Скинути завантажувач

БОРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
 
13 липня  2023  року                              Борислав                                                  №1435
 
 
Про внесення змін у додаток 1 до рішення Бориславської міської ради  від 28.06.2022 року №982 «Про встановлення місцевих податків  і зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів на території Бориславської  міської територіальної громади»
 
        
           Відповідно до  ст.143  Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ст.59, 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 8, 10, 12, 265, 266 Податкового кодексу України,  беручи до уваги доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі Попеля Лева від 10.07.2023 року, з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
       1. Внести зміни у додаток 1 до рішення Бориславської міської ради від 28 червня 2022 року №982 «Про встановлення місцевих податків  і зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів на території Бориславської  міської територіальної громади» у частині ставок податку за 1 кв.метр ( відсотків розміру мінімальної заробітної плати)  за кодом класифікації будівель і споруд  1242 «Гаражі» і викласти його у  редакції, що додається.
 
               2. Відділу економіки та торгівлі міської ради (Попель Лев) оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.
 
   3. Встановити, що рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.
 
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та  заступника міського голови Солоненко Світлану відповідно до розподілу їх  функціональних обов’язків та постійну  комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
 
      Міський голова                                                                              Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
Додаток
до рішення міської ради
13.07.2023 року №1435
 
 
«Додаток1
до рішення міської ради
від 28.06.2022 року №982
 
Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади
4610300000    
4610300000
4621285901
4621288901
4621288601
4621288602
4621288603
4621288605
 
м. Борислав
с.Попелі
с.Ясениця Сільна
с.Уріж
с.Винники
с.Мокряни
с.Підмонастирок
 
Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,250     0,250    
1242.2 Гаражі підземні 0,250     0,250    
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,250     0,250    
1242.4 Навіси для велосипедів 0,100     0,100    
 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                              Юрій ХИМИН