягу з Державного земельного кадастру Закон України “Про Державний земельний кадастр”
79 02451 Державна реєстрація змін до відомостей про меліоративну мережу з видачею витягу з Державного земельного кадастру Закон України “Про Державний земельний кадастр”
80 02444 Державна реєстрація складової частини меліоративної мережі з видачею витягу з Державного земельного кадастру Закон України “Про Державний земельний кадастр”
81 02450 Державна реєстрація змін до відомостей про складову частину меліоративної мережі з видачею витягу з Державного земельного кадастру Закон України “Про Державний земельний кадастр”
82 02445 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про меліоративну мережу, складову частину меліоративної мережі Закон України “Про Державний земельний кадастр”
83 02455 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру Закон України “Про Державний земельний кадастр”, Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
84 02456 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., та відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру Закон України “Про Державний земельний кадастр”
85 02457 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель з посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру Закон України “Про Державний земельний кадастр”
86 00068 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки Закон України "Про оцінку земель”
87 00176 Рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Земельний кодекс України, ЗУ"Про регулювання містобудівної діяльності"
88 00182 Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки безоплатно у власність Земельний кодекс,ЗУ"Про землеустрій", "Про Державний земельний кадастр"
89   Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки в оренду Земельний кодекс,ЗУ"Про землеустрій", "Про Державний земельний кадастр", "Про оренду землі"
90   Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки в постійне користування Земельний кодекс,ЗУ"Про землеустрій", "Про Державний земельний кадастр"
91 00217 Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та про зміну цільового призначення Земельний кодекс,ЗУ"Про землеустрій", "Про Державний земельний кадастр"
92   Рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності зі зміни цільового призначення Земельний кодекс України, ЗУ"Про регулювання містобудівної діяльності"
93   Рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Земельний кодекс України, ЗУ"Про землеустрій"
94   Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі земельної ділянки безоплатно у власність Земельний кодекс України, ЗУ"Про землеустрій", "Про Державний земельний кадастр"
95   Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі земельної ділянки в оренду Земельний кодекс України, ЗУ“Про землеустрій”, „Про Державний земельний кадастр”, “Про оренду землі”
96   Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі земельної ділянки в постійне користування Земельний кодекс України, ЗУ“Про землеустрій”, „Про Державний земельний кадастр”
97   Рішення про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки Земельний кодекс України
98 00174 Рішення про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки комунальної власності та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб Земельний кодекс України, ЗУ“Про землеустрій”, „Про Державний земельний кадастр”
99   Рішення про поновлення договору оренди землі Земельний кодекс України, ЗУ„Про Державний земельний кадастр”, “Про оренду землі”
100   Рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельних ділянок комунальної власності Земельний кодекс України, ЗУ“Про землеустрій"
101   Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельних ділянок комунальної власності Земельний кодекс України, ЗУ“Про землеустрій", "Про Державний земельний кадастр"
102   Рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту Земельний кодекс України, ЗУ“Про землеустрій”
103   Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту Земельний кодекс України, ЗУ“Про землеустрій”, „Про Державний земельний кадастр”
104   Рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Земельний кодекс України, ЗУ“Про землеустрій”
105   Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Земельний кодекс України, ЗУ“Про землеустрій”, „Про Державний земельний кадастр”
106 01161 Рішення про передачу земельної ділянки безоплатно у власність Земельний кодекс України, ЗУ“Про землеустрій”, „Про Державний земельний кадастр”
107 01161 Рішення про передачу земельної ділянки в оренду Земельний кодекс України,ЗУ “Про землеустрій”, „Про Державний земельний кадастр”, “Про оренду землі”
108 01161 Рішення про передачу земельної ділянки в постійне користування Земельний кодекс України,ЗУ “Про землеустрій”, „Про Державний земельний кадастр”
109 00198 Рішення про згоду на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду Земельний кодекс України, ЗУ“Про землеустрій”, „Про Державний земельний кадастр”, “Про оренду землі”
110   Рішення про надання дозволу на передачу земельної ділянки для забудови (суперфіцій) Земельний кодекс "України"
111   Рішення про припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря Земельний кодекс "України"
112   Рішення про припинення права постійного користування земельної ділянки Земельний кодекс "України"
113 00175 Рішення про припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови Земельний кодекс "України"
114   Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності та про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки Земельний кодекс України, ЗУ“Про землеустрій”, „Про Державний земельний кадастр”
115   Рішення про встановлення сервітуту на земельну ділянку Земельний кодекс України, ЗУ“Про землеустрій”, „Про Державний земельний кадастр”
116   Рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) Земельний кодекс України,ЗУ “Про землеустрій”, “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”
117   Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки власникам паїв Земельний кодекс України, ЗУ“Про землеустрій”, „Про Державний земельний кадастр”, “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”
118 00244 Надання довідки про наявність у фізичної особи земельної ділянки форми № 3ДФ Земельний кодекс України, Податковий кодекс України
119 00180 Затвердження технічної документації з бонітування грунтів Земельний кодекс України,ЗУ “Про землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр”
120 00179 Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів Земельний кодекс України, ЗУ“Про оцінку земель”, “Про Державний земельний кадастр”
