РІШЕННЯ № 1018

Про затвердження програми інформатизації „Цифровий Борислав” на 2022-2024 роки

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
02 серпня 2022 року Борислав №1018            
 
Про затвердження програми
інформатизації „Цифровий Борислав”
на 2022-2024 роки
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про Національну програму інформатизації” (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки”, Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років,  Стратегii розвитку Бориславськоi міської територiальної громади на 2022-2021 роки та Плану заходiв з реалізації у 2022-2024 роках Стратегii розвитку Бориславської міської територiальної громади на 2022-2027 poки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 року №763, листа Львівської обласної військової адміністрації від 20.06.2022 року № 5/39-5923/0/2-22/8-37.2, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення регуляторної політики від 26.07.2022 р.  №26/5, доручення міського голови від 25.07.2022 року №31 та для сприяння впровадження сучасних інформаційних технологій в усі сфері життєдіяльності громади, підвищення ефективності виконання завдань і функцій місцевого самоврядування, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму інформатизації „Цифровий Борислав” на 2022-2024 роки (далі – Програма), що додається.
 
2. Виконавчим органам Бориславської міської ради, комунальним підприємствам міста здійснювати організацію виконання заходів відповідно до п.1 цього рішення.
 
3. Фінансовому управлінню міської ради (Юрій Петрів) при формуванні міського бюджету передбачати кошти на виконання програми інформатизації „Цифровий Борислав” на 2022-2024 роки та здійснювати фінансування в межах кошторисних призначень відповідно до п.1 цього рішення.
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Солоненко Світлану, Гарасимів Роксоляну, Садлівського Романа, секретаря міської ради Химина Юрія, керуючого справами виконкому Кобилецького Ігоря та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  (Зелінський Руслан).

 

    Міський голова                                                                                         Ігор ЯВОРСЬКИЙ

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                           рішення міської ради
                                                                                          від 02.08. 2022 р. №1018
 
 
Програма інформатизації „Цифровий Борислав” на 2022-2024 роки
 
 І. ВСТУП
Інформатизація, цифрові трансформації і цифровізація — одні з визначальних тенденцій розвитку суспільства та кращих механізмів управління, розширюють доступ до охорони здоров’я, освіти, банківської справи, підвищують якість надання публічних послуг. Пандемія COVID-19 довела важливість та потрібність цифрових технологій. При системному підході цифрові технології будуть стимулювати розвиток відкритого інформаційного суспільства як одного з істотних чинників розвитку демократії, забезпечуватимуть більшу прозорість влади та ефективніше електронне урядування, сприятимуть економічному зростанню, створенню робочих місць, підвищенню продуктивності, що обов’язково призведе до підвищення якості життя громадян України.
Перехід до цифрових технологій та розв’язання існуючих проблем інформатизації, цифрових трансформацій і цифровізації Бориславської міської територіальної громади можуть бути здійснені завдяки розробленню та реалізації місцевих програм інформатизації.
Програма інформатизації „Цифровий Борислав” на 2022 – 2024 роки визначає основні засади реалізації місцевої політики у сфері інформатизації, цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Відповідно до чинного законодавства Програма розроблена як складова Регіональної програми інформатизації «Цифрова Львівщина» на 2022 – 2024 роки та визначає комплекс пріоритетних завдань щодо інформаційного, організаційно-технічного,  нормативно-правового забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування та стосовно соціально-економічного розвитку шляхом впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери життєдіяльності Бориславської громади.
Програма повністю узгоджується з Стратегією розвитку Львівської області на період до 2027 і забезпечує досягнення:
стратегічної цілі 2 «Якість життя», оперативної цілі 2.2 «Освічені громади» в частині Завдання 2.3.1. «Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг»;
стратегічної цілі 3 «Збалансований просторовий розвиток», оперативної цілі 3.1 «Розвиток інфраструктури територіальних громад» в частині Завдання 3.1.1. «Забезпечення якісними адміністративними послугами в ТГ» та Завдання 3.1.3. «Організація просторового планування територій», оперативної цілі 3.2 «Дорожньо-транспортна, логістична, транскордонна та інформаційно-комунікаційна інфраструктура» в частині завдання 3.2.4. «Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури громад»;
стратегічної цілі 5 «Туристична привабливість», оперативної цілі 5.1 «Підвищення атракційності та інфраструктурного забезпечення туризму, курортів, оздоровлення, спорту та рекреації» в частині Завдання 5.1.1. «Збереження природничої та історико-культурної спадщини»;
та Стратегiєю розвитку Бориславськоi міської територiальної громади на період до 2027 року і забезпечує досягнення :
стратегічна ціль 2 «Підвищення якості життя», операційна ціль 2.6. «Розвиток системи надання якісних послуг».
Основна увага в Програмі приділяється створенню та впровадженню взаємно інтегрованих проєктів, які дозволять сформувати єдину сучасну інформаційно-цифрову інфраструктуру громади, яка може працювати із різними системами інформаційно-цифрової інфраструктури окремих підрозділів, територіальних об’єднань та органів місцевого самоврядування  та забезпечить  реалізацію державної, регіональної та місцевої політики: у сферах інформатизації, цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства; у сфері розвитку цифрових навичок мешканців та працівників місцевого самоврядування; у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів; у сфері надання електронних та адміністративних послуг.
 
