РІШЕННЯ № 1929

Про затвердження Положення про офіційний сайт Бориславської міської ради та її виконавчих органів у новій редакції

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 червня 2019 року Борислав №1929
 
Про затвердження Положення про офіційний сайт Бориславської міської ради та її виконавчих органів у новій редакції
 
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про авторське право та суміжні права», Указу Президента України від 31.07.2000 року № 928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 року №3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», для забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності міської ради та її виконавчих органів, забезпечення доступу до публічної інформації через мережу Інтернет, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Положення про офіційний сайт Бориславської міської ради та її виконавчих органів http://boryslavrada.gov.ua/ у новій редакції, що додається.
 
2. Відповідальність за забезпечення технічної підтримки сайту покласти на відділ внутрішньої політики Бориславської міської ради (О. Столяр)
 
3. Відповідальність за якість та достовірність інформації покласти на керівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, які надають таку інформацію.
 
4. Керівникам управлінь, відділів та служб міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, забезпечувати своєчасне надання матеріалів для наповнення рубрик офіційного сайту, відповідно до цього Положення.
 
5. Визнати таким, що втратило чинність рішення Бориславської міської ради від 16 грудня 2014 року №1650.
 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю. Химина, першого заступника міського голови Р. Садлівського, заступника міського голови С. Солоненко, заступника міського голови Р. Гарасимів, керуючого справами виконавчого комітету міської ради І. Кобилецького, згідно з розподілом їх функціональних обов’язків.
 
Міський голова   І.Р.Яворський

Додаток 1
до рішення міської ради
від 27.06.2019 р. №1929
 
ПОЛОЖЕННЯ
про офіційний сайт Бориславської міської ради та її виконавчих органів
 
 1. Загальні положення
  1. Положення про офіційний сайт Бориславської міської та її виконавчих органів розроблено для визначення статусу сайту та встановлення порядку розміщення на ньому інформаційних матеріалів про діяльність Бориславської міської ради та її виконавчих органів відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про авторське право та суміжні права», Указу Президента України від 31.07.2000 року № 928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 року №3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади».
  2. Оприлюднення у мережі Інтернет інформаційних матеріалів щодо діяльності Бориславської міської ради та її виконавчих органів здійснюється з метою:
 • забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності цих органів;
 • реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, забезпечення доступу до публічної інформації через мережу Інтернет;
 • сприяння об'єктивному, оперативному висвітленню подій у місті;
 • сприяння розвитку та використанню Інтернет-технологій у Бориславській міській раді та її виконавчих органах.
  1. Оприлюднення у мережі Інтернет інформаційних матеріалів про діяльність Бориславської міської ради та її виконавчих органів здійснюється шляхом розміщення і періодичного оновлення цих матеріалів на офіційному сайті Бориславської міської ради за адресою http://www.boryslavrada.gov.ua відповідно до цього Положення.
  2. Адміністрування та технічне забезпечення функціонування веб-порталу здійснює відділ внутрішньої політики міської ради.
  3. Сайт є офіційним джерелом інформації та створений для висвітлення діяльності Бориславської міської ради та її виконавчих органів. Забороняється використовувати офіційний сайт у цілях, не пов’язаних з діяльністю міської ради та її виконавчих органів, з метою отримання прибутку.
  4. На сайті розміщується публічна інформація, обов’язковість оприлюднення якої передбачена законодавством, а також інша інформація, спрямована на забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності міської ради та її виконавчих органів.
  5. Організація інформаційних матеріалів на сайті має ієрархічну структуру, що передбачає розміщення даних на декількох рівнях в розділах сайту. Усередині веб-сторінок допускаються перехресні посилання на довільні рівні ієрархії, в залежності від тематичного зв’язку між даними.
  6. Перелік постійних рубрик офіційного сайту Бориславської міської ради та її виконавчих органів, відповідальних осіб за надання інформації та відповідальних осіб за опублікування інформації затверджується розпорядженням міського голови.
  7. Керівники виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організації, що належать до комунальної власності міста, персонально відповідають за зміст, актуальність та якість матеріалів, що надаються для розміщення на офіційному сайті міської ради. Склад та періодичність подання інформації залежить від поточних змін і потреби в її поновленні. Підрозділ, відповідальний за надання інформації, повинен подати оновлену інформацію підрозділу, який відповідальний за оприлюднення, не пізніше 3 робочих днів з часу поточних змін такої інформації.
  8. Відділи, управління і служби міської ради можуть самостійно наповнювати рубрики, за якими закріплені як відповідальні за надання інформації. Отримати такий доступ можна за клопотанням виконавчого органу, яке подається на розгляд міському голові. Відділ внутрішньої політики забезпечує користувацький доступ, надає консультаційну допомогу та проводить навчання посадових осіб щодо здійснення публікацій самостійно.
  9. Інформаційне наповнення сайту здійснюється з матеріалів, підготовлених управліннями, відділами та службами міської ради, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності міста, за погодженням профільних заступників міського голови та міського голови.
  10. З пропозицією щодо розміщення інформації на сайті можуть звернутися інші підприємства, установи, організації, громадські товариства та мешканці міста, якщо запропоновані матеріали будуть сприяти популяризації міста, залученню інвестицій, висвітлюватимуть інформацію про визначні події або видатних людей міста.
  11. Створення інших рубрик може здійснюватися шляхом звернення виконавчого органу на ім’я міського голови і погодженням секретаря міської ради, відділу правового забезпечення, відділу внутрішньої політики та профільних заступників міського голови або керуючого справами виконкому, відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.
  12. Для переходу до альтернативної версії офіційного веб-сайту на головній сторінці розміщується відповідне гіперпосилання - активний текст, зображення чи кнопка.
 
 1. Порядок розміщення інформації.
  1. Інформація повинна подаватися державною мовою.
  2. Інформація, що надається, повинна бути лаконічною, літературно відредагованою, без орфографічних, граматичних, стилістичних помилок.
  3. Не допускається розміщення на сайті інформації рекламно-комерційного характеру та іншої, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством.
  4. Інформація для розміщення на сайті подається в паперовому вигляді з супровідним листом на ім’я міського голови та електронною поштою на адресу відділу, який відповідає за опублікування інформації. Така інформація попередньо має бути погоджена профільним заступником міського голови або керуючим справами виконкому, відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.
  5. Право на фотографії, відеоматеріали, інформаційні змісти належать Бориславській міській раді.
  6. Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного сайту Бориславської міської ради та її виконавчих органів для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування можливе тільки з посиланням на адресу першоджерела інформації.
  7. Інформація оприлюднюється відповідальним підрозділом за опублікування інформації не пізніше 3 робочих днів з дня її отримання, якщо інше не передбачено законом та іншими нормативно-правовими актами.
  8. Невідкладному оприлюдненню на сайті підлягає інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                         Ю. М. Химин