РІШЕННЯ № 2663

Про дозвіл громадянам на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
29 жовтня 2020 року Борислав №2663
 
 
Про дозвіл громадянам на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  статей 12, 40, 791, 118, 123 Земельного кодексу України, статті 55  Закону України „Про землеустрій”, беручи до уваги рішення постійної  комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  від  11 вересня 2020 року №100/12, від 23 вересня 2020 року №101/31, №101/32,   розглянувши заяви громадян  Кугівчак Г.Г.. Кугівчака Я.С., Пріцака І.М., Сидор О.А. про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості), міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:                          
             
              1. Дозволити  виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості)  для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  за  рахунок земель, які надані для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (землі житлової та громадської забудови), а саме:     
1.1)  - 1000 кв.м. на вул. Церковній, 12  у м. Бориславі громадянці Кугівчак Ганні Григорівні, яка зареєстрована у с.Ластівка Турківського району Львівської області  та громадянину Кугівчаку Ярославу Степановичу, який зареєстрований у            м. Бориславі;
 1.2)  - 600 кв.м. на вул.Раточинській, 97  у м. Бориславі громадянину Пріцаку Івану Миколайовичу, який зареєстрований у м. Бориславі.
 
  2. Дозволити  громадянці Сидор Ользі Антонівні, яка зареєстрована у м.Бориславі, виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в натурі (на місцевості)  площею 31 кв.м. на вул.В.Івасюка в гаражному товаристві “Ріпник” у м. Бориславі для  будівництва та обслуговування гаража,  за  рахунок земель, які надані для будівництва і обслуговування гаража (землі житлової та громадської забудови).
 
       3 . Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Ю.Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
 
Міський голова                                                                                  Ігор ЯВОРСЬКИЙ