121 00156 Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки для розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без врахування мансардного поверху) площею до 500 кв.м, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення земельної ділянки та присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна Закон України « Про регулювання містобудівної діяльності»
122   Надання будівельного паспорта на реконструкцію, реставрацію індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без врахування мансардного) площею до 500 кв.м, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення земельної ділянки та присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна Закон України « Про регулювання містобудівної діяльності»
123   Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкту будівництва та присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна Закон України « Про регулювання містобудівної діяльності»
124   Внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта на території Бориславської міської територіальної громади Закон України « Про регулювання містобудівної діяльності»
125   Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки на території Бориславської міської територіальної громади Закон України « Про регулювання містобудівної діяльності», Житловий кодекс України
126   Переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові на території Бориславської міської територіальної громади Закон України « Про регулювання містобудівної діяльності», Житловий кодекс України
127   Надання висновку про можливість заміни існуючої чи встановлення нової огорожі Земельний кодекс України, ЗУ"Про благоустрій населених пунктів"
128   Розміщення малих архітектурних форм (вивісок) в Бориславській міській територіальній громаді Закон України « Про регулювання містобудівної діяльності», "Про основи містобудування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів",
129   Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами Закон України "Про рекламу"
130 00153 Присвоєння адреси об’єкту будівництва та об’єкту нерухомого майна, яким надано будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження на території Бориславської міської територіальної громади Закон України « Про регулювання містобудівної діяльності»
131 001240 Зміна адреси об’єкта нерухомого майна у разі об’єднання, поділу об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого майна на території Бориславської міської територіальної громади Закон України « Про регулювання містобудівної діяльності»
132 00190 Надання паспорта прив’язки на встановлення пересувної тимчасової споруди для сезонної та виїзної торгівлі для здійснення підприємницької діяльності Закон України "Про благоустрій"
133   Продовження терміну дії паспорта прив’язки на встановлення пересувної тимчасової споруди для сезонної та виїзної торгівлі для здійснення підприємницької діяльності Закон України "Про благоустрій"
134 00193 Надання паспорта прив’язки на встановлення тимчасової споруди (стаціонарна) для здійснення підприємницької діяльності Закон України "Про благоустрій"
135   Продовження терміну дії паспорта прив’язки на встановлення тимчасової cпоруди (стаціонарна) для здійснення підприємцької діяльності Закон України "Про благоустрій"
136 01330 Кадастрова довідка з містобудівного кадастру Закон України « Про регулювання містобудівної діяльності», "Про землеустрій"
137   Витяг з містобудівної документації Закон України « Про регулювання містобудівної діяльності», "Про землеустрій"
138   Дозвіл на розроблення детального плану території для забудови земельної ділянки на території Бориславської міської територіальної громади Закон України « Про регулювання містобудівної діяльності», "Про внесення змін до деяких занодавчих актів України щодо планування використання земель"
139   Погодження завдання на розроблення детального плану для забудови земельної ділянки на території Бориславської міської територіальної громади Закон України « Про регулювання містобудівної діяльності»
140   Найменування новостворених вулиць на території Бориславської міської територіальної громади Закон України « Про регулювання містобудівної діяльності»
141   Перейменування існуючої вулиці на території Бориславської міської територіальної громади Закон України « Про регулювання містобудівної діяльності»
142   Погодження місця розташування тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності Закон України « Про регулювання містобудівної діяльності»
143 01121 Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Закони України “Про охорону атмосферного повітря”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
144 01123 Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Закони України “Про охорону атмосферного повітря”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
145 01127 Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду Закони України “Про природно-заповідний фонд України”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
146 01128 Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду Закони України “Про природно-заповідний фонд України”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
147 01129 Затвердження паспорта місць видалення відходів Закон України “Про відходи”
148 01149 Затвердження реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів Закон України “Про відходи”
149 01530 Видача дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях Закони України “Про охорону атмосферного повітря”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
150 01531 Анулювання дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях Закони України “Про охорону атмосферного повітря”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
151 00259 Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами Закони України “Про відходи”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
152 00258 Реєстрація декларації про відходи Закон України “Про відходи”
153 01323 Видача рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами Лісовий кодекс України, Закон України“Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
154 00163 Видача експлуатаційного дозволу Закони України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
155 00654 Видача експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження Закони України “Про ветеринарну медицину”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
