РІШЕННЯ № 1118

Про включення до Переліку об’єктів комунальної власності Бориславської міської територіальної громади переданих в оренду, що підлягають приватизації шляхом викупу

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 27 жовтня 2022 року    Борислав                       №1118
 
Про включення до Переліку об’єктів комунальної власності Бориславської міської територіальної громади переданих в оренду, що підлягають приватизації шляхом викупу
 
Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 та пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від 25.10.2022 р. №26/2,  заяву фізичної особи-підприємця Сергієнко Володимира Віталійовича від 05.08.2022 року та  листа управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури від 05.10.2022 року № 01-20/224,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
1. Включити до Переліку об’єктів комунальної власності Бориславської міської територіальної громади переданих в оренду, що підлягають приватизації шляхом викупу - нежитлове приміщення 2 загальною площею 201,1 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 2641922646020), за адресою: вул. Шевченка, 25, м. Борислав, Дрогобицький район, Львівська область.
 
2. Здійснити приватизацію нежитлового приміщення 2 загальною площею 201,1 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 2641922646020), за адресою: вул. Шевченка, 25, м. Борислав, Дрогобицький район, Львівська область шляхом викупу за ринковою ціною, визначеною за результатами незалежної оцінки із зарахуванням вартості невід’ємних поліпшень під час остаточного розрахунку за об’єкт приватизації. Викуп здійснює орендар фізична особа-підприємець Сергієнко Володимир Віталійович.
 
3. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури (Любомир Бреньо), як органу приватизації Бориславської міської територіальної громади вчиняти всі необхідні дії щодо підготовки до приватизації та здійснити продаж об’єкта комунальної власності, що підлягає приватизації шляхом викупу, відповідно до чинного законодавства України та пункту 1 цього рішення.
 
4. Контроль за виконанням цього рішеннн покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Андросов Андрій)
 
 
Міський голова                                                                                Ігор  ЯВОРСЬКИЙ