РІШЕННЯ № 1937

Про внесення змін у додатки 1, 2 до рішення міської ради «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Борислава на 2019 рік»

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 червня 2019 року Борислав №1937
 
Про внесення змін у додатки 1, 2 до рішення
міської ради «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств
міста Борислава на 2019 рік»
          
         Відповідно до п.22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   беручи до уваги рішення постійної  комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи  від 25.06.2019 р.  №41/4 та з питань  планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 25.06.2019 р. №74/5, клопотання управління житлово-комунального господарства та  енергозбереження  міської  ради  від  18.06.2019 року № 213 – жк, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           1. Внести  зміни у додатки 1, 2 до «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Борислава на 2019 рік», затвердженої рішенням міської ради від 31.01.2019 року №1690 і внесеними змінами рішенням Бориславської міської ради від 12.04.2019 року  № 1838, що додаються (відповідно додатки 1,2).
  
       2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  першого заступника міського голови Р. Садлівського, постійну комісію з питань житлово-комунального  господарства, транспорту та зв’язку, оборонної  роботи  (І. Тарновецький)  та з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної  політики  (Б. Городиський) відповідно до розподілу їх функціональних  обов’язків .
 
 
 
 

Міський голова                                                                                                     І.Р. Яворський

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Додаток №1
 до рішення міської ради
                                                                                                  від 27.06.2019 р. №1937  
  
 
ПАСПОРТ
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств
 м. Борислава на 2019 рік.
 
1. Ініціатор розроблення програми Управління  житлово-комунального господарства та будівництва міської ради
 
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми Лист управління житлово-комунального господарства та енргозбереження від  08.01.2019 року №6-жк з резолюцією міського голови та рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава                          на 2019 рік»
 
3. Розробник програми Робоча група  із спеціалістів управління житлово-комунального господарства та енергозбереження, відділу економіки та торгівлі,  фінансового управління та керівників комунальних підприємств
 
4. Головний розпорядник бюджетних коштів Управління житлово-комунального господарства та енргозбереження Бориславської міської  ради;
 
5. Одержувачі коштів Комунальні підприємства міста
 
6. Термін реалізації програми                          2019 рік
 
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми
 
Бюджет міста Борислава на 2019 рік
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі:
 
10521,00 тис. грн
8.1. кошти міського бюджету розвитку
 
10521,00 тис.грн
 
 
        
 Секретар міської ради                                                                                          Ю.  Химин
 
 
          Додаток №2
до рішення  міської ради
                                                                                                  від 27.06.2019 р.  №1937  
 
 
Напрямки фінансової підтримки комунальних підприємств КП «Борислав
світло»
КП
«Вододар»
КП
«Зелений світ»
КП
«Бориславтеплоенерго»
КП
«ЕКО-МІСТО»
ДКП ЖЕК№1 ДКП ЖЕК№2 ДКП ЖЕК№3 КП «Надра Борислава»
Здійснення внесків до статутного фонду комунальних підприємств 0,0 1 650 000, 0 30 000,0 1 779 000,0 200 000,0 3 000 000,0 2 300 000,0 1 500 000,0 62 000,0
 
                                                                                                                                                         
 Всього :
  • поповнення статутного фонду комунальних підприємств     -     10521,00 тис.грн.

                                                                                                


Секретар міської ради                                                                                                                                              Ю.  Химин