РІШЕННЯ № 1919

Про внесення змін в додатки 1,2,3,5 до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
  27 червня  2019 року Борислав                               № 1919 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,5 до
рішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 

Відповідно пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року №365-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»,  беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 27 червня 2019 року №74/2 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.І.Петріва від 20 червня  2019 року  №01-35/482 міська рада

 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», а саме:

         1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 405000 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом на суму 405000 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі                      380172783 гривень , в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 348361167 гривень;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 31811616 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 27057353 гривень» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 405000 гривень, у тому числі за спеціальним фондом збільшити на суму 405000 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 380451242 гривень, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 343982112 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 36469130  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   30373330 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Збільшити профіцит по загальному фонду міського бюджету міста Борислава на суму 405000 гривень за рахунок передачі коштів (субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду)  в сумі 405000 гривень.
 Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 405000 гривень , джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 405000 гривень »
1.3) Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
2. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об’єктами у 2019 році згідно з додатком 4.
 
3. Вважати додатки 1-4  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиського).
 

 

Міський голова                                                                                  І.Р.Яворський

Додаток 1
до рішення міської ради
  27 червня  2019 року №1919
Уточнені доходи міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
грн
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 405000,00 405000,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 405000,00 405000,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції  405000,00 405000,00 0,00 0,00
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 405000,00 405000,00 0,00 0,00
Разом доходів 405000,00 405000,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                                      Ю.М.Химин

 

Додаток 2
до рішення міської ради
  27 червня  2019 року №1919
Уточнене фінансування міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -405000,00 405000,00 405000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -405000,00 405000,00 405000,00
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -405 000,00 405 000,00 405 000,00
600000 Фінансування за активними операціями  0,00 -405000,00 405000,00 405000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -405000,00 405000,00 405000,00
602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -405 000,00 405 000,00 405 000,00
Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                           Ю.М.Химин
 
Додаток 3
до рішення міської ради
  27 червня  2019 року №1919
Уточнений розподіл видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд  Спеціальний фонд РАЗОМ
Усього Видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  Видатки споживання з них: Видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7    9 10 11 12 13 14 15 16
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405000,00 405000,00 0,00 0,00 0,00 405000,00 405000,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0617300 1000 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405000,00 405000,00 0,00 0,00 0,00 405000,00 405000,00
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405000,00 405000,00 0,00 0,00 0,00 405000,00 405000,00
Всього видатків 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405000,00 405000,00 0,00 0,00 0,00 405000,00 405000,00
Секретар міської ради                                                                               Ю.М.Химин                                  

Додаток 4
до рішення міської ради                                                                                                                  27 червня 2019 року №1919
Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об"єктами у 2019 році
грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми /підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об"єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об"єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об"єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовностіоб"єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 0 9
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 405000,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Капітальний ремонт спортивного залу Бориславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Бориславської міської ради Львівської області  290000,00
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Каппітальний ремонт санітарного вузла (туалету) другого поверху правого крила ЗОШ І-ІІ ступенів №1 по вулиці Шкільній, 11 м.Борислав, Львівської області 115000,00
Всього 405000,00
Секретар міської ради                                                                                                        Ю.М.Химин