156 01399 Державна реєстрація потужностей оператора ринку Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”
157 01400 Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”
158 01401 Внесення відомостей про припинення використання потужності до Державного реєстру потужностей операторів ринку використання потужності Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”
159 01611 Затвердження експортної потужності Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”
160 00300 Видача дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання Закони України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
161 01612 Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу Закон України“Про карантин рослин”
162 01645 Відомча реєстрація тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів Закон України “Про дорожній рух”
163 01719 Зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів Закон України “Про дорожній рух”
164 00206 Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Закони України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
    1) діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення;
  2) документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо;
  3) щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення;
  4) щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей
165 00165 Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок Закони України “Про охорону культурної спадщини”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
166 01132 Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління Закони України “Про охорону культурної спадщини”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
167 01469 Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток місцевого значення Закон України  “Про охорону культурної спадщини”
168 01470 Видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток місцевого значення Закон України  “Про охорону культурної спадщини”
169 01133 Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони Закони України “Про охорону культурної спадщини”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
170 01619 Укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини Закон України  “Про охорону культурної спадщини”
171 02200 Надання дозволу на зміну призначення пам’ятки місцевого значення, її частин та елементів, здійснення написів,позначок на ній, на її території та в її охоронній зоні Закон України  “Про охорону культурної спадщини”
172 01108 Погодження розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення, в межах зон охорони цих пам’яток ЗУ"Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про рекламу"
173 01317 Видача дозволу на відновлення земляних робіт ЗУ"Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини"
174 01117 Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Закони України “Про рекламу”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
175 01369 Комплексна послуга "єМалятко":  
    1) державна реєстрація народження та визначення походження дитини Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”
    2) реєстрація місця проживання Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”
    3) призначення допомоги при народженні дитини Закон України“Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
    4) призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях Закон України "Про охорону дитинства"
    5) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я Закон України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”
    6) реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків Податковий кодекс України
    7) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї Закон України "Про охорону дитинства”
    8) визначення належності новонародженої дитини до громадянства України Закон України "Про громадянство України"
    9) внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”
    10) надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" за місцем проживання або перебування її отримувача Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
    11) надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" Закон України від 30 вересня 2020 р. № 930-IX “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”
176 00034 Реєстрація місця проживання Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» ; Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”
177 01217 Реєстрація місця проживання дитини до 14 років Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» ; Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”
178 00037 Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» ; Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”
179 00040 Реєстрація місця перебування Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» ; Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”
180 00038 Видача витягу з реєстру територіальної громади Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання»; Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;
181   Надання інформації про реєстрацію місця проживання особи на дату смерті та усіх зареєстрованих із нею осіб Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання»; Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»; "Про нотаріат"
182   Видача витягу з реєстру територіальної громади про зняття померлої особи з реєстрації Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання»; Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;
183   Видача довідки з реєстру територіальної громади про усіх зареєстрованих осіб Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання»; Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»; "Про нотаріат"
184   Надання інформації судовим та правоохоронним органам про реєстрацію місця проживання осіб Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання»; Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;
185   Видача довідки про реєстрацію місця проживання для пред’явлення за кордон Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання»; "Про звернення громадян", "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"
186 00155 Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива ЗУ “Про житлово-комунальні послуги”
187 00157 Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого,скрапленого балонного газу для побутових потреб Закони України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про охорону дитинства”
188 01974 Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг Закони України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”
