РІШЕННЯ № 450

Про встановлення місцевих податків  і зборів на території Бориславської  міської територіальної громади  на 2022 рік

БОРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
 
14 липня 2021 року                                Борислав                                                     №450
 
        
Про встановлення місцевих податків
 і зборів на території Бориславської
 міської територіальної громади  на 2022 рік
 
 
            Керуючись ст. 143  Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ст. 59, 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.8, 10, 12, 265-289, 295 Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», беручи до уваги рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 12.07.2021 р. №12/3, з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Встановити на території Бориславської міської територіальної громади такі місцеві податки та збори:
1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1);
1.2. Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 2);
1.3.  Земельний податок (додаток 3);
1.4. Пільги зі сплати земельного податку (додаток 4);
1.5. Транспортний податок (додаток 5);
1.6. Єдиний податок (додаток 6);
1.7. Туристичний збір (додаток 7);
1.8.Збір за місця для паркування транспортних засобів (додаток 8).
 
          2. Відділу економіки та торгівлі  міської ради (Попель Лев) оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.
 
3. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та  заступника міського голови Солоненко Світлану відповідно до розподілу їх  функціональних обов’язків та постійну  комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
      Міський голова                                                                                Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 

Додаток 1

                                                                             до рішення  міської ради
                                                                                    від  14 липня 2021 року   №450
 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
 
  1. Платники податку
Платники податку визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.
2. Об'єкт оподаткування
Об'єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.
3. База оподаткування
База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.
4. Пільги із сплати податку
Пільги із сплати податку визначені підпунктами 266.4.1- 266.4.3 статті 266 Податкового кодексу України.
База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
5. Ставка податку
Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м. бази оподаткування, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості (пункт 266.5.1 статті 266 Податкового кодексу України).
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території  територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади
4610300000   4610300000 м. Борислав
 
Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 1,500     0,300    
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 1,500     0,300    
1110.3 Будинки садибного типу 1,500     0,300    
1110.4 Будинки дачні та садові 1,500     0,300    
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 1,500     0,300    
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 1,500     0,300    
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 1,500     0,300    
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 1,500     0,300    
1122.3 Будинки житлові готельного типу 1,500     0,300    
113 Гуртожитки5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,250     0,250    
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 0,250     0,250    
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 0,250     0,250    
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 0,250     0,250    
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 0,250     0,250    
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5 0,250     0,250    
1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,250     0,250    
               
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,420     0,420    
1211.2 Мотелі 0,420     0,420    
1211.3 Кемпінги 0,420     0,420    
1211.4 Пансіонати 0,420     0,420    
1211.5 Ресторани та бари 0,420     0,420    
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,420     0,420    
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,100     0,100    
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,420     0,420    
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,420     0,420    
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 1,000     1,000    
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,500     1,500    
1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,420     0,420    
1220.4 Будівлі закордонних представництв5 0,420     0,420    
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,450     0,450    
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,420     0,420    
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги 0,500     0,500    
1230,1 магазини 0,420     0,420    
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 0,420     0,420    
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 1,000     1,000    
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,420     0,420    
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,200     0,200    
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,420     0,420    
1230.9 Будівлі торговельні інші 0,420     0,420    
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 1,000     1,000    
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 1,000     1,000    
1241.3 Будівлі міського електротранспорту 1,000     1,000    
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 1,000     1,000    
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі -     -    
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0,420     0,420    
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо
 
0,420     0,420    
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 0,420     0,420    
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 1,000     1,000    
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 1,000     0,500    
1242.2 Гаражі підземні 1,000     0,500    
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,500     0,500    
1242.4 Навіси для велосипедів 0,100     0,100    
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 0,100     0,100    
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 0,100     0,100    
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 0,100     0,100    
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 0,100     0,100    
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 0,100     0,100    
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 0,100     0,100    
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 0,100     0,100    
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5
 
0,100     0,100    
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 0,100     0,100    
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 1,500     1,500    
1252.2 Резервуари та ємності інші 1,000     0,200    
1252.3 Силоси для зерна 1,000     0,200    
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 1,000     1,000    
1252.5 Склади спеціальні товарні 0,200     0,200    
1252.6 Холодильники 0,200     0,200    
1252.7 Складські майданчики 0,200     0,200    
1252.8 Склади універсальні 0,200     0,200    
1252.9 Склади та сховища інші5 0,200     0,200    
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,100     0,100    
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 0,100     0,100    
1261.3 Цирки 0,100     0,100    
1261.4 Казино, ігорні будинки 1,500     1,500    
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,100     0,100    
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,100     0,100    
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5 0,100     0,100    
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,100     0,100    
1262.3 Технічні центри 0,100     0,100    
1262.4 Планетарії5 0,100     0,100    
1262.5 Будівлі архівів5 0,100     0,100    
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,100     0,100    
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 0,100     0,100    
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,100     0,100    
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0,100     0,100    
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 0,100     0,100    
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0,100     0,100    
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 0,100     0,100    
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,100     0,100    
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 0,100     0,100    
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 0,100     0,100    
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 0,500     0,500    
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 0,500     0,500    
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 0,500     0,500    
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 0,500     0,500    
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 0,500     0,500    
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 0,500     0,500    
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 0,500     0,500    
1265 Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 0,500     0,500    
1265.2 Басейни криті для плавання 0,500     0,500    
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,500     0,500    
1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,500     0,500    
1265.5 Тири 0,500     0,500    
1265.9 Зали спортивні інші 0,500     0,500    
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва5 1,000     1,000    
1271.2 Будівлі для птахівництва5 1,000     1,000    
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 1,000     1,000    
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 1,000     1,000    
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 1,000     1,000    
1271.6 Будівлі тепличного господарства5 1,000     1,000    
1271.7 Будівлі рибного господарства5 1,000     1,000    
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 1,000     1,000    
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 1,000     1,000    
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 0,250     0,250    
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,250     0,250    
1272.3 Цвинтарі та крематорії5 0,250     0,250    
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 0,100     0,100    
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 0,100     0,100    
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 0,100     0,100    
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми Збройних Сил5 0,100     0,100    
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0,100     0,100    
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 0,100     0,100    
               
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,420     0,420    
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів, (господарськ)і присадибні будівлі) 0,420     0,420    
 
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території  територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади
    4621285901 с.Попелі
 
Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,200     0,200    
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 0,200     0,200    
1110.3 Будинки садибного типу 0,200     0,200    
1110.4 Будинки дачні та садові 0,200     0,200    
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,200     0,200    
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 0,200     0,200    
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,200     0,200    
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 0,200     0,200    
1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,200     0,200    
113 Гуртожитки5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,250     0,250    
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 0,250     0,250    
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 0,250     0,250    
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 0,250     0,250    
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 0,250     0,250    
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5 0,250     0,250    
1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,250     0,250    
               
