РІШЕННЯ № 1934

Про внесення змін до кошторису доходів та видатків управління комунальної власності, земельних відносин  та архітектури Бориславської міської ради за спеціальним фондом

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 червня 2019 року Борислав №1934
 
Про внесення змін до кошторису доходів та видатків управління комунальної власності, земельних відносин  та архітектури Бориславської міської ради за спеціальним фондом

 
Відповідно до  пункту 23, частини 1, статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги звернення управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради  від 10 червня 2019 року №311 та рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  від  27.06.2019 року № 74/5,  міська рада
 
ВИРІШИЛА:
          1. Дозволити управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради (Т.Б.Баумкетнер) внести зміни до кошторису доходів і видатків  за спеціальним фондом за КПКВК 3110160 «Керівництво і управління у сфері комунальної власності», а саме:
   -   збільшити  за КПКВКБ 3110160 «Керівництво і управління у сфері комунальної власності», за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" у сумі 25000,00 гривень на придбання комп'ютерної техніки;
      за рахунок  зменшення обсягів кошторисних призначень на 2019 рік за спеціальним фондом за КПКВКБ 3117650 «Проведення експертної грошової оцінки чи права на неї» на 25000,00 грн. а саме:
       за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на 25000,00 гривень

    
          2. Фінансовому управлінню міської ради (Ю.Петрів) внести зміни до розпису міського бюджету  за спеціальним фондом.
    
          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина , заступника міського голови С. Солоненко та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).
 
Міський голова                                                                                         І.Р.Яворський