РІШЕННЯ № 1173

Про передачу на баланс  фактичних витрат  та встановлення статутного капіталу комунального  підприємства «Вододар»

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
20 грудня  2022  року Борислав                              №1173
 
Про передачу на баланс  фактичних витрат  та встановлення  статутного капіталу комунального  підприємства «Вододар»
            
  Відповідно до ст.25, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. ч.4 ст.57, 78, 136 Господарського кодексу України, п.197.1.16. ст.197 Податкового кодексу України, рішення постійної комісії з  питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від 20.12.2022 р. №28/1 та доповідну записку начальника управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради  від 07  грудня 2022 року № 01-10/230,   міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради (Корпан Роман) передати на збільшення статутного капіталу  комунальному підприємству «Вододар»  (ідентифікаційний код 37650131) вартість фактичних витрат по об’єкту  будівництва,  згідно з додатком.
 
2. Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради (Корпан Роман) забезпечити виконання заходів пов'язаних з передачею вартості фактичних витрат  об’єкту будівництва комунальному підприємству «Вододар».
 
3. 3більшити статутний капітал комунального підприємства «Вододар» Бориславської міської ради на суму  1 878 939,28 грн. (один  мільйон   вісімсот сімдесят вісм тисяч девятсот  тридцять девять грн. 28 коп.).
 
4. Встановити статутний капітал комунального підприємства «Вододар» Бориславської міської ради у розмірі 50768796,70 грн. (п’ятдесять  мільйонів  сімсот шістдесят вісім тисяч сімсот дев’яносто шість  грн. 70 коп.)
 
   5. Затвердити Статут комунального підприємства «Вододар» Бориславської міської ради у новій редакції, що додається.
 
 6. Комунальному підприємству «Вододар»  (Бринь  Едуард) провести реєстрацію змін до  Статуту.
 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа та  постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (Тарновецький Ігор).   
 
       Міський голова                                                                                 Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
Додаток
до рішення міської ради
 
Перелік   закінчених будівництвом   об’єктів, що підлягає передачі КП "Вододар"
 
 
№ п/п  
Назва об’єкту
Балансо-
утримувач об’єкту
Вартість виконаних робіт на об’єкті, грн Технічні характеристики
виконаних  робіт
1 Реконструкція водопроводу на  вул. І. Мазепи   в  м. Бориславі Львівської області
 
КП «Вододар» 1878939,28 Загальна довжина трубопроводу – 2768,20 м.п.
- Труба стальна – 91 м.п.
- Труба ø325 мм  – 15 м.п.
-Труба ø200 мм  – 342,2 м.п.
-Труба ø160 мм  – 1850 м.п.
-Труба ø50 мм  – 470 м.п.
  ВСЬОГО:   1878939,28  
 
 
Всього передано на суму:  1 878 939,28 грн. (один  мільйон   вісімсот сімдесят вісім тисяч дев’ятсот  тридцять дев’ять грн. 28 коп.).
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                               Юрій ХИМИН