РІШЕННЯ № 1123

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Трускавецькій,4 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки  Корконішко Оксані

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 жовтня  2022 року Борислав №1123
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Трускавецькій,4 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки  Корконішко Оксані
 
               Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт ТзОВ “Західземлепроект” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву Корконішко Оксани про продаж земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 26.10.2022 року №50/5,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
               1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0210 га на вул.Трускавецькій,4  у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер  4610300000:02:004:0002).
  
   2. Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0210 га на вул.Трускавецькій,4 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:02:004:0002) у сумі 53 604,00 гривні (п’ятдесят три тисячі шістсот чотири гривні),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 255,25 гривень (двісті п’ятдесят п’ять гривень 26 копійок).
 
       3. Продати Корконішко Оксані Мирославівні, яка зареєстрована у м.Бориславі Львівської області, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0210 га на вул.Трускавецькій,4 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:02:004:0002)   для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (землі житлової та громадської забудови)  за 53 604 гривні 00 копійок (п’ятдесят три тисячі шістсот чотири гривні 00 копійок).
 
   4. Зобов’язати Корконішко Оксану укласти з Бориславською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату, згідно з діючим законодавством.
 
   5. Дрогобицькому управлінню  Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
 
      6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Герман Дмитро).
 
 
 
Міський голова   Ігор  ЯВОРСЬКИЙ