РІШЕННЯ № 1180

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі Львівської області

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
20 грудня 2022 року Борислав №1180
 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі Львівської області
 
Відповідно до п. 34 ч. 1ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 93, 123 Земельного кодексу України, статей 15, 56  Закону України “Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяву Качмарика Володимира про надання дозволу на затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 19.12.2022 року №52/4, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 

             1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,0842 га на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:04:048:0088), яка  перебуває в оренді фізичної особи - підприємця Качмарика Володимира Івановича, який зареєстрований у м.Дрогобичі Львівської області, на дві  окремі земельні ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 11.02, а саме:   

       - ділянка №1 площею 0,0574 га  (кадастровий номер 4610300000:04:048:0178);   

       - ділянка №2 площею 0,0268 га  (кадастровий номер 4610300000:04:048:0177).   

                   
 2. Внести зміни  до договору оренди землі від 15 березня 2004 року №619, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію іншого речового права за номером запису 45270447 від 23 листопада 2021 року, змінивши в зазначеному договорі об’єкт оренди, а саме:

 земельну ділянку загальною  площею 0,0842 га на вулДрогобицькій,7 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:04:048:0088), замінити на сформовані в результаті поділу земельні ділянки:   

       - ділянка №1 площею 0,0574 га  (кадастровий номер 4610300000:04:048:0178);   

       - ділянка №2 площею 0,0268 га  (кадастровий номер 4610300000:04:048:0177).   

При внесенні змін до договору оренди землі визначити нову нормативно – грошову оцінку земельних ділянок та розмір орендної плати щодо кожного об’єкта оренди.

  

3. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Качмарика Володимира  укласти додаткові угоди до договору оренди відповідно до пункту 2 цього рішення.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина та  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Дмитро Герман).
 
Міський голова             Ігор   ЯВОРСЬКИЙ