РІШЕННЯ № 448

Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5,6  до рішення міської ради від 22.12.2020 року №9  „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік” за загальним та спеціальним фондом.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 

14 липня  2021 року Борислав                                №  448   
 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5,6  до рішення міської ради від 22.12.2020 року №9  „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 13544000000  
 (код бюджету)
Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №249 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг», розпорядження Кабінету міністрів України від 09.06.2021 року №619-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 02.07.2021 року №567/0/5-21 «Про розподіл видатків на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки», від 05.07.2021 року №570/0/5-21 «Про виділення субвенції», офіційний висновок фінансового управління від 02.07.2021 року №01-35/305,    беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  12 липня  2021 року №12/1   та листа виконуючої обов’язки начальника фінансового управління, заступника начальника, начальника бюджетного відділу у складі фінансового управління міської ради Лясоти Наталії  від 12 липня 2021 року  №01-35/322, міська  рада
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести  зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 22 грудня  2020 року №9 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:
    1. у підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 13909710 гривень, у тому числі:
обсяг  доходів за загальним  фондом - на суму 13909710 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади в сумі 395149546 гривень, в тому числі обсяг  доходів :
загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 322000680 гривень;
спеціального фонду бюджету   в сумі 73148866 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 66855314 гривень» ;
  1. у підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 13909710 гривень, у тому числі:
за загальним   фондом – на суму 5110151 гривень;
за спеціальним фондом - на суму 8799559 гривень згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади у сумі 399704497 гривень 72 копійки, у тому числі обсяг видатків:
загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 313396209 гривень 72 копійки;
спеціального фонду бюджету   в сумі 86308763 гривні, у тому числі бюджету розвитку в сумі 73115211 гривень.»
  1. Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«1.5) збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади на суму 8799559 гривень за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг  в сумі 669440 гривень,  субвенції з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщина на 2021-2025 роки в сумі 3670874 гривень, перевиконання дохідної частини бюджету Бориславської міської територіальної громади в сумі 4459245 гривень, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), згідно з додатком 2.»
  1. Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів бюджету Бориславської міської територіальної громади у 2021 році згідно з додатком 4.
  2. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації, капітального ремонту  об"єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами  у 2021 році згідно з додатком 5.
  3. Внести зміни до розподілу витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році згідно з додатком 6.
  4. Вважати додатки 1-6  до цього рішення невід'ємною його частиною. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти напершого заступника міського голови Садлівського Романа, заступників міського голови Солоненко Світлану, Гарасимів Роксоляну згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
 
 
 
Міський голова                                                                                     Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 

