РІШЕННЯ № 1102

Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул.Потік,5 у м.Бориславі Львівської області

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
29 вересня 2022 року Борислав №1102
 
 
Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки на вул.Потік,5
у м.Бориславі Львівської області
 
Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  статей  12,  66, 67, 123  Земельного кодексу України,  розглянувши заяву Кузбита Володимира  про виготовлення  проекту  землеустрою щодо відведення земельних  ділянок, враховуючи  рекомендації  постійної  комісії з питань  регулювання  земельних відносин, будівництва та архітектури від 28.09.2022 року №49/4,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Дозволити  Кузбиту Володимиру Степановичу, який зареєстрований у с.Довге Дрогобицького району Львівської області, розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшого надання в оренду, орієнтовною площею 0,5750 га на вул.Потік,5 у м.Бориславі  Львівської області для  розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04), за рахунок земель запасу (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення). 
 
2. Кузбиту Володимиру виготовити  технічну документацію із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, згідно з вимогами чинного законодавства та  подати її на затвердження до міської ради.
 
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської  ради  Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Герман Дмитро).
 
 
 
Міський голова                                                                               Ігор ЯВОРСЬКИЙ