РІШЕННЯ № 1105

Про затвердження Решетарю Руслану  технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул.Шухевича,11 у м.Бориславі Львівської області

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
29 вересня 2022 року Борислав №1105
 
 
Про затвердження Решетарю Руслану  технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул.Шухевича,11 у м.Бориславі Львівської області
 
Відповідно до п. 34 ч. 1ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 93, 123 Земельного кодексу України, статей 15, 56  Закону України “Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяву Решетаря Руслана про надання дозволу на затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 28.09.2022 року №49/6, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 

             1. Затвердити Решетарю Руслану Васильовичу, який зареєстрований у м.Бориславі Львівської області, технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,1293 га на вул.Шухевича,11 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:18:051:0260), яка  перебуває в оренді  на дві  окремі земельні ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 11.02, а саме:   

       - ділянка №1 площею 0,1000 га  (кадастровий номер 4610300000:18:051:0267);   

       - ділянка №2 площею 0,0293 га  (кадастровий номер 4610300000:18:051:0266).   

                   
 2. Внести зміни  до договору оренди землі від 21 січня 2022 року №01/22, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію іншого речового права за номером запису 46352470 від 21 січня 2022 року, змінивши в зазначеному договорі об’єкт оренди, а саме:

 земельну ділянку загальною  площею 0,1293 га на вул.Шухевича,11 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:18:051:0260), замінити на сформовані в результаті поділу земельні ділянки:   

       - ділянка №1 площею 0,1000 га  (кадастровий номер 4610300000:18:051:0267);   

       - ділянка №2 площею 0,0293 га  (кадастровий номер 4610300000:18:051:0266).   

При внесенні змін до договору оренди землі визначити нову нормативно-грошову оцінку земельних ділянок та розмір орендної плати щодо кожного об’єкта оренди.

3. Зобов’язати Решетаря Руслана  укласти додаткові угоди до договору оренди відповідно до пункту 2 цього рішення.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).
 
Міський голова             Ігор ЯВОРСЬКИЙ