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,420     0,420    
1211.2 Мотелі 0,420     0,420    
1211.3 Кемпінги 0,420     0,420    
1211.4 Пансіонати 0,420     0,420    
1211.5 Ресторани та бари 0,420     0,420    
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,420     0,420    
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,420     0,420    
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,420     0,420    
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,420     0,420    
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 1,000     1,000    
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,000     1,000    
1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,420     0,420    
1220.4 Будівлі закордонних представництв5 0,420     0,420    
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,450     0,450    
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,420     0,420    
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги 0,500     0,500    
1230.1 Магазини 0,420     0,420    
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 0,420     0,420    
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 1,000     1,000    
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,420     0,420    
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,200     0,200    
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,420     0,420    
1230.9 Будівлі торговельні інші 0,420     0,420    
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 1,000     1,000    
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 1,000     1,000    
1241.3 Будівлі міського електротранспорту 1,000     1,000    
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 1,000     1,000    
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі -        -    
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0,420     0,420    
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо
 
0,420     0,420    
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 0,420     0,420    
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 1,000     1,000    
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 1,000     0,500    
1242.2 Гаражі підземні 1,000     0,500    
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,500     0,500    
1242.4 Навіси для велосипедів 0,100     0,100    
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 0,100     0,100    
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 0,100     0,100    
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 0,100     0,100    
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 0,100     0,100    
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 0,100     0,100    
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 0,100     0,100    
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 0,100     0,100    
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5
 
0,100     0,100    
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 0,100     0,100    
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 1,500     1,500    
1252.2 Резервуари та ємності інші 1,000     0,200    
1252.3 Силоси для зерна 1,000     0,200    
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 1,000     1,000    
1252.5 Склади спеціальні товарні 0,200     0,200    
1252.6 Холодильники 0,200     0,200    
1252.7 Складські майданчики 0,200     0,200    
1252.8 Склади універсальні 0,200     0,200    
1252.9 Склади та сховища інші5 0,200     0,200    
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,100     0,100    
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 0,100     0,100    
1261.3 Цирки 0,100     0,100    
1261.4 Казино, ігорні будинки 1,500     1,500    
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,100     0,100    
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,100     0,100    
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5 0,100     0,100    
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,100     0,100    
1262.3 Технічні центри 0,100     0,100    
1262.4 Планетарії5 0,100     0,100    
1262.5 Будівлі архівів5 0,100     0,100    
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,100     0,100    
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 0,100     0,100    
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,100     0,100    
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0,100     0,100    
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 0,100     0,100    
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0,100     0,100    
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 0,100     0,100    
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,100     0,100    
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 0,100     0,100    
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 0,100     0,100    
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 0,500     0,500    
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 0,500     0,500    
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 0,500     0,500    
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 0,500     0,500    
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 0,500     0,500    
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 0,500     0,500    
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 0,500     0,500    
1265 Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 0,500     0,500    
1265.2 Басейни криті для плавання 0,500     0,500    
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,500     0,500    
1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,500     0,500    
1265.5 Тири 0,500     0,500    
1265.9 Зали спортивні інші 0,500     0,500    
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва5 1,000     1,000    
1271.2 Будівлі для птахівництва5 1,000     1,000    
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 1,000     1,000    
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 1,000     1,000    
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 1,000     1,000    
1271.6 Будівлі тепличного господарства5 1,000     1,000    
1271.7 Будівлі рибного господарства5 1,000     1,000    
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 1,000     1,000    
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 1,000     1,000    
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 0,250     0,250    
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,250     0,250    
1272.3 Цвинтарі та крематорії5 0,250     0,250    
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 0,100     0,100    
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 0,100     0,100    
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 0,100     0,100    
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми Збройних Сил5 0,100     0,100    
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0,100     0,100    
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 0,100     0,100    
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,420     0,420    
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів , (господарськ)і присадибні будівлі) 0,420     0,420    
               
 
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території  територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади
    4621288901 с.Ясениця -Сільна
 
Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
11  
 
 
 
 
 
 
 
 
Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,200     0,200    
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 0,200     0,200    
1110.3 Будинки садибного типу 0,200     0,200    
1110.4 Будинки дачні та садові 0,200     0,200    
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,200     0,200    
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 0,200     0,200    
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,200     0,200    
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 0,200     0,200    
1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,200     0,200    
113 Гуртожитки5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,250     0,250    
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 0,250     0,250    
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 0,250     0,250    
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 0,250     0,250    
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 0,250     0,250    
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5 0,250     0,250    
1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,250     0,250    
               
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,420     0,420    
1211.2 Мотелі 0,420     0,420    
1211.3 Кемпінги 0,420     0,420    
1211.4 Пансіонати 0,420     0,420    
1211.5 Ресторани та бари 0,420     0,420    
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,420     0,420    
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,420     0,420    
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,420     0,420    
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,420     0,420    
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 1,000     1,000    
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,000     1,000    
1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,420     0,420    
1220.4 Будівлі закордонних представництв5 0,420     0,420    
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,450     0,450    
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,420     0,420    
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги 0,500     0,500    
1230.1 Магазини 0,420     0,420    
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 0,420     0,420    
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 1,000     1,000    
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,420     0,420    
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,200     0,200    
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,420     0,420    
1230.9 Будівлі торговельні інші 0,420     0,420    
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 1,000     1,000    
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 1,000     1,000    
1241.3 Будівлі міського електротранспорту 1,000     1,000    
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 1,000     1,000    
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі -        -    
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0,420     0,420    
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо
 
0,420     0,420    
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 0,420     0,420    
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 1,000     1,000    
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 1,000     0,500    
1242.2 Гаражі підземні 1,000     0,500    
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,500     0,500    
1242.4 Навіси для велосипедів 0,100     0,100    
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 0,100     0,100    
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 0,100     0,100    
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 0,100     0,100    
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 0,100     0,100    
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 0,100     0,100    
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 0,100     0,100    
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 0,100     0,100    
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5
 