Додаток 1
до рішення міської ради
 14 липня 2021 року №448
Уточнені доходи бюджету Бориславської міської територіальної громади  на 2021 рік
13544000000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   9155000,00 9155000,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   3873697,00 3873697,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 3853646,00 3853646,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 3767540,00 3 767 540,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 78606,00 78 606,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 7500,00 7 500,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   20051,00 20051,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  20051,00 20051 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 831430,00 831430,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  338847,00 338847,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  338847,00 338847,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами 492583,00 492583,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 9219,00 9219,00 0,00 0,00
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 270590,00 270590,00 0,00 0,00
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 212774,00 212774,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   110620,00 110620,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 30836,00 30836,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 30836,00 30836,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  79784,00 79784,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 79784,00 79784,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 4339253,00 4339253,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 1821200,00 1821200,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   1348000,00 1348000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   252700,00 252700,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   220500,00 220500,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   2518053,00 2518053,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  378600,00 378600,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  2127606,00 2127606,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  11847,00 11847,00
УСЬОГО ДОХОДІВ (без врахування міжбюджетних трансфертів) 9155000,00 9155000,00 0,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти 4754710,00 4754710,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 4754710,00 4754710,00 0,00 0,00
41030000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  1081336,00 1081336,00 0,00 0,00
41035200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг 1081336,00 1081336,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3673374,00 3673374,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 3673374,00 3673374,00 0,00 0,00
Разом доходів 13909710,00 13909710,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                   Юрій ХИМИН
Додаток 2
до рішення міської ради
14 липня  2021 року №448
Фінансування бюджету Бориславської міської територіальної громади  на 2021 рік
13544000000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -8799559,00 8799559,00 8799559,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -8799559,00 8799559,00 8799559,00
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -8 799 559,00 8 799 559,00 8 799 559,00
Х  Загальне фінансування 
Фінансування за типом боргового зобов"язання
600000 Фінансування за активними операціями  0,00 -8799559,00 8799559,00 8799559,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -8799559,00 8799559,00 8799559,00
602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -8 799 559,00 8 799 559,00 8 799 559,00
Х Загальне фінансування 0,00 -8 799 559,00 8 799 559,00 8 799 559,00
Секретар міської ради                                   Юрій ХИМИН             
Додаток 6
до рішення міської ради
 14 липня 2021 року  №448
Розподіл витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році.
13544000000
( код бюджету) грн
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/ регіональної програми Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  538997,00 401231,00 137766,00 137766,00
0210000 Відповідальний виконавець : Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0216083 6083 0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних , та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа Програма забезпечення житлом дітей сиріт , дітей , позбавлених батьківського піклування  та осіб з їх числа у Бориславській міській територіальній громаді  на 2021-2025 роки Рішення міської ради від 20.04.2021 року №249 76000,00 0,00 76000,00 76000,00
0217390 7390 0490 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бориславської міської територіальної громади  на 2021 рік Рішення міської ради від 30.03.2021 року №176 238023,00 176257,00 61766,00 61766,00
0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 49900,00 49900,00 0,00 0,00
0217693 7693 0490 Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бориславської міської територіальної громади  на 2021 рік Рішення міської ради від 30.03.2021 року №176 175074,00 175074,00 0,00 0,00
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 1271165,00 0,00 1271165,00 1271165,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бориславської міської територіальної громади  на 2021 рік Рішення міської ради від 30.03.2021 року №176 1271165,00 0,00 1271165,00 1271165,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 639900,00 89900,00 550000,00 550000,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1014070 4070 0823 Фінансова підтримка кіноматографії Програма розвитку культури в Бориславській територіальній громаді на 2021 рік Рішення міської ради від 27.05.2021 року №324 40000,00 40000,00 0,00 0,00
1015011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма розвитку фізичної культури і спорту "Борислав спортивний" на 2021 рік Рішення міської ради від 30.03.2021 року №182 49900,00 49900,00 0,00 0,00
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів  культури Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бориславської міської територіальної громади  на 2021 рік Рішення міської ради від 30.03.2021 року №176 375000,00 0,00 375000,00 375000,00
1017670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бориславської міської територіальної громади  на 2021 рік Рішення міської ради від 30.03.2021 року №176 175000,00 0,00 175000,00 175000,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 3800314,00 1300000,00 2500314,00 2500314,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади  та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) Програма з відшкодування різниці в тарифах за послуги з водопостачання та водовідведення між затвердженими тарифами та фактичними витратами для населення на 2021 рік для КП "Вододар" Рішення міської ради від 30 березня 2021 року №175 800000,00 800000,00 0,00 0,00
1216071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади  та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)  Програми з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги централізованого опалення між затвердженими тарифами та фактичними витратами на 2021 рік КП «Бориславтеплоенерго» Рішення міської ради від 30.03.2021 року №174 500000,00 500000,00 0,00 0,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бориславської міської територіальної громади  на 2021 рік Рішення міської ради від 30.03.2021 року №176 436440,00 0,00 436440,00 436440,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма фінансування робіт , пов'язаниз з капітальним та поточним ремонтом доріг Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік Рішення міської ради від 21 січня 2021 року №56 1988874,00 0,00 1988874,00 1988874,00
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Програма фінансової підтримки та збереження майна комунальних підприємств на 2021 рік Рішення міської ради від 21 січня 2021 року №57 75000,00 0,00 75000,00 75000,00
3100000 Головний розпорядник коштів - Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради 30000,00 30000,00 0,00 0,00
3110000 Відповідальний виконавець: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
3117693 7693 0490 Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю 30000,00 30000,00 0,00 0,00
х х х Усього х х 5640476,00 1731231,00 3909245,00 3909245,00
Секретар міської ради                                   Юрій ХИМИН