РІШЕННЯ № 1271

Про затвердження Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
14 березня  2023 року Борислав                     №1271
 
Про затвердження Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік
 
           
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України, рішення Бориславської міської ради від 28.11.2022 року № 1133 „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік”, Закону України „Про соціальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”, постанови Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 року № 1040 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі”, рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 02.02.2023р. № 33 „Про схвалення проєкту Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік”, беручи до уваги доповідну записку начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради Плоскодняка Віталія від 07.02.2023 року № 164/01, рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  від 13.03..2023 р. №37/26, з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від 13.03..2023 р. №38/1,   міська рада
                       
В И Р І Ш ИЛ А:
 
1. Затвердити Програму призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік та паспорт до неї, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну, постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський) та з  гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Андрій Спас).
 
Міський голова                                                                                   Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
Затверджено 
рішення  міської ради 
                        від 14.03.2023 р. №1271
 
ПРОГРАМА
призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік
 
І. Загальні положення
 
Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік  розроблена  відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, Закону України „Про соціальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”, постанови Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 року № 1040 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі”, рішення Бориславської міської ради від 28.11.2022 року № 1133 „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік”, рішення виконавчого комітету від 02.02.2023 року №33 „Про схвалення проєкту Програми призначення і виплати компенсації  фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік” та спрямована на посилення соціального захисту осіб, що проживають на території Бориславської міської територіальної громади, які потребують сторонньої допомоги.
 
ІІ. Мета Програми 
Метою програми є забезпечення мешканців Бориславської міської територіальної громади  соціальними послугами з догляду та виплата компенсації за догляд, що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній та професійній основі у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі” та постанови Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1040 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі”.
 
ІІІ. Джерела фінансування Програми
Джерелами фінансування Програми є кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади у межах обсягу, затвердженого міською радою на 2023 рік .
 
ІV. Очікувані результати виконання Програми
В результаті реалізації програми очікується часткове вирішення побутових, медичних, соціальних проблем мешканців Бориславської міської територіальної громади —  особам з інвалідністю групи, громадян похилого віку та хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, осіб з  інвалідністю, дітей з інвалідністю, громадян похилого віку з когнітивними порушеннями, невиліковно хворих, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, дітей, яким не встановлено інвалідність.
 
V. Заходи щодо реалізації Програми
Програма реалізується шляхом призначення та виплати компенсації фізичним особам, мешканцям Бориславської міської територіальної громади, які надають соціальні послуги з догляду, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. № 859 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі” та постанови Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1040 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі” .
 
VІ. Порядок призначення і виплати компенсації
На підставі поданих до управління праці та соціального захисту населення документів у паперовій чи електронній формі, компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є:
- особами з інвалідністю I групи;
- дітьми з інвалідністю;
- громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
- невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися та хворим ,що потребують довготривалого лікування;
- дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161.
На підставі поданих до управління праці та соціального захисту населення документів у паперовій чи електронній формі, компенсаціїя фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися (далі - соціальні послуги з догляду на професійній основі) та є:
громадянами похилого віку;
особами з інвалідністю;
невиліковно хворими, а також хворими, що потребують тривалого лікування;
дітьми з інвалідністю;
дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161.
Якщо у зв’язку з введенням в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, та особа, якій вона надає соціальні послуги з догляду, стали внутрішньо переміщеними особами, компенсація призначається і виплачується за новим місцем їх проживання/перебування.
Розмір компенсації обчислюється відповідно до Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 та Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з  догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1040 відповідно.
Фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.
Фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду, щомісячні компенсаційні виплати, призначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року №558 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” та від 26 липня 1996 р. № 832 “Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян” проводяться до дати призначення таким фізичним особам іншої виплати на догляд, установленої законодавством, або до 31 грудня 2023 року.
Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісяця.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                Юрій ХИМИН
 
 
ДОДАТОК
до Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік
 
 
ПАСПОРТ
Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади
на 2023 рік
 
1. Ініціатор розроблення Програми Бориславська міська рада
 
2. Дата, номер рішення про
схвалення Програми
Рішення Бориславської міської ради від
14.03.2023 р. №1271
 
3. Розробник Програми Управління праці та соціального захисту населення міської ради
 
4. Відповідальні виконавці
Програми
 
Управління праці та соціального захисту населення міської ради
5. Термін реалізації Програми 2023 рік
6. Етапи виконання Програми Згідно з помісячним розписом асигнувань бюджету Бориславської міської територіальної громади
на 2023  рік
 
7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми в 2023 році
 
763,992 тис. грн,
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                Юрій ХИМИН