РІШЕННЯ № 1249

Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Бориславської міської ради Львівської області на 2023 рік

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
14 березня 2023 року Борислав №1249
 
Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Бориславської міської ради Львівської області на 2023 рік
 
 
 Відповідно до п.22 ч.1 ст.26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України, рішення Бориславської міської ради від 28.11.2022р. № 1133-2022 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік», беручи до уваги  клопотання  директора КП «КНП «Стоматологічна поліклініка» від 26 грудня 2022р № 46/01  та рішення постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 13.03.2023 р. №37/8, з метою забезпечення ефективного функціонування комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Бориславської міської ради,  міська рада
           
В И Р І Ш И Л А :
 
            1. Затвердити Програму фінансової підтримки Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Бориславської міської ради Львівської області на 2023рік, що додається.
                    
            2. Фінансовому управлінню міської ради (Юрій Петрів) здійснювати загальну координацію, фінансування та моніторинг виконання заходів Програми.
 
 
       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з  Роксоляну Гарасимів та постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський).
 
 
 
 
Міський голова                      Ігор ЯВОРСЬКИЙ                                                                     
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                   рішення міської ради
                                                                                                від 14.03.2023 р. №1249
 
 
ПРОГРАМА
фінансової підтримки  Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Бориславської міської ради Львівської області на 2023 рік
 
            1. Загальні положення.
 
Програма фінансової підтримки  Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Бориславської міської ради Львівської області на 2023 рік (надалі Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, а також згідно  рішення Бориславської  міської ради № 1133-2022 від 28 листопада 2022 року «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади  на 2023 рік».
          Цією Програмою передбачено фінансування комунального підприємства для забезпечення якісного надання стоматологічних послуг населенню Бориславської міської територіальної громади та надання стоматологічних послуг пільговим категоріям населення за соціальною вартістю, безкоштовне обслуговування дітей віком до 18 років.
Діючі тарифи на комунальні послуги та вартість витратних матеріалів не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання.
Зазначене вище стало причиною недостатнього обсягу коштів у комунальному підприємстві для надання якісної стоматологічної допомоги соціально незахищеним верствам населення. Потребує оновлення матеріальна база підприємства за рахунок капітальних вкладень.
Зважаючи на те, що підвищення тарифів на стоматологічні послуги вкрай негативно  сприймається громадою, враховуючи фінансову ситуацію, в якій перебуває комунальне підприємство та необхідність виконання зобов’язань із виплати заробітної плати працівникам, функціональних призначень, виникає гостра потреба у надані фінансової підтримки КП «КНП «Стоматологічна поліклініка»  з бюджету територіальної громади  для забезпечення виконання вищезазначених заходів.
 
2. Мета Програми.
Забезпечення стабільності роботи комунального підприємства згідно функціональних призначень, виконання зобов’язань із виплати заробітної плати працівникам, забезпечення надання якісної та доступної стоматологічної допомоги населенню Бориславської міської територіальної громади .
    
     3. Обгрунтування шляхів і способів вирішення проблеми.
Надання фінансової підтримки комунальному підприємству буде здійснюватись двома напрямками:
1) надання фінансової допомоги на поточні видатки підприємств за рахунок коштів бюджету територіальної громади , трансферти з бюджету територіальної громади підприємствам ;
2) здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства за рахунок бюджету розвитку територіальної громади  як капітальні трансферти підприємств.
При цьому підприємство має бути включено до мережі одержувача бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно відповідного рішення про використання бюджетних коштів. Керівник підприємства є відповідальною особою за освоєння коштів відповідно до призначень.
  
 4. Основні завдання Програми.
4.1. Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде надаватися фінансова допомога:
-     надання стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення;
-     надання безоплатної стоматологічної допомоги дітям віком до 18 років;
-    покращення матеріально-технічної бази підприємства.
 
4.2. Здійснення внесків до статутних фондів комунальних підприємств буде проводитись на такі основні завдання:
-     спів фінансування у придбання дорого вартісного обладнання для покращення надання стоматологічних послуг.
 
   5. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням
         5.1. Реалізація програми покладається на фінансове управління Бориславської міської ради у партнерстві з Комунальним підприємством «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Бориславської міської ради. У випадку необхідності коригування даної Програми,  відповідні зміни до неї вносяться рішенням Бориславської міської ради.
           5.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – постійна депутатська комісія ради з питань планування бюджету та фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики.
 
   6. Фінансова забезпеченість Програми
Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням міської ради «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік» (при необхідності рішенням про внесення змін до бюджету територіальної громади на відповідний рік) згідно з розписом бюджету та його фінансової спроможності.
 
   7. Очікувальні результати виконання Програми
 Виконання Програми дозволить:
  • Забезпечити відрахування в бюджет в межах бюджетного розпису.
  • Покращити якість надання стоматологічних послуг
  • Забезпечити рентабельність комунального підприємства
  • Здійснити придбання необхідного обладнання, для покращення якості надання стоматологічних послуг пільговим категоріям населення
 
Секретар міської ради                                                                             Юрій  ХИМИН
 
 
Додаток  
до Програми фінансової підтримки
КП «КНП «Стоматологічна поліклініка»
 
 
ПАСПОРТ
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств
м. Борислава на 2023 рік
 
1. Ініціатор розроблення програми КП «КНП «Стоматологічна поліклініка»
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми Лист КП «КНП «Стоматологічна поліклініка» від  26 грудня 2022                  року № 46/01 з резолюцією міського голови та рішення міської ради від                  28.11.2022 року №1133 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади  на 2023 рік»
 
3. Розробник програми Директор КП «КНП «Стоматологічна поліклініка»
 
4. Головний розпорядник бюджетних коштів Фінансове управління Бориславської міської ради
 
5. Одержувач коштів КП «КНП «Стоматологічна поліклініка»
 
6. Термін реалізації програми 2023 рік
 
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Бюджет Бориславської міської територіальної громади
 
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
 
4629,534 тис. грн
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                      Юрій ХИМИН