 
ІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
 
Програма інформатизації „Цифровий Борислав” на 2022 – 2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану», „Про Національну програму інформатизації”, „Про електронні довірчі послуги”, „Про інформацію”, „Про захист персональних даних”, Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом України „Про Концепцію Національної програми інформатизації” (зі змінами), Бюджетного кодексу України; постанов Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 „Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану” (зі змінами), від 11.03.22 № 252 „Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану”, від 12.04.2000 № 644 „Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проєкту інформатизації” (зі змінами), від 12.06.2019 № 493 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади”, від 05.08.2020 № 695 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки”, від 30.01.2019 № 56 „Деякі питання цифрового розвитку”; розпоряджень Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 №54-р „Про затвердження державних замовників регіональних програм і проєктів інформатизації”, від 15.05.2013 № 386-р „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні”, від 16.11.2016 № 918-р „Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні”, від 17.01.2018 № 67-р „Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації”; Стратегії регіонального розвитку Львівської області на 2021 – 2027 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 20.12.2019 № 1242. Регіональної програми інформатизації „Цифрова Львівщина” на 2022 – 2024 роки від 23.12.2022 № 333, Стратегії розвитку Бориславської міської територіальної громади на 2022-2027 роки.
Програма також враховує положення щодо напрямів публічної політики в Україні відповідно до законів України „Про доступ до публічної інформації”, „Про публічні закупівлі”, „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, Указу Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 „Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”,  постанови Верховної Ради України від 31.03.2016 № 1073-VIII „Про Рекомендації парламентських слухань на тему: „Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України”, постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 „Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (зі змінами), від 12.06.2020 № 471 „Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р „Деякі питання реформування державного управління України”.
Програма позиціонується як стратегічний документ місцевого рівня, тому її реалізація вимагає зосередження фінансових, фізичних та людських ресурсів. Очікується, що всі зусилля буде спрямовано на успішну реалізацію завдань і заходів, передбачених Програмою. Таким чином, зосередження та належна координація наявних фінансових ресурсів, залучених із надходжень місцевого рівня, державного бюджету, коштів донорів та з приватних джерел, дасть змогу забезпечити досягнення цілей, визначених у Програмі.
 