0,100     0,100    
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 0,100     0,100    
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 1,500     1,500    
1252.2 Резервуари та ємності інші 1,000     0,200    
1252.3 Силоси для зерна 1,000     0,200    
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 1,000     1,000    
1252.5 Склади спеціальні товарні 0,200     0,200    
1252.6 Холодильники 0,200     0,200    
1252.7 Складські майданчики 0,200     0,200    
1252.8 Склади універсальні 0,200     0,200    
1252.9 Склади та сховища інші5 0,200     0,200    
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,100     0,100    
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 0,100     0,100    
1261.3 Цирки 0,100     0,100    
1261.4 Казино, ігорні будинки 1,500     1,500    
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,100     0,100    
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,100     0,100    
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5 0,100     0,100    
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,100     0,100    
1262.3 Технічні центри 0,100     0,100    
1262.4 Планетарії5 0,100     0,100    
1262.5 Будівлі архівів5 0,100     0,100    
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,100     0,100    
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 0,100     0,100    
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,100     0,100    
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0,100     0,100    
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 0,100     0,100    
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0,100     0,100    
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 0,100     0,100    
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,100     0,100    
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 0,100     0,100    
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 0,100     0,100    
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 0,500     0,500    
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 0,500     0,500    
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 0,500     0,500    
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 0,500     0,500    
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 0,500     0,500    
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 0,500     0,500    
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 0,500     0,500    
1265 Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 0,500     0,500    
1265.2 Басейни криті для плавання 0,500     0,500    
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,500     0,500    
1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,500     0,500    
1265.5 Тири 0,500     0,500    
1265.9 Зали спортивні інші 0,500     0,500    
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва5 1,000     1,000    
1271.2 Будівлі для птахівництва5 1,000     1,000    
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 1,000     1,000    
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 1,000     1,000    
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 1,000     1,000    
1271.6 Будівлі тепличного господарства5 1,000     1,000    
1271.7 Будівлі рибного господарства5 1,000     1,000    
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 1,000     1,000    
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 1,000     1,000    
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 0,250     0,250    
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,250     0,250    
1272.3 Цвинтарі та крематорії5 0,250     0,250    
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 0,100     0,100    
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 0,100     0,100    
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 0,100     0,100    
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми Збройних Сил5 0,100     0,100    
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0,100     0,100    
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 0,100     0,100    
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,420     0,420    
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів , (господарськ)і присадибні будівлі) 0,420     0,420    
 
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території  територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади
    4621288601
4621288602
4621288603
4621288605
с.Уріж
с.Винники
с.Мокряни
с.Підмонастирок
 
Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,200     0,200    
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 0,200     0,200    
1110.3 Будинки садибного типу 0,200     0,200    
1110.4 Будинки дачні та садові 0,200     0,200    
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,200     0,200    
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 0,200     0,200    
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,200     0,200    
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 0,200     0,200    
1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,200     0,200    
113 Гуртожитки5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,250     0,250    
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 0,250     0,250    
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 0,250     0,250    
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 0,250     0,250    
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 0,250     0,250    
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5 0,250     0,250    
1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,250     0,250    
               
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,420     0,420    
1211.2 Мотелі 0,420     0,420    
1211.3 Кемпінги 0,420     0,420    
1211.4 Пансіонати 0,420     0,420    
1211.5 Ресторани та бари 0,420     0,420    
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,420     0,420    
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,420     0,420    
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,420     0,420    
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,420     0,420    
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 1,000     1,000    
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,000     1,000    
1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,420     0,420    
1220.4 Будівлі закордонних представництв5 0,420     0,420    
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,450     0,450    
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,420     0,420    
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги 0,500     0,500    
1230.1 Магазини 0,420     0,420    
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 0,420     0,420    
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 1,000     1,000    
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,420     0,420    
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,200     0,200    
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,420     0,420    
1230.9 Будівлі торговельні інші 0,420     0,420    
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 1,000     1,000    
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 1,000     1,000    
1241.3 Будівлі міського електротранспорту 1,000     1,000    
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 1,000     1,000    
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі -        -    
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0,420     0,420    
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо
 
0,420     0,420    
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 0,420     0,420    
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 1,000     1,000    
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 1,000     0,500    
1242.2 Гаражі підземні 1,000     0,500    
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,500     0,500    
1242.4 Навіси для велосипедів 0,100     0,100    
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 0,100     0,100    
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 0,100     0,100    
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 0,100     0,100    
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 0,100     0,100    
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 0,100     0,100    
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 0,100     0,100    
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 0,100     0,100    
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5
 
0,100     0,100    
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 0,100     0,100    
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 1,500     1,500    
1252.2 Резервуари та ємності інші 1,000     0,200    
1252.3 Силоси для зерна 1,000     0,200    
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 1,000     1,000    
1252.5 Склади спеціальні товарні 0,200     0,200    
1252.6 Холодильники 0,200     0,200    
1252.7 Складські майданчики 0,200     0,200    
1252.8 Склади універсальні 0,200     0,200    
1252.9 Склади та сховища інші5 0,200     0,200    
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,100     0,100    
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 0,100     0,100    
1261.3 Цирки 0,100     0,100    
1261.4 Казино, ігорні будинки 1,500     1,500    
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,100     0,100    
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,100     0,100    
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5 0,100     0,100    
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,100     0,100    
1262.3 Технічні центри 0,100     0,100    
1262.4 Планетарії5 0,100     0,100    
1262.5 Будівлі архівів5 0,100     0,100    
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,100     0,100    
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 0,100     0,100    
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,100     0,100    
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0,100     0,100    
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 0,100     0,100    
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0,100     0,100    
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 0,100     0,100    
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,100     0,100    
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 0,100     0,100    
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 0,100     0,100    
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 0,500     0,500    
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 0,500     0,500    
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 0,500     0,500    
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 0,500     0,500    
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 0,500     0,500    
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 0,500     0,500    
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 0,500     0,500    
1265 Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 0,500     0,500    
1265.2 Басейни криті для плавання 0,500     0,500    
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,500     0,500    
1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,500     0,500    
1265.5 Тири 0,500     0,500    
1265.9 Зали спортивні інші 0,500     0,500    
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва5 1,000     1,000    
1271.2 Будівлі для птахівництва5 1,000     1,000    
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 1,000     1,000    
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 1,000     1,000    
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 1,000     1,000    
1271.6 Будівлі тепличного господарства5 1,000     1,000    
1271.7 Будівлі рибного господарства5 1,000     1,000    
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 1,000     1,000    
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 1,000     1,000    
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 0,250     0,250    
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,250     0,250    
1272.3 Цвинтарі та крематорії5 0,250     0,250    
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 0,100     0,100    
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 0,100     0,100    
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 0,100     0,100    
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми Збройних Сил5 0,100     0,100    
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0,100     0,100    
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 0,100     0,100    
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,420     0,420    
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів , (господарськ)і присадибні будівлі) 0,420     0,420    
 
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
 
6. Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку , строк та порядок подання звітності визначені  пунктами 266.7-266.10 Податкового кодексу України.
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів  оподаткування і зараховується до бюджету Бориславської міської територіальної громади згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
 
7. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 
8. Контроль
          Контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється контролюючим органом.
           
9. Відповідальність
         Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до бюджету міської територіальної громади покладається на платників податку,  відповідно до Податкового кодексу України .
 
