РІШЕННЯ № 939

Про внесення змін  до пп.1 та пп.2 п.1  рішення міської ради від 23.12.2021 року №755  «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік» за  загальним та спеціальним фондом та в додатки 1,2,3,4,6 до нього.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
20 березня 2022 року Борислав                                   №939
 
Про внесення змін  до пп.1 та пп.2 п.1  рішення міської ради від 23.12.2021 року №755  «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік» за  загальним та спеціальним фондом та в додатки 1,2,3,4,6 до нього.
 
 13544000000  
 (код бюджету)
Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Львівської обласної ради від 16 лютого 2022 року №350 «Про внесення змін до комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки», беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  20 березня 2022 року №22/1  та листа начальника фінансового управління міської ради Петріва Юрія  від 10 березня  2022 року  №01-35/114, міська  рада
 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести  зміни до пп.1 та 2 п.1  рішення міської ради від 23 грудня  2021 року №755 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме:
    1. у підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 68840 гривень, у тому числі:
обсяг доходів за спеціальним фондом – 68840 гривень згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади в сумі 384293640 гривень, в тому числі обсяг  доходів :
загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 325729763 гривні;
спеціального фонду бюджету   в сумі 58563877 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 48537318 гривень» ;
  1. у підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 68840 гривень, у тому числі:
за загальним фондом зменшити обсяг видатків на суму  36160 гривень;
за спеціальним фондом збільшити обсяг видатків на суму 105000 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади у сумі 395353164 гривень, у тому числі обсяг видатків:
загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 333313808 гривень 17 копійок;
спеціального фонду бюджету в сумі 62039355 гривень 83 копійок, у тому числі бюджету розвитку в сумі 51843649 гривень 55 копійок.»
  1. Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 7 , а саме :
«збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади  на суму 36160 гривень, джерелом покриття якого визначити кошти які передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок зменшення резервного фонду,  згідно з додатком 2.»
 
  1. Внести зміни до:
обсягів міжбюджетних трансфертів на  2022 рік згідно з додатком 4 ;
розподілу витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році згідно з додатком 5.
 
3. Взяти до уваги, що кошти:
 в сумі 105000 гривень, спрямувати на придбання та встановлення програмно-апаратних комплексів, кінцевого обладнання та сучасних сигнально-гучномовних пристроїв для сповіщення (закупівля обладнання, устаткування, матеріалів, робіт та послуг);
 
4.Вважати додатки 1-5 до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа,  заступника міського голови Солоненко Світлану та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
 
 
Міський голова                                                                                       Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 
Додаток 1
до рішення міської ради
20 березня  2022 року №939
Уточнені доходи бюджету Бориславської міської територіальної громади  на 2022 рік
13544000000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 68840,00 0,00 68840,00 68840,00
41000000 Від органів державного управління 68840,00 0,00 68840,00 68840,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 68840,00 0,00 68840,00 68840,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 68840,00 0,00 68840,00 68840,00
Разом доходів 68840,00 0,00 68840,00 68840,00
Секретар міської ради                                   Юрій ХИМИН
 
Додаток 2
до рішення міської ради
20 березня 2022 року №939
Уточнене фінансування бюджету Бориславської міської територіальної громади  на 2022 рік
13544000000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -36 160,00 36 160,00 36 160,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 0,00 0,00 0,00
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -36 160,00 36 160,00 36 160,00
Х  Загальне фінансування 
Фінансування за типом боргового зобов"язання
600000 Фінансування за активними операціями  0,00 -36 160,00 36 160,00 36 160,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 0,00 0,00 0,00
602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -36 160,00 36 160,00 36 160,00
Х Загальне фінансування 0,00 -36 160,00 36 160,00 36 160,00
Секретар міської ради                                   Юрій ХИМИН             
 
Додаток  3
до рішення міської ради
20 березня  2022 року №939
Уточнений розподіл видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік
13544000000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105000,00 105000,00 0,00 0,00 0,00 105000,00 105000,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0218100 8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105000,00 105000,00 0,00 0,00 0,00 105000,00 105000,00
0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105000,00 105000,00 0,00 0,00 0,00 105000,00 105000,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради -36160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36160,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3718700 8700 Резервний фонд -36160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36160,00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -36160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36160,00
х х х Усього -36160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105000,00 105000,00 0,00 0,00 0,00 105000,00 68840,00
Секретар міської ради Юрій ХИМИН
 
Додаток 5
до рішення міської ради
20 березня 2022 року  №939
Уточнений розподіл витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році.
13544000000
( код бюджету) грн
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/ регіональної програми Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  36160,00 0,00 36160,00 36160,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки Бориславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки Рішення міської ради від 11 лютого  2021 р. № 100 36160,00 0,00 36160,00 36160,00
х х х Усього х х 36160,00 0,00 36160,00 36160,00
Секретар міської ради                                                       Юрій ХИМИН