РІШЕННЯ № 1930

Про затвердження Положення про електронні консультації з громадськістю в місті Бориславі

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 червня  2019 року Борислав                       №1930
 
 
Про затвердження Положення
про електронні консультації з громадськістю в місті Бориславі
 
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Меморандуму про співпрацю щодо реалізації проекту “Безкоштовне створення та впровадження веб-сервісу Електронні консультації з громадськістю” між Бориславською міською радою та ГО “Агенція інноваційного сталого розвитку та ресурсоефективності” від 14.03.2019 року та з метою інституційного забезпечення та впорядкування процесу проведення електронних публічних консультацій в місті Бориславі для безпосередньої участі членів територіальної громади міста у здійсненні місцевого самоврядування, беручи до уваги доповідну записку начальника відділу внутрішньої політики О. Столяр, Бориславська міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
 1. Затвердити Положення про електронні консультації з громадськістю в місті Бориславі згідно з додатком.
 2. Відділу внутрішньої політики (О. Столяр):
2.1) створити на офіційному сайті Бориславської міської ради розділ «Електронні консультації» з посиланням на веб-портал «Електронні консультації з громадськістю».
2.2) надати доступ виконавчим органам міської ради до адміністрування веб-порталу «Е-консультації» для здійснення наповнення необхідною інформацією, провести навчання посадових осіб щодо користування порталом «Е-консультації» та надавати необхідну консультаційну допомогу.
 
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю. Химина.
 
 
Міський голова                                                                                                І.Р.Яворський
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від  27.06.2019  р. 1930
 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЕЛЕКТРОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
В М. БОРИСЛАВІ
 
Це Положення, відповідно до Конституції України, ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 26.02.2016 р. №68/2016, Указу Президента України від 20.10.2005 року №1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Розпоряджень Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. №797-р «Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації», від 20.09.2017 р. № 649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», від 15.05.2013 р. № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», визначає основні вимоги до організації і проведення Бориславським міським головою, Бориславською міською радою та її виконавчими органами (далі - органом місцевого самоврядування) електронних консультацій та опитувань (далі - е-консультації) з питань, що належать до їх компетенції.
Е-консультацїї є однією з форм участі членів територіальної громади міста Борислава у місцевому самоврядуванні і проводяться для забезпечення участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.
 
Розділ 1. Загальні положення
 
 1. Е-консультацїї проводяться на засадах добровільності, інклюзивності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій та коментарів, поданих під час їх проведення, у формі отримання від ініціаторів та учасників пропозицій, коментарів та зауважень.
 2. Е-консультацїї мають відкритий характер. Кожна особа, яка досягла 18- річного віку і зареєстрована у м. Бориславі, може взяти участь в е-консультацїї.
 3. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в е- консультаціях.
 4. Е-консультацїї не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.
 5. Е-консультації можуть проводитися щодо:
 1. проектів нормативно-правових актів, що мають важливе значення для територіальної громади;
 2. програм соціально-економічного і культурного розвитку та інших програм, рішень стосовно стану їх виконання;
 3. проектів бюджету міста та звітів про його виконання;
 4. проектів генерального плану міста та змін до нього, планів зонування територій, детальних планів території;
 5. проекту Стратегічного плану розвитку міста та змін до нього;
 6. проектів планів і програм соціально-економічного розвитку територій міста;
 7. проектів Статуту територіальної громади та змін до нього;
 8. відчуження об’єктів комунальної власності, які мають важливе значення для задоволення потреб громади, передача їх в оренду та під заставу;
 9. програм приватизації об’єктів комунальної власності;
 10. переліків об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;
 11. надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу;
 12. питань адміністративно-територіального устрою, передбачених законодавством;
 13. символіки територіальної громади;
 14. встановлення правил з питань благоустрою, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках та інших правил, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
 15. зміни тарифів на ЖКГ, відносно яких рішення ухвалюється органом місцевого самоврядування;
 16. зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті;
 17. проектів рішень ради про зміну місцевих податків та зборів;
 18. проектів рішень про зміну (запровадження) платних послуг у лікувальних та навчальних закладах;
 19. визначення порядку надання адміністративних послуг;
 20. присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.
 
Розділ 2. Організатори, ініціатори та учасники е-консультацій.
 
 1. Електронні консультації організовує і проводить виконавчий орган міської ради, який є головним розробником проекту нормативно-правового акту або готує пропозиції щодо вирішення певного питання.
 2. Консультаційно-дорадчі органи при Бориславській міській раді, громадські об’єднання, благодійні організації, органи самоорганізації населення, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, профспілкові організації та організації роботодавців (далі - інститути громадянського суспільства) можуть ініціювати проведення е-консультації з пропозицією щодо вирішення певного питання або опитування задля виявлення громадської думки з питань, віднесених визначених п. 1.5.
 3. В е-консультаціях мають право брати участь користувачі веб-порталу «Е-консультації», які належним чином зареєстровані та ідентифіковані за допомогою сертифікованих сервісів ідентифікації, зазначених у п. 3.3.
Користувачі реєструються та самостійно оновлюють відомості в особистому електронному кабінеті на веб-порталі «Е-консультації».
 1. Учасники е-консультацій під час проведення публічних консультацій мають право:
2.4.1)           здійснювати моніторинг процесу підготовки та прийняття рішень органом місцевого самоврядування, які були прийнятті з урахуванням е-консультацій;
2.4.2)           подавати органу місцевого самоврядування пропозиції та коментарі з питань місцевого значення, що були винесені на е-консультації;
2.4.3)           отримувати від органу місцевого самоврядування та посадових осіб відомості та інформацію, що необхідна для участі в е-консультаціях, за винятком інформації з обмеженим доступом.
 