 
Додаток 2
                                                                     до рішення  міської ради
                                                                                    від  14 липня 2021 року   №450
 
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
 
Пільги встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію  з 01 січня  2022 року.
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
46   4610300000
4621285901
4621288901
4621288601
4621288602
4621288603
4621288605
місто Борислав
село Попелі
село Ясениця –Сільна
село Уріж
село Винники
село Мокряни
село Підмонастирок
 
Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Об’єкти  житлової нерухомості, що є у власності фізичних
осіб
з інвалідністю першої і другої групи, пенсіонерів (за віком),
якщо  вони не працюють і їх дохід не перевищує розмір двох мінімальних пенсій; 
 - які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років
- ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
- визнаних законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
якщо вони  перебувають на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення,
як отримувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
 
11
                                                                                                  Будівлі житлові                                                                  100,0
 
 
Об’єкти  житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних
або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних
організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом
порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими
статутами (положеннями)
12                                                                                                  Будівлі нежитлові                                                                 
122                                                                                                  Будівлі офісні
1220                                                                                                  Будівлі офісні
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші                                                                           100,0
Об’єкти  нежитлової нерухомості, зокрема, виробничі корпуси, цехи, складські
приміщення, що належать суб’єктам господарювання
 (фізичним особам-підприємцям) на праві приватної власності,                                                                                                                                                          які використовуються ними за призначенням у господарській
діяльності, якщо їх основна діяльність  класифікується у секціях В-F
та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку
   
125                                        Будівлі промислові та склади                                                       100,0
1251 Будівлі промислові                                                                                                                                                       100,0                                                                                                                                                                        
   
 

Додаток 3

                                                                          до рішення  міської ради
                                                                        від  14 липня 2021 року   №450
 
Справляння плати за землю, в частині земельного податку
 
1. Платники податку
Платники податку визначені пунктом 269.1 статті 269 Податкового кодексу України.
Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.
2. Об’єкт оподаткування
2.1. Об'єкт оподаткування визначено пунктом 270.1 статті 270 Податкового кодексу України.
2.2. Не є об’єктом оподаткування земельні ділянки відповідно до статті 283 Податкового кодексу України.
3. База оподаткування
База оподаткування визначена пунктом 271.1 статті 271 Податкового кодексу України.
4. Ставка податку
СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території  територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади
    4610300000 м.Борислав
 
Вид цільового призначення земель Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код найменування для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 1,000 1,000    
01.02 Для ведення фермерського господарства 1,000 1,000    
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 1,000 1,000    
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 1,000 1,000    
01.05 Для індивідуального садівництва 1,000 1,000    
01.06 Для колективного садівництва 1,000 1,000    
01.07 Для городництва 1,000 1,000    
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 1,000 1,000    
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1,000 1,000    
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 1,000 1,000    
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1,000 1,000    
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 1,000 1,000    
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1,000 1,000    
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000    
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,100  
      0,100
   
02.02 Для колективного житлового будівництва4 0,100  
0,100
   
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,100 0,100    
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,100 0,100    
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 3,000 0,500    
02.06 Для колективного гаражного будівництва 3,000 0,500    
02.07 Для іншої житлової забудови  1,000 1,000    
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09, 02.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000    
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 1,000 1,000    
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 1,000 1,000    
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 1,000 1,000    
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 1,000 1,000    
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 1,000 1,000    
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 1,000 1,000    
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1,000 1,000    
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 1,000 1,000    
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 3,000 3,000    
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 1,000 1,000    
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 0,100 0,100    
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1,000 1,000    
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  1,000 1,000    
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 0,100 0,100    
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  1,000 1,000    
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000    
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 0,100 0,100    
04.02 Для збереження та використання природних заповідників 0,100 0,100    
04.03 Для збереження та використання національних природних парків 0,100 0,100    
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 0,100 0,100    
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 0,100 0,100    
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 0,100 0,100    
04.07 Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва 0,100 0,100    
04.08 Для збереження та використання заказників 0,100 0,100    
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 0,100 0,100    
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 0,100 0,100    
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 0,100 0,100    
05 Землі іншого природоохоронного призначення
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 1,000 1,000    
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 1,000 1,000    
06.03 Для інших оздоровчих цілей 1,000 1,000    
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000    
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 1,000 1,000    
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 1,000 1,000    
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,500 0,500    
07.04 Для колективного дачного будівництва  0,500 0,500    
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000    
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  0,100 0,100    
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 0,100 0,100    
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 0,100 0,100    
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100    
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  0,100 0,100    
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,100 0,100    
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100    
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 1,000 1,000    
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 0,500 0,500    
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 1,000 0,500    
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 1,000 0,500    
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 1,000 0,500    
10.06 Для сінокосіння 1,000 0,100    
10.07 Для рибогосподарських потреб 0,500 0,500    
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 0,500 0,500    
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 0,100 0,100    
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 1,500 1,500    
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів - -    
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,500 0,500    
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  3,000 3,000    
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 1,000 0,500    
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 1,000 1,000    
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 3,000 3,000    
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,500 1,000    
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 2,000 2,000    
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  - -    
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  - -    
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 2,000 2,000    
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 3,000 3,000    
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 3,000 3,000    
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 2,000 2,000    
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 3,000 3,000    
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 2,000 2,000    
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000    
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 3,000 3,000    
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 3,000 3,000    
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3,000 3,000    
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000    
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  3,000 3,000    
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3,000 3,000    
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000    
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 0,100 0,100    
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії 0,100 0,100    
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби 0,100 0,100    
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ 0,100 0,100    
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби 0,100 0,100    
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки 0,100 0,100    
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань 0,100 0,100    
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100    
16 Землі запасу 3,000 3,000    
17 Землі резервного фонду 3,000 3,000    
18 Землі загального користування 3,000 3,000    
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100    
 
 
 
СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території  територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади
    4621285901 с.Попелі
 
