РІШЕННЯ № 1931

Про припинення комунального підприємства «Госпрозрахункова архітектурно планувальна група»

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 червня 2019 року         Борислав №1931
 
Про припинення комунального підприємства
«Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група»
 
Відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 104,105, 110-112 Цивільного кодексу України,ст.59 Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від 25.06.2019 р.  №45/2,  клопотання директора КП «Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група» від 05.03.2019р. № 1 та звернення управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури  від 18.03.2019 року № 01-20/171,  міська рада
 
ВИРІШИЛА:
  1. Припинити комунальне підприємство «Госпрозрахункова архітектурно- планувальна група»( код ЄДРПОУ 22400881, адреса: 82300, Львівська область, м. Борислав, вул. Шевченка, 42) шляхом ліквідації.
 
 2. Утворити ліквідаційну комісію в складі згідно з додатком.
 
 3. Встановити строк для пред’явлення кредиторами своїх вимог до комунального підприємства «Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група», що ліквідовується – два місяці з дня оприлюднення повідомлення у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.
     4. Голові ліквідаційної комісії протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення подати державному реєстратору необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про початок процедури припинення комунального підприємства «Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група» шляхом ліквідації.
     5. Ліквідаційній комісії з ліквідації комунального підприємства «Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група»:
5.1) провести інвентаризацію майна комунального підприємства «Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група»;
5.2) розглянути вимоги кредиторів до  комунального підприємства «Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група»  і надати відповідь кредиторам за результатами розгляду протягом 30-и днів від дня отримання вимоги;
5.3) Скласти проміжний ліквідаційний баланс та надати його для затвердження Бориславській міській раді після закінчення строку для  пред’явлення вимог кредиторами до комунального підприємства «Госпрозрахункова архітектурно- планувальна група».
 
       6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю. Химина та постійну комісію з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Р. Зелінський).
 
Міський голова                                                                                    І.Р. Яворський
 
 
 
Додаток
до рішення міської ради
від 27.06.2019 р. № 1931
 
 
Склад ліквідаційної комісії комунального підприємства
«Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група»
 
 
 Конотопець
Богданна Василівна
директор комунального підприємства «Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група»,  (реєстраційний номер облікової картки платника податків *****), голова комісії;
 
Лобик
Руслан Теодорович
головний бухгалтер комунального підприємства «Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група», (реєстраційний номер облікової картки платника податків *****), член комісії;
 
Романів
Ірина Богданівна
головний спеціаліст відділу правового забезпечення міської ради, (реєстраційний номер облікової картки платника податків *****), член комісії;
 
Кікіс
Роман Ігорович
начальник відділу комунального майна управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради, (реєстраційний номер облікової картки платника податків *****), член комісії;
 
Бакай
Наталія Іванівна
головний спеціаліст відділу архітектури управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради, (реєстраційний номер облікової картки платника податків *****), член комісії

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                     Ю.Химин