РІШЕННЯ № 1730

Про затвердження Програми компенсації за пільговий проїзд та пільг з оплати послуг за користування телефоном окремим пільговим категоріям громадян на 2019-2020 роки

 РІШЕННЯ
28 лютого 2019 року Борислав                            №1730
 
 
Про затвердження    Програми  компенсації  за пільговий проїзд та пільг   з оплати послуг за користування телефоном окремим пільговим категоріям громадян    на 2019-2020 роки
           Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 20.12.2018 р. №1629 « Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», рішення виконавчого комітету від 07.02.2019 р. № 28 «Про погодження Програми компенсації  за пільговий проїзд та пільг з оплати послуг за користування телефоном окремим пільговим категоріям громадян    на 2019-2020 роки», беручи до уваги доповідну записку  начальника управління праці та соціального захисту населення І.Цапів від 13.02.2019 року №203  та рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  від 26.02.2019 р. №70/7, міська рада
                       
В И Р І Ш ИЛ А:
 
1. Затвердити Програму компенсації  за пільговий проїзд та пільг з оплати послуг за користування телефоном окремим пільговим категоріям громадян    на 2019-2020 роки та паспорт до неї згідно з додатком.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики.
 
 
 
Міський голова                                                                                               І. Яворський

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 28.02.2019 р.№1730
 
ПРОГРАМА
компенсації  за пільговий проїзд та пільг   з оплати послуг за користування телефоном окремим пільговим категоріям громадян    на 2019-2020 роки
 
І. Загальні положення
               Програма компенсації  за пільговий проїзд та пільг з оплати послуг за користування  телефоном  окремим  пільговим  категоріям  громадян  на  2019-2020 роки (далі - Програма) розроблена  відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України, Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту», "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації в Україні" "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" «Про Службу безпеки України», "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" „Про охорону дитинства”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 „Про безплатний проїзд пенсіонерів на  транспорті загального користування” та від 16 серпня 1994 року N 555 „Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року N 354”.
Відповідно до Бюджетного кодексу України субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для компенсації видатків за пільгове перевезення  та оплату за користування телефоном не передбачено , тому компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян та пільги з послуг зв’язку може здійснюватись з міського бюджету.
  В міському бюджеті передбачено видатки на надання пільг в обмеженому розмірі. Тому компенсація  надавачам послуг буде здійснюватись лише по окремих категоріях громадян, які мають право на пільги.
 
ІІ. Мета Програми
Програма спрямована на підвищення  соціального захисту певних пільгових категорій населення та суб’єктів  господарювання, які здійснюють пасажирські перевезення чи надають послуги телефонного зв’язку.                                                                     Метою програми є надання компенсації за  пільгове перевезення чи користування телефоном по окремих категоріях громадян, яким надано пільги відповідно чинного законодавства .        
 
ІІІ. Виконавці Програми
            Відповідальним виконавцем Програми є управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради, а також підприємства, що здійснюють пасажирські перевезення на міських маршрутах загального користування та Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» в особі Львівської філії ПАТ «Укртелеком».
 
ІV. Порядок  надання пільг
Порядок розподілу та перерахунку коштів (компенсації пільгового перевезення окремих категорій громадян та оплати за користування телефоном) визначається у Договорі, відповідно,  з підприємством, що здійснюють пасажирські перевезення на міських маршрутах загального користування та Публічним акціонерним товариством «Укртелеком» в особі Львівської філії     ПАТ «Укртелеком».
 
               Компенсація за  пільгове перевезення на міських маршрутах в автомобільному транспорті загального користування здійснюється  за такі категорії громадян :
1. Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них ( в т.ч. АТО);
2. Особи з інвалідністю в наслідок війни та особи, які прирівняні до них;
3. Особи з інвалідністю І та ІІ груп ;
4. Особа, яка супроводжує особу з інвалідністю в наслідок  війни I групи;
5. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорій 1та 2;
6. Дитина з інвалідністю;
7. Особа, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю;
8. Пенсіонери за віком;
9. Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
10. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах;
11. Діти до 6 років (без зайняття окремого місця для сидіння);
12. Діти з багатодітних сімей;
13. Реабілітовані громадяни.
               Підставою для надання пільг з безплатного проїзду є документ про право на пільгу.
               Компенсація за пільги з оплати послуг за користування телефоном у розмірі 50% абонентної плати здійснюється за такі категорії громадян:         
1. Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них ( в т.ч. АТО);
2. Особи з інвалідністю в наслідок війни та особи, які прирівняні до них;
3. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорій 1та 2;
 
4. Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони , ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
5. Реабілітовані громадяни;
6. Члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.»
Підставою для надання пільг за користування телефоном у розмірі 50% абонентної плати є списки, які подаються управлінням праці та соціального захисту населення  до Львівської філії ПАТ «Укртелеком»
 
 
V.  Очікувані результати від виконання Програми
Соціальна підтримка певних пільгових категорій громадян,  забезпечення  права пільгового проїзду окремих категорій громадян, часткове відшкодування витрат, пов’язаних із  оплатою послуг за користування телефоном.
 
                        VІ. Джерела та обсяги фінансування Програми                                                                               Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок міського бюджету в межах коштів, затверджених рішенням Бориславської міської  ради на 2019 та 2020 роки. А саме в 2019 році :
            - на  компенсацію  за пільговий проїзд – 604 тис. грн.
            - на відшкодування витрат за користування телефоном – 113,4 тис. грн.
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                              Ю.Химин
 
 
 і
 
 
ДОДАТОК                                                       до Програми компенсації  за пільговий проїзд та пільг з оплати послуг за користування телефоном окремим пільговим категоріям громадян    на 2019-2020 роки
 
ПАСПОРТ                                                                                                                              Програми компенсації  за пільговий проїзд та пільг з оплати послуг за користування телефоном окремим пільговим категоріям громадян на 2019-2020 роки
 
1. Ініціатор розроблення Програми Бориславська міська рада
 
2. Дата, номер рішення про 
    затвердження Програми
Рішення міської ради
від 28.02.2019 р. №1730
 
3. Розробник Програми Управління праці та соціального захисту населення міської ради
 
4. Відповідальні виконавці
    Програми
Управління праці та соціального захисту населення міської ради
 
5. Термін реалізації Програми 2019-2020  роки
6. Етапи виконання Програми Згідно з помісячним розписом асигнувань міського бюджету на 2019 та 2020  роки
 
7. Загальний обсяг фінансових
    ресурсів, необхідних для
    реалізації Програми в 2019 році
 
 
717, 4  тис. грн.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                       Ю. Химин