Вид цільового призначення земель Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код найменування для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 1,000 1,000 5,000 0,300
01.02 Для ведення фермерського господарства 1,000 1,000 5,000 0,300
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 1,000 1,000 5,000 0,300
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 1,000 1,000 5,000 0,300
01.05 Для індивідуального садівництва 1,000 1,000 5,000 0,300
01.06 Для колективного садівництва 1,000 1,000 5,000 0,300
01.07 Для городництва 1,000 1,000 5,000 0,300
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 1,000 1,000 5,000 0,300
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1,000 1,000 5,000 0,300
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 1,000 1,000 5,000 0,300
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1,000 1,000 5,000 0,300
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 1,000 1,000 5,000 0,300
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1,000 1,000 5,000 0,300
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 0,300
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,300 0,300 5,000 0,300
02.02 Для колективного житлового
будівництва
0,300 0,300 5,000 0,300
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,300 0,300 5,000 0,300
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,100 0,100 5,000 0,300
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 3,000 0,500 5,000 0,300
02.06 Для колективного гаражного будівництва 3,000 0,500 5,000 0,300
02.07 Для іншої житлової забудови  1,000 1,000 5,000 0,300
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09, 02.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 0,300
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 1,000 - 5,000 -
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 1,000 1,000 5,000 1,000
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 1,000 1,000 5,000 1,000
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 1,000 1,000 5,000 1,000
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 1,000 1,000 5,000 1,000
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 1,000 1,000 5,000 1,000
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1,000 1,000 5,000 0,300
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 1,000 1,000 5,000 0,300
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 3,000 3,000 5,000 0,300
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 1,000 1,000 5,000 0,300
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 0,100 0,100
11
5,000 0,300
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1,000 1,000 5,000 0,300
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  1,000 1,000 5,000 0,300
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 0,100 0,100 5,000 0,300
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  1,000 1,000 5,000 0,300
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 0,300
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 0,100 0,100 5,000 0,300
04.02 Для збереження та використання природних заповідників 0,100 0,100 5,000 0,300
04.03 Для збереження та використання національних природних парків 0,100 0,100 5,000 0,300
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 0,100 0,100 5,000 0,300
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 0,100 0,100 5,000 0,300
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 0,100 0,100 5,000 0,300
04.07 Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва 0,100 0,100 5,000 0,300
04.08 Для збереження та використання заказників 0,100 0,100      5,000 0,300
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 0,100 0,100 5,000 0,300
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 0,100 0,100 5,000 0,300
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 0,100 0,100 5,000 0,300
05 Землі іншого природоохоронного призначення
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 1,000 1,000 5,000 5,000
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 1,000 1,000 5,000 5,000
06.03 Для інших оздоровчих цілей 1,000 1,000 5,000 5,000
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 1,000 1,000 5,000 5,000
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 1,000 1,000 5,000 5,000
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,500 0,500 5,000 0,500
07.04 Для колективного дачного будівництва  0,500 0,500 5,000 0,500
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  0,100 0,100 5,000 0,300
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 0,100 0,100 5,000 0,300
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 0,100 0,100 5,000 0,300
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100 5,000 0,300
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  0,100 0,100 0,100 0,100
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,100 0,100 0,100 0,100
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100 0,100 0,100
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 1,000 1,000 5,000 1,000
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 0,500 0,500 5,000 0,500
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 1,000 0,500 5,000 0,500
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 1,000 0,500 5,000 0,500
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 1,000 0,500 5,000 0,500
10.06 Для сінокосіння 1,000 1,000 5,000 0,500
10.07 Для рибогосподарських потреб 0,500 0,500 5,000 0,500
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 0,500 0,500 5,000 0,500
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 0,100 0,100 5,000 0,300
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 1,500 1,500 5,000 1,500
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів - - - -
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,500 0,500 5,000 0,500
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  3,000 3,000 5,000 5,000
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 1,000 0,500 5,000 0,500
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 1,000 1,000 5,000 1,500
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 3,000 3,000 5,000 3,000
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,500 1,000 5,000 1,000
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту - - - -
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  - - - -
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  - - - -
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 2,000 2,000 5,000 2,000
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 3,000 3,000 5,000 3,000
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 3,000 3,000 5,000 3,000
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту - - - -
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 3,000 3,000 5,000 3,000
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 2,000 2,000 5,000 2,000
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000 5,000 3,000
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 3,000 3,000 5,000 3,000
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1,000 1,000 5,000 1,000
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3,000 3,000 5,000 3,000
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000 5,000 3,000
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  3,000 3,000 5,000 3,000
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3,000 3,000 5,000 3,000
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000 5,000 3,000
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 0,100 0,100 5,000 0,100
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії 0,100 0,100 5,000 0,100
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби 0,100 0,100 5,000 0,100
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ 0,100 0,100 5,000 0,100
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби 0,100 0,100 5,000 0,100
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки 0,100 0,100 5,000 0,100
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань 0,100 0,100 5,000 0,100
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100 5,000 0,100
16 Землі запасу 3,000 3,000 5,000 3,000
17 Землі резервного фонду 3,000 3,00 5,000 3,000
18 Землі загального користування4 3,000 3,00 5,000 3,000
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100 5,000 3,000
           
 
СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території  територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади
    4621288901 с.Ясениця-Сільна
 
Вид цільового призначення земель Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код найменування для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 2,000 2,000 5,000 5,000
01.02 Для ведення фермерського господарства 2,000 2,000 5,000 5,000
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 2,000 2,000 5,000 5,000
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 2,000 2,000 5,000 5,000
01.05 Для індивідуального садівництва 1,000 1,000 5,000 5,000
01.06 Для колективного садівництва 1,000 1,000 5,000 5,000
01.07 Для городництва 2,000 2,000 5,000 5,000
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 1,000 1,000 5,000 5,000
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1,000 1,000 5,000 5,000
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 1,000 1,000 5,000 5,000
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1,000 1,000 5,000 5,000
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 1,000 1,000 5,000 5,000
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 2,000 2,000 5,000 5,000
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 1,000 0,500 5,000 5,000
02.02 Для колективного житлового
будівництва
0,300 0,300 5,000 5,000
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,300 0,300 5,000 5,000
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,100 0,100 5,000 5,000
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 3,000 0,500 5,000 5,000
02.06 Для колективного гаражного будівництва 3,000 0,500 5,000 5,000
02.07 Для іншої житлової забудови  1,000 1,000 5,000 5,000
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09, 02.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 1,000 - 5,000 -
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 1,000 1,000 5,000 1,000
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 1,000 1,000 5,000 1,000
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 1,000 1,000 5,000 1,000
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 1,000 1,000 5,000 1,000
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 1,000 1,000 5,000 1,000
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1,000 1,000 5,000 5,000
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 1,000 1,000 5,000 5,000
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 3,000 3,000 5,000 5,000
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 1,000 1,000 5,000 5,000
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 0,100 0,100 5,000 5,000
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1,000 1,000 5,000 5,000
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  1,000 1,000 5,000 5,000
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 0,100 0,100 5,000 5,000
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  1,000 1,000 5,000 5,000
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 0,100 0,100 5,000 5,000
04.02 Для збереження та використання природних заповідників 0,100 0,100 5,000 5,000
04.03 Для збереження та використання національних природних парків 0,100 0,100 5,000 5,000
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 0,100 0,100 5,000 5,000
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 0,100 0,100 5,000 5,000
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 0,100 0,100 5,000 5,000
04.07 Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва 0,100 0,100 5,000 5,000
04.08 Для збереження та використання заказників 0,100 0,100 5,000 5,000
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 0,100 0,100 5,000 5,000
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 0,100 0,100 5,000 5,000
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 0,100 0,100 5,000 5,000
05 Землі іншого природоохоронного призначення
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 1,000 1,000 5,000 5,000
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 1,000 1,000 5,000 5,000
06.03 Для інших оздоровчих цілей 1,000 1,000 5,000 5,000
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 1,000 1,000 5,000 5,000
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 1,000 1,000 5,000 5,000
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 1,000 0,500 5,000 5,000
07.04 Для колективного дачного будівництва        1,000 0,500 5,000 5,000
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,0 5,000 5,000
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  1,000 1,000 5,000 5,000
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 1,000 1,000 5,000 5,000
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 1,000 1,000 5,000 5,000
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  0,100 0,100 0,100 0,100
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,100 0,100 0,100 0,100
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100 0,100 0,100
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 1,000 1,000 5,000 5,000
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 0,500 0,500 5,000 5,000
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 1,000 0,500 5,000 5,000
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 1,000 0,500 5,000 5,000
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 1,000 0,500 5,000 5,000
10.06 Для сінокосіння 1,000 1,000 5,000 5,000
10.07 Для рибогосподарських потреб 0,500 0,500 5,000 5,000
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 0,500 0,500 5,000 5,000
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 0,100 0,100 5,000 5,000
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 1,500 1,500 5,000 5,000
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів - - - -
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,500 0,500 5,000 5,000
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  3,000 3,000 5,000 5,000
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 1,000 0,500 5,000 5,000
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 1,000 1,000 5,000 5,000
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 3,000 3,000 5,000 5,000
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,500 1,000 5,000 5,000
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту - - - -
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  - - - -
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  - - - -
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 2,000 2,000 5,000 5,000
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 3,000 3,000 5,000 5,000
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 3,000 3,000 5,000 5,000
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту - - - -
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 3,000 3,000 5,000 5,000
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 2,000 2,000 5,000 5,000
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000 5,000 5,000
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 3,000 3,000 5,000 5,000
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1,000 1,000 5,000 5,000
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3,000 3,000 5,000 5,000
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000 5,000 5,000
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  3,000 3,000 5,000 5,000
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3,000 3,000 5,000 5,000
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000 5,000 5,000
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 0,100 0,100 5,000 0,100
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії 0,100 0,100 5,000 0,100
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби 0,100 0,100 5,000 0,100
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ 0,100 0,100 5,000 0,100
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби 0,100 0,100 5,000 0,100
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки 0,100 0,100 5,000 0,100
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань 0,100 0,100 5,000 0,100
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09-15.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100 5,000 0,100
16 Землі запасу 3,000 3,000 5,000 3,000
17 Землі резервного фонду 3,000 3,000 5,000 3,000
18 Землі загального користування 3,000 3,000 5,000 3,000
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100 5,000 5,000
           
