РІШЕННЯ № 1015

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Бориславтеплоенерго» Бориславської міської ради, збільшення його статутного капіталу та затвердження Статуту комунального підприємства «Бориславтеплоенерго» Бориславської міської ради  в новій редакції

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
02 серпня 2022 року Борислав №1015
 
Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Бориславтеплоенерго» Бориславської міської ради, збільшення його статутного капіталу та затвердження Статуту комунального підприємства «Бориславтеплоенерго» Бориславської міської ради  в новій редакції
 
Відповідно до ст.17, п.30 ч.1ст 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.78 Господарського кодексу України, ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», беручи до уваги рішення постійної  комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи  від 28.07.2022 р. №22/1 та звернення  комунального підприємства «Бориславтеплоенерго» від 18.07.2022 р. №429, міська рада
            В И Р І Ш И Л А:
  1. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Бориславтеплоенерго» Бориславської міської ради, а саме:
      збільшити статутний капітал комунального підприємства «Бориславтеплоенерго» Бориславської міської ради на суму 2 482 780,00 грн., (два мільйони чотириста  вісімдесят дві тисячі сімсот вісімдесят  гривень) та визначити його в  розмірі  18 828 227, 97 грн. (вісімнадцять мільйонів вісімсот двадцять вісім тисяч двісті двадцять сім гривень 97коп), з яких 12 346 605 гривень складають грошові кошти, а 6481622,97 гривень складає майно.
 
2. Доповнити  пункт 2.2 Статуту рядками наступного змісту:
- послуга з абонентського обслуговування;
- оренда нежитлових приміщень, утримання обладнання, послуга сервітуту;
- інші види не заборонені законодавством.
 
3. Затвердити Статут комунального підприємства «Бориславтеплоенерго» Бориславської міської ради  у  новій редакції, що додається.
 
4. Комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» Бориславської міської ради (Дубас Богдан) здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в новій редакції.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа, постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи  (Тарновецький Ігор)
 
 Міський голова                                                                                        Ігор ЯВОРСЬКИЙ