Розділ 3. Порядок проведення електронних консультацій
 
 1. Е-консультації проводяться шляхом:
 1. оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання;
 2. опитування задля виявлення громадської думки;
 3. оприлюднення та збору коментарів до проекту нормативно-правового акту органу місцевого самоврядування;
 1. Виконавчий орган міської ради, який проводить е-консультацію, в день початку е-консультації інформує всіх зацікавлених осіб про їх проведення, розміщуючи інформацію про початок е-консультації на офіційному сайті Бориславської міської ради.
 2. Авторизація користувачів на веб-порталі «Е-консультації» відбувається через електронну ідентифікацію за допомогою ЄЦП, Bank ID або MobileID з використанням Системи авторизації Державного агентства з питань електронного урядування України за умови надання згоди на обробку своїх персональних даних.
 3. Користувачі е-консультацій під час проведення е-консультацій подають коментарі у електронній формі, які опубліковуються на веб-порталі «Е- консультації».
 4. Не підлягають оприлюдненню, розгляду та видаляються коментарі та ініційовані консультації, які містять заклики, спрямовані на ліквідацію Незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності Держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, анонімні пропозиції, а також ті, що містять ненормативну лексику та які не стосуються питання, щодо якого проводиться е-консультація.
 5. Коментарі, які надійшли під час е-консультації, вивчаються та аналізуються виконавчим органом міської ради, який проводить е-консультацію.
 6. Результати проведення е-консультацій мають рекомендаційний характер і можуть враховуватися органом місцевого самоврядування під час прийняття остаточного рішення і в подальшій роботі.
 7. На розгляд коментарів, що надійшли під час е-консультацій, не поширюються вимоги Закону України “Про звернення громадян”. Індивідуальні відповіді щодо результатів розгляду пропозицій не надаються та не надсилаються учасникам е-консультацій.
 8. Ініціювати е-консультацію може особа, відповідно до п.2.2., після реєстрації на веб-порталі «Е-консультації».
 9. Ініційована консультація перевіряється відділом внутрішньої політики міської ради (далі - Модератор) на відповідність вимогам пункту 3.5 цього Положення впродовж двох робочих днів з моменту створення. До цього часу текст консультації доступний для перегляду лише ініціатору та Модератору з приміткою «Ваше повідомлення знаходиться на модерації».
 10. В разі відповідності ініційованої консультації вимогам пункту 3.5 цього Положення Модератор, не пізніше наступного робочого дня після перевірки, надсилає цю консультацію в загальний відділ міської ради для скерування відповідному виконавчому органу міської ради для вивчення та аналізу. У разі прийняття позитивного висновку щодо оприлюднення ініційованої е-консультації, замовником проведення такої консультації стає відповідний виконавчий орган міської ради.
 11. У разі прийняття негативного висновку щодо ініційованої е-консультації оприлюднення такої консультації не здійснюється, а ініціатору надсилається вмотивована відмова в особистий кабінет на веб- порталі «Е-консультації».
 12. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні у зв’язку з необхідністю доопрацювання консультації, може виправити недоліки та ініціювати консультацію повторно. В разі отримання повторної відмови, консультація з ініційованого питання не проводиться.
 13. Проведення е-консультацій розпочинається з дня оприлюднення її на веб-порталі «Е-консультації» та завершується у строк, визначений виконавчим органом міської ради. Строк проведення е-консультацій не може становити менше 15 календарних днів, якщо інше не передбачено законом.
 14. В інформаційному повідомленні е-консультації зазначаються:
 • найменування виконавчого органу міської ради, який проводить е-консультацію;
 • питання, яке винесене на консультацію, альтернативні пропозиції щодо його вирішення; текст проекту нормативно-правового акту органу місцевого самоврядування, аналітичні документи, інформаційні матеріали, розрахунки, кошториси, що стосуються винесеного питання, тощо;
 • соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;
 • можливі наслідки рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін (за наявності таких наслідків);
 • відомості про строк, порядок обговорення питання, винесеного на консультацію, спосіб внесення пропозицій чи зауважень учасників, які беруть участь в консультації;
 • спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
 • прізвище, ім'я відповідальної особи виконавчого органу міської ради який проводить е-консультацію;
 • строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
 1. Пропозиції, коментарі та зауваження, що надійшли під час е-консультації, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.
 2. За результатами е-консультації готується звіт, в якому зазначається:
 • найменування виконавчого органу міської ради, який проводить е-консультацію;
 • зміст питання, яке було винесено на консультацію, альтернативні пропозиції щодо його вирішення або текст проекту нормативно-правового акту органу місцевого самоврядування, що виносився на обговорення, а також додаткові матеріали;
 • інформація про осіб, що взяли участь в консультації;
 • інформація про пропозиції, оцінки та зауваження, що надійшли за результатами консультації, із зазначенням авторів;
 • узагальнена інформація про врахування пропозицій та зауважень
 1. Звіт про результати е-консультації оприлюднюються на веб-порталі «Е- консультації» та в інші прийнятні способи не пізніше 15 календарних днів після закінчення консультації.
 2. Рішення за результатами е-консультації орган місцевого самоврядування доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на веб- порталі «Е-консультації» та в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів після його прийняття.
 3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльність органу місцевого самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 
4. Відповідальність за порушення порядку проведення е-консультацій
 
4.1. За порушення вимог цього Положення посадові та службові особи органу місцевого самоврядування несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
Секретар міської ради                                                                              Ю. М. Химин