РІШЕННЯ № 1101

Про припинення приватному акціонерному товариству “Бориславський озокерит”  права  постійного користування землею на вул. Потік,5 у м.Бориславі Львівської області  

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
29 вересня  2022 року Борислав №1101
 
 
Про припинення приватному акціонерному товариству
“Бориславський озокерит”  права  постійного користування
землею на вул. Потік,5 у м.Бориславі Львівської області
 
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, п.е ст.141 Земельного кодексу України, розглянувши службову записку начальника  управління комунальної власності земельних відносин та архітектури Любомира Бреня  щодо скасування Державного акту на право постійного користування землею, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 28.09.2022 року №49/2,   міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
              1. Припинити приватному акціонерному товариству “Бориславський озокерит” (код ЄДРПОУ 00136768) право  постійного користування земельною  ділянкою  на вул. Потік,5 у м.Бориславі Львівської області, згідно  Державного  акту на право постійного користування землею від 02 червня 1994 року  №ЛВ 003 для розміщення та експлуатації основних будівель і споруд та потреб виробництва.
 
             2. Державний  акт на право постійного користування землею від 02 червня 1994 року  № ЛВ 003 вважати таким, що втратив чинність.
 
             3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман  Дмитро).
 
 
Міський голова                                                                                   Ігор ЯВОРСЬКИЙ