Скинути завантажувач

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
28 вересня 2023 року___ м. Борислав №1529
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки  Андрію Фецяку
 
               Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128, абзацу 2 частини 2 статті 134 Земельного кодексу України, розглянувши звіт ТзОВ “Західземлепроект” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву Андрія Фецяка про продаж земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 27.09.2023 року №61/27,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
               1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0687 га на вул.Дрогобицькій,7  у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер  4610300000:04:048:0083).
  
   2.Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0687 га на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:04:048:0083) у сумі 109 638,00 гривень (сто дев’ять тисяч шістсот тридцять вісім гривень),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 159,59 гривень (сто п’ятдесят дев’ять гривень 59 копійок).
 
     3. Продати Фецяку Андрію Івановичу, який зареєстрований у м.Бориславі Львівської області, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0687 га на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:04:048:0083) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 11.02 (землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення) за 109 638 гривні 00 копійок (сто дев’ять тисяч шістсот тридцять вісім гривень 00 копійок).
 
   4. Андрію Фецяку укласти з Бориславською міською радою Львівської області договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату, згідно з діючим законодавством.
 
   5. Дрогобицькій державній податковій інспекції Головного управління ДПС у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
 
     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Юрія  Химина та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Дмитро Герман).
 
 
Міський голова   Ігор  ЯВОРСЬКИЙ