 
 
 
СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території  територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади
    4621288601 с.Уріж
    4621288602 с.Винники
    4621288603 с.Мокряни
    4621288605 с.Підмонастирок
 
Вид цільового призначення земель Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код найменування для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 1,000 1,000 5,000 5,000
01.02 Для ведення фермерського господарства 1,000 1,000 5,000 5,000
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 1,000 1,000 5,000 5,000
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 1,000 1,000 5,000 5,000
01.05 Для індивідуального садівництва 1,000 1,000 5,000 5,000
01.06 Для колективного садівництва 1,000 1,000 5,000 5,000
01.07 Для городництва 1,000 1,000 5,000 5,000
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 1,000 1,000 5,000 5,000
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1,000 1,000 5,000 5,000
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 1,000 1,000 5,000 5,000
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1,000 1,000 5,000 5,000
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 1,000 1,000 5,000 5,000
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1,000 1,000 5,000 5,000
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,300 0,300 5,000 5,000
02.02 Для колективного житлового
 будівництва
0,300 0,300 5,000 5,000
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,300 0,300 5,000 5,000
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,100 0,100 5,000 5,000
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 3,000 0,500 5,000 5,000
02.06 Для колективного гаражного будівництва 3,000 0,500 5,000 5,000
02.07 Для іншої житлової забудови  1,000 1,000 5,000 5,000
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09, 02.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 1,000 1,000 5,000 5,000
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 1,000 1,000 5,000 5,000
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 1,000 1,000 5,000 5,000
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 1,000 1,000 5,000 5,000
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 1,000 1,000 5,000 5,000
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 1,000 1,000 5,000 5,000
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1,000 1,000 5,000 5,000
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 1,000 1,000 5,000 5,000
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 3,000 3,000 5,000 5,000
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 1,000 1,000 5,000 5,000
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 0,100 0,100 5,000 5,000
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1,000 1,000 5,000 5,000
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  1,000 1,000 5,000 5,000
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 0,100 0,100 5,000 5,000
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  1,000 1,000 5,000 5,000
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 0,100 0,100 5,000 5,000
04.02 Для збереження та використання природних заповідників 0,100 0,100 5,000 5,000
04.03 Для збереження та використання національних природних парків 0,100 0,100 5,000 5,000
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 0,100 0,100 5,000 5,000
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 0,100 0,100 5,000 5,000
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 0,100 0,100 5,000 5,000
04.07 Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва 0,100 0,100 5,000 5,000
04.08 Для збереження та використання заказників 0,100 0,100 5,000 5,000
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 0,100 0,100 5,000 5,000
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 0,100 0,100 5,000 5,000
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 0,100 0,100 5,000 5,000
05 Землі іншого природоохоронного призначення
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 1,000 1,000 5,000 5,000
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 1,000 1,000 5,000 5,000
06.03 Для інших оздоровчих цілей 1,000 1,000 5,000 5,000
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,0 1,000 5,000 5,000
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 1,000 1,000 5,000 5,000
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 1,000 1,000 5,000 5,000
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,500 0,500 5,000 5,000
07.04 Для колективного дачного будівництва  0,500 0,500 5,000 5,000
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  0,100 0,100 5,000 5,000
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 0,100 0,100 5,000 5,000
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 0,100 0,100 5,000 5,000
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100 5,000 5,000
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  0,100 0,100 0,100 0,100
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,100 0,100 0,100 0,100
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100 0,100 0,100
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 1,000 1,000 5,000 5,000
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 0,500 0,500 5,000 5,000
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 1,000 0,500 5,000 5,000
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 1,000 0,500 5,000 5,000
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 1,000 0,5 00 5,000 5,000
10.06 Для сінокосіння 1,000 1,000 5,000 5,000
10.07 Для рибогосподарських потреб 0,500 0,500 5,000 5,000
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 0,500 0,500 5,000 5,000
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 0,100 0,100 5,000 5,000
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 1,500 1,500 5,000 5,000
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів - - - -
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,500 0,500 5,000 5,000
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  3,000 3,000 5,000 5,000
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 1,000 0,500 5,000 5,000
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 1,000 1,000 5,000 5,000
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 3,000 3,000 5,000 5,000
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,500 1,000 5,000 5,000
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту - - - -
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  - - - -
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  - - - -
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 2,000 2,000 5,000 5,000
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 3,000 3,000 5,000 5,000
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 3,000 3,000 5,000 5,000
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту - - - -
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 3,000 3,000 5,000 5,000
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 2,000 2,000 5,000 5,000
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000 5,000 5,000
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 3,000 3,000 5,000 5,000
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1,000 1,000 5,000 5,000
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3,000 3,000 5,000 5,000
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000 5,000 5,000
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  3,000 3,000 5,000 5,000
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3,000 3,000 5,000 5,000
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000 5,000 5,000
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 0,100 0,100 5,000 0,100
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії 0,100 0,100 5,000 0,100
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби 0,100 0,100 5,000 0,100
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ 0,100 0,100 5,000 0,100
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби 0,100 0,100 5,000 0,100
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки 0,100 0,100 5,000 0,100
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань 0,100 0,100 5,000 0,100
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,1 5,000 0,100
16 Землі запасу 3,000 3,000 5,000 3,000
17 Землі резервного фонду 3,000 3,000 5,000 3,000
18 Землі загального користування 3,000 3,0 00 5,000 3,000
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100 5,000 3,000
 