 
ІІІ. СТАН, ПРОБЛЕМИ І МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
 
 
Одним із трендів на даний час є активне впровадження в діяльність органів місцевого самоврядування елементів системи цифрового урядування. Відтак, успішність реформи децентралізації влади має бути закріплена розширенням дієвості територіальної громади на різних рівнях: у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, енергетики, громадського транспорту, питаннях громадської безпеки тощо за рахунок посилення їх цифрової спроможності. Мова йде про впровадження нових, цифрових процесів та сучасних технологічних рішень, поширення мережевих комунікацій, оволодіння цифровими інструментами.
Позитивними сторонами цифровізації територіальної громади є:
1) широке використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення необхідного рівня ефективності та результативності;
2) можливість прийняття ефективних управлінських рішень;
3) зменшення корупційних ризиків на всіх рівнях і за всіма напрямами;
4) зростання рівня цифрової грамотності населення громади;
4) процес контролю і прозорості.
Посилення цифрової спроможності територіальної громади – це процес створення електронних сервісів для більш ефективних управлінських рішень та надання якісних послуг в середині громади.
„Цифрову” громаду складають громадяни, які розуміють важливість впровадження цифрових технологій та інновацій, що полегшуватимуть життя та покращуватимуть і розвиватимуть громаду. Це постійний діалог між органами влади і мешканцями, який допомагає визначати пріоритети розвитку та вирішувати проблеми. А цифрові технології та інструменти роблять вказаний процес простішим та доступнішим.
Рівень використання цифрових технологій стає безпосереднім чинником впливу на підвищення ефективності місцевого самоврядування, конкурентоспроможності та економічного розвитку громади.
Основними проблемами розвитку інформатизації в громаді є:
нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до комп’ютерних і телекомунікаційних засобів, поглиблення «цифрової нерівності» між окремими місцевостями, галузями економіки та різними верствами населення;
істотний дисбаланс у розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури і ступеня інтеграції цієї інфраструктури у основні ділові процеси громади;
нерозвиненість місцевих цифрових послуг для громадян і організацій;
низький рівень цифрової грамотності і готовності населення до використання інформаційно-комунікаційних технологій.
 
 
ІV. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ГРОМАДИ
 
Метою Програми є покращення ефективності управління та підвищення рівня якості життя в громаді, підвищення рівня доступності цифрових сервісів і послуг для громадян, усунення людського фактору та корупційних ризиків в наданні публічних послуг та формування безпечного інформаційного середовища на базі сучасних цифрових технологій. Сприяння соціально-економічному розвитку громади шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності громади, створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури.
Головне завдання Програми – проведення цифровізації, інформатизації та цифрової трансформації в актуальних напрямках та сферах, які відповідають потребам мешканців та соціально-економічному розвитку Бориславської міської те6риторіальної громади
 Пріоритетними напрямами Програми є:
1. Нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення програми інформатизації:
                 розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій щодо організації виконання завдань Програми; створення, впровадження та адміністрування інформаційних систем і програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем; організації цифрових робочих місць посадових осіб; організації захисту інформаційної інфраструктури;
                 проведення науково-практичних конференцій, місцевих семінарів, круглих столів, відеоконференцій за участю керівників органів влади, науковців, представників громадських організацій та бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо;
                 організація навчання фахівців органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань цифрових навичок та компетенцій в частині використання цифрових інструментів в управлінській діяльності.
 
2. Розвиток цифрової інфраструктури громади:
                 розвиток та поширення широкосмугової мультисервісної інфраструктури (мережі) на всій території громади;
                 забезпечення покриття мережею Інтернет об’єктів соціальної інфраструктури та об’єктів, що надають публічні сервіси та послуги на території громади;
                 співпраця з міжнародними організаціями, донорами, фондами розвитку тощо у сфері розвитку та покращення цифрової інфраструктури громади.
 
3. Інформатизація публічного управління в громаді:
                 вдосконалення цифрової інфраструктури в органах  публічної влади громади;
                 придбання засобів інформатизації для органів управління територіальної громади;
                 розширення системи електронного документообігу в органах управління територіальної громади;
                 навчання суб’єктів всіх форм власності щодо роботи з новими цифровими сервісами та послугами;
                 реінжиніринг публічних послуг, суб’єктами надання яких є публічні органи територіальної громади;
                 наближення центрів надання адміністративних послуг до мешканців;
                 підвищення рівня якості обслуговування в ЦНАПі;
                 розвиток та підтримка веб-порталів органів публічної влади громади;
                 підвищення захисту веб-порталів органів публічної влади громади;
                 застосування цифрових рішень для створення без бар’єрного простору;
                 розвиток інструментів е-демократії та їх застосування органами публічної влади громади;
                 активізація роботи з відкритими даними в територіальній громаді;
                 підвищення прозорості роботи органів публічної влади шляхом використання цифрових інструментів;
                 використання цифрових інструментів з метою покращення виконання інших функцій в сфері управління персоналом в органах публічної влади;
                 забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах та об’єктах інформаційної діяльності;
              створення спеціально атестованих приміщень для проведення нарад щодо інформації з обмеженим доступом;
                 розвиток цифрових навичок посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі щодо кібергігієни.
 