189 00154 Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме Сімейний кодекс України
190 00135 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня" Закон України“Про державні нагороди України”
191 00139 Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг ЗУ “Про соціальні послуги”
192 00141 Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу ЗУ "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”
193 00122 Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена Цивільний кодекс України
194 00123 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного Цивільний кодекс України
195 00124 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного Цивільний кодекс України
196 00131 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири Цивільний кодекс України
197 00126 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна Цивільний кодекс України
198 00127 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа Цивільний кодекс України
199 01981 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором Цивільний кодекс України
200 00129 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного Цивільний кодекс України
201 00130 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного Цивільний кодекс України
202 00125 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири Цивільний кодекс України
203 01980 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна Цивільний кодекс України
204 00133 Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям ЗУ“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”
205 00143 Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування ЗУ"Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
206 00144 Призначення державної допомоги при народженні дитини ЗУ"Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
207 01775 Призначення одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка" Закон України  “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
208 01227 Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” Закон України від 30 вересня 2020 р. № 930-IX “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”
209 00147 Призначення державної допомоги при усиновленні дитини ЗУ "Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
210 00149 Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування ЗУ "Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
211 00150 Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям ЗУ "Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
212 00959 Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність ЗУ "Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
213 00960 Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях ЗУ“Про охорону дитинства”
214 00151 Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю ЗУ“Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”
215 00152 Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю ЗУ“Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”
216 00096 Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю ЗУ“Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”
217 00099 Призначення державної соціальної допомоги на догляд ЗУ“Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”
218 02025 Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату пункт 5 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”
219 00103 Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею ЗУ“Про психіатричну допомогу”
220 00172 Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою ЗУ“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
221 01191 Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт ЗУ“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
222 00171 Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою ЗУ“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
223 00232 Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у Адміністративна послуга „Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3; потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3; потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2 ЗУ“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
224 00170 Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам ЗУ“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
225 00220 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
226 00221 Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”
227 00222 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”
228 00223 Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”
229 00224 Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ЗУ“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
230 00225 Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”
231 01255 Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
232 01997 Видача рішення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до реабілітаційної установи Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”
233 00117 Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”
234 00119 Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”
235 00121 Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитині з багатодітної сім’ї Закон України“Про охорону дитинства”
236 01194 Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї Закон України“Про охорону дитинства”
237 01200 Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням 14-річного віку Закон України“Про охорону дитинства”
238 01196 Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї Закон України“Про охорону дитинства”
239 00242 Видача посвідчень особам з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”
240 00751 Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”
241 01197 Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань Закони України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”
242 00226 Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”
243 00228 Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України „Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань" Закони України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”
244 00229 Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ЗУ “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
245 01996 Забезпечення направлення дітей з інвалідністю до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг за програмою „Реабілітація дітей з інвалідністю" Закон України про Державний бюджет на відповідний рік, Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”
246 01386 Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною" Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”
