РІШЕННЯ № 1918

Про внесення змін в додатки 1,2,3,5 до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
  27 червня 2019 року Борислав                               № 1918 
 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,5 до
рішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 

Відповідно пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації  від 29 травня 2019 року №549/0/5-19 «Про виділення коштів», від 04 червня 2019 року №569/0/5-19 «Про виділення субвенції»  ,  беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 27 червня 2019 року №74/1 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.І.Петріва від 06 червня  2019 року  №01-35/438 міська рада

 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», а саме:

         1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 1025837 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом на суму 671837 гривень, за спеціальним фондом на суму 354000 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі                      379767783 гривень , в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 347956167 гривень;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 31811616 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 27057353 гривень» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 1025837 гривень, у тому числі за спеціальним фондом збільшити на суму 1025837 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 380046242 гривень, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 343982112 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 36064130  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   29968330 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Збільшити профіцит по загальному фонду міського бюджету міста Борислава на суму 671837 гривень за рахунок передачі коштів (субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду)  в сумі 671837 гривень. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 671837 гривень , джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 671837 гривень »
1.3) Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
2. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об’єктами у 2019 році згідно з додатком 4.
 
3. Вважати додатки 1-4  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                  І.Р.Яворський
 

Додаток 1
до рішення міської ради
                 27 червня  2019 року №1918
Уточнені доходи міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
грн
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 1025837,00 671837,00 354000,00 354000,00
41000000 Від органів державного управління 1025837,00 671837,00 354000,00 354000,00
41030000 Субвенції  1025837,00 671837,00 354000,00 354000,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1025837,00 671837,00 354000,00 354000,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 354000,00 0,00 354000,00 354000,00
41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 671837,00 671837,00 0,00 0,00
Разом доходів 1025837,00 671837,00 354000,00 354000,00
Секретар міської ради                                                                      Ю.М.Химин


 

Додаток 2
до рішення міської ради
   27 червня 2019 року №1918
Уточнене фінансування міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -671837,00 671837,00 671837,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -671837,00 671837,00 671837,00
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -671 837,00 671 837,00 671 837,00
600000 Фінансування за активними операціями  0,00 -671837,00 671837,00 671837,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -671837,00 671837,00 671837,00
602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -671 837,00 671 837,00 671 837,00
Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                           Ю.М.Химин

 

Додаток 3
до рішення міської ради
   27 червня  2019 року №1918
Уточнений розподіл видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд  Спеціальний фонд РАЗОМ
Усього Видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  Видатки споживання з них: Видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7    9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354000,00 354000,00 0,00 0,00 0,00 354000,00 354000,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0216080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354000,00 354000,00 0,00 0,00 0,00 354000,00 354000,00
0216082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354000,00 354000,00 0,00 0,00 0,00 354000,00 354000,00
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671837,00 671837,00 0,00 0,00 0,00 671837,00 671837,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611000 1000 Освіта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671837,00 671837,00 0,00 0,00 0,00 671837,00 671837,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671837,00 671837,00 0,00 0,00 0,00 671837,00 671837,00
Всього видатків 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1025837,00 1025837,00 0,00 0,00 0,00 1025837,00 1025837,00
Секретар міської ради                                                                               Ю.М.Химин                                  
 
Додаток 4
до рішення міської ради                                                                                                                27 червня  2019 року №1918
Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об"єктами у 2019 році
грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми /підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об"єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об"єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об"єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовностіоб"єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 0 9
0200000 Головний розпорядник :Виконавчий комітет Бориславської міської ради  354000,00
0210000 Відповідальний виконавець :Виконавчий комітет Бориславської міської ради  
0216082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства Придбання квартир 354000,00
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 671837,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) Придбання персональних компютерів для загальноосвітніх шкіл міста 671837,00
Всього 1025837,00
Секретар міської ради                                                                                                        Ю.М.Химин