4. Інформатизація сфер життєдіяльності Бориславської міської те6риторіальної громади
Охорона здоров’я:
              інформатизація медичних установ та забезпечення їх достатнім рівнем цифрових інструментів для надання якісних послуг населенню;
              навчання працівників медичної галузі цифровим навичкам та вмінню працювати з цифровими системами;
              розвиток Медичних Інформаційних Систем (МІС), які використовуються в медичних закладах громади;
              розвиток та впровадження цифрових рішень для підвищення прозорості в сфері охорони здоров’я;
              участь в обласній програмі розвитку телемедицини.
 
 
Культура:
              забезпечення рівного доступу до культурного фонду громади шляхом його оцифрування та оприлюднення на цифрових майданчиках;
              захист культурного фонду шляхом оцифрування;
              впровадження цифрових рішень для покращення культурної освіти мешканців, в тому числі задля цілей патріотичного виховання;
              впровадження цифрових рішень задля підвищення рівня споживання національного та локального культурного продукту, його популяризації;
              використання цифрових рішень в досягненні інших цілей, які будуть визначені в стратегії розвитку сфери культури області.
Транспортні перевезення:
              висвітлення руху транспорту громади в різних інформаційних системах;
Розвиток цифрових навичок мешканців області:
              популяризація порталу „Дія.Цифрова освіта” серед мешканців, як інструменту самоосвіти;
              використання наявної в області соціальної інфраструктури для проведення семінарів, тренінгів, гуртків з метою поліпшення цифрових навичок мешканців.
 
V. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
 
Місцева програма інформатизації формується як складова частина Регіональної програми інформатизації „Цифрова Львівщина” на 2022-2024 роки і спрямовується на раціональне використання науково-технічного та промислового потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів для створення сучасної  інформаційної  інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку територіальної громади.
Реалізація Програми здійснюватиметься із дотриманням таких основних принципів:
  узгодженість пріоритетів інформатизації з основними напрямами програм соціально-економічного розвитку громади,  області та України в цілому;
                 координація з розробленими і такими, що реалізуються, державними, міжгалузевими, галузевими програмами інформатизації щодо цілей, етапів, ресурсів і об’єктів робіт;
                 спадковість, поступовість і безперервність при реалізації завдань Програми на наступні роки;
                 випереджаючий розвиток нормативно-правової бази регулювання відносин учасників створення, розповсюдження і використання інформаційних продуктів і послуг;
                 створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань Програми інформатизації;
                 моніторинг та оцінювання виконання завдань;
                 перерозподіл та концентрація ресурсів на користь найбільш результативних напрямів інформатизації, цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом Бориславської міської територіальної громади, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, відповідно до Паспорта  місцевої програми інформатизації „Цифровий Борислав” на 2022-2024 роки, згідно з додатком1. 
 Обсяг коштів визначається щорічно при формуванні бюджету Бориславської міської територіальної громади на відповідний період.
 
 
VI. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
 
 
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми інформатизації „Цифровий Борислав” на 2022-2024 роки здійснюють відповідальні виконавці, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головні розпорядники коштів, згідно з додатком 2 до цієї Програми .
 