 
 
СТАВКИ
земельного податку
(за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб»єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)
Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території  територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади
46   4610300000 м.Борислав
    4621285901 с.Попелі
    4621288901 с.Ясениця-Сільна
    4621288601 с.Уріж
    4621288602 с.Винники
    4621288603 с.Мокряни
    4621288605 с.Підмонастирок
 
Вид цільового призначення земель Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)
 
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено  
код найменування для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб  
01 Землі сільськогосподарського призначення  
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 1,000 0,500      
01.02 Для ведення фермерського господарства 1,000 0,500      
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 1,000 0,500      
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 1,000 0,500      
01.05 Для індивідуального садівництва 1,000 0,500      
01.06 Для колективного садівництва 2,000 1,000      
01.07 Для городництва 1,000 0,500      
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 1,000 0,500      
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1,000 0,500      
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 2,000 1,000      
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 2,000 1,000      
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 2,000 1,000      
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 2,000 1,000      
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2,000 1,000      
02 Землі житлової забудови  
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 2,000 1,000      
02.02 Для колективного житлового будівництва 0,100 0,100      
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,100 0,100      
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 2,000 1,000      
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 6,000 1,000      
02.06 Для колективного гаражного будівництва 6,000 1,000      
02.07 Для іншої житлової забудови  2,000 1,000      
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09, 02.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2,000 1,000      
03 Землі громадської забудови       0,3 0,3 5,0
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 12,000 12,000      
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 12,000 12,000      
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 12,000 12,000      
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 12,000 12,000      
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 12,000 12,000      
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 12,000 12,000      
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 12,000 12,000      
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 12,000 12,000      
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 12,0 12,000      
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 12,000 12,000      
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 12,000 12,000      
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 12,000 12,000      
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  12,000 12,000      
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 12,000 12,000      
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  12,000 12,000      
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000      
04 Землі природно-заповідного фонду  
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 12,000 12,000      
04.02 Для збереження та використання природних заповідників4 12,000 12,000      
04.03 Для збереження та використання національних природних парків 12,000 12,000      
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 12,000 12,000      
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 12,000 12,000      
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 12,000 12,000      
04.07 Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва 12,000 12,000      
04.08 Для збереження та використання заказників 12,000 12,000      
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 12,000 12,000      
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 12,000 12,000      
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 12,000 12,000      
05 Землі іншого природоохоронного призначення  
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
 
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 12,000 12,000      
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 12,000 12,000      
06.03 Для інших оздоровчих цілей 12,000 12,000      
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000      
07 Землі рекреаційного призначення  
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 12,000 12,000      
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 12,000 12,000      
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 12,000 12,000      
07.04 Для колективного дачного будівництва  12,000 12,000      
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000      
08 Землі історико-культурного призначення  
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  12,000 12,000      
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 12,000 12,000      
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 12,000 12,000      
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000      
09 Землі лісогосподарського призначення  
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  0,100 0,100      
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,100 0,100      
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100      
10 Землі водного фонду  
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 12,000 12,000      
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 12,000 12,000      
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 12,000 12,000      
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 12,000 12,000      
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 12,000 12,000      
10.06 Для сінокосіння 12,000 12,000      
10.07 Для рибогосподарських потреб 12,000 12,000      
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 12,000 12,000      
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 12,000 12,000      
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 12,000 12,000      
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 12,000 12,000      
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000      
11 Землі промисловості  
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  12,00 12,00      
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 6,000 6,000      
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 12,000 12,000      
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 12,000 12,000      
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000      
12 Землі транспорту  
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 12,000 12,000      
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  - -      
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  - -      
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 12,000 12,000      
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 12,000 12,000      
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 12,000 12,000      
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 12,000 12,000      
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 12,000 12,000      
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 12,000 12,000      
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000      
13 Землі зв’язку  
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 12,000 12,000      
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 12,000 12,000      
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 12,000 12,000      
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000      
14 Землі енергетики  
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  12,000 12,000      
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 12,000 12,000      
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000      
15 Землі оборони  
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 12,000 12,000      
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії 12,000 12,000      
15.03 Для розміщення та постйної діяльності Держприкордонслужби 12,000 12,000      
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ 12,000 12,000      
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби 12,000 12,000      
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки 12,000 12,000      
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань 12,000 12,000      
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000      
16 Землі запасу 12,000 12,000      
17 Землі резервного фонду 12,000 12,000      
18 Землі загального користування4 12,000 12,000      
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 12,000 12,000      
             
 
 
 
 
 
5. Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності визначені статтями 273, 281-284, 286-287, 289 Податкового кодексу України.
 
6. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 
7. Пільги із сплати податку
Пільги щодо сплати земельного податку та перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначені статтями 281-283 Податкового кодексу України.
 
Додаток 4
                      до рішення  міської ради
                               від  14 липня 2021 року   №450
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1


Пільги встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію
 з 1січня 2022 року
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
 
Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
46   4610300000
4621285901
4621288901
4621288601
4621288602
4621288603
4621288605
місто Борислав
село Попелі
село Ясениця –Сільна
село Уріж
село Винники
село Мокряни
село Підмонастирок
 
Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
 
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування*     100,0  
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти*     100,0  
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги*     100,0  
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій     100,00  
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування*     100,0  
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів*     100,0  
   
 
       
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування*     100,0  
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури     50,0  
           
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки *     100,0  
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування *     100,0  
03.13
 
 
Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування*      100,0  
 
 
03.15
 
 
06
 
 
 
 
06.01
 
06.02
 
06.03
 
06.04
Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови *
 
 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

 
Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів
Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів
Для інших оздоровчих цілей
 
Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
    100,0
 
 
 
 
 
 
 
 
50,0
90,0
 
     90,0
 
 
      50,0
07            
 
Землі рекреаційного  призначення*      
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення     100,0
07.02
 
 
08
 
 
08.01
 
 
08.03
 
 
08.04          
 
                 
Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту
 
Землі історико-культурного призначення
 
Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини* 
 
 
Для іншого історико-культурного призначення*
 
Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду*
        100,0
 
 
 
 
 
100,0
 
 
 
100,0
 
 
100,0
09 Землі лісогосподарського призначення**      
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг      100,0
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення         100,0
10 Землі водного фонду*      
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами     100,0
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами         100,0
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення     100,0
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами         100,0
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів     100,0
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей         100,0
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт     100,0
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд     100,0
 11 Землі промисловості        
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) *          100,0
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
Землі енергетики
     
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії*          100,0
         
  * пільги встановлюються для закладів, установ, організацій, які повністю                  ( частково) утримуються за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади  та комунальних підприємств, які повністю(частково)  утримуються за рахунок коштів  бюджету міської територіальної громади
 
     
  ** пільги встановлюються для комунальних підприємств, які мають у постійному користуванні  лісові землі
 
ПРИМІТКА: надати пільги у розмірі 30 відсотків від нарахованої суми земельного податку фізичним особам-підприємцям  -  платникам земельного податку.
 