247 01404 Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ЗУ“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
248 02263 Надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів ЗУ "Про протимінну діяльність в Україні"
249 02264 Надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів ЗУ "Про протимінну діяльність в Україні"
250 00169 Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”
251 00243 Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми ЗУ“Про протидію торгівлі людьми”
252   Надання пільг при оплаті житла, послуг з водопостачання та водовідведення, теплопостачання, за користування природним газом, електроенергією, на придбання твердого палива та скрапленого газу особам з інвалідністю та бійцям-добровольцям АТО мешканців Бориславської територіальної громади Закон України „Про звернення громадян”, "Про місцеве самоврядування в Україні’
253   Надання одноразової допомоги сім’ям загиблих/померлих учасників бойових дій (в розрахунку на одну сім'ю) Закон України „Про звернення громадян”, "Про місцеве самоврядування в Україні”
254   Надання одноразової допомоги учасникам АТО (ООС) чи особам, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Закон України „Про звернення громадян”, "Про місцеве самоврядування в Україні’
255   Надання одноразової допомоги сім’ям загиблих (померлих) учасників бойових дій (в розрахунку на одну сім’ю) на встановлення пам'ячника Закон України „Про звернення громадян”, "Про місцеве самоврядування в Україні’
256   Надання одноразової допомоги учасникам бойових дій, які перебували у полоні Закон України „Про звернення громадян”, "Про місцеве самоврядування в Україні’’
257   Надання грошової допомоги постраждалим від пожежі та стихійного лиха Закон України „Про звернення громадян”, "Про місцеве самоврядування в Україні"
258   Виплата допомоги на поховання деяких категорій осіб Закон України „Про звернення громадян”, "Про місцеве самоврядування в Україні "
259   Надання одноразової грошової допомоги на лікування Закон України „Про звернення громадян”, "Про місцеве самоврядування в Україні "
260 00230 Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій) ЗУ“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
261 01786 Надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю ЗУ“Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”
262 01155 Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідної категорії ЗУ “Про оздоровлення та відпочинок дітей”
263 01268 Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів ЗУ “Про колективні договори і угоди”
264   Надання допомоги на документування Закон України „Про звернення громадян”, "Про місцеве самоврядування в Україні"
265   Надання одноразової допомоги мешканцям Бориславської міської територіальної громади, прийнятим на військову службу за контрактом Закон України „ Про військовий обов’язок та військову службу ”
266   Надання одноразової допомоги особам з інвалідністю внаслідок участі в АТО (ООС) чи особам, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, які потребують довготривалого лікування Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
267   Відшкодування витрат на поховання загиблих (померлих) учасників   бойових дій (в розрахунку на одну сім’ю) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
268   Призначення та виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
269   Призначення та виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі. приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
270   Професійна адаптація  учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності Постанова КМУ  «Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності
271   Встановлення статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
272    Установлення статусу, видача посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
273   Видача посвідчення опікуна або піклувальника Цивільний кодекс України
274   Призначення та реєстрація помічника фізичної дієздатної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки Цивільний кодекс України
275   Видача посвідчення помічника фізичної дієздатної особи Цивільний кодекс України
276   Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років  "муніципальна няня" Бюджетний кодекс України
277   Надання допомоги для встановлення у квартирі приладу індивідуального опалення Закон України „Про звернення громадян”, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
278   Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади Закон України „Про соціальні послуги”
279 02417 Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам Закон України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”
280 01253 Присвоєння спортивних розрядів спортсменам:"Кандидат у майстри спорту України" та І спортивний розряд ЗУ“Про фізичну культуру і спорт”
281 01697 Видача кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника ЗУ“Про сільськогосподарську дорадчу діяльність”
282 01135 Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів ЗУ “Про племінну справу у тваринництві”
283 01136 Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора ЗУ “Про режим іноземного інвестування”
284 01137 Видача дубліката картки реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора ЗУ “Про режим іноземного інвестування”
285 01139 Державна реєстрація змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора ЗУ “Про режим іноземного інвестування”
286   Видача Актів обстеження умов проживання дитини або одного з батьків Закону України «Про охорону дитинства», Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; Закон України «Про звернення громадян»;
287   Надання висновку органу опіки та піклування про цільове витрачання аліментів на утримання дитини Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Сімейний кодекс України, Закон України «Про звернення громадян»
288   Надання витягу з обліково-статистичної картки дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування Сімейний кодекс України; Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; Закон України «Про звернення громадян»;
289   Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності або право користування яким має дитина Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України, Закону України «Про охорону дитинства», Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; Закон України «Про звернення громадян»; Закон України «Про основи захисту бездомних громадян і безпритульних дітей».