 
VІI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ
 
 
Успішна реалізація заходів Програми буде мати безпосередній позитивний вплив як на загальний соціально-економічний розвиток громади, так і на його конкретні аспекти, зокрема:
                 забезпечення доступу громадян і бізнесу до якісних та зручних публічних послуг без корупційних ризиків;
                 розвиток інформаційно-телекомунікаційного середовища та цифрової інфраструктури громади;
              формування безпечного інформаційного середовища на базі сучасних цифрових технологій;
              розширення доступу та можливостей людей для безпечного та ефективного використання Інтернету як для особистого розвитку, так і для ведення власної справи шляхом покращення цифрових навичок;
              отримання громадянами якісно нового рівня послуг у сферах освіти, охорони здоров’я, пасажирських перевезень тощо;
              розвиток і впровадження актуальних європейських норм і стандартів інформатизації у всіх сферах життєдіяльності громади;
              покращення загального інвестиційно-економічного фону громади;
              сприяння інтеграції громади в сучасне цифрове та інноваційне суспільство.
Виконання заходів Програми має забезпечити:
              розширення мережі широкосмугового доступу до Інтернету;
              впровадження систем захисту інформації згідно з чинним законодавством та діючими європейськими стандартами;
              використання ліцензійного програмного забезпечення з актуальною підтримкою та оновленнями на сучасних технічних і апаратних засобах, зданих повноцінно та оперативно вирішувати покладені на них задачі в органах публічної влади та об’єктах соціальної інфраструктури;
              створення єдиного безпечного цифрового інформаційно-культурного простору для задоволення потреб жителів та гостей громади;
              впровадження у діяльність органів влади, відомств, організацій сучасних засобів та методів збирання, накопичення, оброблення і використання інформації, необхідної для задоволення соціальних та інформаційних потреб населення, а також прийняття обґрунтованих рішень на всіх рівнях системи управління громади;
              підвищення цифрової грамотності та культури населення;
              реалізацію проєктів на базі цифрових технологій в сфері освіти, охорони здоров’я, пасажирських перевезень та культури;
              впровадження та удосконалення систем електронного документообігу.
 
 
Секретар міської ради                                                                                     Юрій ХИМИН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до програми інформатизації
 „Цифровий Борислав” на 2022-2024 роки
 
 
Паспорт програми
інформатизації „Цифровий Борислав” на 2022-2024 роки
 
 
1. Ініціатор розроблення програми: виконавчий комітет Бориславської міської ради:
 
2. Дата, номер документа про затвердження програми:  рішення Бориславської міської ради  від 02.08.2022 року №1018
 
3. Розробник програми: загальний відділ виконавчого комітету Бориславської міської ради.
 
4. Відповідальний виконавець програми: головні розпорядники коштів.
 
5. Учасники програми: виконавчий комітет, головні розпорядники коштів, комунальні підприємства.
 6. Термін реалізації програми: 2022-2024 роки.
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми :  376 000 грн., в тому числі: 2022 рік – 139 850 грн., 2023-2024 роки – 236 150 грн.
 
 
                
Секретар міської ради                                                                                  Юрій Химин
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
до програми інформатизації
 „Цифровий Борислав” на 2022-2024 роки
 
 ЗАХОДИ
до програми інформатизації „Цифровий Борислав” на 2022-2024 роки
 
№ з/п  
Зміст заходу
 
Виконавці
Обсяги фінансування (грн.)
1 Розробка нормативно-правових та організаційно-технічних документів з питань організації виконання Програми Головні розпорядники коштів (управління, служби та відділи міської ради)
 
У межах кошторисних призначень
2 Організація семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій з проблем інформатизації та становлення інформаційного суспільства в громаді з метою залучення широкого кола фахівців та вивчення кращого досвіду розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій.
 
Виконавчий комітет (відділ розвитку міста, відділ внутрішньої політики) У межах кошторисних призначень
3. Забезпечення покриття мережею Інтернет об’єктів соціальної інфраструктури та об’єктів, що надають публічні сервіси та послуги на території громади Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту, КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
 
У межах кошторисних призначень
5 Співпраця з міжнародними організаціями, донорами, фондами розвитку тощо у сфері розвитку та покращення цифрової інфраструктури громади Виконавчий комітет (відділ внутрішньої політики, відділ економіки та торгівлі, відділ розвитку міста)
 
У межах кошторисних призначень
6 Вдосконалення цифрової інфраструктури в органах публічної влади територіальної громади Головні розпорядники коштів (управління, служби та відділи міської ради)
 
