Скинути завантажувач

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 
13 липня  2023 року Борислав №1436
 
 
Про внесення змін до рішення Бориславської міської ради Львівської області від 27 квітня 2023 року № 1306 «Про здійснення повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та уповноваження старост надавати адміністративні послуги»
 
Відповідно до статті 26, підпункту 5 пункту б частини 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4, частини 2 статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»,  статей 12, 13 Закону України «Про адміністративні послуги», пунктів 3.2, 3.3, 3.6, 4.2.3, 4.3, 5.4, 5.5, 5.6 Наказу Міністерства юстиції України від 29.10.2012р. № 1578/5 «Про затвердження Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання», беручи до уваги доповідну записку керуючого справами виконкому Ігоря Кобилецького від 12.07.2023 року та рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 12.07.2023 р. №42/3, міська рада
 
ВИРІШИЛА:                                                                               
  1. Внести зміни до рішення Бориславської міської ради Львівської області від 27 квітня 2023 року № 1306 «Про здійснення повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та уповноваження старост надавати адміністративні послуги», а саме:

1.1. Пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Відділу надання адміністративних послуг Бориславської міської ради прийняти та здійснювати повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану про народження фізичної особи та її походження, шлюбу та смерті з дотриманням єдиної нумерації по видах актових записів цивільного стану у Бориславській міській територіальній громаді».
1.2. Пункт 2 викласти у такій редакції:
«2. Уповноважити та покласти відповідальність за проведення державної реєстрації актів цивільного стану про народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті, з дотриманням єдиної нумерації по видах актових записів цивільного стану у Бориславській міській територіальній громаді на Андрущакевич Оксану Михайлівну, адміністратора відділу надання адміністративних послуг міської ради».
1.3. Доповнити рішення пунктами 21, 22 такого змісту:
 
«21. Покласти на Андрущакевич Оксану Михайлівну, адміністратора відділу надання адміністративних послуг міської ради, обов’язки щодо здійснення державної реєстрації актів цивільного стану, ведення обліку, звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, їх зберігання, проставляння підпису та печатки на свідоцтвах про державну реєстрацію актів цивільного стану.
 
22. На час тимчасової відсутності Андрущакевич Оксани Михайлівни, адміністратора відділу надання адміністративних послуг міської ради (хвороба, відпустка та інше) виконання повноважень та обов’язків, визначених пунктами 2 та 21 цього рішення, покласти на адміністратора відділу надання адміністративних послуг міської ради Свищ Мар’яну Сергіївну».
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Кобилецького Ігоря та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
Міський голова                                                                             Ігор ЯВОРСЬКИЙ