290   Прийняття рішення про встановлення опіки (піклування) над дитиною-сиротою та дитиною, позбавленою батьківського піклування та призначення їй опікуна (піклувальника) Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» , Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України
291 01262 Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів Сімейний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; Закон України «Про звернення громадян»; постанова КМУ «Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності пов'язаної із захистом прав дитини"
292   Надання дозволу на зміну прізвища, імені дитини (без згоди одного з батьків дитини) Цивільний кодекс України., Сімейний кодекс України
293   Надання рішення про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України Сімейний кодексу України, Закон України «Про звернення громадян»; Постанова Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»
294 02011 Прийняття рішення про включення до Переліку об’єктів комунальної власності переданих в оренду, що підлягають приватизації шляхом викупу орендарем ЗУ«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного та комунального майна», «Про перелік пам’яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації»
295 02121 Прийняття рішення про продовження договору оренди нерухомого майна шляхом проведення аукціону ЗУ« Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна»
296 01378 Прийняття рішення про надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна Бориславської міської територіальної громади ЗУ«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна»,
297   Прийняття рішення про продовження договору оренди без проведення аукціону ЗУ«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна»
298 02109 Прийняття рішення про намір передачі майна в оренду без проведення аукціону та включення об'єкта оренди до Переліку другого типу ЗУ«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна»
299 02108 Прийняття рішення про намір передачі майна в оренду та включення об'єкта оренди до переліку Першого типу ЗУ«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна»,
300 02122 Прийняття рішення про надання згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту майна, яка дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати ЗУ«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна»
301 00194 Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою Закон України “Про благоустрій населених пунктів“
302 00166 Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні Закони України “Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про дорожній рух”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
303   Прийняття рішення про відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання Закон України «Про житлово-комунальні послуги»,
304 00238 Видача ордера на жиле приміщення Житловий кодекс України
305 00036 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов Закони України “Про житловий фонд соціального призначення”, “Про місцеве самоврядування в Україні”
306   Надання дозволу на перепоховання Закон України «Про поховання та похоронну справу»
307   Довідка про перебування (не перебування) на квартирному обліку Житловий кодекс України
308   Закріплення службового житла Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Житловий кодекс України
309   Вилучення з числа службових квартир та зміна договору найму Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Житловий кодекс України
310   Видача архівних копій та архівних витягів з рішень міської ради, рішень виконавчого комітету та розпорядження міського голови, які перебувають у відомчому архіві Бориславської міської ради Закон України „Про звернення громадян”, "Про місцеве самоврядування в Україні"
311   Видача архівних довідок , архівних копій та витягів соціально-правового характеру про трудовий стаж та заробітну плату мешканцям Бориславської міської територіальної громади Закон України „Про звернення громадян”, "Про місцеве самоврядування в Україні"
312   Експертне оцінювання та надання висновків у сфері екології, зелених насаджень, управління відходами Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” , Закон України «Про природно-заповідний фонд України»
313   Надання наукового обгрунтування у сфері екології, зелених насаджень, створення об'єктів природозаповідного фонду Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” , Закон України «Про природно-заповідний фонд України»
314   Розробка проектів у сфері екології , управління відходами, сталого розвитку Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” , Закон України «Про природно-заповідний фонд України»
315   Затвердження режиму роботи суб'єктів господарювання Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Закон України «Про захист населення від шкідливого впливу шуму, вібрації та інших фізичних факторів»
316   Нарахування дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби Закон України „Про звернення громадян”, "Про місцеве самоврядування в Україні"
317 01454 Реєстрація пасіки ЗУ “Про бджільництво”
318   Видача дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків в м.Бориславі Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанова КМУ «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення»,
319 00757 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці Закон України "Про охорону праці"
320 01451 Реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці Закон України "Про охорону праці"
321 00863 Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Закони України “Про охорону праці”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