     
         
         
         
   _________
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281, 282 і пункту 284.3 статті 284 Податкового кодексу України.

 
Секретар міської ради                                                                         Юрій ХИМИН
 
 

Додаток 5 

                                                                          до рішення  міської ради
                                                                        від  14 липня 2021 року   №450
 
Транспортний податок
 
1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані на території населених пунктів Бориславської міської територіальної громади (надалі - ТГ), згідно з чинним законодавством, власні легкові автомобілі визначені, пунктом 267.1 статті 267 Податкового кодексу України.
 
2. Об'єкт оподаткування
Об'єкт оподаткування визначено пунктом 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.
 
3. База оподаткування
База оподаткування визначена пунктом 267.3 статті 267 Податкового кодексу України.
 
4. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 
5. Ставка податку
Ставка податку визначена у пункті 267.4 статті 267 Податкового кодексу України.
          Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті.
 
6. Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та   порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку , строк та порядок подання звітності визначені  пунктами 267.5-267.8 статті 267 Податкового кодексу України.

 

Додаток 6

                                                                          до рішення  міської ради
                                                                                    від  14 липня 2021 року   №450

                                                                   

                                                                         

Єдиний податок
 
1. Платники податку
Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені пунктом 291.4 статті 291 Податкового Кодексу України.
Не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої  груп суб’єкти господарювання визначені пунктом 291.5 статті 291 Податкового Кодексу України.
 
2. Об’єкт оподаткування
Об’єктом оподаткування є доходи платників єдиного податку, отримані ними від провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком, визначені статтею 292 Податкового Кодексу України.
 
3. Порядок визначення доходів та їх склад
Визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої – другої груп визначено  пунктом 292.1-16 Податкового Кодексу України.
 
4. База оподаткування
База оподаткування визначена статтею 292 Податкового кодексу України.
 
5. Ставки єдиного податку
 
Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки), відповідно до ст.293 Податкового кодексу України.
 
Для першої групи платників єдиного податку –ставка становить  10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Для другої групи платників єдиного податку – ставка становить 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
 
 
6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначено пунктами 295.1- 295.8 статті 295 податкового кодексу України.
 
7. Податковий період
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік, визначений пунктом 294.1 статті 294 Податкового Кодексу України.
 
 
8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
Платники єдиного податку першої – другої груп ведуть облік у порядку та строки, визначені  статтею 296  Податкового Кодексу України.
 
9. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку, порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування, порядок реєстрації та анулювання реєстрації платника єдиного податку, визначені статтями 297,298,299 Податкового кодексу України.
 
10. Відповідальність платника єдиного податку
Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій ( стаття 300 Податкового Кодексу України).

 
 Додаток 7 
                                                                                               до рішення  міської ради
                                                                                               від  14 липня 2021 року   №450
 
Туристичний збір
 
1.Платники збору
 
            Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на території населених пунктів Бориславської міської територіальної громади та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених  статтею 268 Податкового кодексу України.
             Платниками збору не можуть бути особи, які:
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, на території Бориславської міської територіальної громади;
б) особи визначені підпунктом "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
в) особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, що супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;
ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму;
з) взяті на облік як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, а інформація про адресу таких місць зазначена в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи як адреса фактичного місця їх проживання/перебування.
2.Ставка збору
        Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті 268 Податкового Кодексу України, у розмірі 0,2 відсотка - для внутрішнього туризму та 0,2 відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
 
3.База справляння збору
          Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового Кодексу України
 
4.Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)
 
         Згідно з рішенням міської ради справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):
а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;
б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).
        Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:
а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті 268 Податкового Кодексу України, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 статті 268 Податкового Кодексу України;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового Кодексу України, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
в) юридичними особами, які уповноважуються Бориславською міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з міською  радою.
 
Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради .
 
5.Особливості справляння збору
       Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням Бориславської міської ради.
       За один і той самий період перебування платника збору на території Бориславської міської територіальної громади, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.
       Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового  Кодексу України та рішення Бориславської  міської ради.
       У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території Бориславської міської територіальної громади,  сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим  Кодексом порядку (підпункт 268.6.3 пункту 268.6 статті 268 Податкового кодексу України).
 
6. Порядок сплати збору
       Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на підставі рішення Бориславської міської ради.
       Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду, відповідно до підпункту 268.7.1 пункту 268.7 статті 268 Податкового Кодексу України.
 
      Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.
 
7.Базовий податковий (звітний) період
 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу (підпункт 268.7.3  пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу України).
 
8.Відповідальність
            Відповідальність за правильність обчислення, повноту утримання, своєчасність перерахування туристичного збору до бюджету покладається на:
а) адміністрацію готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інших закладів готельного типу;
б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
в) юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з міською радою.
 
9. Контроль
          Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати туристичного збору здійснює ГУ ДПС у Львівській області.
 
 Додаток 8 
                                                                                               до рішення  міської ради
                                                                                               від  14 липня 2021 року   №450
Збір за місця для паркування транспортних засобів
 
1.Платники збору
               Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням Бориславської міської ради, організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках, відповідно до підпункту 268ˡ.1.1 пункту 268ˡ.1 статті 268ˡ  Податкового кодексу України.
              Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням міської ради.
            Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається виконавчим органом міської ради контролюючому органу в порядку, встановленому розділом I  Податкового кодексу України (абзац другий підпункту 268ˡ.1.2 пункту 268ˡ.1 статті 268ˡ Податкового кодексу України).
 
2.Об’єкт і база оподаткування збором
 
           Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради, спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", відповідно до підпункту 268ˡ.2.1 пункту 268ˡ.2 статті 268ˡ ( із змінами, внесеними згідно із Законами № 909-VIII від 24.12.2015, № 344-IX від 05.12.2019) Податкового Кодексу України.
         Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.
 
3.Ставки збору
       Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,015 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, відповідно до пункту 268ˡ.3 статті 268ˡ Податкового кодексу України.
 
4. Порядок обчислення та строки сплати збору
        Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.
         Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.
5.Базовий податковий (звітний) період
          Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу (підпункт 268ˡ.5.3 пункту 268ˡ.5  статті 268ˡ.
 
6. Відповідальність
        Платники збору за паркування транспортних засобів несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання розрахунку збору  до контролюючого органу, правильність обчислення, повноту та своєчасність сплати збору до бюджету у відповідності до Податкового кодексу України.
 
7. Контроль
7.1. Контроль за своєчасністю подання розрахунку та сплатою збору, правильність його обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету здійснюють контролюючі органи.
 
 
.