РІШЕННЯ № 1136

Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Бориславської міської ради  на 2023  рік

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
28 листопада 2022 року Борислав №1136
 
 
Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Бориславської міської ради  на 2023  рік
 
Відповідно до ст.25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, розглянувши доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі Попеля Лева  від 09.11.2022 року, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  24.11.2022 року №32/4, міська  рада
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1. Затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Бориславської міської ради  на 2023  рік, а саме:
 
Вид і назва проєкту Мета прийняття Термін підготовки проєкту Орган ( підрозділ), відповідальний  за розроблення проєкту
1. Рішення міської ради «Про затвердження правил благоустрою Бориславської міської територіальної громади»
 
Створення умов для практичної реалізації Закону України «Про благоустрій населених пунктів» І півріччя 2023 року Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження
 
2. Рішення міської ради  «Про затвердження Положення про порядок закріплення майна комунальної власності Бориславської міської територіальної громади на праві господарського відання або оперативного управління»
 
Ефективне і раціональне управління комунальним майном І півріччя 2023 року Відділ комунального майна
Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури
3. Рішення міської ради «Про затвердження  Положення про порядок
Приватизації об’єктів комунальної власності Бориславської міської територіальної громади"
Встановлення чіткого порядку приватизації (відчуження) комунального майна Бориславської міської територіальної громади,
підвищення відкритості та прозорості процесу приватизації.
 
І півріччя 2023 року Відділ комунального майна
Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури
4.Рішення міської ради «Про затвердження Статуту Бориславської міської територіальної громади» Закріплення норм, встановлених Конституцією України, Законами України, Європейською хартією місцевого самоврядування ІІ-ІІІ квартали 2023 року Відділ внутрішньої політики міської ради
 
2. Начальнику відділу економіки та торгівлі міської ради Попелю Леву оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Солоненко Світлану та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
 
 
Міський голова       Ігор ЯВОРСЬКИЙ