322 01430 Переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Закони України “Про охорону праці”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
323 01446 Продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Закони України “Про охорону праці”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
324 00728 Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Закони України “Про охорону праці”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
325 01618 Реєстрація декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”
326 01043 Реєстрація об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”
327 01669 Виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”
328 00864 Реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів Закон України “Про дорожній рух”
329 00737 Тимчасова реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів Закон України “Про дорожній рух”
330 00712 Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів Закон України “Про дорожній рух”
331 00727 Перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів Закон України “Про дорожній рух”
332 01070 Видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів Закон України “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”
333 01072 Видача свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів Закон України “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”
334 01081 Видача гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення Кодекс України про надра
335 00897 Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення Кодекс України про надра
336 01053 Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин Кодекс України про надра
337 01028 Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин Кодекс України про надра
338 01751 Видача погодження забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення Кодекс України про надра
339 00162 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки Кодекс цивільного захисту України
340 00255 Видача дозволу на спеціальне водокористування Водний кодекс, ЗУ “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
341 00464 Анулювання дозволу на спеціальне водокористування Водний кодекс, ЗУ “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
342 00636 Видача дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду Водний кодекс, ЗУ “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
343 01275 Переоформлення дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду Водний кодекс, ЗУ “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
344 00635 Анулювання дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду Водний кодекс, ЗУ “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
345 01784 Надання у користування водних об’єктів на умовах оренди Земельний кодекс України, Цивільний кодекс України, ЗУ"Про оренду землі"
346 01785 Поновлення договору оренди водних об’єктів Земельний кодекс України, Цивільний кодекс, ЗУ"Про оренду землі"
347 01127 Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду Закони України “Про природно-заповідний фонд України”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
348 01128 Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду Закони України “Про природно-заповідний фонд України”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
349 01308 Видача дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача Лісовий кодекс України, ЗУ“Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
350 01320 Переоформлення дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача Лісовий кодекс України, ЗУ“Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
351 01322 Анулювання дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача Лісовий кодекс України, ЗУ“Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
352 01323 Видача рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами Лісовий кодекс України, ЗУ“Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
353 01319 Видача сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій Лісовий кодекс України
354 01315 Видача спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) Лісовий кодекс України, ЗУ“Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
355 01316 Переоформлення спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) Лісовий кодекс України, ЗУ“Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
356 01318 Анулювання спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) Лісовий кодекс України, ЗУ“Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
357 00167 Видача погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів Закони України “Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про дорожній рух”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
358 01480 Анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів Закони України “Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про дорожній рух”
359 01468 Переоформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів Закони України “Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про дорожній рух”
360 00420 Видача дозволу на міжнародні регулярні перевезення пасажирів Закон України“Про автомобільний транспорт”
361 00466 Видача дозволу на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні Закон України“Про автомобільний транспорт”
362 00492 Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) Закони України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
363 01656 Переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) Закони України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
364 00504 Анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) Закони України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