У межах кошторисних призначень
7 Придбання конструкцій та електронного обладнання для облаштування велосипедних парковок Управління житлово-комунального господарства, КП «Еко-місто»
 
У межах кошторисних призначень
9
 
Придбання комп’ютерної техніки, засобів інформатизації для територіальної громади Головні розпорядники коштів (управління, служби та відділи міської ради)
 
У межах кошторисних призначень
10 Запровадження системи електронного документообігу в Бориславській територіальній громаді та підключення до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади на умовах співфінансування
 
Головні розпорядники коштів (управління, служби та відділи міської ради), комунальні підприємства
 
376  000
11 Навчання суб’єктів господарювання всіх форм власності щодо роботи з новими цифровими сервісами та послугами на території громади Головні розпорядники коштів (управління, служби та відділи міської ради)
 
У межах кошторисних призначень
12 Реінжиніринг публічних послуг, суб’єктом надання яких є територіальна громада Головні розпорядники коштів (управління, служби та відділи міської ради)
 
У межах кошторисних призначень
14 Підвищення рівня якості обслуговування в центрах надання адміністративних послуг Виконавчий комітет (відділ надання адміністративних послуг)
 
У межах кошторисних призначень
15 Розвиток та підтримка вебпорталів, підвищення їх захисту Виконавчий комітет (відділ внутрішньої політики), головні розпорядники коштів, комунальні підприємства
 
У межах кошторисних призначень
16 Застосування цифрових рішень для створення безбар’єрного простору Управління житлово-комунального господарства,  управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури
 
У межах кошторисних призначень
18 Розвиток інструментів е-демократії та їх застосування органами влади громади Виконавчий комітет (відділ внутрішньої політики)
 
У межах кошторисних призначень
20 Забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах та об’єктах інформаційної діяльності Головні розпорядники коштів (управління, служби та відділи міської ради)
 
У межах кошторисних призначень
21 Розвиток цифрових навичок публічних службовців, в тому числі щодо кібергігієни Головні розпорядники коштів (управління, служби та відділи міської ради)
 
У межах кошторисних призначень
22 Участь у спільних проєктах (програмах), спрямованих на розвиток е-урядування, з українськими, міжнародними громадськими організаціями й фондами Виконавчий комітет (відділ внутрішньої політики, відділ розвитку міста, відділ економіки та торгівлі)
 
У межах кошторисних призначень
23 Інформатизація медичних установ та забезпечення їх достатнім рівнем цифрових інструментів для надання якісних послуг населенню
 
 КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” У межах кошторисних призначень
24 Навчання працівників медичної галузі цифровим навичкам та вмінню працювати з цифровими системами  КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
 
У межах кошторисних призначень
25 Впровадження медичних Інформаційних Систем (МІС), які використовуються в медичних закладах громади
 
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” У межах кошторисних призначень
26 Розвиток та впровадження цифрових рішень для підвищення прозорості в сфері медицини КНП
„Центральна міська лікарня м.Борислава”
 
У межах кошторисних призначень
27 Участь у розробці та затвердженні програми розвитку телемедицини  КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
 
У межах кошторисних призначень
28 Забезпечення рівного доступу до культурного фонду громади шляхом його оцифрування та оприлюднення на цифрових майданчиках Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту У межах кошторисних призначень
30 Впровадження цифрових рішень для покращення культурної освіти мешканців, в тому числі задля цілей патріотичного виховання Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту, відділ освіти
 
У межах кошторисних призначень
31 Впровадження цифрових рішень задля підвищення рівня споживання національного та локального культурного продукту, його популяризації
 
Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту У межах кошторисних призначень
32 Цифровізація та інформатизація установ культури Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту У межах кошторисних призначень
 
33 Висвітлення руху транспорту громади в різних інформаційних системах Виконавчий комітет (відділ економіки та торгівлі) У межах кошторисних призначень
 
34 Популяризація порталу „Дія.Цифрова освіта” серед мешканців, як інструменту самоосвіти
 
Відділ освіти У межах кошторисних призначень
  ВСЬОГО   376 000
   
 
       Секретар міської ради                                                                                 Юрій ХИМИН