365 00503 Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) Закони України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
366 00983 Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”
367 00030 Державна реєстрація народження дитини та її походження Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”
368 00031 Державна реєстрація шлюбу Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”
369 00032 Державна реєстрація розірвання шлюбу Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”
370 00868 Державна реєстрація зміни імені Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”
371 00033 Державна реєстрація смерті Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”
372 01418 Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”
373 01854 Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”
374 01461 Видача дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України Закони України “Про видавничу справу”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
375 01462 Переоформлення дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України Закони України “Про видавничу справу”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
376 01464 Анулювання дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України Закони України “Про видавничу справу”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
377 01292 Видача посвідчення особи моряка Кодекс торговельного мореплавства України
378 01302 Обмін посвідчення особи моряка Кодекс торговельного мореплавства України
379 01242 Видача посвідчення судноводія малого/маломірного судна Кодекс торговельного мореплавства України
380 01273 Видача посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання Європейськими внутрішніми водними шляхами Кодекс торговельного мореплавства України
381 01272 Видача посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами Кодекс торговельного мореплавства України
382 01243 Обмін свідоцтва судноводія малого/маломірного судна старого зразка на посвідчення судноводія малого/маломірного судна Кодекс торговельного мореплавства України
383 01294 Обмін документів на право управління суднами внутрішнього плавання старих зразків на посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами, для роботи на судноплавних річкових внутрішніх водних шляхах України, а також на Європейських внутрішніх водних шляхах Кодекс торговельного мореплавства України
384 01170 Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства ЗУ"Про зайнятість населення”
385 01172 Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства ЗУ"Про зайнятість населення”
386 01173 Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства ЗУ"Про зайнятість населення”
387 01171 Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства ЗУ"Про зайнятість населення”
388 01747 Надання грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій Кодекс цивільного стану в Україні
389   Видача дозвільних документів (акту, ордеру) на видалення зелених насаджень ЗУ"Про благоустрій населених пунктів"
390   Погодження проведення салютів, феєрверків та інших заходів з використанням піротехнічних засобів і вибухових речовин ЗУ"Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення"
391 01286 Надання статусу учасника бойових дій ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
392 01285 Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою заявника ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
393 01620 Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”
394 01730 Прийняття рішення про відшкодування витрат та збитків, пов’язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб ЗУ “Про Національну гвардію України”
395   Погодження розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд (виїзних цирків) для надання послуг у сфері розваг ЗУ"Про благоустрій населених пунктів", ЗУ"Про регулювання містобудівної діяльності", "Про гастрольні заходи в Україні"
396   Погодження розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд (атракціонів) для надання послуг у сфері розваг ЗУ"Про благоустрій населених пунктів", ЗУ"Про регулювання містобудівної діяльності", "Про гастрольні заходи в Україні"
397   Присвоєння спортивних розрядів ЗУ"Про фізичну культуру і спорт"
398   Присвоєння категорій спортивним школам ЗУ"Про фізичну культуру і спорт"
399 02418 Подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації Постанова Кабінету Міністрів України «Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації».
400   Видача архівних копій та архівних витягів з рішень Бориславської міської ради, Східницької селищної ради та їх виконавчих комітетів Закон України «Про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи», Закон України «Про звернення громадян», Закон України „Про iнформацiю”, Закон України „Про мiсцеве самоврядування в Україні”
401   Видача архівних довідок , архівних копій та витягів соціально-правового характеру про трудовий стаж та заробітну плату, про створення, ліквідацію, реорганізацію, перейменування установ Закон України «Про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи», Закон України «Про звернення громадян», Закон України „Про iнформацiю”, Закон України „Про мiсцеве самоврядування в Україні”
402 01732 Призначення страхових виплат членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медичного працівника у разі його смерті, що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб”
403 01733 Призначення страхової виплати медичному працівнику у разі встановлення групи інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного календарного року у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб”

 
 
 
Секретар міської ради                                                                               Юрій ХИМИН